Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Sử dụng thuộc tính GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] để gửi GTIN. GTIN cho phép chúng tôi giúp khách hàng của bạn dễ dàng tìm được quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí của bạn. Những sản phẩm bạn gửi mà không có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất sẽ khó phân loại và có thể không đủ điều kiện để sử dụng mọi tính năng hoặc chương trình của Mua sắm.

An illustration of product packaging that shows the product's GTIN


Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Tuỳ trường hợp

Rất nên dùng đối với tất cả sản phẩm có GTIN do nhà sản xuất chỉ định. Tốt nhất là GTIN được cung cấp kết hợp với MPN. Chỉ cung cấp GTIN nếu bạn chắc chắn đó là mã chính xác. Nếu không chắc thì bạn đừng cung cấp GTIN (ví dụ: đừng đoán hoặc tự tạo ra một giá trị).

Bắt buộc nếu bạn không cung cấp MPN.

Nếu không có GTIN, việc so khớp các sản phẩm có thể sẽ không chính xác.

Một số loại mã nhận dạng được coi là GTIN [gtin]. Sử dụng thuộc tính này để gửi bất kỳ loại mã số nào dưới đây:

 • UPC (Mã sản phẩm chung) (ở Bắc Mỹ / GTIN-12): Mã số gồm 12 chữ số (chuyển mã UPC-E có 8 chữ số thành mã có 12 chữ số)
 • EAN (ở châu Âu / GTIN-13): Mã số gồm 13 chữ số
 • JAN (ở Nhật Bản / GTIN-13): Mã số gồm 8 hoặc 13 chữ số
 • ISBN (dành cho sách): Mã số gồm 13 chữ số (chuyển đổi ISBN-10 thành ISBN-13). Nếu có cả hai mã này, bạn chỉ cần cung cấp mã số gồm 13 chữ số.
 • ITF-14 (dành cho lô sản phẩm/GTIN-14): Mã số gồm 14 chữ số

Tìm hiểu xem tìm mã GTIN ở đâu.


Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Tìm hiểu về trường hợp và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh.

Loại Số (dấu cách và dấu gạch ngang được chấp thuận, nhưng bị bỏ qua)
Giới hạn 0, 8, 12, 13 hoặc 14 chữ số (UPC, EAN, JAN hoặc ISBN)
Trường lặp lại Tối đa 10
Thuộc tính Schema.org (Đây là gì?)

Product.isbn, Product.gtin8, Product.gtin12, Product.gtin13, Product.gtin14, Loại: Text

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

3234567890126

Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:gtin>3234567890126</g:gtin>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping.
Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

 • Gửi tất cả số nhận dạng sản phẩm duy nhất khác có liên quan. Có thể bạn phải gửi các thuộc tính thương hiệu [brand]MPN [mpn]. Khi bạn gửi mã nhận dạng sản phẩm, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm mà bạn đang bán. Khi biết bạn đang bán mặt hàng gì, chúng tôi có thể giúp các quảng cáo và trang thông tin không tính phí của bạn trở nên phong phú hơn, đồng thời giúp kết nối khách hàng với các sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm về thuộc tính mã nhận dạng sản phẩm.
 • Gửi giá trị cho thuộc tính GTIN [gtin] theo quy định trong tài liệu hướng dẫn xác thực chính thức của GS1. Cụ thể, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Đảm bảo rằng số kiểm tra nhận dạng tồn tại và chính xác bằng máy tính Số kiểm tra nhận dạng GS1.
  • Đừng gửi GTIN nằm trong phạm vi bị hạn chế. Phạm vi hạn chế có các tiền tố sau: 02, 04 hoặc 2.
  • Đừng gửi GTIN nằm trong phạm vi phiếu giảm giá. Phiếu giảm giá có các phạm vi tiền tố GS1 sau: 05, 98–99.
  • Đừng gửi GTIN cho một sản phẩm chung chung.
  • Đừng gửi GTIN cho sản phẩm không có mã này. Nếu bạn là người bán duy nhất của một sản phẩm hoặc nếu sản phẩm của bạn là thương hiệu cửa hàng, thông thường sản phẩm đó sẽ không có GTIN nên bạn không cần gửi thuộc tính này.
 • Sử dụng GTIN chính xác cho mỗi sản phẩm, bao gồm cả các biến thể. Mỗi sản phẩm và biến thể của sản phẩm (màu sắc hoặc kích thước khác nhau) đều có GTIN riêng. Do đó, hãy nhớ gửi đúng giá trị. Đừng đoán hoặc tự tạo ra một giá trị.
 • Đừng gửi nhiều sản phẩm cho cùng một quốc gia và ngôn ngữ có cùng GTIN [gtin] và có cùng giá trị cho các thuộc tính biến thể. Các thuộc tính biến thể bao gồm tình trạng [condition]lô sản phẩm [multipack] cho tất cả sản phẩm, và màu sắc [color]kích thước [size] cho sản phẩm quần áo.
Nếu bạn đang hợp tác với nền tảng của bên thứ ba, thì một số hướng dẫn trong các hướng dẫn sau có thể không áp dụng cho bạn. Hãy liên hệ với nền tảng bên thứ ba của bạn để được hướng dẫn về cách giải quyết vấn đề hoặc hoàn tất việc cần làm. Tìm hiểu cách yêu cầu hỗ trợ nếu bạn sử dụng nền tảng không phải của Google.

Nguyên tắc bổ sung

Xem từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Sách và nội dung đa phương tiện

 • Hãy dùng mã số ISBN-13 của sách làm giá trị cho thuộc tính GTIN [gtin].
 • Đối với sản phẩm có UPC (Mã sản phẩm chung) và ISBN-13, hãy gửi thuộc tính GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] hai lần, mỗi lần gửi một giá trị.
 • Đối với sản phẩm chỉ có mã SBN (9 chữ số, được sử dụng ở Vương quốc Anh đến năm 1974), hãy chuyển đổi mã đó thành mã ISBN-10 bằng cách thêm số 0 vào phía trước. Ví dụ: Để chuyển đổi 123456789, hãy gửi 0123456789.
 • Bạn phải cung cấp GTIN cho các mặt hàng không có hình dạng thực, chẳng hạn như nội dung tải xuống kỹ thuật số. Nếu sản phẩm kỹ thuật số giống với sản phẩm thực, bạn có thể sử dụng cùng một giá trị GTIN.

Gói

Gói là một sản phẩm chính mà bạn nhóm cùng các sản phẩm đi kèm khác và bán dưới dạng một gói với một mức giá duy nhất.

Sản phẩm tương thích của bên thứ ba

Hãy gửi đúng giá trị GTIN [gtin] cho sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với các sản phẩm tương thích của bên thứ ba hoặc do bên thứ ba tân trang.

Sản phẩm làm theo yêu cầu

Nếu bạn cung cấp dịch vụ làm theo yêu cầu, khắc dấu hay tạo các dấu ấn cá nhân khác cho một sản phẩm, hãy giải thích rằng sản phẩm đó được làm theo yêu cầu bằng các thuộc tính tiêu đề [title]nội dung mô tả [description].

 • Gửi thuộc tính GTIN [gtin] có giá trị do nhà sản xuất gán nếu bạn cung cấp dịch vụ làm theo yêu cầu, khắc dấu hay tạo các dấu ấn cá nhân khác cho sản phẩm.
 • Sử dụng thuộc tính gói [is_bundle] để cho chúng tôi biết sản phẩm có dịch vụ làm theo yêu cầu.

Đăng ký tạp chí

Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) có thể chuyển đổi thành GTIN. Tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi giá trị từ trang web của Trung tâm ISSN.

Thuốc

Lô sản phẩm

Lô sản phẩm là một nhóm gồm nhiều sản phẩm giống nhau được bán như một sản phẩm. Nhóm này có thể do bạn hoặc do nhà sản xuất tạo ra và cách mà bạn gửi thương hiệu sẽ khác nhau, tuỳ theo ai đã tạo ra nhóm sản phẩm.

Tổng phổ

Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho âm nhạc (ISMN) có thể chuyển đổi thành GTIN [gtin]. Tìm hiểu thêm về mã ISMN.

Hộp mực máy in

Hãy gửi đúng giá trị GTIN [gtin] cho hộp mực máy in của bạn. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với hộp mực máy in.

Sản phẩm có nhiều biến thể màu sắc hoặc kích thước

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều phiên bản màu sắc và kích thước, bạn phải có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất riêng biệt cho từng biến thể đó. Ví dụ: Nếu bạn bán một chiếc áo sơ mi có màu xanh dương, đỏ và xanh lục, bạn cần phải gửi thuộc tính màu [color] và một GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] duy nhất cho từng biến thể.

Sản phẩm có nhiều GTIN

Hãy đảm bảo bạn gửi giá trị GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] chính xác cho từng sản phẩm:

 • Đối với các biến thể (sản phẩm có nhiều phiên bản màu sắc, kích thước hoặc thuộc tính khác), hãy gửi 1 thuộc tính GTIN [gtin] cho mỗi sản phẩm.
 • Đối với các sản phẩm có nhiều UPI hợp lệ (ví dụ như sản phẩm có một GTIN toàn cầu và một GTIN dành riêng cho nhà phân phối), hãy gửi thêm thuộc tính mã nhận dạng sản phẩm duy nhất (UPI) cho từng giá trị.

Sản phẩm có thương hiệu là tên cửa hàng và nhãn riêng

Đừng gửi giá trị cho thuộc tính GTIN [gtin] đối với sản phẩm không có GTIN. Nếu bạn là người bán sản phẩm duy nhất hoặc nếu sản phẩm của bạn có thương hiệu là tên cửa hàng, thì có thể sản phẩm sẽ không có GTIN. Trong trường hợp này, bạn không cần phải gửi GTIN. Thay vào đó, hãy gửi thuộc tính thương hiệu [brand]MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) [mpn] cho những sản phẩm này.

Các sản phẩm có nhãn riêng là các sản phẩm do một công ty sản xuất, nhưng được công ty bán sản phẩm dán nhãn lại để tạo bề ngoài nhìn như do công ty này sản xuất. Ví dụ: công ty A sản xuất ra một thiết bị TV có kết nối. Công ty B mua sản phẩm này để bán lại và dùng tên và biểu trưng của mình làm thương hiệu cho sản phẩm.

Sản phẩm cổ điển và đã qua sử dụng

Các sản phẩm cổ điển hoặc đã qua sử dụng có thể vẫn có GTIN và bạn nên cung cấp mã số này (nếu có).


Ví dụ

Quần áo

An illustration of a dress with the GTIN visible and highlighted

Dữ liệu sản phẩm của đầm chữ A không tay, màu đen, cỡ L
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Đầm chữ A không tay – màu đen – cỡ L
Thương hiệu [brand] Đầm đen nhỏ
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 3234567890126
Tình trạng [condition] new
Đồ ăn và đồ uống

An illustration of a jug of milk with GTIN and barcode visible and highlighted.

Dữ liệu sản phẩm của sữa dê sinh học, 1 lít
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Sữa dê sinh học 1l
Thương hiệu [brand] Trang trại dê của Tanja
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 3234567890126
Tình trạng [condition] new
Nội dung đa phương tiện và sách

Đối với nội dung đa phương tiện và sách, hãy sử dụng ISBN-13 làm giá trị cho thuộc tính GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin].

An illustration of a book with the GTIN visible and highlighted

Dữ liệu sản phẩm của sách "Cách hoạt động của Google" mới
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Cách hoạt động của Google
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 9781455582341
Tình trạng [condition] new
Dữ liệu sản phẩm của sách "Cách hoạt động của Google" đã qua sử dụng
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Cách hoạt động của Google
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 9781455582341
Tình trạng [condition] used
Điện tử

An illustration of product packaging that shows the product's GTIN

Dữ liệu sản phẩm của Chromecast 2, 1080p, Wi-Fi, màu đen, mới
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Google Chromecast 2 – 1080p – Wi-Fi – Đen
Thương hiệu [brand] Google
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 7894892017139
MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) [mpn] H2G2-42
Tình trạng [condition] new
Dữ liệu sản phẩm của Chromecast 2, 1080p, Wi-Fi, màu đen, đã được tân trang, có bảo hành
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Google Chromecast 2 – 1080p – Wi-Fi – Đen
Thương hiệu [brand] Google
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 3234567890126
MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) [mpn] H2G2-42
Tình trạng [condition] refurbished
Gói và lô sản phẩm do người bán xác định

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Dữ liệu sản phẩm của máy ảnh kỹ thuật số SLR, 25,3 MP, có ống kính và túi đựng máy ảnh
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Thân máy ảnh DSLR Google 25,3 MP + Ống kính 35 mm + túi máy ảnh màu xanh dương
Giá [price] 43500000 VND
Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] 152
Thương hiệu [brand] Google
Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu [gtin] 0614141123452
Theo gói [is_bundle] yes
Tình trạng [condition] new
Biến thể

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu sắc và kích thước, thì bạn phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất riêng cho từng biến thể đó. Ví dụ:

Ví dụ về quảng cáo không có hình ảnh giữ chỗ

Dữ liệu sản phẩm của áo thun Google, màu xanh lục, nhỏ, mới
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Áo thun Google – Xanh lục – Nhỏ
Giá [price] 110000 VND
Màu sắc [color] Xanh lục
Kích thước [size] S
Mã nhận dạng [id] 9876-S-GRN
Mã nhóm mặt hàng [item_group_id] 9876
Thương hiệu [brand] Google
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 9504000059437
Tình trạng [condition] new
MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) [mpn] 00638HAY
Dữ liệu sản phẩm của áo thun Google, màu xanh dương, nhỏ, mới
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Áo thun Google – Xanh dương – Nhỏ
Giá [price] 110000 VND
Màu sắc [color] Xanh dương
Kích thước [size] S
Mã nhận dạng [id] 9876-S-BLU
Mã nhóm mặt hàng [item_group_id] 9876
Thương hiệu [brand] Google
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 9504000059422
Tình trạng [condition] new
MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) [mpn] 00638NIC
Dữ liệu sản phẩm của áo thun Google, màu vàng, nhỏ, mới
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Áo thun Google – Vàng – Nhỏ
Giá [price] 110000 VND
Màu sắc [color] Vàng
Kích thước [size] S
Mã nhận dạng [id] 9876-S-YELLOW
Mã nhóm mặt hàng [item_group_id] 9876
Thương hiệu [brand] Google
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 9504000059446
Tình trạng [condition] new
MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) [mpn] 00638ANG
Điện thoại hoặc máy tính bảng

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Dữ liệu sản phẩm của Google Nexus 6, 32 GB, màu xanh đậm, đã mở khoá
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Google Nexus 6 – 32 GB – Xanh đậm – đã mở khóa
Giá [price] 1990000 VND
Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] Thiết bị điện tử > Thiết bị liên lạc > Điện thoại > Điện thoại di động
Thương hiệu [brand] Google
Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu [gtin] 0614141123452
Mã số linh kiện của nhà sản xuất [mpn] 00638NAGPE
Tình trạng [condition] new
Sản phẩm có thương hiệu cũng là tên cửa hàng và sản phẩm có nhãn trống

An illustration of a couch with product staging

Dữ liệu sản phẩm của đi văng 3 chỗ, màu nâu và xanh lục, mới, có nhãn riêng
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Đi văng 3 chỗ ngồi – nâu/xanh lục
Giá [price] 7990000 VND
Thương hiệu [brand] MyStore
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 0614141123452
MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) [mpn] ANG
Tình trạng [condition] new
Sản phẩm không có GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu)

Một số sản phẩm không được chỉ định GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) thì bạn không cần gửi thuộc tính này. Tuy nhiên, nếu sản phẩm chắc chắn được chỉ định GTIN mà bạn không gửi thuộc tính này, thì sản phẩm có thể bị từ chối. Tìm hiểu thêm về cách xử lý khi sản phẩm của bạn không có GTIN

An illustration of a woman wearing a black dress

Dữ liệu sản phẩm của đầm, màu đen, đặt may theo thiết kế, cỡ trung bình, mới
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Đầm đen đặt may theo thiết kế của bạn – Cỡ M
Giá [price] 320000 VND
Màu sắc [color] Đen
Kích thước [size] M
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] (Để trống vì quần áo đặt may theo thiết kế không có GTIN)
Tình trạng [condition] new
Gói [is_bundle] yes
Có mã nhận dạng [identifier_exists] no

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính