Tulajdonosok, felhasználók és jogosultságok kezelése

A tulajdonnak lehet a tulajdonosa vagy a felhasználója. E szerepek eltérő jogosultságokkal és lehetőségekkel rendelkeznek. Más felhasználóknak csak akkor adhat meg engedélyeket, ha Ön a tulajdonos.

A felhasználólistát a (webhely) Beállítások Beállítások > Felhasználók és engedélyek szakaszában tekintheti meg és kezelheti a Search Console-ban.

FELHASZNÁLÓK ÉS ENGEDÉLYEK KEZELÉSE

Engedélyek

Az adott Search Console-tulajdon minden felhasználója az alábbi engedélyek egyikével rendelkezik:

 • Tulajdonos: A tulajdonosok teljes körű irányítással rendelkeznek a tulajdonok fölött a Search Console-ban. Felhasználókat adhatnak hozzá és távolíthatnak el, beállításokat adhatnak meg, megtekinthetik az összes adatot, illetve használhatják az összes eszközt. A tulajdonoknak rendelkezniük kell legalább egy igazolt tulajdonossal, mert ellenkező esetben egy felhasználó sem férhet hozzá a tulajdonhoz. Kétféle tulajdonos van, mindkettő ugyanolyan engedélyekkel rendelkezik:
  • Igazolt tulajdonos: Olyan személy, aki tokennel igazolta a tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát (pl. a webhelyre feltöltött HTML-fájllal). Ha igazolt tulajdonost szeretne hozzáadni vagy eltávolítani, tokent kell hozzáadnia vagy eltávolítania a webhelyen.
  • Felhatalmazott tulajdonos: Olyan személy, akinek tulajdonosi szerepet állított be az igazolt tulajdonos igazoló token (például HTML-fájl vagy címke) megadása nélkül. Felhatalmazott tulajdonos hozzáadásához vagy eltávolításához a tulajdonosnak (legyen bármilyen típusú) egyszerűen új tulajdonost kell felvennie, illetve el kell távolítania a kívánt tulajdonost a Search Console felhasználókezelési képernyőjén.
 • Teljes jogú felhasználó: Megtekintheti az összes adatot, valamint végrehajthat bizonyos műveleteket.
 • Korlátozott jogú felhasználó: Csak megtekintési joga van a legtöbb adatra vonatkozóan.
 • Partner: A partnerek olyan személyek vagy fiókok, amelyek bizonyos műveleteket végrehajthatnak a webhely nevében, vagy hozzáférhetnek bizonyos adatokhoz. A webhelytulajdonosokkal és a felhasználókkal szemben a partnereknek nincs lehetőségük arra, hogy közvetlenül megnyissák vagy megtekintsék az Ön Search Console-fiókját és az adatokat, de más műveleteket végrehajthatnak. A műveletek és az engedélyek a partneri viszony típusától függenek (pl. a Chrome Webáruházzal kapcsolatos). További információ a társításról.
Engedélyek részletei
Funkció Tulajdonos Teljes jogú felhasználó Korlátozott jogú felhasználó
Az összes jelentés megtekintése
Tulajdonbeállítások (földrajzi célzás, feltérképezési gyakoriság) Csak megtekintés
URL-paraméterek Csak megtekintés
Webhely címének módosítása Csak megtekintés Csak megtekintés
Felhasználók kezelése Részletek Részletek
Indexelési lefedettség Csak megtekintés
Letiltott URL-ek
URL-ellenőrzés Csak lekérés
Teljesítmény
Linkek
URL-ek eltávolítása Csak megtekintés
Állapotjelentés bővített találatokról
Üzenetek fogadása 1
Felülvizsgálati kérelem  
Linkek visszautasítása  
Google Analytics-fiók társítása    
Tulajdonosok hozzáadása/eltávolítása    
Adatkiemelő  
Javítások ellenőrzése  
A jelentés linkjének megosztása  
Felhasználók hozzáadása    
Webhelytérkép beküldése    

 

1 A korlátozott jogú felhasználók csak azokat az üzeneteket kapják meg, amelyek közvetlenül rájuk vonatkoznak.

Elvesztettük az egyetlen igazolt webhelytulajdonosunkat!

