Zarządzanie właścicielami, użytkownikami i uprawnieniami

Możesz być właścicielem lub użytkownikiem usługi. Każda z tych ról ma przypisane inne prawa i możliwości. Tylko właściciel usługi może przyznawać uprawnienia innym użytkownikom.

Użytkowników możesz przeglądać i zarządzać nimi na stronie Użytkownicy i uprawnienia.

ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI I UPRAWNIENIAMI

Uprawnienia

Każdy użytkownik usługi w Search Console ma przypisane jedno z tych uprawnień:

 • Właściciel: właściciele mają pełną kontrolę nad usługami w Search Console. Mogą dodawać i usuwać użytkowników, konfigurować ustawienia, wyświetlać dowolne dane i korzystać ze wszystkich narzędzi.
  Istnieją dwa typy właścicieli – zweryfikowanywyznaczony. Na stronie ustawień oba te typy określamy jako „Właściciel”. Usługa musi mieć przynajmniej jednego zweryfikowanego właściciela. W przeciwnym razie żaden użytkownik nie będzie mógł uzyskać do niej dostępu.
  • Zweryfikowany właściciel: wykonał działanie potrzebne do wykazania prawa własności do usługi (np. zamieścił specjalny plik weryfikacyjny w witrynie) lub jego prawo własności zostało wydedukowane przez Google (np. gdy konto w Bloggerze oraz w Search Console jest tym samym kontem Google).
  • Wyznaczony właściciel: otrzymał prawa własności od zweryfikowanego właściciela, ale nigdy nie zweryfikował własności. Może dodawać użytkowników lub innych wyznaczonych właścicieli. Wyznaczony właściciel jest wyświetlany jako właściciel bez żadnych metod weryfikacji dostępnych na stronie ustawień. Jeśli wszyscy zweryfikowani użytkownicy utracą weryfikację, wszyscy użytkownicy, w tym także wyznaczeni właściciele, utracą dostęp do usługi. 
 • Użytkownik z pełnym dostępem: ma uprawnienia do przeglądania wszystkich danych i może wykonywać niektóre działania.
 • Użytkownik z ograniczonym dostępem: ma proste uprawnienia do przeglądania większości danych.
 • Powiązane usługi: to osoby lub konta, które mogą wykonywać określone działania w imieniu Twojej witryny lub uzyskiwać dostęp do określonych danych. W przeciwieństwie do właścicieli i użytkowników witryny powiązane usługi nie mogą bezpośrednio otwierać ani wyświetlać konta i danych w Search Console, ale mają uprawnienia do wykonywania innych zadań. Te zadania i uprawnienia różnią się w zależności od typu powiązania (np. Chrome Web Store lub kanał w YouTube).
Szczegóły uprawnień
Funkcja Właściciel Użytkownik z pełnym dostępem Użytkownik z ograniczonym dostępem
Ustawienia usługi (kierowanie geograficzne, szybkość indeksowania) Tylko wyświetlanie
Parametry adresu URL Tylko wyświetlanie
Zmiana adresu Tylko wyświetlanie Tylko wyświetlanie
Zarządzanie użytkownikami Zobacz poniżej Zobacz poniżej
Stan indeksu Tylko wyświetlanie
Zablokowane adresy URL
Sprawdzenie adresu URL Tylko pobieranie
Skuteczność
Linki
Usuwanie adresów URL Tylko wyświetlanie
Raport o stanie wyników z elementami rozszerzonymi
Otrzymywanie wiadomości 1
Prośba o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia  
Zrzekanie się linków  
Powiązanie z kontem Google Analytics    
Dodawanie/usuwanie właścicieli usług    
Marker danych  
Weryfikowanie poprawek  
Udostępnianie linków do raportów  

 

1 Użytkownicy z ograniczonym dostępem otrzymują tylko te wiadomości, które ich dotyczą.

Utrata właściciela witryny

Jeśli zweryfikowany właściciel witryny zniknie albo nie będziesz wiedzieć, kto nim jest, zweryfikuj innego właściciela witryny. Nowy właściciel będzie widzieć listę wszystkich zweryfikowanych właścicieli i użytkowników tej witryny, jak również metodę weryfikacji każdego z nich. Następnie będziesz w stanie opcjonalnie cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli poprzez usunięcie ich tokenu weryfikacyjnego (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych za pomocą tagu HTML). Więcej informacji zawiera artykuł na temat dodawania i usuwania właścicieli.

