Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Làm theo hướng dẫn của Merchant Center

Follow the Merchant Center Guidelines [hero image]

Trước khi tạo tài khoản Merchant Center và thiết lập dữ liệu sản phẩm, bạn cần đảm bảo rằng doanh nghiệp của mình tuân thủ các nguyên tắc của Merchant Center như mô tả dưới đây:

Promote products [small icon] Chỉ quảng bá những sản phẩm có thể mua trực tiếp

 

Use official language [small icon] Sử dụng ngôn ngữ chính thức

 

Return policy [small icon] Thông báo cho khách hàng về chính sách trả lại hàng và hoàn tiền

 

Collect user information [small icon] Thu thập thông tin người dùng một cách có trách nhiệm và an toàn

 

Follow policies [small icon] Tuân thủ những chính sách có liên quan

 

Verify claim URL [small icon] Xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL của trang web

 

Website requirements [small icon] Yêu cầu về trang web

 

Make sure data meets specs [small icon] Đảm bảo dữ liệu của bạn đáp ứng các yêu cầu trong quy cách dữ liệu sản phẩm

 

Sign in Merchant Center [small icon] Thường xuyên đăng nhập vào tài khoản Merchant Center


Promote products [Large icon]

Chỉ quảng bá những sản phẩm có thể mua trực tiếp

Các sản phẩm mà bạn quảng bá trong Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí về sản phẩm cần phải có sẵn để khách hàng có thể mua tại cửa hàng. Bạn không được phép sử dụng quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí để quảng bá các đường dẫn tiếp thị liên kết hoặc đường liên kết theo dạng trả tiền cho mỗi lượt nhấp đến các sản phẩm, trừ phi bạn có vai trò là một Dịch vụ so sánh giá (CSS) ở một quốc gia có chương trình CSS.

Các đường liên kết được quảng bá trong Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí cần dẫn người dùng đến thẳng trang cho phép họ mua sản phẩm được quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về chính sách "Sử dụng mạng cho mục đích sai trái"

Tìm hiểu thêm về trang web thương mại và đại lý

Use official language [Large Icon]

Dùng ngôn ngữ được hỗ trợ

Khi đăng thông tin sản phẩm, hãy dùng ngôn ngữ được hỗ trợ trong Merchant Center.

Bạn cũng có thể đăng thông tin sản phẩm của mình bằng nhiều ngôn ngữ chính thức. Điều cần đảm bảo là bạn gửi dữ liệu sản phẩm khác nhau cho từng ngôn ngữ và từng dữ liệu sản phẩm này phải liên kết đến trang đích ở cùng ngôn ngữ.

Cụ thể, hãy dùng cùng một ngôn ngữ cho:

 • Trang web của bạn
 • Dữ liệu sản phẩm mà bạn gửi
 • Ngôn ngữ bạn chọn khi đăng ký dữ liệu sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Return policy [large Icon]

Thông báo cho khách hàng về chính sách trả lại hàng và hoàn tiền

Thêm thông tin về chính sách trả lại hàng vào Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí để cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Google có thể thêm các tính năng và trải nghiệm đặc biệt dựa trên chính sách trả lại hàng của bạn, nhất là khi chính sách trả lại hàng hoặc trải nghiệm hấp dẫn và có tính cạnh tranh.

Bạn có thể thêm chính sách trả lại hàng của mình vào Merchant Center theo cách thủ công hoặc sử dụng Content API để thêm tự động.

Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn cung cấp thông tin về chính sách trả lại hàng và hoàn tiền trong Merchant Center, khi người dùng mua hàng trên trang web của bạn, họ phải truy cập được vào chính sách trả lại hàng và hoàn tiền của bạn. Hãy đảm bảo rằng chính sách trả lại hàng và hoàn tiền của bạn rõ ràng và dễ tìm. Ngay cả khi bạn không có chính sách này, bạn vẫn phải nêu rõ cho khách hàng biết.

Chính sách của bạn nên giải thích chính xác cách bạn xử lý các trường hợp trả lại hàng và hoàn tiền, bao gồm:

 • Những điều người dùng cần phải làm
 • Những trường hợp bạn đồng ý nhận lại hàng và hoàn tiền
 • Khung thời gian mà bạn nhận hàng trả về
 • Thời điểm người dùng có thể sẽ được hoàn tiền

Lưu ý

Bạn sẽ phải tự mình xử lý việc nhận lại hàng và hoàn tiền. Google không chấp thuận hoặc xử lý việc này.

Tìm hiểu thêm về chính sách đối với hành vi "Trình bày không đúng sự thật về bản thân hoặc sản phẩm"

Collect user information [Large Icon]

Thu thập thông tin người dùng một cách có trách nhiệm và an toàn

Hãy cẩn thận với thông tin bạn thu thập từ người dùng. Cụ thể, bạn cần làm theo các nguyên tắc sau:

 • Thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như số thẻ tín dụng, một cách bảo mật trên trang web được bảo vệ bằng giao thức SSL
 • Không bán thông tin liên hệ của người dùng
 • Không sử dụng thông tin cá nhân hoặc hình ảnh của người dùng trong quảng cáo mà không được họ đồng ý
 • Mục đích chính của trang web không được là thu thập thông tin cá nhân của người dùng
 • Không tặng mặt hàng miễn phí hoặc áp dụng ưu đãi trừ những trường hợp nhất định như:
  • Mặt hàng miễn phí hoặc ưu đãi đi kèm với sản phẩm được bán ra
  • Mặt hàng miễn phí hoặc ưu đãi là một phần trong một chiến dịch tiếp thị
  • Khi mục đích chính của việc tặng mặt hàng miễn phí và áp dụng ưu đãi không phải là thu thập thông tin cá nhân của người dùng

Tìm hiểu thêm về chính sách đối với hành vi "Thu thập và sử dụng dữ liệu một cách vô trách nhiệm"

Follow policies [Large Icon]

Tuân thủ những chính sách có liên quan

Bài viết này chưa đề cập đến các chính sách khác của Google về từng loại nội dung mà bạn được phép cũng như không được phép đăng trong Quảng cáo mua sắm và các trang thông tin miễn phí. Vì vậy, trước khi đăng ký tài khoản Merchant Center, hãy đảm bảo rằng các sản phẩm bạn dự định đăng thông tin đều tuân thủ những chính sách có liên quan của Mua sắm.

Chúng tôi có những chính sách đối với việc quảng cáo sản phẩm bằng Quảng cáo mua sắm, đăng miễn phí sản phẩm trên Google, bán sản phẩm qua chương trình Mua trên Google và các chương trình khác của Merchant Center. Tìm hiểu thêm về chính sách của Quảng cáo mua sắm

Verify claim URL [Large Icon]

Xác minh và xác nhận quyền sở hữu trang web

Để đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu trang web và để ngăn người khác xác nhận quyền sở hữu trang web của bạn, bạn cần xác nhận quyền sở hữu và xác minh tên miền của mình trong Search Console. Để xác minh URL (còn được gọi là địa chỉ trang web), bạn cần có quyền chỉnh sửa HTML của trang web hoặc quyền tải tệp lên máy chủ của mình.

Tìm hiểu thêm về cách xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL của bạn

Website requirements [Large icon]

Yêu cầu về trang web

Chúng tôi có một bộ chính sách phác thảo các yêu cầu ở cấp trang web cho trang web của bạn. Dựa trên những tính năng mà bạn sử dụng trong Merchant Center, chúng tôi có thể kiểm tra trang web của bạn theo một số yêu cầu cơ bản sau đây:

 • Thông tin liên hệ chính xác. Khách hàng cần phải tìm được trên trang web ít nhất một cách để liên hệ với bạn. Một số ví dụ bao gồm biểu mẫu liên hệ với chúng tôi, đường liên kết đến trang doanh nghiệp trên mạng xã hội, địa chỉ email hoặc số điện thoại.
 • Quy trình thanh toán an toàn. Việc xử lý giao dịch và thanh toán, cũng như hoạt động thu thập những thông tin cá nhân nhạy cảm và liên quan đến tài chính của người dùng đều phải được tiến hành qua một máy chủ xử lý bảo mật (được bảo vệ bằng giao thức SSL, có chứng chỉ SSL hợp lệ – https://).
 • Phương thức thanh toán. Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp ít nhất một phương thức thanh toán thông thường cho người dùng trong quy trình thanh toán. Ví dụ: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thanh toán qua hóa đơn hoặc thanh toán khi giao hàng.
 • Chính sách hoàn tiền. Hãy đảm bảo bạn có bao gồm chính sách trả lại hàng và hoàn tiền, trong đó có nêu rõ phương thức xử lý kèm theo toàn bộ yêu cầu và mọi tiến trình. Nếu không chấp nhận trường hợp trả lại hàng và hoàn tiền thì bạn cần phải nêu rõ trên trang web của mình.
 • Điều khoản và điều kiện thanh toán. Trang web của bạn phải công bố rõ ràng và công khai tất cả các điều kiện liên quan trước và sau khi mua hàng, cũng như công bố mô hình thanh toán và toàn bộ chi phí mà người dùng sẽ phải thanh toán trước và sau khi mua.
 • Quy trình thanh toán hoàn chỉnh. Bạn cần đảm bảo rằng người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và hoàn tất quy trình thanh toán. Tìm hiểu thêm các yêu cầu về trang đích

Make sure data meets specs [Large icon]

Đảm bảo dữ liệu của bạn đáp ứng các yêu cầu trong quy cách dữ liệu sản phẩm

Khi đã sẵn sàng gửi sản phẩm qua Merchant Center, bạn cần phải định dạng dữ liệu sản phẩm của mình sao cho dữ liệu đáp ứng các yêu cầu trong quy cách dữ liệu sản phẩm. Đây là các nguyên tắc định dạng nhằm giúp bạn nắm bắt được cách gửi dữ liệu sao cho chúng tôi có thể hiểu được.

Mặc dù bản quy cách này có rất nhiều thông tin, nhưng bạn vẫn nên đọc qua nội dung này ngay bây giờ để hiểu được loại thông tin mà bạn cần gửi.

Tìm hiểu thêm về quy cách dữ liệu sản phẩm

Sign in Merchant Center [Large icon]

Thường xuyên đăng nhập vào tài khoản Merchant Center

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Merchant Center ít nhất một lần mỗi 14 tháng để duy trì tài khoản hoạt động. Khi thấy bạn thỉnh thoảng có đăng nhập, chúng tôi sẽ biết rằng dữ liệu sản phẩm của bạn là mới và không lỗi thời.

Onboarding done celebration [graphic]

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false