Průvodce registrací

Dodržování pravidel ve službě Merchant Center

Abyste si mohli vytvořit účet Merchant Center a nastavit produktová data, musí vaše podnikání dodržovat pravidla služby Merchant Center uvedená zde:

Propagujte pouze produkty, které jsou k dispozici k přímému nákupu

Zboží, které propagujete prostřednictvím reklam v Nákupech, musí být k dispozici ve vašem obchodě. Reklamy v Nákupech nelze používat k propagaci produktů affiliate partnerů nebo odkazů s platbou za proklik (pokud nevyužíváte program Partnerská reklama (beta) nebo nejste služba porovnávání zboží (CSS) v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku.

Odkazy propagované v reklamách v Nákupech musí uživatele směrovat přímo na stránku, kde lze daný produkt zakoupit.

Informace o zásadách ohledně zneužívání sítě

Informace o tržištích a agenturách

Používejte úřední jazyk

Když inzerujete produkty v konkrétní zemi, používejte úřední jazyk této země.

Můžete také inzerovat produkty ve více než jednom úředním jazyce. Nezapomeňte v každém jazyce odeslat samostatná produktová data a odkázat tato data na vstupní stránky ve správném jazyce.

Stejný úřední jazyk používejte především u následujících položek:

 • váš web,
 • odesílaná produktová data,
 • jazyk používaný při registraci produktových dat.

Další informace o úředních jazycích ve vaší zemi

Dejte zákazníkům k dispozici informace o zásadách vracení zboží a peněz

Když uživatelé nakupují na vašem webu, měli by mít k dispozici informace o zásadách vracení zboží a peněz. Dbejte na to, aby tyto informace byly srozumitelné a snadno vyhledatelné. Pokud vracení zboží či peněz neumožňujete, uveďte tuto skutečnost jasně a zřetelně.

Vaše zásady musí přesně popisovat, jaké jsou podmínky vracení zboží a peněz. Důležité jsou zejména tyto informace:

 • jak by měl uživatel postupovat,
 • za jakých podmínek je vrácení zboží nebo peněz možné,
 • časový rámec, ve kterém je možné žádost uplatnit,
 • kdy uživatel vrácenou částku obdrží.

Důležité upozornění

Vracení zboží a peněz je zcela ve vaší kompetenci. Společnost Google tento proces nezprostředkovává ani neschvaluje.

Další informace o zásadách ohledně uvádění nepravdivých informací o společnosti nebo produktu

Shromažďujte informace o zákaznících zodpovědně a bezpečně

Při shromažďování údajů zákazníků buďte opatrní. Dodržujte následující pravidla:

 • Umožňujte zadávání citlivých údajů, například čísel platebních karet, na stránce zabezpečené technologií SSL.
 • Neprodávejte kontaktní údaje svých zákazníků.
 • Nepoužívejte osobní údaje nebo obrázky svých zákazníků v reklamách bez jejich souhlasu.
 • Hlavním smyslem vašeho webu nesmí být shromažďování informací.
 • Nenabízejte pobídky nebo zboží zdarma vyjma specifických situací:
  • při nákupu jiného produktu,
  • v rámci marketingové kampaně,
  • pokud vaším hlavním záměrem není získat osobní údaje zákazníků.

Další informace o zásadách ohledně nezodpovědného shromažďování a využívání údajů

Dodržujte příslušné zásady

Kromě informací uvedených v tomto článku má Google i další zásady ohledně typu obsahu, který je nebo není možné prostřednictvím reklam v Nákupech a dalších ploch na Googlu inzerovat. Než si tedy zaregistrujete účet Merchant Center, zkontrolujte, zda produkty, které chcete inzerovat, splňují příslušné zásady Nákupů. Existují zásady reklam v Nákupech, které zobrazují reklamy na platformách Google, v programu Shopping Actions a v dalších programech. Další informace o zásadách reklam v Nákupech

Ověření a nárokování URL webu

Aby bylo zřejmé, že jste vlastníkem svého webu, nebo aby si jej nemohl přivlastnit někdo jiný, je třeba nárokovat a ověřit příslušnou doménu v nástroji Search Console. Při ověřování adresy URL musíte mít přístup k úpravě kódu HTML svého webu nebo mít možnost nahrávat soubory na příslušný server.

Další informace o ověření a nárokování adresy URL

Požadavky na web

Stanovili jsme určité zásady, které shrnují požadavky na váš web. Podle toho, jaký program Merchant Center využíváte, můžeme kontrolovat, zda váš web splňuje určité základní požadavky:

 • Přesné kontaktní údaje. Na webu musí být uvedeny dostatečné a přesné kontaktní údaje, včetně telefonního čísla nebo e-mailu.

 • Bezpečné provedení nákupu. Zpracování plateb a transakcí a také shromažďování citlivých a finančních osobních údajů od uživatelů musí probíhat přes zabezpečený server (chráněný technologií SSL s platným certifikátem SSL – https://).

 • Zásady vracení zboží. Na webu musí být uvedeny jasné a jednoznačné zásady vrácení zboží prodávajícímu.

 • Fakturační a platební podmínky. Na webu musí být uvedeny jasné a jednoznačné fakturační a platební podmínky.

 • Dokončení nákupu. Musí dobře fungovat přidávání položek do košíku a dokončení nákupu ze strany uživatelů.

Podrobnější informace o požadavcích na vstupní stránky naleznete zde.

Dbejte na to, aby vaše data dodržovala specifikace produktových dat

Až budete chtít produkty odeslat do služby Merchant Center, bude třeba produktová data naformátovat tak, aby splňovala specifikace produktových dat. Jedná se formátovací pravidla, která určují, jak data nastavit, abychom jim rozuměli.

Specifikace obsahují velké množství informací. Doporučujeme proto prostudovat si je předem, abyste věděli, jaké údaje od vás budeme případně požadovat.

Podrobnější informace o specifikacích produktových dat naleznete zde.

Pravidelně se přihlašujte k účtu Merchant Center

K účtu Merchant Center je třeba se přihlásit alespoň jednou za 14 měsíců, aby zůstal aktivní. Budete-li se přihlašovat pravidelně, dáte nám tím najevo, že jsou vaše data stále aktuální.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory