Nowe funkcje Search Ads 360

Czwarty kwartał 2019 roku

Listopad 2019 r.

Mierzenie wyników

Search Ads 360 obsługuje teraz protokół OAuth 2.0 dla Adobe Analytics. Jeśli chcesz zacząć korzystać z Adobe Analytics, postępuj zgodnie ze zaktualizowanymi instrukcjami w artykule Łączenie reklamodawcy Search Ads 360 z usługą Adobe Analytics.Jeśli korzystasz już z Adobe Analytics, nie musisz nic robić.
22.11.2019
Centrum pomocy

Automatyczne określanie stawek

Strategie ustalania stawek z określonymi wydatkami miesięcznymi zostały zastąpione przez strategie ustalania stawek pod kątem budżetu, które pozwalają optymalizować budżety miesięczne w grupach kampanii. Ze względu na fakt, że strategie ustalania stawek z określonymi wydatkami miesięcznymi zostały wycofane, wszelkie strategie ustalania stawek oparte na wydatkach miesięcznych zostały wstrzymane.
18.11.2019
Centrum pomocy

Październik 2019 r.

Zarządzanie kampaniami

Na stronie Zarządzanie budżetem możesz teraz oszczędzać czas dzięki tworzeniu i edytowaniu wielu planów budżetu naraz. Pamiętaj, że tabela alokacji budżetu wygląda inaczej niż podczas tworzenia i edytowania pojedynczego planu budżetu.
22.10.2019
Centrum pomocy

Trzeci kwartał 2019 roku

Wrzesień 2019 r.

Automatyczne określanie stawek

Dzięki nowym zmianom w procedurze tworzenia strategii ustalania stawek możesz teraz bezpośrednio wybierać kampanie, gdy tworzysz taką strategię. Dodatkowo podczas tworzenia nowej strategii ustalania stawek nie są już dostępne opcje kierowania zaawansowanego ani konfiguracji zaawansowanej. Ta zmiana nie ma wpływu na dotychczasowe strategie ustalania stawek z kierowaniem zaawansowanym i konfiguracją zaawansowaną.
25.09.2019
Centrum pomocy

Aby lepiej poznać skuteczność swoich strategii ustalania stawek, zobacz karty trendów, które znajdują się teraz na stronie „Przegląd” w tych strategiach.
25.09.2019
Centrum pomocy

Strategie ustalania stawek pod kątem udziału w wyświetleniach są teraz obsługiwane w przypadku kampanii Yahoo! Japan (kierowanie na cel „Na najwyższej pozycji na stronie”, „U góry strony” lub „W dowolnym miejscu na stronie”) oraz w przypadku kampanii Microsoft Advertising (tylko kierowanie na cel „W dowolnym miejscu na stronie”).
25.09.2019
Centrum pomocy

Zarządzanie kampaniami

Jeśli w Microsoft Advertising skonfigurujesz listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce (RLSA), możesz w Search Ads 360 zarządzać celami RLSA i generować o nich raporty.
24.09.2019
Centrum pomocy

Sierpień 2019 r.

Automatyczne określanie stawek

Strategie ustalania stawek pod kątem pozycji słów kluczowych zostaną wycofane z kampanii Yahoo! Japan 15 września 2019 roku. Zajrzyj tu później, by dowiedzieć się, jak i kiedy zastosować w kampaniach Yahoo! Japan strategię ustalania stawek pod kątem udziału w wyświetleniach Search Ads 360.
12.08.19
Centrum pomocy

Bing Ads to teraz Microsoft Advertising

Nazwa usługi Bing Ads została zmieniona na Microsoft Advertising. Zaktualizowaliśmy Centrum pomocy, zmieniając nazwę „Bing Ads” na „Microsoft Advertising”. Dowiedz się więcej o nowej marce.
21.08.19

Lipiec 2019 r.

Automatyczne określanie stawek

Strategie ustalania stawek z określonymi wydatkami miesięcznymi, których celem są kliknięcia zostały wycofane i zastąpione przez strategie ustalania stawek pod kątem budżetu. Od 12 sierpnia 2019 r. nie będzie można tworzyć strategii ustalania stawek z określonymi wydatkami miesięcznymi, których celem są kliknięcia. Nie będzie też można dodawać żadnych nowych jednostek do istniejących już strategii, których celem są kliknięcia.
15.07.2019
Centrum pomocy

 

Drugi kwartał 2019 r.

