Konfiguracja reguły dotyczącej atrybutu id [identyfikator]

W przypadku atrybutu id [identyfikator] musisz przesłać wartość unikalnego identyfikatora dla każdego z produktów. Jeśli podane dane nie są zgodne z naszymi wymaganiami opisanymi w Specyfikacji danych produktów, możesz utworzyć regułę dotyczącą atrybutu id [identyfikator], aby określić lokalizację unikalnego identyfikatora w podstawowym pliku danych.

Reguła dotycząca atrybutu id [identyfikator] to zaawansowana funkcja pozwalająca zbiorczo aktualizować plik danych, tak by każdy produkt miał niepowtarzalną wartość przesłaną w atrybucie id [identyfikator].Jeśli na przykład kolumna w arkuszu kalkulacyjnym zawierająca wartości identyfikatora produktu jest oznaczona etykietą „SKU”, możesz przypisać kolumnę SKU do atrybutu id [identyfikator].Możesz też powiązać różne kolumny, aby połączyć różne wartości atrybutów w jeden unikalny identyfikator.

Uwaga: przez kilka godzin po zaktualizowaniu reguły dotyczącej atrybutu id [identyfikator] wyświetlanie reklam z danego pliku danych może nie być możliwe.

Z tego artykułu dowiesz się, jak konfigurować reguły dotyczące atrybutu id [identyfikator].

Zanim zaczniesz

Konfigurowanie reguł dotyczących atrybutu id [identyfikator]

Aby utworzyć nową regułę dotyczącą atrybutu id [identyfikator]:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center
 2. Z menu nawigacyjnego wybierz Produkty, a potem Pliki danych.
 3. Wybierz plik danych, w przypadku którego chcesz zaktualizować atrybut id [identyfikator].
 4. Kliknij kartę Ustawienia na górze strony.
 5. Kliknij Reguła identyfikatora.
 6. Kliknij Utwórz regułę.
 7. Skonfiguruj źródła danych. W większości przypadków należy użyć operatora „Ustaw” i wprowadzić nazwę atrybutu. Przykład: ustaw atrybut id [identyfikator] jako: mój_pierwszy_plik. sku.
 8. Dodaj Reguły przekształcania (opcjonalnie).
 9. Kliknij OK.

Po skonfigurowaniu reguły konieczne będzie ponowne przetworzenie pliku danych.

 1. Otwórz kartę Przetwarzanie.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Przetwórz plik danych ponownie.

Uwaga: pierwsze ponowne przetworzenie pliku danych może zakończyć się wyświetleniem komunikatu o błędzie.Jeśli tak się stanie, odczekaj godzinę, zanim przetworzysz plik danych po raz kolejny.

Możesz skonfigurować reguły dotyczące atrybutu id [identyfikator] dla podstawowego oraz dodatkowego pliku danych. Jeśli musisz zmienić wartości atrybutu id [identyfikator] zarówno w podstawowym, jak i dodatkowym pliku danych, najpierw wprowadź zmiany w podstawowym pliku danych.

Jeśli ponownie przesyłasz plik danych, skonfigurowane wcześniej reguły identyfikatora nadal będą stosowane. Jeśli reguły dotyczące atrybutu id [identyfikator] zostały skonfigurowane, będą one zawsze stosowane w pierwszej kolejności, przed wszystkimi innymi regułami plików danych.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem