item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng]: Định nghĩa

Bạn có thể sử dụng thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] để nhóm các biến thể sản phẩm trong dữ liệu sản phẩm của mình. Các biến thể là một nhóm bao gồm các mặt hàng tương tự, chỉ khác nhau về chi tiết sản phẩm như size [kích_ thước , color [màu_sắc] , material [chất_liệu] , pattern [mẫu], age_group [nhóm_tuổi] , size_type [loại_kích_thước ] và size_system [hệ_thống_kích_thước].

Khi sử dụng item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] để nhóm các sản phẩm của mình, bạn nên đảm bảo rằng sản phẩm cũng như các biến thể của sản phẩm hiển thị cho người dùng dưới dạng một nhóm, thay vì từng biến thể. 

An example ad showing a shoe with different color variants

Thời điểm sử dụng

Bắt buộcđối với biến thể sản phẩm nhắm mục tiêu đến các quốc gia sau: 
 • Brazil
 • Pháp
 • Đức
 • Nhật Bản
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại Ký tự Unicode (khuyên dùng: chỉ ASCII): chữ số, dấu gạch dưới và dấu gạch ngang
Giới hạn 1-50 ký tự
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản AB12345
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:item_group_id>AB12345</g:item_group_id>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Sử dụng cùng một giá trị của item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] cho tất cả các biến thể của cùng một sản phẩm. Ví dụ: Áo thun có 9 biến thể: 3 kích thước (nhỏ, vừalớn ) và 3 màu (đỏ, xanh lamxanh lục). Hãy gửi từng phiên bản dưới dạng một sản phẩm riêng biệt (ví dụ 9 sản phẩm riêng biệt) và gửi cùng một giá trị của item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] cho mỗi sản phẩm để cho biết rằng đây là những biến thể.
 • Mỗi nhóm mặt hàng riêng biệt phải có một giá trị duy nhất cho item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng].
  • Không dựa vào cách viết hoa để tạo item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] duy nhất. Ví dụ: Chúng tôi diễn giải item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng]abc123ABC123 là cùng một sản phẩm.
  • Không sử dụng lại hoặc tái chế cùng một item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] cho các sản phẩm khác nhau. 
 • Gửi một thuộc tính biến thể cùng với item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] . Vì vậy, khi gửi item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng], hãy đảm bảo rằng các biến thể của bạn sử dụng ít nhất một trong các thuộc tính biến thể sau: color [màu_sắc],pattern [mẫu], material [chất_liệu], age_group [nhóm_tuổi], gender [giới_tính], size [kích_thước], size_type [loại_kích_thước] hoặc size_system [hệ_thống_kích_thước] .
 • Sử dụng các thuộc tính biến thể giống nhau cho tất cả sản phẩm có cùng một item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng]. Ví dụ: Nếu bạn gửi váy có 2 màu sắc và 2 kích thước, mỗi sản phẩm mà bạn gửi phải cung cấp giá trị cho thuộc tính color [màu_sắc] và thuộc tính size [kích_thước]. Bạn không nên chỉ cung cấp màu sắc hoặc kích thước cho một chiếc váy mà không cung cấp màu sắc hoặc kích thước cho những chiếc váy khác.
 • Đảm bảo rằng các chi tiết sản phẩm được hiển thị trên trang đích của bạn khớp với các giá trị mà bạn cung cấp cho từng thuộc tính như title [tiêu_đề], color [màu_sắc], pattern [mẫu], material [chất_liệu], price [giá], availability [tình_trạng_còn_hàng]image_link [liên_kết_hình_ảnh]. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với trang đích trên Google Mua sắm

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Sử dụng SKU chính làm thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] cho tất cả các biến thể của cùng một sản phẩm. Không gửi SKU chính như một sản phẩm riêng biệt. Nếu bạn muốn gộp nhóm các biến thể sử dụng SKU chính, hãy sử dụng SKU chính làm giá trị cho item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] cho tất cả các sản phẩm trong nhóm biến thể.
 • Không kết hợp các thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] và id. Hãy sử dụng thuộc tính id để nhận diện duy nhất một sản phẩm và sử dụng item_group_id để gộp nhóm một số sản phẩm dưới dạng biến thể. 
 • Không gửi item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] nếu sản phẩm của bạn không phải là một biến thể. Nếu sản phẩm của bạn tương tự như các sản phẩm khác nhưng không hẳn là biến thể, không nên gửi item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng]. Một số ví dụ về sản phẩm không phải là biến thể bao gồm các loại mặt hàng khác nhau (một bộ quần áo có áo jacket và quần) hoặc bất kỳ bộ hàng hóa nào khác không giống nhau nhưng được bán cùng nhau (bộ phụ kiện tắm). 
 • Sử dụng item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] ổn định cho mỗi nhóm biến thể sản phẩm. Sau khi chỉ định item_group_id cho một sản phẩm, bạn không nên thay đổi thuộc tính này. Nếu item_group_id thường xuyên thay đổi, điều đó có thể khiến các biến thể được gộp nhóm và hiển thị không nhất quán với người dùng.
 • Không sử dụng item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] cho các biến thể không được hỗ trợ. Nếu sản phẩm của bạn thay đổi theo thuộc tính không được hỗ trợ (chẳng hạn như nhãn hiệu và model xe) hoặc nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm đặt làm theo yêu cầu có rất nhiều biến thể (trên 30), không nên sử dụng item_group_id để biểu thị biến thể. Hãy xem lại các phương pháp hay nhất dành cho biến thể không được hỗ trợ

Ví dụ

Ví dụ chung

Green checkmark

Gửi thông tin chi tiết về biến thể thông qua các thuộc tính biến thể. Ví dụ:

Sản phẩm     Áo thun có biểu trưng Google
title [tiêu_đề] Áo thun có biểu trưng Google - Nhỏ - Đỏ
id [mã_nhận_dạng] 12345-S-R
color [màu_sắc]     đỏ
size [kích_thước] S
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

 

Sản phẩm     Áo thun có biểu trưng Google
title [tiêu_đề] Áo thun có biểu trưng Google - Vừa - Xanh lam
id [mã_nhận_dạng] 12345-M-B
color [màu_sắc]     xanh lam
size [kích_thước] M
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345
Red X

Không gửi các biến thể không có thuộc tính biến thể. Ví dụ như không nên làm như sau:

Sản phẩm Áo thun có biểu trưng Google
title [tiêu_đề]     Áo thun có biểu trưng Google - Nhỏ - Đỏ
id [mã_nhận_dạng]     12345-S-R
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

 

Sản phẩm Áo thun có biểu trưng Google
title [tiêu_đề]     Áo thun có biểu trưng Google - Nhỏ - Xanh lam
id [mã_nhận_dạng]     12345-S-B
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

Sản phẩm may mặc

Các sản phẩm may mặc thường có nhiều biến thể. Hãy sử dụng cùng một item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] cho mỗi biến thể. Dưới đây là một ví dụ về sản phẩm có 2 màu sắc, mỗi màu sắc có 3 kích thước.

Lưu ý: Thuộc tính gender [giới_tính] có thể là thuộc tính bắt buộc tùy thuộc vào quốc gia bán và cần phải có để hiển thị chính xác các thuộc tính của biến thể.

Trong ví dụ này, bạn sẽ gửi 6 biến thể sau:

Sản phẩm     Áo thun có biểu trưng Google
title [tiêu_đề] Áo thun có biểu trưng Google - Nhỏ - Trắng
id [mã_nhận_dạng] 12345-S-W
color [màu_sắc]     trắng
size [kích_thước] S
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

 

Sản phẩm     Áo thun có biểu trưng Google
title [tiêu_đề] Áo thun có biểu trưng Google - Nhỏ - Đen
id [mã_nhận_dạng] 12345-S-B
color [màu_sắc]     đen
size [kích_thước] S
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

 

Sản phẩm     Áo thun có biểu trưng Google
title [tiêu_đề] Áo thun có biểu trưng Google - Vừa - Trắng
id [mã_nhận_dạng] 12345-M-W
color [màu_sắc]     trắng
size [kích_thước] M
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

 

Sản phẩm     Áo thun có biểu trưng Google
title [tiêu_đề] Áo thun có biểu trưng Google - Vừa - Đen
id [mã_nhận_dạng] 12345-M-B
color [màu_sắc]     đen
size [kích_thước] M
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

 

Sản phẩm     Áo thun có biểu trưng Google
title [tiêu_đề] Áo thun có biểu trưng Google - Lớn - Trắng
id [mã_nhận_dạng] 12345-L-W
color [màu_sắc]     trắng
size [kích_thước] L
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

 

Sản phẩm     Áo thun có biểu trưng Google
title [tiêu_đề] Áo thun có biểu trưng Google - Lớn - Đen
id [mã_nhận_dạng] 12345-L-B
color [màu_sắc]     đen
size [kích_thước] L
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

Giày

Bạn có thể gửi thuộc tính cho giày giống như các sản phẩm may mặc khác. Hãy nhóm các biến thể của cùng một sản phẩm lại bằng cách thêm cùng một giá trị cho thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] cho mỗi biến thể. 

Sản phẩm     Giày dưới mắt cá chân
title [tiêu_đề] Giày dưới mắt cá chân - 8 Hẹp
id [mã_nhận_dạng] 12460-8b-blu
color [màu_sắc]     xanh lam/cam/xanh lục
size [kích_thước] 8B
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

 

Sản phẩm     Giày dưới mắt cá chân
title [tiêu_đề] Giày dưới mắt cá chân – 8 
id [mã_nhận_dạng] 12460-8-blu
color [màu_sắc]     xanh lam/cam/xanh lục
size [kích_thước] 8
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345

 

Sản phẩm     Giày dưới mắt cá chân
title [tiêu_đề] Giày dưới mắt cá chân - 8 - Rộng
id [mã_nhận_dạng] 12460-8w-blu
color [màu_sắc]     xanh lam/cam/xanh lục
size [kích_thước] 8W
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345
Hàng điện tử

Bạn có thể gửi hàng điện tử dưới dạng nhiều biến thể. Ví dụ: nếu một chiếc điện thoại có nhiều màu sắc, bạn có thể gửi mỗi màu dưới dạng một biến thể bằng cách sử dụng cùng một giá trị cho thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng].

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Sản phẩm Google Nexus 6
title [tiêu_đề] Google Nexus 6 - 32 GB - Xanh đen đậm - đã mở khóa
id [mã_nhận_dạng] 2345-32gb-midblu
color [màu_sắc] xanh đen đậm
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 2345

 

Sản phẩm Google Nexus 6 đã được tân trang
title [tiêu_đề] Google Nexus 6 - 32 GB - Trắng ngà - Có hợp đồng
id [mã_nhận_dạng] 2345-32gb-cldwh
color [màu_sắc] trắng ngà
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 2345
Nội thất

Bạn có thể gửi đồ nội thất dưới dạng nhiều biến thể. Ví dụ: nếu một chiếc trường kỷ có sẵn nhiều loại vải bọc, bạn có thể gửi mỗi loại vải bọc dưới dạng một biến thể bằng cách sử dụng cùng giá trị cho thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng].

An illustration of a couch with product staging

Sản phẩm Đi văng có phong cách giữa thế kỷ
title [tiêu_đề] Đi văng có phong cách giữa thế kỷ được làm từ sợi siêu nhỏ - Mẫu chấm bi - Vàng và xám
id [mã_nhận_dạng] 3456-dot-yllw-gry
color [màu_sắc] vàng/xám
material [chất_liệu] da lộn
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 3456

 

Sản phẩm Đi văng có phong cách giữa thế kỷ
title [tiêu_đề] Đi văng có phong cách giữa thế kỷ được làm từ sợi siêu nhỏ - Da - Xanh lục
id [mã_nhận_dạng] 3456-lth-grn
color [màu_sắc] xanh lục
material [chất_liệu] da
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 3456

 

Sản phẩm Ghế bành thư giãn làm từ gỗ ván ép
title [tiêu_đề] Ghế bành thư giãn làm từ gỗ ván ép - Gỗ óc chó
id [mã_nhận_dạng] 1a2b3c-wal
color [màu_sắc] gỗ óc chó
material [chất_liệu] gỗ ván ép
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 1a2b3c

 

Sản phẩm Ghế bành thư giãn làm từ gỗ ván ép
title [tiêu_đề] Ghế bành thư giãn làm từ gỗ ván ép - Gỗ tần bì
id [mã_nhận_dạng] 1a2b3c-ash
color [màu_sắc] gỗ tần bì
material [chất_liệu] gỗ ván ép
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 1a2b3c
Trang điểm

Bạn có thể gửi sản phẩm trang điểm dưới dạng nhiều biến thể. Ví dụ: nếu một sản phẩm trang điểm có nhiều màu sắc, bạn có thể gửi mỗi màu dưới dạng một biến thể bằng cách sử dụng cùng một giá trị cho thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng].

 

Sản phẩm Kem nền dạng lỏng
title [tiêu_đề] Kem nền dạng lỏng – Màu be 
id [mã_nhận_dạng] 0987-b
color [màu_sắc] màu be
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 0987

 

Sản phẩm Kem nền dạng lỏng
title [tiêu_đề] Kem nền dạng lỏng – Màu be cho tông da trung bình 
id [mã_nhận_dạng] 0987-bmed
color [màu_sắc] màu be cho tông da trung bình
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 0987

 

Hàng tạp hóa

Bạn có thể gửi hàng tạp hóa dưới dạng các biến thể. Ví dụ: giả sử bạn đang bán các túi gạo Basmati có kích cỡ khác nhau và được bán theo trọng lượng. Bạn có thể gửi mỗi túi gạo dưới dạng một biến thể bằng cách sử dụng cùng một giá trị cho thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng]. 
 
Sản phẩm Gạo Basmati
title [tiêu_đề] Gạo Basmati – Hạt siêu dài
id [mã_nhận_dạng] 575185159
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 123456
giá $11.20
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 5 lbs
unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] 1 lb

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?