Eksperymentowanie z tekstem reklamy

Testowanie tekstu reklamy w grupie reklam – informacje

Eksperyment z kreacjami

Jeśli nie chcesz porównywać danych o skuteczności reklam wiersz po wierszu, możesz skonfigurować test tekstu reklamy, by usługa Search Ads 360 zrobiła to za Ciebie. Podczas testu tekstu reklamy wszystkie reklamy są wyświetlane w tym samym czasie i z taką samą częstotliwością, dzięki czemu możesz się dowiedzieć, które reklamy w obrębie danej grupy najskuteczniej realizują Twoje cele konwersji. Test automatyzuje cały proces i równoważy pozostałe zmienne (np. typ urządzenia), które mają wpływ na skuteczność reklamy. Pozwala to na dokładne zmierzenie i porównanie skuteczności reklamy w oparciu o jej tekst.

Po zakończeniu testu Search Ads 360 ocenia względną skuteczność każdej przetestowanej reklamy. Możesz wstrzymać wyświetlanie reklam o niskiej skuteczności lub kontynuować wyświetlanie wszystkich reklam, jeśli różnica w ich skuteczności jest niewielka. 

Korzyści płynące z testowania tekstu reklamy

Test tekstu reklamy zapewnia te korzyści:

 • Automatyzacja procesu testowania i porównywania skuteczności reklamy w obrębie danej grupy reklam to oszczędność czasu i pracy.
 • Jeśli test tekstu reklamy osiągnie żądany próg istotności statystycznej, wyniki zostaną przedstawione w analizie statystycznej, by ułatwić Ci podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących tekstu reklamy.
 • Reklamy o najniższej skuteczności zostają usunięte z grupy reklam, by zoptymalizować jej skuteczność pod kątem realizacji określonego celu.
 • Pomaga zorientować się, na które hasło w danej grupie reklam klienci reagują lepiej niż na inne. Przykład: czy hasło „kup już dziś” jest skuteczniejsze od hasła „kup teraz”?
 • Skupia się na tekście reklamy, równoważąc pozostałe zmienne, które mają wpływ na skuteczność reklamy, takie jak:

  • Daty rozpoczęcia wyświetlania reklamy. Na przykład jeśli reklama A osiągnęła większą liczbę konwersji niż reklamy B lub C, czy wynika to stąd, wyświetla się już dłużej od nich?
   Podczas testu tekstu reklamy skuteczność wszystkich reklam w danej grupie jest mierzona od tej samej daty i według jednakowego czasu wyświetlania.
  • Typ urządzenia. Czy reklamy są wyświetlane na urządzeniach tego samego typu? Czy reklama C jest wyświetlana na urządzeniach mobilnych i komputerach, a reklama A tylko na tych pierwszych?
   Podczas testu tekstu reklamy dla wszystkich reklam używane jest to samo ustawienie preferencji urządzeń.
  • Częstotliwość wyświetlania reklam. Czy reklama A wyświetla się częściej niż inne?
   Test tekstu reklamy automatycznie zmienia ustawienia rotacji reklam w zależności od wyszukiwarki.
   Google Ads: test tekstu reklamy zmienia ustawienie na poziomie grupy reklam na Zawsze wyświetlaj naprzemiennie.
   Microsoft Advertising: test tekstu reklamy zmienia ustawienie na poziomie grupy reklam na Wyświetlaj naprzemiennie.
   Yahoo! JapanBaidu: test tekstu reklamy zmienia ustawienie na poziomie kampanii na Zawsze wyświetlaj naprzemiennie.

Ustawienie Optymalizuj w Google Ads wybiera reklamy do wyświetlenia na podstawie sygnałów w czasie aukcji, a test tekstu reklamy Search Ads 360 wykorzystuje dane Floodlight, by wybrać reklamę, która daje największe szanse na osiągnięcie określonych celów konwersji. Test tekstu reklamy analizuje też skuteczność, by ułatwić porównywanie skuteczności reklam.

Omówienie procesu testowania tekstu reklamy

 1. Wybierz lub utwórz grupę reklam z co najmniej 10 000 wyświetleń tygodniowo.  Więcej informacji o minimalnej liczbie wyświetleń znajdziesz w następnej sekcji.
 2. Wybierz określony cel (np. stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń lub współczynnik działań), który ma osiągnąć grupa reklam.
 3. Wybierz istotność statystyczną, jaką ma osiągnąć test tekstu reklamy.
 4. Sprawdź wyniki testu tekstu reklamy, by porównać oceny reklamy, obserwowaną wartość, przedział ufności oraz dane dotyczące kliknięć, wyświetleń i kosztów.

Search Ads 360 nadal przekazuje dane o słowach kluczowych podczas testowania tekstu reklamy.

Wymagania dotyczące testu tekstu reklamy

Aby możliwe było przeprowadzenie testu tekstu reklamy, grupa reklam oraz same reklamy muszą spełniać te wymagania:

 • Reklamy, które chcesz przetestować, muszą być aktywne, a ich ustawienie preferencji urządzeń musi być takie samo, czyli Wszystkie urządzenia lub Preferowana na komórki.
 • Grupa reklam musi zawierać co najmniej dwie aktywne reklamy na wszystkie urządzenia lub na komórki. Nie istnieje maksymalny limit liczby reklam, które można uwzględnić w teście, ale pamiętaj, że grupa reklam musi uzyskiwać odpowiednio wysoką liczbę wyświetleń (średnio 5000 na reklamę tygodniowo), by można było zmierzyć istotność statystyczną.  Jeśli grupa reklam zawiera na przykład 10 reklam, cała grupa powinna mieć łącznie co najmniej 50 000 wyświetleń. Jedna reklama może mieć 7000 wyświetleń, inna 2000 wyświetleń itd.
 • Rozszerzone reklamy tekstowe Google Ads należy testować za pomocą testów tekstu reklamy na wszystkie urządzenia. Rozszerzonych reklam tekstowych nie możesz testować w testach tekstu reklamy tylko na urządzenia mobilne ani razem ze standardowymi reklamami tekstowymi. 
 • Reklamy możesz uwzględnić tylko w jednym teście tekstu reklamy w danym momencie. 
  Możesz jednocześnie testować dwa różne zestawy standardowych reklam tekstowych w jednej grupie reklam tylko wtedy, gdy testy dotyczą różnych urządzeń.  To znaczy, że jeden test obejmuje reklamy preferowane na komórki, a drugi reklamy na wszystkie urządzenia.  
  Jeśli testujesz rozszerzone reklamy tekstowe, dozwolony jest tylko jeden test na grupę reklam.
 • Podczas testu reklamy nie są edytowane. Jeśli podczas testu zostaną one zmodyfikowane, wyniki będą niepoprawne, ale test nie zostanie przerwany. 
 • Każda reklama zawiera tylko jeden URL strony docelowej.
 • Rotacja reklam na poziomie kampanii lub grupy reklam jest ustawiana tak, by przebiegała równomiernie. Gdy utworzysz test tekstu reklamy, poprosimy Cię o zezwolenie usłudze Search Ads 360 na zmianę ustawienia rotacji reklam. Pamiętaj, że w przypadku Google Ads, Yahoo! Japan i Baidu zmiana będzie obejmować wszystkie grupy reklam w kampanii. W przypadku Microsoft Advertising ustawienie rotacji reklam zostanie zmienione tylko w obrębie grupy reklam.
 • W przypadku Microsoft Advertising można testować tylko standardowe reklamy tekstowe.
Testy tekstu reklamy nie są obsługiwane w przypadku rozszerzonych reklam tekstowych Microsoft Advertising ani grup reklam Yahoo! Gemini.

Sprawdzone metody uruchamiania testów tekstu reklamy

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki testu tekstu reklamy, warto stosować te sprawdzone metody.

 • Zalecamy testowanie grup reklam o większej liczbie wyświetleń (co najmniej 10 000 tygodniowo), bo wtedy wyniki będą bardziej miarodajne. Aby zidentyfikować grupy reklam o dużej liczbie wyświetleń, sprawdź najpierw całkowitą tygodniową liczbę wyświetleń.
 • W nazwie testu podaj jego opis oraz nazwę grupy reklam.
 • Podczas trwania testu nie modyfikuj testowanych reklam, ponieważ wyniki będą niepoprawne.
 • Upewnij się, że wszystkie reklamy, które chcesz przetestować, są aktywne i zatwierdzone. Dane z odrzuconych reklam nie będą brane pod uwagę.
 • Sprawdzaj wyniki co kilka dni. Nawet jeśli odpowiednia liczba wyświetleń zostanie osiągnięta w mniej niż tydzień, nie przerywaj testowania (o ile pozwala na to Twój budżet). Dłuższe testowanie pozwala ograniczyć wpływ anomalii i sezonowości na wyniki testu.
 • Podczas jednego testu testuj tylko jeden komponent tekstu reklamy. Wykorzystaj dane z jednego testu, a w kolejnym przetestuj inny komponent. Mówiąc w skrócie: testuj tak długo, aż znajdziesz najlepszą wersję tekstu reklamy. Przykład: podczas testu nr 1 testujesz nagłówki. Najskuteczniejsza jest Reklama 1. Podczas testu nr 2 testujesz wyświetlany URL, ale tym razem najskuteczniejsza jest Reklama 5. W kolejnym teście użyjesz więc nagłówka z Reklamy 1 i adresu URL wyświetlania z Reklamy 5 itd.
Zaczynamy?
Przejdź do grupy reklam, a potem utwórz test tekstu reklamy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem