gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu]: Định nghĩa

Bạn có thể sử dụng thuộc tính gtin để gửi Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN). GTIN là mã số duy nhất nhận dạng sản phẩm của bạn. Mã số cụ thể này giúp chúng tôi làm các quảng cáo và trang thông tin không tính phí của bạn trở nên phong phú hơn và giúp người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm đó hơn. Những sản phẩm bạn gửi mà không có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất sẽ khó phân loại và có thể không đủ điều kiện để sử dụng tất cả các tính năng hoặc chương trình của Google Mua sắm.

An illustration of product packaging that shows the product

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm có GTIN do nhà sản xuất chỉ định

Một số loại mã số ID khác nhau được coi là GTIN. Hãy sử dụng thuộc tính gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] để gửi bất kỳ loại mã số nào sau đây: 

 • UPC (ở Bắc Mỹ/GTIN-12): Mã số gồm 12 chữ số (chuyển mã UPC-E 8 số thành mã 12 số)
 • EAN (ở Châu Âu / GTIN-13): Mã số gồm 13 chữ số
 • JAN (ở Nhật Bản / GTIN-13): Mã số gồm 8 hoặc 13 chữ số
 • ISBN (dành cho sách): Mã số gồm 13 chữ số (chuyển ISBN-10 thành ISBN-13). Nếu có cả hai mã này, bạn chỉ cần cung cấp mã số gồm 13 chữ số. 
 • ITF-14 (dành cho nhiều gói / GTIN-14): Mã số gồm 14 chữ số

Tìm hiểu xem cần tìm GTIN ở đâu.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Số (dấu cách và dấu gạch ngang được chấp thuận, nhưng bị bỏ qua)
Giới hạn 0, 8, 12, 13 hoặc 14 chữ số (UPC, EAN, JAN hoặc ISBN)
Trường lặp lại Tối đa 10
Thuộc tính Schema.org (Đây là gì?) Product.isbn, Product.gtin8, Product.gtin12, Product.gtin13Product.gtin14, Type: Text
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

3234567890126

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:gtin>3234567890126</g:gtin>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Gửi tất cả số nhận dạng sản phẩm duy nhất khác có liên quan. Có thể bạn sẽ phải gửi thuộc tính brand [thương_hiệu] mpn. Khi bạn gửi mã nhận dạng sản phẩm, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm mà bạn đang bán. Khi hiểu được bạn đang bán mặt hàng gì, chúng tôi có thể giúp các quảng cáo và trang thông tin không tính phí của bạn trở nên phong phú hơn, đồng thời giúp kết nối người dùng với các sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm về thuộc tính mã nhận dạng sản phẩm
 • Gửi GTIN như quy định trong hướng dẫn xác thực GS1 chính thức. Cụ thể, cần đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Đảm bảo rằng số kiểm tra nhận dạng là số hiện hành và chính xác bằng máy tính số kiểm tra nhận dạng GS1.
  • Không gửi mã số GTIN nằm trong phạm vi hạn chế. Phạm vi hạn chế có các tiền tố sau: 02, 04 hoặc 2.
  • Không gửi mã số GTIN nằm trong phạm vi phiếu giảm giá. Phiếu giảm giá có các phạm vi tiền tố GS1 sau: 05, 98–99.
  • Không gửi mã số GTIN cho một sản phẩm chung chung.
  • Không gửi GTIN cho một sản phẩm không có GTIN. Nếu bạn là người bán duy nhất của một sản phẩm hoặc nếu sản phẩm của bạn là thương hiệu cửa hàng, thông thường sản phẩm đó sẽ không có GTIN nên bạn không cần gửi GTIN.
 • Sử dụng đúng GTIN cho mỗi sản phẩm, bao gồm các biến thể. Mỗi sản phẩm và biến thể của sản phẩm (có màu sắc hoặc kích thước khác nhau) đều có mã số GTIN riêng. Do đó, bạn cần đảm bảo gửi đúng giá trị.

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong phần Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Sách và nội dung đa phương tiện 

 • Sử dụng ISBN-13 của một cuốn sách làm giá trị cho thuộc tính gtin [mã số sản phẩm thương mại toàn cầu].
 • Đối với sản phẩm có UPC (Mã sản phẩm chung) và ISBN-13, hãy gửi thuộc tính gtin hai lần, mỗi lần nhập một giá trị.
 • Đối với sản phẩm chỉ có mã số SBN (9 chữ số, được sử dụng ở Vương quốc Anh cho đến năm 1974), hãy chuyển đổi thành ISBN-10 bằng cách thêm số 0 vào đằng trước. Ví dụ: Để chuyển đổi 123456789, hãy gửi 0123456789.

Gói

Gói là sản phẩm chính mà bạn đã nhóm với các sản phẩm phụ khác, được bán cùng nhau theo một gói với một mức giá duy nhất.

 • Nếu nhà sản xuất đã tạo ra gói, hãy sử dụng GTIN (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), MPN (mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu của gói chứ không phải của từng sản phẩm riêng lẻ.
 • Nếu bạn đã tạo ra gói, hãy sử dụng GTIN (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), MPN (mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu của sản phẩm chính. Ví dụ: nếu bạn gói một máy ảnh với một ống kính và túi đựng, thì hãy gửi thương hiệu của máy ảnh đó vì máy ảnh là sản phẩm chính. Tìm hiểu thêm về cách gửi gói tại đây

Sản phẩm tương thích của bên thứ ba

Hãy gửi giá trị GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) chính xác cho sản phẩm của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với các sản phẩm tương thích hoặc đã được tân trang của bên thứ ba tại đây

Sản phẩm tùy chỉnh

Nếu bạn cung cấp dịch vụ tùy chỉnh, khắc dấu hay tạo dấu ấn cá nhân cho sản phẩm, hãy giải thích rõ sản phẩm đã được tùy chỉnh trong tiêu đề và thuộc tính mô tả.

 • Gửi thuộc tính gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] với giá trị do nhà sản xuất gán nếu bạn cung cấp dịch vụ tùy chỉnh, khắc dấu hay tạo dấu ấn cá nhân cho sản phẩm.
 • Sử dụng thuộc tính is_bundle [theo_gói] để chúng tôi biết rằng sản phẩm có kèm theo dịch vụ tùy chỉnh.

Đăng ký tạp chí

Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) có thể được chuyển đổi thành GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu). Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi giá trị từ trang web của Trung tâm ISSN tại đây

Nhiều gói

Nhiều gói là một nhóm gồm nhiều sản phẩm giống nhau được rao bán như một sản phẩm. Nhóm sản phẩm này có thể do bạn hoặc do nhà sản xuất tạo ra và bạn cần gửi thương hiệu sản phẩm này theo cách khác nhau tùy vào ai là người đã tạo nhóm sản phẩm.

 • Nếu nhà sản xuất đã tạo ra nhiều gói, hãy sử dụng gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu], mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất]brand [thương_hiệu] của bộ sản phẩm nhiều gói chứ không phải của từng sản phẩm riêng lẻ.
 • Nếu bạn đã tạo ra nhiều gói, hãy sử dụng gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu], mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất]brand [thương_hiệu] của từng sản phẩm riêng lẻ. Tìm hiểu thêm về thuộc tính multipack [nhiều gói] tại đây

Bản nhạc in

Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho âm nhạc (ISMN) có thể được chuyển đổi thành GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu). Tìm hiểu thêm về ISMN (Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho âm nhạc)

Hộp mực máy in

Hãy gửi giá trị GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) chính xác cho hộp mực máy in của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với hộp mực máy in tại đây

Sản phẩm có nhiều màu hoặc kích thước khác nhau

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu sắc và kích thước, thì bạn phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất khác nhau cho từng biến thể đó. Ví dụ: nếu bạn bán một chiếc áo có màu xanh lam, đỏ và xanh lá cây, bạn cần phải gửi thuộc tính màu sắc và một gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] duy nhất cho mỗi biến thể. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thuộc tính size [kích_thước]color [màu_sắc].

Sản phẩm có nhiều GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu)

Hãy đảm bảo gửi đúng GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) cho từng sản phẩm:

 • Đối với các biến thể (có nhiều màu sắc, kích thước, v.v.), hãy gửi 1 GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) cho từng sản phẩm.
 • Đối với các sản phẩm có nhiều UPI hợp lệ (ví dụ: sản phẩm có một GTIN toàn cầu và một GTIN dành riêng cho nhà phân phối), hãy gửi thêm các thuộc tính UPI cho mỗi giá trị.

Sản phẩm có thương hiệu là tên cửa hàng và nhãn trắng

Không gửi GTIN cho các sản phẩm không có GTIN. Nếu bạn là người bán sản phẩm duy nhất hoặc nếu sản phẩm của bạn có thương hiệu là tên cửa hàng, thì có thể sản phẩm sẽ không có GTIN. Trong trường hợp này, bạn không cần phải gửi GTIN. Thay vào đó, hãy gửi thuộc tính brand [thương_hiệu]mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất] cho những sản phẩm này.

Các sản phẩm nhãn trắng là các sản phẩm do một công ty sản xuất, nhưng được công ty bán sản phẩm dán nhãn lại để tạo bề ngoài nhìn như do công ty này sản xuất. Ví dụ: công ty A sản xuất ra một thiết bị TV có kết nối. Công ty B mua sản phẩm này để bán lại và dùng tên và biểu trưng của mình làm thương hiệu cho sản phẩm.

Sản phẩm cổ điển và đã qua sử dụng

Các sản phẩm cổ điển hoặc đã qua sử dụng có thể vẫn có gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và bạn nên cung cấp mã số này (nếu có).

 • Gửi thuộc tính gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] với giá trị do nhà sản xuất gán.
 • Gửi giá trị "used [đã qua sử dụng]" cho thuộc tính condition [tình_trạng].  

Ví dụ

Hàng may mặc

An illustration of a dress with the GTIN visible and highlighted

Sản phẩm Đầm đen, cỡ L
title [tiêu_đề] Đầm chữ A không tay - màu đen - cỡ L
brand [thương hiệu] Đầm màu đen nhỏ
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 3234567890126
condition [tình_trạng] mới
Đồ ăn thức uống

An illustration of a jug of milk with GTIN and barcode visible and highlighted.

Sản phẩm Sữa dê sinh học
title [tiêu_đề] Sữa dê sinh học 1l
brand [thương hiệu] Trang trại nuôi dê của Tanja
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 3234567890126
condition [tình_trạng] mới
Nội dung đa phương tiện và sách

Đối với nội dung đa phương tiện và sách, hãy sử dụng ISBN-13 làm giá trị cho thuộc tính gtin [mã số sản phẩm thương mại toàn cầu].

An illustration of a book with the GTIN visible and highlighted

Sản phẩm Bản sao mới của “How Google Works”
title [tiêu_đề] How Google Works (Cách hoạt động của Google)
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 9781455582341
condition [tình_trạng] mới
 
Sản phẩm Bản sao trước đây của “How Google Works”
title [tiêu_đề] How Google Works (Cách hoạt động của Google)
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 9781455582341
condition [tình_trạng] đã qua sử dụng
Hàng điện tử

An illustration of product packaging that shows the product

Sản phẩm Google Chromecast
title [tiêu_đề] Google Chromecast 2 - 1080p - Wi-Fi - Màu đen
brand [thương hiệu] Google
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 7894892017139
mpn [mã linh kiện của nhà sản xuất] H2G2-42
condition [tình_trạng] mới
 
Sản phẩm Chromecast đã sửa chữa và dọn dẹp (đi kèm với gói bảo hành)
title [tiêu_đề] Google Chromecast 2 - 1080p - Wi-Fi - Màu đen
brand [thương hiệu] Google
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 3234567890126
mpn [mã linh kiện của nhà sản xuất] H2G2-42
condition [tình_trạng] đã được tân trang
Nhiều gói và gói do người bán xác định

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Sản phẩm Máy ảnh SLR kỹ thuật số Google 25,3 MP và phụ kiện
title [tiêu_đề] Thân máy ảnh SLR kỹ thuật số Google 25,3 MP + Ống kính 35 mm + túi máy ảnh màu xanh dương
price [giá] 435 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] 152
brand [thương hiệu] Google
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 0614141123452
is_bundle [theo_gói]
condition [tình_trạng] mới
Biến thể

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu sắc và kích thước, thì bạn phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất khác nhau cho từng biến thể đó. Ví dụ:

Ví dụ về quảng cáo không có hình ảnh giữ chỗ

Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh lá cây - Nhỏ
price [giá] 11 USD
color [màu_sắc] xanh lục
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-GRN
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
brand [thương hiệu] Google
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 9504000059437
condition [tình_trạng] mới
mpn [mã linh kiện của nhà sản xuất] 00638HAY
 
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh dương - Nhỏ
price [giá] 11 USD
color [màu_sắc] xanh lam
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-BLU
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
brand [thương hiệu] Google
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 9504000059422
condition [tình_trạng] mới
mpn [mã linh kiện của nhà sản xuất] 00638NIC
 
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Vàng - Nhỏ
price [giá] 11 USD
color [màu_sắc] vàng
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-YELLOW
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
brand [thương hiệu] Google
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 9504000059446
condition [tình_trạng] mới
mpn [mã linh kiện của nhà sản xuất] 00638ANG
Điện thoại hoặc máy tính bảng

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Sản phẩm Google Nexus 6
title [tiêu_đề] Google Nexus 6 - 32 GB - Xanh đen đậm - đã mở khóa
price [giá] 199 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]
brand [thương hiệu] Google
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 0614141123452
mpn [mã linh kiện của nhà sản xuất] 00638NAGPE
condition [tình_trạng] mới
Sản phẩm có thương hiệu cửa hàng và nhãn trắng

An illustration of a couch with product staging

Sản phẩm Đi văng nhãn trắng
title [tiêu_đề] Đi văng 3 chỗ ngồi - nâu / xanh lá cây
price [giá] 799 USD
brand [thương hiệu] MyStore
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 0614141123452
mpn [mã linh kiện của nhà sản xuất] ANG
condition [tình_trạng] mới
Sản phẩm không có GTIN

Một số sản phẩm không có GTIN thì bạn không cần gửi thuộc tính này. Tuy nhiên, nếu sản phẩm chắc chắn đã gán GTIN mà bạn không gửi thuộc tính này, thì sản phẩm có thể bị từ chối. Tìm hiểu thêm về cách xử lý khi sản phẩm của bạn không có GTIN

An illustration of a woman wearing a black dress

Sản phẩm Đầm đen đặt may
title [tiêu_đề] Đầm đen đặt may theo thiết kế của bạn - Cỡ M
price [giá] 32 USD
color [màu_sắc] màu đen
size [kích_thước] M
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) (Để trống vì đầm được may theo thiết kế và không có GTIN)
condition [tình_trạng] mới
theo_gói
identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] không
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false