Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Làm theo hướng dẫn của Merchant Center

Trước khi tạo tài khoản Merchant Center và thiết lập dữ liệu sản phẩm, bạn cần đảm bảo rằng doanh nghiệp của mình tuân thủ các nguyên tắc của Merchant Center như mô tả dưới đây:

Chỉ quảng bá những sản phẩm được bán trực tiếp

Các sản phẩm mà bạn quảng bá trong Quảng cáo mua sắm cần phải có sẵn để khách hàng mua tại cửa hàng. Bạn không được phép sử dụng Quảng cáo mua sắm để quảng cáo đường dẫn tiếp thị liên kết hoặc đường liên kết theo dạng trả tiền cho mỗi lượt nhấp đến sản phẩm, trừ khi bạn tham gia chương trình Quảng cáo liên kết Bản thử nghiệm hoặc bạn có vai trò là Dịch vụ so sánh giá (CSS) tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sĩ.

Đường liên kết được quảng bá trong Quảng cáo mua sắm phải dẫn người dùng đến thẳng trang cho phép họ mua sản phẩm được quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về chính sách "Lạm dụng mạng"

Tìm hiểu thêm về thị trường và đại lý

Sử dụng ngôn ngữ chính thức

Khi quảng cáo sản phẩm đến một quốc gia, hãy sử dụng ngôn ngữ chính thức của quốc gia đó.

Bạn cũng có thể quảng cáo sản phẩm của mình bằng nhiều ngôn ngữ chính thức. Điều cần đảm bảo là bạn phải gửi dữ liệu sản phẩm khác cho từng ngôn ngữ và từng dữ liệu sản phẩm này phải liên kết đến trang đích có chung ngôn ngữ.

Cụ thể, hãy sử dụng cùng một ngôn ngữ chính thức cho:

 • Trang web của bạn
 • Dữ liệu sản phẩm mà bạn gửi
 • Ngôn ngữ bạn chọn khi đăng ký dữ liệu sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các ngôn ngữ chính thức dành cho quốc gia của bạn

Thông báo cho khách hàng về chính sách trả lại hàng và hoàn tiền

Khi người dùng mua hàng trên trang web của bạn, họ phải có khả năng truy cập chính sách trả lại hàng và hoàn tiền. Hãy đảm bảo rằng chính sách trả lại hàng và hoàn tiền của bạn rõ ràng và dễ tìm. Ngay cả khi bạn không có chính sách này, bạn vẫn phải nêu rõ cho khách hàng biết.

Chính sách của bạn nên giải thích chính xác cách bạn xử lý các trường hợp trả lại hàng và hoàn tiền, bao gồm:

 • Những điều người dùng cần phải làm
 • Những trường hợp bạn đồng ý nhận lại hàng và hoàn tiền
 • Khung thời gian mà bạn nhận hàng trả về
 • Thời điểm người dùng có thể sẽ được hoàn tiền

Lưu ý

Bạn sẽ phải tự mình xử lý việc nhận lại hàng và hoàn tiền. Google không chấp thuận hoặc xử lý việc này.

Tìm hiểu thêm về chính sách "Trình bày không đúng sự thật về bản thân hoặc sản phẩm"

Thu thập thông tin người dùng một cách có trách nhiệm và an toàn

Hãy cẩn thận với thông tin bạn thu thập từ người dùng. Cụ thể, bạn cần làm theo các nguyên tắc sau:

 • Thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như số thẻ tín dụng, một cách bảo mật trên trang web được bảo vệ bằng giao thức SSL
 • Không bán thông tin liên hệ của người dùng
 • Không sử dụng thông tin cá nhân hoặc hình ảnh của người dùng trong quảng cáo mà không được họ đồng ý
 • Mục đích chính của trang web không được là thu thập thông tin cá nhân của người dùng
 • Không tặng mặt hàng miễn phí hoặc áp dụng ưu đãi trừ những trường hợp nhất định như:
  • Mặt hàng miễn phí hoặc ưu đãi đi kèm với sản phẩm được bán ra
  • Mặt hàng miễn phí hoặc ưu đãi là một phần trong một chiến dịch tiếp thị
  • Khi mục đích chính của việc tặng mặt hàng miễn phí và áp dụng ưu đãi không phải là thu thập thông tin cá nhân của người dùng

Tìm hiểu thêm về chính sách "Thu thập và sử dụng dữ liệu một cách không có trách nhiệm"

Tuân thủ các chính sách có liên quan

Bài viết này chưa đề cập đến các chính sách khác của Google về từng loại nội dung mà bạn có thể và không thể quảng cáo thông qua Quảng cáo mua sắm và các nền tảng của Google. Vì vậy, trước khi đăng ký tài khoản Merchant Center, hãy đảm bảo rằng những sản phẩm bạn định quảng cáo tuân thủ các chính sách Mua sắm có liên quan. Chúng tôi có chính sách đối với Quảng cáo mua sắm, hiển thị quảng cáo trên các nền tảng của Google, Mua sắm Trực tiếp và các chương trình khác của Merchant Center. Tìm hiểu thêm về chính sách của Quảng cáo mua sắm

Xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL của trang web

Để đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu trang web và để ngăn người khác nhận là chủ sở hữu trang web của bạn, bạn cần xác nhận quyền sở hữu và xác minh tên miền của mình trong Search Console. Để xác minh URL, bạn cần có quyền chỉnh sửa HTML của trang web hoặc quyền tải tệp lên máy chủ của mình.

Tìm hiểu thêm về cách xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL của bạn

Yêu cầu về trang web

Chúng tôi có một bộ chính sách phác thảo các yêu cầu ở cấp trang web cho trang của bạn. Dựa trên các chương trình của Merchant Center mà bạn tham gia, chúng tôi có thể kiểm tra trang web của bạn dựa theo một số yêu cầu cơ bản:

 • Thông tin liên hệ chính xác. Trang web của bạn phải hiển thị thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác, bao gồm cả số điện thoại và/hoặc email.

 • Quy trình thanh toán an toàn. Việc xử lý giao dịch và thanh toán, cũng như hoạt động thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm và liên quan đến tài chính của người dùng phải được tiến hành qua một máy chủ xử lý bảo mật (được bảo vệ bằng giao thức SSL, có chứng chỉ SSL hợp lệ – https: //).

 • Chính sách trả lại hàng. Trang web của bạn phải cung cấp chính sách trả lại hàng rõ ràng và dễ thấy cho người dùng.

 • Điều khoản và điều kiện thanh toán. Trang web của bạn phải cung cấp điều khoản và điều kiện thanh toán rõ ràng và dễ thấy.

 • Hoàn tất quy trình thanh toán. Bạn cần đảm bảo rằng người dùng có thể thêm hàng vào giỏ hàng và hoàn tất quy trình thanh toán.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với trang đích

Đảm bảo dữ liệu của bạn đáp ứng được các yêu cầu về đặc tả dữ liệu sản phẩm

Khi đã sẵn sàng gửi sản phẩm qua Merchant Center, bạn cần phải định dạng dữ liệu sản phẩm của mình sao cho đáp ứng được các yêu cầu về đặc tả dữ liệu sản phẩm. Dưới đây là các nguyên tắc định dạng với thông tin giải thích về cách gửi dữ liệu để chúng tôi có thể hiểu được.

Mặc dù bản đặc tả có rất nhiều thông tin nhưng bạn nên đọc qua nội dung này ngay bây giờ để hiểu được loại thông tin bạn cần gửi.

Tìm hiểu thêm về đặc tả dữ liệu sản phẩm

Thường xuyên đăng nhập vào tài khoản Merchant Center

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Merchant Center ít nhất một lần trong 14 tháng để duy trì tài khoản hoạt động. Khi thấy bạn thỉnh thoảng có đăng nhập, chúng tôi biết rằng dữ liệu sản phẩm của bạn là mới và không lỗi thời.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố