Zarządzanie właścicielami, użytkownikami i uprawnieniami

Możesz być właścicielem lub użytkownikiem usługi. Każda z tych ról ma przypisane inne prawa i możliwości. Tylko właściciel usługi może przyznawać uprawnienia innym użytkownikom.

Na stronie Ustawienia Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia w Search Console możesz przeglądać konta użytkowników i nimi zarządzać.

ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI I UPRAWNIENIAMI

Uprawnienia

Każdy użytkownik usługi w Search Console ma przypisane któreś z tych uprawnień:

 • Właściciel: ma pełną kontrolę nad usługami w Search Console. Może dodawać i usuwać użytkowników, konfigurować ustawienia, wyświetlać dowolne dane i korzystać ze wszystkich narzędzi. Do usługi musi być przypisany co najmniej 1 zweryfikowany właściciel. W przeciwnym wypadku żaden użytkownik nie będzie miał do niej dostępu. Istnieją 2 typy właścicieli z tymi samymi uprawnieniami:
  • Właściciel zweryfikowany: osoba, która potwierdziła własność usługi za pomocą tokena (np. pliku HTML przesłanego do witryny). Aby dodać lub usunąć właściciela zweryfikowanego, musisz dodać do witryny token lub go z niej usunąć.
  • Właściciel wyznaczony: osoba ze statusem właściciela przypisanym przez właściciela zweryfikowanego bez użycia tokena weryfikacyjnego (np. pliku HTML lub tagu). Aby dodać lub usunąć właściciela wyznaczonego, właściciel dowolnego typu musi dodać lub usunąć nowego właściciela na ekranie zarządzania użytkownikami w Search Console.
 • Użytkownik z pełnym dostępem: ma uprawnienia do przeglądania wszystkich danych i może wykonywać niektóre działania.
 • Użytkownik z ograniczonym dostępem: ma proste uprawnienia do przeglądania większości danych.
 • Powiązane usługi: to osoby lub konta, które mogą wykonywać określone działania w imieniu Twojej witryny i mają dostęp do niektórych danych. W przeciwieństwie do właścicieli i użytkowników witryny powiązane usługi nie mogą bezpośrednio otwierać ani wyświetlać konta i danych w Search Console, ale mają uprawnienia do wykonywania innych zadań. Te zadania i uprawnienia różnią się w zależności od typu powiązania (np. Chrome Web Store). Więcej informacji o powiązaniach
Szczegóły uprawnień
Funkcja Właściciel Użytkownik z pełnym dostępem Użytkownik z ograniczonym dostępem
Wyświetlanie wszystkich raportów
Ustawienia usługi (kierowanie geograficzne, szybkość indeksowania) Tylko wyświetlanie
Parametry adresu URL Tylko wyświetlanie
Zmiana adresu Tylko wyświetlanie Tylko wyświetlanie
Zarządzanie użytkownikami Szczegóły Szczegóły
Stan w indeksie Tylko wyświetlanie
Zablokowane adresy URL
Sprawdzenie adresu URL Tylko pobieranie
Skuteczność
Linki
Usuwanie adresów URL Tylko wyświetlanie
Raport o stanie wyników z elementami rozszerzonymi
Otrzymywanie wiadomości 1
Prośba o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia  
Zrzekanie się linków  
Powiązanie z kontem Google Analytics    
Dodawanie/usuwanie właścicieli usług    
Marker danych  
Weryfikowanie poprawek  
Udostępnianie linków do raportów  
Dodawanie użytkowników    
Przesyłanie mapy witryny    

 

1 Użytkownicy z ograniczonym dostępem otrzymują tylko te wiadomości, które ich dotyczą.

Utrata jedynego zweryfikowanego właściciela witryny

Jeśli z Twojego zespołu odszedł jedyny zweryfikowany właściciel witryny, musisz poddać weryfikacji swoje prawo własności do niej, aby nadal mieć do niej dostęp (lub go odzyskać).

Jeśli przejmujesz witrynę od innego właściciela, po zweryfikowaniu własności możesz cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli, usuwając ich token weryfikacyjny (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych przy użyciu tagu HTML). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat dodawania i usuwania właścicieli.

Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz wyznaczonych właścicieli

Usługa może mieć maksymalnie 100 użytkowników lub właścicieli.

Aby dodawać lub usuwać innych użytkowników, musisz być właścicielem usługi (lub usługi nadrzędnej).

Dodawanie nowego użytkownika lub wyznaczonego właściciela

 1. Wybierz usługę w Search Console.

 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Kliknij Dodaj użytkownika.
  1. Wpisz nazwę konta Google (adres e-mail) nowego użytkownika. ⚠️Użytkownicy muszą mieć konta Google. Jako użytkowników ani właścicieli nie można dodawać e-maili grupowych.
  2. Wybierz poziom uprawnień, jaki chcesz przyznać użytkownikowi (jego rolę).
  3. Zapisz zmiany.