Czerwiec 2019 roku

Zmiana dotycząca opcji pomocy przez e-maila

Od 20 czerwca 2019 roku zespoły pomocy zajmujące się usługami reklamowymi Google Marketing Platform (Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360) przestaną przyjmować prośby wysłane przez bezpośrednią pocztę e-mail.

Nadal możesz kontaktować się z naszymi zespołami pomocy przez czat lub e-maile w sekcji pomocy dostępnej w usłudze (kliknij ikonę Pomoc w prawym górnym rogu ekranu). Możesz też kliknąć „Skontaktuj się z nami” lub „Uzyskaj pomoc” w prawym górnym rogu Centrum pomocy.
07.06.2019
Centrum pomocy

 

Automatyczne określanie stawek

Możesz utworzyć i zastosować strategię ustalania stawek Search Ads 360 w kampaniach Google Ads, aby kierować reklamy na wybraną pozycję i określony udział w wyświetleniach.
11.06.2019
Centrum pomocy

Strategie ustalania stawek pod kątem pozycji słów kluczowych zostaną wycofane tylko z kampanii Google Ads 15 sierpnia 2019 roku.
11.06.2019
Centrum pomocy

Strategie ustalania stawek pod kątem budżetu obsługują teraz cele będące kliknięciami oprócz celów, które są konwersjami lub przychodami (zwrot z inwestycji).
25.06.2019
Centrum pomocy

 

Maj 2019 r.

Zarządzanie kampaniami

Testy strony docelowej zostały wycofane. Od 1 maja 2019 r. nie będzie można tworzyć nowych testów w Search Ads 360, a trwające testy zostaną przerwane.
01.05.2019
Centrum pomocy

Search Ads 360 w pełni obsługuje ostatnie zmiany w rozszerzonych reklamach tekstowych Bing Ads. Reklamodawcy mogą teraz stosować dodatkowe, dłuższe nagłówki i teksty reklamy.
13.05.2019
Centrum pomocy

Reklamodawcy mogą teraz w Search Ads 360 generować raporty o dynamicznych reklamach w wyszukiwarce Bing.
13.05.2019
Centrum pomocy

Automatyczne określanie stawek

Strategie ustalania stawek z określonymi wydatkami miesięcznymi, których celem są konwersje lub przychody (zwrot z inwestycji), zostały wycofane i zastąpione przez strategie ustalania stawek pod kątem budżetu.
01.05.2019
Centrum pomocy

Jeśli spodziewasz się, że Twoje współczynniki konwersji ulegną znacznej zmianie w okresie sprzedaży lub promocji, możesz utworzyć dostosowanie według sezonowości, by poprawić optymalizację stawek podczas zdarzenia.
20.05.2019
Centrum pomocy

Mierzenie wyników

Kolumna Parametry adresu URL została wycofana. Od 1 maja 2019 r. żadne zapisane w niej parametry nie będą już dołączane do stron docelowych. Jeśli nadal chcesz używać tych parametrów, przenieś je do innego pola adresu URL, np. Szablony adresów URL, Końcowy URL lub Sufiks końcowego adresu URL. Pamiętaj, że wycofanie tej kolumny nie ma wpływu na szablony adresów URL.
01.05.2019
Centrum pomocy

Funkcja Raport o tempie wydawania budżetu została wycofana. Od 31 maja 2019 r. nie można już tworzyć nowych raportów o tempie wydawania budżetu. Nadal możesz jednak edytować ustawienia w dotychczasowych raportach tego typu. Zarządzanie budżetem pozwala wykonywać wiele tych samych działań co Tempo wydawania budżetu, ale zawiera ważne ulepszenia, np. umożliwia określanie wydatków w konkretnym dniu lub tygodniu, a także automatyczne optymalizowanie wydatków. Jeśli chcesz raportować dane o tych samych grupach kampanii co stare raporty o tempie wydawania budżetu, możesz ręcznie utworzyć ponownie takie raporty w Zarządzaniu budżetem.
31.05.2019
Centrum pomocy

 

Q1 2019

Marzec 2019 r.

Zarządzanie kampaniami

Jeśli Twój budżet tygodniowy, miesięczny lub kwartalny i Twoje cele często pozostają takie same, na stronie Zarządzanie budżetem możesz automatycznie utworzyć cykliczne plany budżetu. Dzięki nim tylko raz definiujesz cele wydatków, a potem po prostu sprawdzasz skuteczność ich realizacji i dostosowujesz wydatki stosownie do potrzeb.
5.03.2019 r.
Centrum pomocy

 

W reklamach generowanych przez kreatory reklam możesz teraz od razu wprowadzać zmiany.
14.03.2019 r.
Centrum pomocy

Luty 2019 r.