Ha a webhely egyetlen igazolt tulajdonosa elhagyja a csapatot, Önnek igazolnia kell a tulajdonjogot a tulajdonhoz való hozzáférés fenntartásához (vagy visszaállításához).

Ha egy másik tulajdonostól vesz át webhelyet, a tulajdonjog igazolását követően Ön megszüntetheti a korábbi tulajdonosok igazolását az igazolási tokenjük eltávolításával (például a HTML-címke webhelyről való eltávolításával a HTML-címkével igazolt tulajdonosok esetén). További információt a Tulajdonosok hozzáadása vagy eltávolítása című részben talál.

Felhasználók és felhatalmazott tulajdonosok hozzáadása és eltávolítása

Egy adott tulajdonhoz legfeljebb 100 felhasználó/tulajdonos tartozhat.

Másik felhasználó hozzáadásához vagy eltávolításához a tulajdon tulajdonosának (vagy a szülőtulajdon tulajdonosának) kell lennie.

Új felhasználó vagy felhatalmazott tulajdonos hozzáadása:

 1. Válassza ki a kívánt tulajdont a Search Console-ban.

 2. Kattintson a navigációs panel Beállítások Beállítások ikonjára.
 3. Kattintson a Felhasználók és engedélyek lehetőségre.
 4. Kattintson a Felhasználó hozzáadása elemre.
  1. Adja meg az új felhasználó Google-fiókjának nevét (e-mail-címét). ⚠️A felhasználóknak Google-fiókkal kell rendelkezniük, és e-mail-csoportok nem lehet adhatók hozzá felhasználóként vagy tulajdonosként.
  2. Válassza ki a felhasználónak megadni kívánt engedélyszintet (vagyis szerepet).
  3. Mentse a módosításokat.

Felhasználó vagy felhatalmazott tulajdonos törlése:

 1. Válassza ki a kívánt tulajdont a Search Console-ban.
 2. Kattintson a navigációs panel Beállítások Beállítások ikonjára.
 3. Kattintson a Felhasználók és engedélyek lehetőségre.
 4. Kattintson a törölni kívánt felhasználó melletti Menü További beállítások ikonja ikonra, majd a Hozzáférés eltávolítása menüpontra. A módosítás jellemzően nagyon gyorsan érvénybe lép.
Ha új felhasználó hozzáadásakor az „Ez a felhasználó csak »tulajdonosként« adható hozzá” hibaüzenet jelenik meg, akkor a hozzáadni kívánt felhasználó már birtokol tároló tulajdont, ezért automatikusan rendelkezik tulajdonosi jogokkal erre a tulajdonra vonatkozóan. Ezt a személyt ennél az alárendelt tulajdonnál csak tulajdonosaként adhatja hozzá. Ha teljes vagy korlátozott jogú felhasználóként adná hozzá, azzal alacsonyabb szintű jogosultságokat rendelne hozzá ennél az alárendelt tulajdonnál, ami nem engedélyezett.
Igazolt tulajdonosok hozzáadása vagy eltávolítása

Igazolt tulajdonos hozzáadása

 • Önmaga hozzáadása igazolt tulajdonosként
  1. A webhely tulajdonjogának igazolásához hajtsa végre az igazolási folyamatot.
 • Ha másik személyt szeretne igazolt tulajdonosként hozzáadni, akkor a tulajdonhoz hozzá kell adnia az adott személy igazoló tokenjét:
  1. Kérje meg a másik felhasználót, hogy indítsa el az igazolási folyamatot a személyes tokenje létrehozásához.
  2. Kérje meg a felhasználót, hogy ossza meg a tokent Önnel vagy bárki mással, aki végre tudja hajtani a tulajdonos igazolásához szükséges műveletet (pl. HTML-fájllal történő igazolás esetén kérje meg a felhasználót arra, hogy adja oda Önnek a HTML-fájlt, majd töltse fel helyette a webhelyre).

Igazolt tulajdonos eltávolítása

Ha minden igazolt tulajdonos eltávolításra kerül, akkor a türelmi időszak letelte után az összes megmaradó felhasználó elveszíti a tulajdonhoz való hozzáférését. A tulajdonnal kapcsolatos adatgyűjtés folytatódik, de senki nem férhet hozzá az adatokhoz addig, amíg valaki nem igazolja a tulajdonjogát.

 

 1. Törölnie kell az adott felhasználó tulajdonra vonatkozó tulajdonjogának igazolására használt összes tokent. Egy adott felhasználó több módszert is használhat a tulajdonjoga igazolásához.
  1. Határozza meg a tulajdonosnál használt igazolási módszereket. Ügyeljen arra, hogy az eltávolítani kívánt felhasználóhoz tartozó egyedi token értékét határozza meg.
  2. Távolítsa el az adott felhasználónál a tulajdonhoz használt összes igazoló tokent. Ha például a „HTML-címke” szerepel a listán, akkor el kell távolítania az adott személyhez tartozó <meta> HTML-címkét a webhelyről. Ha a „HTML-fájl” látható a listán, el kell távolítania az adott személyhez tartozó HTML-igazolási fájlt a webhelyről. Ha nem távolítja el az adott felhasználó összes igazoló tokenjét, a rendszer a megmaradt tokenek alapján ismét igazolhatja őt tulajdonosként.
   • HTML-fájl feltöltése: Keresse meg a felhasználóhoz társított HTML-fájlt a webhely gyökérkönyvtárában. A fájl hosszú alfanumerikus névvel rendelkezik, és egyetlen szövegsor szerepel benne, amely tartalmazza a „google-site-verification” karakterláncot. Távolítsa el ezt a címkét. Ügyeljen arra, hogy csak az eltávolítani kívánt személyhez tartozó címkét távolítsa el.
   • HTML-címke: Keresse meg a kezdőlap oldalának forrásában a felhasználó címkéjét, amely a következőre hasonlít: <meta name="google-site-verification" content="......." />. Távolítsa el a címkét az oldal forrásából. Ügyeljen arra, hogy csak az eltávolítani kívánt személyhez tartozó címkét távolítsa el.
   • Domainnév-szolgáltató: Keresse meg és távolítsa el a felhasználóhoz társított DNS-rekordot.
   • Google Analytics-fiók: Ha véglegesen ki szeretné kapcsolni ezt az igazolási mechanizmust az adott felhasználónál, akkor vagy Google Analytics-fiókot kell váltania ennél a webhelynél, vagy vissza kell vonnia az adott személy számára a Google Analytics-fiókban megadott szerkesztési jogosultságokat erre a webhelyre vonatkozóan. Annak megállapításához, hogy melyik Google Analytics-fiók van használatban az adott webhelynél, tekintse meg az oldal renderelt forrását (a Chrome-ban kattintson jobb egérgombbal, és válassza a Vizsgálat lehetőséget), majd keressen rá az „UA-” vagy a „G-” karakterláncra az oldal kódjában – ezek az Ön Google Analytics-fiókját jelölik.
   • Google Címkekezelő-fiók: Ha véglegesen ki szeretné kapcsolni ezt az igazolási mechanizmust az adott felhasználónál, akkor vagy Google Címkekezelő-fiókot kell váltania ennél a webhelynél, vagy el kell távolítania az adott személy közzétételi vagy adminisztrátori jogosultságait a kapcsolódó Google Címkekezelő-fiókban.
   • Google-webhelyhez tartozó fiók/Blogger-fiók: A Google-webhelyek és a Blogger-webhelyek tulajdonosai mindig hozzá fognak férni a társított tulajdonhoz a Search Console-ban. A hozzáférés teljes megvonásához le kell cserélni a Google-webhely vagy a Blogger-webhely tulajdonosát (mert a Google-webhelyhez tartozó fióknak vagy a Blogger-fióknak csak egy tulajdonosa lehet).
   • Google Domains-fiók: Távolítsa el a felhasználót adminisztrátorként a kapcsolódó Google Domains-fiókból.
 2. Miután eltávolította a korábbi tulajdonos tokenjeit a webhelyről, nyissa meg a Felhasználók és engedélyek oldalt.
 3. Kattintson a tulajdonos neve melletti Ellenőrzés visszavonása lehetőségre a nem kívánt tulajdonos igazolásának visszavonásához. A művelet csak akkor zárul sikeresen, ha már eltávolította a tulajdonos igazoló tokenjét. (Még ha Ön nem is vonja vissza a tulajdonjog igazolását a Felhasználók és engedélyek oldalon, a Search Console idővel észleli majd a token eltávolítását, és az adott tulajdonos el fogja veszteni a Search Console-tulajdonhoz való hozzáférését.)

Nem ismeri fel valamelyik tulajdonost?

Ha olyan tulajdonost talál, akit nem ismer fel, akkor lehetséges, hogy feltörték a tulajdont. Az eltávolítást követően a hacker valószínűleg újra meg tudja adni a tokent, ezért Ön vagy keresse fel a Webmasters Hacked! webhelyet, és próbálja meg önmaga biztonságossá tenni a webhelyet, vagy keressen fel egy webes biztonsági szakértőt, aki segíteni tud ebben.

Meglévő felhasználó engedélyeinek módosítása

Követelmények:

 • A többi felhasználó engedélyeit tulajdonos módosíthatja.
 • Bármelyik nem igazolt tulajdonos engedélyei módosíthatók.

Másik felhasználó engedélyszintjének módosításához:

 1. Nyissa meg a tulajdon Felhasználók és engedélyek oldalát.
 2. Válasszon más engedélyszintet a módosítandó felhasználó mellett.
 3. A módosítás jellemzően nagyon gyorsan érvénybe lép.
A felhasználók engedélyszintjének módosítása

Saját szint meghatározása

 • Nyissa meg a Beállítások oldalt (kattintson a Beállítások Beállítások ikonra a navigációs panelen).
 • Keresse meg a Tulajdonjog ellenőrzése sort az engedélye megtekintéséhez. Ha Ön tulajdonos, a sorra kattintva megtekintheti az igazolás részleteit.

Mások szintjének meghatározása

 1. Önnek tulajdonosnak kell lennie ahhoz, hogy meg tudja határozni valaki másnak a hozzáférési szintjét. Saját engedélyszintjét a fent leírt módon ellenőrizheti.
 2. Nyissa meg a felhasználói lista oldalát a tulajdon beállításaiban (Beállítások > Felhasználók és engedélyek).
 3. Keresse meg az adott felhasználót a felhasználók táblázatában az engedélyszintje megtekintéséhez.
Felhatalmazott vagy igazolt tulajdonos a szóban forgó személy?

A Search Console általában a felhatalmazott és az igazolt tulajdonosokat is egyszerűen a „Tulajdonos” címkével látja el. Többnyire ez rendben is van, de néhány esetben (amikor el szeretné távolítani az egyik tulajdonost, vagy ellenőrizni szeretné, hogy maradtak-e igazolt tulajdonosok) előfordulhat, hogy szükség van a megkülönböztetésükre.

 1. Nyissa meg a Webmesterközpontot.
 2. Kattintson az Önt érdeklő Search Console-tulajdonra.
 3. Ekkor megjelenik az adott tulajdonhoz tartozó igazolt tulajdonosok listája. Azok, akik az adott tulajdon tulajdonosaként vannak megnevezve, de nem szerepelnek a listán, felhatalmazott tulajdonosok.
Tulajdonos-igazolási módszerek meghatározása

Ha Ön igazolt tulajdonos, akkor meghatározhatja a saját maga vagy bármely más igazolt tulajdonos igazolására használt módszereket.

Saját maga esetén:

 1. Nyissa meg a Tulajdonjog oldalt a tulajdonbeállításokban (Beállítások > Tulajdonjog ellenőrzése)
 2. Kattintson a tulajdonbeállítások táblázatának Tulajdonjog ellenőrzése sorára az alkalmazott módszerek megtekintéséhez. A konkrét használt tokenek részleteinek megtekintéséhez használja a Webmesterközpontot az alábbiakban leírtak szerint.

Másik felhasználó esetén, illetve a saját token részleteinek megtekintéséhez:

 1. Nyissa meg a Webmesterközpontot.
 2. Kattintson az Önt érdeklő Search Console-tulajdonra.
 3. A tulajdonos típusával kapcsolatos információk és az igazolással kapcsolatos részletek megtekintéséhez kattintson a felhasználó neve melletti Ellenőrzési információk lehetőségre. Minden felhasználó egyedi tokennel rendelkezik.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
false
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
83844