คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Google Workspace for Education

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Google Workspace for Education มีดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

Google Workspace for Education คืออะไร

Google Workspace for Education คือชุดเครื่องมือและบริการของ Google ที่ออกแบบมาสำหรับสถานศึกษาและการเรียนแบบโฮมสคูลโดยเฉพาะ ซึ่งมีให้บริการแก่สถาบันการศึกษาทุกแห่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

โปรดดูรายละเอียดบริการแต่ละรุ่นที่หัวข้อภาพรวมของ Google Workspace for Education

Google Workspace for Education มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

Google Workspace for Education Fundamentals เปิดให้สถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ใช้ได้ฟรี ส่วนรุ่น Google Workspace for Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus และ Endpoint Education Upgrade เป็นการสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน โปรดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ Google Workspace for Education

หมายเหตุ: คุณจะได้รับส่วนลดหากตกลงใช้ Google Workspace for Education Plus เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดจากพาร์ทเนอร์ Google Workspace for Education ที่ได้รับสิทธิ์

ฉันจะมีบัญชีได้กี่บัญชี และต้องนำผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานออกไหม

บัญชี Education Fundamentals ให้ใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ 10,000 ราย แต่คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้หากต้องการ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อขอบัญชี Education เพิ่มเติม

ส่วนรุ่น Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus และ Endpoint Education Upgrade จะมีใบอนุญาตให้ตามจำนวนที่ซื้อ

ผู้ใช้จะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลเท่าใดใน Google Workspace for Education
Education ทุกรุ่นจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมพื้นฐานขนาด 100 TB ที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งสถาบัน
รุ่น Teaching and Learning Upgrade และ Education Plus จะมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับจำนวนใบอนุญาตที่ซื้อ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเปรียบเทียบ Education รุ่นต่างๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อภาพรวมพื้นที่เก็บข้อมูลของ Google Workspace for Education
บริการ Google Workspace มีระยะเวลาทำงานเท่าใด

บริการหลักของ Google Workspace รับประกันความพร้อมใช้งานอย่างน้อย 99.9% ของเวลาทั้งหมด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อตกลงระดับการให้บริการของ Google Workspace

Google Workspace for Education แต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร

ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ Google Workspace for Education

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

(เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) การเรียนแบบโฮมสคูลใช้ Google Workspace for Education ได้ไหม องค์กรการกุศลมีสิทธิ์ใช้ Google Workspace for Education ไหม

องค์กรการกุศลที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษาจะสมัครใช้รุ่น Google Workspace for Nonprofits ได้เพียงอย่างเดียว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า Google เพื่อการกุศล

การอนุมัติให้ใช้งาน Google Workspace for Education ใช้เวลานานเท่าใด
โดยทั่วไปขั้นตอนการขออนุมัติจะเสร็จสิ้นภายใน 14 วันทำการ โปรดอ่านขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้สําหรับสถาบันการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา (K-12) หรือระดับอุดมศึกษา

เริ่มต้นใช้งาน

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ฉันจะลงชื่อสมัครใช้ Google Workspace for Education ได้อย่างไร
ฉันจะย้ายข้อมูลอีเมลที่มีอยู่ไปใช้ Google Workspace for Education ได้ไหม ระบบการตรวจสอบสิทธิ์เดิมของสถานศึกษาจะใช้ร่วมกับ Google Workspace for Education ได้ไหม

ได้ Google Workspace ให้บริการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) ของ SAML สำหรับผสานรวมกับระบบการตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ นอกจากนี้ Google Workspace ยังมีไลบรารีโค้ดสำหรับการอ้างอิงอีกด้วย โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตั้ง SSO ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวบุคคลที่สาม

ฉันจะฝึกอบรมให้คณาจารย์และนักเรียนใช้ Google Workspace for Education ได้อย่างไร

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในศูนย์การเรียนรู้ของ Google Workspace

ควรทำอย่างไรหากพบปัญหา

คุณจะขอรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์และอีเมลได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อใช้บัญชี Google Workspace for Education ส่วนความช่วยเหลือทางแชทจะมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Workspace

ความปลอดภัย

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

Google Workspace for Education ปลอดภัยเพียงใด ระบบจะสแกนหรือทำดัชนีข้อมูลผู้ใช้ใน Google Workspace for Education อย่างไร

Google Workspace for Education ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

เราสแกน Gmail เพื่อรักษาอีเมลของผู้ใช้ให้ปลอดภัย การสแกนนี้รวมการป้องกันไวรัสและสแปม ซึ่งเป็นการทำงานอัตโนมัติ 100% เราจะสแกนอีเมลขาเข้า ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง และฟีเจอร์ทั้งหมด เช่น กล่องจดหมายสำคัญของ Gmail โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ความปลอดภัยของ Google

Google Workspace for Education มีโฆษณาไหม

เราจะปิดโฆษณาในบริการหลักของ Google Workspace for Education เอาไว้ และผู้ใช้ในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (K12) จะไม่เห็นโฆษณาใน Google Search เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google Workspace for Education

ฉันจะตรวจสอบ กรอง หรือเก็บอีเมลด้วย Google Workspace for Education ได้อย่างไร

โรงเรียนจะกรอง ตรวจสอบ และเก็บอีเมลได้โดยใช้การตั้งค่าขั้นสูงของ Gmail โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่า Gmail ขั้นสูงสําหรับผู้ดูแลระบบ

อีกวิธีหนึ่งคือการตั้งค่าเกตเวย์สำหรับโรงเรียนเพื่อกำหนดเส้นทางอีเมลผ่านระบบของเรา หากไม่ต้องการทำด้วยตัวเอง เรามีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยทำแทนได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตั้งค่าเกตเวย์อีเมลขาเข้าและ Google Workspace Marketplace

(เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) สถานศึกษาจะใช้ Google Workspace for Education โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) ปี 1998 ได้ไหม

ได้ สัญญาของเรากำหนดให้สถานศึกษาที่ใช้ Google Workspace for Education ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่ COPPA กำหนด สถานศึกษาจะใช้บริการของเราโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย COPPA ได้ตราบเท่าที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

(เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) สถานศึกษาจะใช้ Google Workspace for Education โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายสิทธิการศึกษาของครอบครัวและความเป็นส่วนตัว (Family Educational Rights and Privacy Act หรือ FERPA) ได้ไหม

ได้ บริการหลักของ Google Workspace for Education ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิการศึกษาของครอบครัวและความเป็นส่วนตัว (Family Educational Rights and Privacy Act หรือ FERPA) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก