Wprowadzenie do promowania gadżetów w YouTube

Półka z produktami i powiązane z nią funkcje gadżetów pozwalają kwalifikującym się twórcom oferować swoje oficjalne produkty w YouTube. Pojawia się ona na stronie kanału, ale nie jest wyświetlana na wszystkich stronach filmów.

Z tego artykułu dowiesz się więcej o wymaganiach, dostępności, zasadach, obsługiwanych sprzedawcach gadżetów i udostępnianiu danych oraz o tym, jak włączyć funkcje gadżetów, jeśli kwalifikujesz się do korzystania z nich.

Jeżeli jesteś widzem, przeczytaj artykuł o kupowaniu oficjalnych gadżetów twórców.

Wymagania, dostępność i zasady

Wymagania
Aby włączyć półkę z produktami i powiązane z nią funkcje gadżetów, musisz spełnić te minimalne wymagania:

Dostępność dla widzów

Półka z produktami i powiązane z nią funkcje będą widoczne dla widzów z tych krajów i regionów:
 • Argentyna
 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Czechy
 • Dania
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Indie
 • Irlandia
 • Włochy
 • Japonia
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Meksyk
 • Polska
 • Portugalia
 • Rosja
 • Singapur
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

Zasady

Oficjalne gadżety wyświetlane na półce muszą być zgodne z Warunkami usługi YouTube, w tym z:

Musisz także przestrzegać zasad Zakupów Google, w tym zasad dotyczących niedozwolonych treści.

Naruszenie tych warunków i zasad może spowodować zawieszenie lub usunięcie półki z produktami (i wszystkich powiązanych funkcji) albo zamknięcie konta.

Żadne treści, produkty ani usługi oferowane przez Ciebie (lub podmioty, osoby czy wykonawców, którzy są twórcami jakichkolwiek treści lub produktów na Twoim kanale lub stronie filmu) w miejscach, w których wyświetlana jest półka z produktami, nie spowodują, że Google stanie się stroną umowy mającej zastosowanie do takich treści, produktów lub usług bez wcześniejszego pisemnego podpisania takiej umowy.

Jeśli nie akceptujesz któregokolwiek z powyższych stwierdzeń, nie włączaj funkcji gadżetów. Te funkcje możesz też wyłączyć w dowolnym momencie.

Informacje o sprzedawcy

Obsługiwani sprzedawcy gadżetów

Półka z produktami i powiązane z nią funkcje gadżetów umożliwiają współpracę z tymi platformami handlowymi i sprzedawcami:

Platformy handlowe:

Sprzedawcy gadżetów:
Uwaga: w przypadku oficjalnych kanałów wykonawców dostępni są tylko wymienieni sprzedawcy gadżetów (nie platformy handlowe).

Za obsługę walut lokalnych odpowiedzialne są wyłącznie platformy i sprzedawcy. Nie będziemy mogli wyświetlać funkcji gadżetów widzom w krajach i regionach, gdzie sprzedawcy i platformy nie obsługują walut lokalnych. Aktualne informacje o obsłudze walut lokalnych znajdziesz na stronie internetowej platformy lub sprzedawcy.

Na poniższych platformach handlowych w ramach funkcji gadżetów można korzystać z tych walut:

 • Spreadshop: dolar australijski (AUD), dolar kanadyjski (CAD), korona duńska (DKK), euro (EUR), funt brytyjski (GBP), korona norweska (NOK), korona szwedzka (SEK), dolar amerykański (USD).
 • Suzuri: jen japoński (JPY).
 • Teespring: dolar australijski (AUD), dolar kanadyjski (CAD), euro (EUR), funt brytyjski (GBP), dolar amerykański (USD).

Jeśli sprzedajesz swoje oficjalne gadżety za pośrednictwem któregoś z wymienionych sprzedawców, zapoznaj się z instrukcjami opisującymi, jak włączyć półkę z produktami.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy z którymkolwiek z tych sprzedawców, kliknij link prowadzący na jego stronę. Chętnie nawiążemy też współpracę z innymi sprzedawcami. Zainteresowani sprzedawcy mogą skontaktować się z przedstawicielem YouTube, aby uzyskać więcej informacji.

Oficjalny sprzedawca (nie Google) będzie nadal odpowiedzialny za wszystkie aspekty handlu gadżetami, w tym sprzedaż, magazynowanie, realizację zamówień, zwroty środków, obsługę klienta, zarządzanie asortymentem, a także płatności dla twórców lub wykonawców.

Dzielenie się danymi między sprzedawcami a Google

Google i sprzedawcy będą dzielić się danymi dotyczącymi sprzedaży produktów i liczby wizyt. Posłużą one do ulepszenia usługi i dostarczenia Ci cennych statystyk. Możemy na przykład udostępnić w YouTube Studio otrzymane od sprzedawcy dane dotyczące łącznej miesięcznej sprzedaży. Możemy też użyć tych danych, aby ocenić, czy nowe funkcje pomagają w zwiększaniu sprzedaży na Twoim kanale. Sprzedawcy otrzymują dane o ruchu na stronie pochodzącym z funkcji gadżetów YouTube, co pomaga im w prowadzeniu statystyk.
Sposób, w jaki sprzedawca przechowuje Twoje dane dotyczące produktów i z nich korzysta, podlega obowiązującym u niego warunkom korzystania z usługi, w tym jego polityce prywatności. Sposób, w jaki Google przechowuje te dane i z nich korzysta, podlega naszej Polityce prywatności. Pamiętaj, aby zapoznać się z tymi zasadami.

Włączanie, wstrzymywanie i wyłączanie półki z produktami

Włączanie funkcji gadżetów na kanale
W przypadku kwalifikujących się użytkowników, których obsługiwanym sprzedawcą jest Merchbar:
 • Półka z produktami i wszelkie powiązane z nią funkcje mogą zostać włączone automatycznie. Damy Ci znać, zanim tak się stanie. Po włączeniu tych funkcji będą Cię obowiązywać warunki i zasady opisane powyżej.
 • Jeśli nie chcesz wyświetlać oficjalnych gadżetów w YouTube, możesz zrezygnować z tej funkcji przed jej włączeniem lub w dowolnym późniejszym momencie.
W przypadku użytkowników korzystających z usług dowolnego innego obsługiwanego sprzedawcy gadżetów:
Aby włączyć półkę z produktami i powiązane z nią funkcje, gdy Twój kanał się kwalifikuje:
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Zarabianie.
 3. Wybierz kartę Produkty na sprzedaż. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy Twój kanał spełnia warunki korzystania z tej funkcji.
 4. Aby włączyć półkę z produktami na kanale i w filmach, a także połączyć oficjalny sklep z produktami z kanałem YouTube, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dowiedz się, jak zarządzać półką z produktami, w tym jak wybrać produkty, które będą się wyświetlać na półce, oraz jak ułożyć ich kolejność bezpośrednio w YouTube.

Wstrzymywanie wyświetlania lub wyłączanie półki z produktami w przypadku pojedynczych filmów
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Filmy.
 3. Kliknij film, w którym chcesz dostosować półkę z produktami.
 4. W menu po lewej stronie wybierz Zarabianie.
 5. Kliknij kartę Produkty na sprzedaż. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy Twój kanał spełnia warunki korzystania z tej funkcji.
 6. Możesz tymczasowo wstrzymać wyświetlanie półki z produktami na stronie tego filmu, przesuwając przełącznik obok opcji Wyświetlaj produkty na sprzedaż obok filmu.
 7. Aby włączyć tę funkcję z powrotem, ponownie przesuń przełącznik.
Wstrzymywanie lub wyłączanie funkcji gadżetów na kanale
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Zarabianie.
 3. Kliknij kartę Produkty na sprzedaż.
 4. Możesz tymczasowo wstrzymać wyświetlanie półki z produktami, przesuwając przełącznik obok opcji Wyświetlaj produkty w YouTube.
 5. Możesz wyłączyć tę funkcję, klikając Odłącz konto u dołu strony.

Zmiana obsługiwanego sprzedawcy gadżetów

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Zarabianie.
 3. Kliknij kartę Produkty na sprzedaż.
 4. U dołu strony kliknij Odłącz konto.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć inny oficjalny sklep z produktami ze swoim kanałem YouTube.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false