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Usługa dopuszcza maksymalnie 100 użytkowników z uprawnieniami tylko do edycji lub tylko do wyświetlania.

 

Aby dodać nowego użytkownika:

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Kliknij Dodaj użytkownika i wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać użytkownikowi. Wpisz nazwę konta Google (adres e-mail) nowego użytkownika. Aby uzyskać dostęp do usługi w Search Console, musi on mieć konto Google.
 5. Wybierz poziom uprawnień, jaki chcesz przyznać użytkownikowi.
 6. Aby mieć dostęp do usługi, nowy właściciel musi ją dodać do swojej listy usług.

 

Aby usunąć użytkownika:

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Wybierz menu More obok użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij Odbierz dostęp. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.
Dodawanie i usuwanie właścicieli

Zweryfikowani właściciele

Zweryfikowany właściciel to taki, który przeszedł weryfikację przy użyciu tokenu weryfikacyjnego (strony lub tagu HTML, rekordu DNS lub innej metody).

Aby dodać siebie jako zweryfikowanego właściciela

Nie możesz dodać innej osoby jako zweryfikowanego właściciela, ponieważ musi ona utworzyć token powiązany z jej osobistym kontem Google. Jeśli ta osoba wykona procedurę weryfikacji i przekaże Ci token (np. weryfikacyjny plik HTML), możesz go przesłać, by udowodnić jej prawo własności.

Usuwanie zweryfikowanego właściciela

 1. Aby usunąć z usługi zweryfikowanego właściciela, musisz usunąć wszystkie tokeny użyte do wykazania jego prawa własności do usługi. Na przykład usuń przesłany plik weryfikacyjny HTML albo kod śledzenia Google Analytics stosowany w ramach metody weryfikacji kodem Analytics.
 2. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia.
 3. Obok właściciela, którego chcesz usunąć, wybierz Zarządzaj właścicielami usług.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by natychmiast cofnąć weryfikację danego właściciela. Token weryfikacyjny właściciela musi zostać usunięty. W przeciwnym razie nie uda się zrealizować żądania cofnięcia weryfikacji.

Wyznaczeni właściciele

Wyznaczony właściciel otrzymał status właściciela od zweryfikowanego właściciela bez przechodzenia procedury weryfikacji.

Dodawanie innego użytkownika jako właściciela lub zwiększanie czyichś uprawnień z poziomu użytkownika do poziomu właściciela

Pamiętaj, że aby dodać nowego właściciela, musisz być zweryfikowanym właścicielem.

 1. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia swojej usługi.
 2. Kliknij Dodaj użytkownika.
 3. Podaj informacje o użytkowniku.

Aby odebrać prawo własności wyznaczonemu właścicielowi:

 1. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia swojej usługi.
 2. Obok właściciela, którego chcesz usunąć, otwórz menu Więcej More.
 3. Wybierz opcję Zarządzaj właścicielami usługi
 4. Obok nazwy użytkownika w tabeli kliknij Oznacz jako niezweryfikowane.

Aby ograniczyć uprawnienia wyznaczonego właściciela do poziomu użytkownika:

 1. Usuń własność wyznaczonego właściciela (zgodnie z opisem powyżej).
 2. Dodaj użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami (pełnymi lub ograniczonymi).
Zmiana uprawnień istniejącego już użytkownika

Aby zmieniać uprawnienia innego użytkownika, musisz być zweryfikowanym właścicielem.

Możesz zmieniać uprawnienia dowolnego niezweryfikowanego właściciela.

Jeśli chcesz zwiększyć uprawnienia użytkownika do poziomu właściciela lub ograniczyć uprawnienia właściciela do poziomu użytkownika, zapoznaj się z sekcją Dodawanie i usuwanie właścicieli.

 

Aby zmienić uprawnienia użytkownika:

 1. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia swojej usługi.
 2. Obok użytkownika, którego uprawnienia chcesz zmienić, wybierz inny poziom uprawnień.
 3. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.

 

Jeśli wszyscy zweryfikowani użytkownicy zostaną usunięci, po okresie prolongaty wszyscy użytkownicy i wyznaczeni właściciele utracą dostęp do usługi. Powiązane z usługą dane będą dalej gromadzone, jednak nikt nie będzie mieć do nich dostępu do momentu, aż ktoś udowodni, że jest właścicielem usługi.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?