Poprawianie filmów na urządzeniach mobilnych za pomocą Ulepszeń

Korzystając z funkcji „Ulepszenia”, możesz edytować filmy i dodawać do nich efekty bezpośrednio w YouTube lub podczas przesyłania filmu. 

Jeśli Twój film ma ponad 100 tys. wyświetleń, możesz nie mieć możliwości wprowadzania w nim żadnych poprawek. To ograniczenie nie dotyczy użytkowników uczestniczących w programie partnerskim YouTube.

Jeżeli nie możesz zapisać zmian, masz możliwość utworzenia nowego filmu (z nowym adresem URL) za pomocą opcji Zapisz jako nowy film i wprowadzenia zmian w tej wersji. Nadal możesz zapisywać zmiany za pomocą funkcji Zamaż twarze lub Rozmycie niestandardowe, nawet w przypadku filmów, które mają ponad 100 tys. wyświetleń.

Jeżeli używasz aplikacji YouTube, poniżej znajdziesz ulepszenia, z których możesz korzystać. Pamiętaj, że ulepszenia wprowadzasz w trakcie przesyłania filmu.

Usuń fragmenty swojego filmu

Aby zmienić moment rozpoczęcia i zakończenia filmu, przeciągnij niebieskie uchwyty na pasku sterowania pod podglądem filmu.

Dodaj muzykę do filmu

Do filmu możesz dodać utwór muzyczny z Biblioteki audio lub z plików muzycznych zapisanych na urządzeniu. Aby dodać muzykę, kliknij ikonę Muzyka :

  • Biblioteka audio: możesz dodawać bezpłatną muzykę z biblioteki muzycznej YouTube. Aby przeglądać muzykę, wybierz kartę Polecane lub Gatunek i nastrój. Zanim dodasz utwór, możesz sprawdzić, jak będzie brzmieć w Twoim filmie.
  • Urządzenie: wybierz kartę Na urządzeniu, aby dodać wybraną muzykę zapisaną na urządzeniu.

Dodaną muzykę możesz edytować:

  • zmieniając pozycję: przewiń utwór muzyczny tak, aby zmienić jego synchronizację z filmem;
  • zmieniając poziomy miksowania: dotknij , aby zmienić poziom głośności utworu muzycznego względem oryginalnego dźwięku.
Zastosuj filtry

Aby wybrać filtr i dodać efekt wizualny do filmu, dotknij .

Gdy wprowadzisz zmiany, dotknij Send, aby przesłać film.

Rozwiązywanie problemów z zapisywaniem ulepszeń

Aby zapisać zmiany w filmie, sprawdź, czy spełnia on następujące kryteria:

  • Liczba wyświetleń: jeśli film został wyświetlony więcej niż 100 tys. razy, możesz nie mieć możliwości wprowadzania w nim żadnych zmian (nie dotyczy to funkcji zamazywania twarzy). To ograniczenie nie dotyczy użytkowników uczestniczących w programie partnerskim YouTube.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?