Usuwanie użytkownika lub wyznaczonego właściciela

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Wybierz menu Ikona Więcej ustawień obok użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij Odbierz dostęp. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.
Jeśli podczas dodawania nowego użytkownika pojawia się błąd „Tego użytkownika można dodać tylko jako właściciela”, oznacza to, że jest on już właścicielem usługi nadrzędnej i dlatego automatycznie ma prawo własności do określonej usługi. Tę osobę możesz dodać tylko jako właściciela tej usługi podrzędnej. Dodanie jej jako użytkownika z pełnym lub ograniczonym dostępem spowoduje ograniczenie uprawnień w tej usłudze podrzędnej, co jest niedozwolone.
Dodawanie lub usuwanie właścicieli zweryfikowanych

Dodawanie zweryfikowanego właściciela

 • Dodawanie siebie jako zweryfikowanego właściciela
  1. Przejdź proces weryfikacji, aby potwierdzić, że witryna jest Twoją własnością.
 • Aby dodać inną osobę jako zweryfikowanego właściciela, musisz dodać do usługi jej token weryfikacyjny:
  1. Poproś użytkownika, aby rozpoczął proces weryfikacji i wygenerował token osobisty.
  2. Poproś użytkownika o udostępnienie tokena Tobie lub innej osobie, która może wykonać odpowiednie działanie i potwierdzić własność usługi. Na przykład w przypadku weryfikacji za pomocą pliku HTML poproś o udostępnienie tego pliku, a następnie prześlij go do witryny w imieniu użytkownika.

Usuwanie zweryfikowanego właściciela

Jeśli wszyscy zweryfikowani właściciele zostaną usunięci, po okresie prolongaty pozostali użytkownicy utracą dostęp do usługi. Powiązane z usługą dane będą dalej gromadzone, jednak nikt nie będzie mieć do nich dostępu do momentu, aż ktoś zostanie zweryfikowany jako właściciel usługi.

 

 1. Musisz usunąć wszystkie tokeny użyte do wykazania prawa własności konkretnego użytkownika do usługi. Użytkownik może zweryfikować swoją usługę za pomocą kilku metod.
  1. Ustal, jakich metod weryfikacji użył właściciel. Pamiętaj, aby określić unikalną wartość tokena używaną dla użytkownika, którego chcesz usunąć.
  2. Usuń wszystkie powiązane z usługą tokeny weryfikacyjne tego użytkownika. Jeśli na przykład wymieniony jest „Tag HTML”, musisz usunąć <meta> tag HTML określonej osoby z danej witryny. Jeśli wymieniony jest „Plik HTML”, musisz usunąć weryfikacyjny plik HTML określonej osoby z danej witryny. Jeśli nie usuniesz wszystkich tokenów weryfikacyjnych użytkownika, może on zostać ponownie zweryfikowany jako właściciel za pomocą wszystkich pozostałych tokenów.
   • Przesłanie pliku HTML: znajdź plik HTML powiązany z użytkownikiem w katalogu głównym witryny. Plik będzie miał długą nazwę alfanumeryczną i 1 wiersz tekstu zawierający ciąg „google-site-verification”. Usuń ten tag. Pamiętaj, aby usunąć tylko tag przypisany do osoby, którą chcesz usunąć.
   • Tag HTML: poszukaj tagu użytkownika w kodzie źródłowym strony głównej. Tag wygląda mniej więcej tak: <meta name="google-site-verification" content="......." />. Musisz go usunąć z kodu źródłowego. Pamiętaj, aby usunąć tylko tag powiązany z użytkownikiem, którego chcesz usunąć.
   • Dostawca nazwy domeny: musisz znaleźć i usunąć rekord DNS powiązany z użytkownikiem.
   • Konto Google Analytics: aby trwale wyłączyć ten mechanizm weryfikacji dla tego użytkownika, musisz przełączyć konta Google Analytics dla tej witryny albo cofnąć uprawnienia do edycji przyznane tej osobie na koncie Google Analytics w tej witrynie. Aby sprawdzić, które konto Google Analytics jest używane dla tej witryny, sprawdź wyrenderowane źródło strony (w Chrome kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zbadaj) i wyszukaj frazę „UA-” lub „G-” w kodzie strony, który powinien odpowiadać Twojemu kontu Google Analytics.
   • Konto Menedżera tagów Google: aby trwale wyłączyć tę metodę weryfikacji dla tego użytkownika, musisz przełączyć konta Menedżera tagów Google używane w tej witrynie albo usunąć przysługujące tej osobie uprawnienia administratora i uprawnienia do publikacji na powiązanym koncie Menedżera tagów Google.
   • Konto w Witrynach Google lub Bloggerze: właściciel strony w Witrynach Google lub usłudze Blogger będzie zawsze miał dostęp do powiązanej usługi w Search Console. Aby całkowicie usunąć dostęp, właściciel strony w Witrynach Google lub Bloggerze musi zostać przełączony (ponieważ strona w Witrynach Google lub Bloggerze może mieć tylko 1 właściciela).
   • Konto Google Domains: usuń w przypadku użytkownika rolę administratora z powiązanego konta Google Domains.
 2. Po usunięciu tokenów poprzedniego właściciela z witryny otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia.
 3. Kliknij Cofnij weryfikację obok nazwy użytkownika, w przypadku którego chcesz usunąć weryfikację. Token weryfikacyjny właściciela musi zostać usunięty. W przeciwnym razie nie uda się zrealizować żądania cofnięcia weryfikacji. Nawet jeśli nie cofniesz weryfikacji własności na stronie Użytkownicy i uprawnienia, Search Console później wykryje, że token został usunięty, a właściciel utraci dostęp do usługi Search Console.