Mierzenie wyników

Modele atrybucji oparte na danych ze zautomatyzowanymi grupowaniami kanałów mogą teraz generować raporty o udziale w konwersji rozdzielanym między grupy produktów lub dynamiczne cele reklamy, a nie tylko słowa kluczowe. Istniejące modele ze zautomatyzowanymi grupowaniami kanałów zostaną automatycznie zaktualizowane, by uwzględnić grupy produktów i dynamiczne cele reklamy.
11 lutego 2019 r.
Centrum pomocy

Styczeń 2019 r.

Mierzenie wyników

Jeśli chcesz mierzyć aktywność w różnych domenach, np. gdy domena strony docelowej jest inna niż domena, w której zachodzi konwersja, możesz włączyć śledzenie w wielu domenach. Aby to zrobić, dodaj polecenie set linker (ustaw tag łączący) do globalnego tagu witryny na stronach w domenie strony docelowej, które mogą odsyłać użytkowników do domeny, w której zachodzi konwersja.
25.01.2019 r.
Centrum pomocy

Q4 2018

Listopad 2018 r.

Zarządzanie kampaniami

Kreator reklam to nowe, łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia tekstów reklamy i zarządzania nimi na dużą skalę. Upraszcza ono te zadania, eliminując potrzebę użycia reguł i arkuszy zbiorczych.
06.11.2018 r.
Centrum pomocy

Search Ads 360 obsługuje teraz inteligentne kampanie produktowe Google Ads. Kampanie te korzystają z systemów uczących się do tworzenia skuteczniejszych reklam i nie wymagają od reklamodawców więcej pracy niż tradycyjne kampanie zakupowe.
06.11.2018 r.
Centrum pomocy

Automatyzacja budżetów i ustalania stawek

Kolumny celów konwersji mogą korzystać z dowolnego obsługiwanego modelu atrybucji oraz z wybranych konwersji Floodlight, by optymalizować wydatki w planach budżetu albo ustawiać lub zalecać dostosowania stawek, a także optymalizować wartości docelowe w kampaniach. Do tej pory w kolumnach celów konwersji można było stosować tylko model atrybucji ostatniego kliknięcia.
06.11.2018 r.
Centrum pomocy

Strategie ustalania stawekcele konwersji w Search Ads 360 mogą ustawiać lub zalecać dostosowania stawek celów remarketingowych na poziomie kampanii. Automatyczne dostosowania stawek celów remarketingowych na poziomie grupy reklam są nadal obsługiwane.
08.11.2018 r.
Centrum pomocy

Możesz używać konwersji Google Ads w strategiach ustalania stawek Search Ads 360 do optymalizowania stawek i określania lub zalecania dostosowań stawek.
29.11.2018 r.
Centrum pomocy

Październik 2018

Zarządzanie kampaniami

Aby ułatwić Ci znalezienie problemów ze śledzeniem równoległym wynikających z działania Twojej witryny lub zewnętrznego modułu do śledzenia, Search Ads 360 wysyła do Google Ads prośbę o przetestowanie próbki adresów URL na Twoim koncie. Jeśli wyniki testu wykażą problemy ze zgodnością, zalecamy wyszukanie na koncie wszystkich szablonów adresów URL, końcowych adresów URL lub sufiksów końcowych adresów URL, które wymagają naprawy.
09.10.2018 r.
Centrum pomocy

Mierzenie wyników

Dokładniejsza analiza danych dzięki zastosowaniu wielu niestandardowych wymiarów Floodlight do filtrowania i segmentowania danych raportowania. Za pomocą wielu wymiarów Floodlight możesz też tworzyć bardzo precyzyjne strategie ustalania stawek.
12.10.2018 r.
Centrum pomocy

Wszelkie utworzone przez Ciebie nowe niestandardowe kolumny Floodlight, strategie ustalania stawek lub cele konwersji domyślnie uwzględniają konwersje w różnych środowiskach. To ustawienie możesz wyłączyć, ale najlepiej pozostaw je włączone. Taka zmiana nie ma wpływu na istniejące kolumny Floodlight, strategie ustalania stawek i cele.
15.10.2018 r.
Centrum pomocy

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?