Nie rozpoznajesz właściciela?

Jeśli nie rozpoznajesz jakiegoś właściciela, mogło dojść do ataku hakera. Haker może dodać token usuniętej osoby, dlatego najlepiej otwórz stronę Witryny zaatakowane przez hakerów i spróbuj samodzielnie zabezpieczyć swoją witrynę lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo witryny i poproś ją o pomoc.

Zmiana uprawnień istniejącego już użytkownika

Wymagania:

 • Aby zmieniać uprawnienia innego użytkownika, musisz być właścicielem.
 • Możesz zmieniać uprawnienia każdego niezweryfikowanego właściciela.

Aby zmienić poziom uprawnień innego użytkownika:

 1. Otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia swojej usługi.
 2. Obok użytkownika, którego uprawnienia chcesz zmienić, wybierz inny poziom uprawnień.
 3. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.
Określanie poziomu uprawnień użytkownika

Określanie własnego poziomu

 • Otwórz stronę Ustawienia (kliknij ikonę ustawień Ustawienia w panelu nawigacji).
 • Aby zobaczyć swoje uprawnienia, znajdź wiersz Weryfikacja własności. Jeśli jesteś właścicielem, możesz kliknąć wiersz, aby wyświetlić szczegóły weryfikacji.

Określanie poziomu innej osoby

 1. Aby określić poziom dostępu innej osoby, musisz być właścicielem. Własny poziom uprawnień możesz sprawdzić w sposób opisany powyżej.
 2. Otwórz stronę z listą użytkowników w ustawieniach usługi (Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia).
 3. Aby wyświetlić poziom uprawnień użytkownika, znajdź go w tabeli użytkowników.
Czy ta osoba jest właścicielem wyznaczonym czy zweryfikowanym?

Search Console zazwyczaj oznacza jako „właścicieli” zarówno właścicieli wyznaczonych, jak i zweryfikowanych. W większości przypadków nie jest to problem, ale czasem (gdy chcesz usunąć właściciela lub sprawdzić, czy pozostali jacyś zweryfikowani właściciele) różnica może być istotna.

 1. Otwórz Centrum dla webmasterów.
 2. Kliknij odpowiednią usługę Search Console.
 3. Zobaczysz listę zweryfikowanych właścicieli tej usługi. Każdy, kto jest właścicielem, ale nie został wymieniony na tej liście, jest właścicielem wyznaczonym.
Ustalanie metod weryfikacji właściciela

Jeśli jesteś właścicielem zweryfikowanym, możesz ustalić metody weryfikacji użyte zarówno w Twoim przypadku, jak i w przypadku innych właścicieli zweryfikowanych.

W Twoim przypadku:

 1. Otwórz stronę Własność w ustawieniach usługi (Ustawienia > Weryfikacja własności).
 2. Aby zobaczyć użyte metody, kliknij wiersz Weryfikacja własności w tabeli ustawień usługi. Jeśli chcesz zobaczyć szczegółowe informacje o konkretnych użytych tokenach, skorzystaj z Centrum dla webmasterów zgodnie z opisem poniżej.

W przypadku innego użytkownika (albo żeby wyświetlić szczegóły Twojego tokena):

 1. Otwórz Centrum dla webmasterów.
 2. Kliknij odpowiednią usługę Search Console.
 3. Obok nazwy użytkownika kliknij Szczegóły weryfikacji, aby zobaczyć informacje o typie właściciela i szczegóły weryfikacji. Każdy użytkownik ma unikalny token.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
83844
false