Jak dołączyć do programu

Przesyłanie pliku danych

Gdy utworzysz i zarejestrujesz plik danych, możesz go wykorzystać do przesłania danych produktów.

Uwaga: jeśli po raz pierwszy przesyłasz informacje o swoich produktach do danego kraju docelowego, mogą minąć nawet trzy dni robocze, zanim Twoje produkty zostaną sprawdzone. Aby zapobiec opóźnieniom, sprawdź, czy Twój plik danych jest zgodny ze specyfikacjami pliku danych o produktach i Zasadami reklam produktowych. Więcej informacji o stanie produktów.

Zanim zaczniesz

Pamiętaj, że jeśli po raz pierwszy przesyłasz informacje o swoich produktach do danego kraju docelowego, mogą minąć nawet trzy dni robocze, zanim Twoje produkty zostaną sprawdzone. Jeśli przesyłasz plik danych dla kraju docelowego objętego wersją beta, sprawdzenie go może zająć dużo więcej czasu. Więcej informacji o krajach docelowych objętych wersją beta

Aby zmniejszyć ryzyko opóźnień, sprawdź, czy Twoje dane produktów są zgodne ze specyfikacjami pliku danych o produktach i Zasadami reklam produktowych

Jeśli nie masz pewności, jaki jest stan Twoich produktów po przesłaniu, dowiedz się więcej o definicjach stanu produktów.

Opcje przesyłania

Jeśli korzystasz z Merchant Center od niedawna, na początek najłatwiejszym sposobem będzie przesyłanie ręczne.

Uwaga: jeżeli przesyłasz plik skompresowany, jego wielkość nie może przekraczać 4 GB. Jeżeli plik jest większy niż 4 GB, przed przesłaniem podziel go na mniejsze pliki.

Plik danych możesz przesłać do Merchant Center na cztery sposoby. Gdy prześlesz plik danych, możesz też utworzyć harmonogram jego automatycznej aktualizacji.

Przesyłanie bezpośrednie (pliki o rozmiarze poniżej 4 GB)
  1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
  2. W menu nawigacyjnym kliknij Produkty, a następnie Pliki danych.
  3. Znajdź swój plik danych na liście zarejestrowanych plików. W kolumnie „Nazwa pliku danych” kliknij nazwę pliku danych powiązaną z plikiem, który chcesz przesłać.
  4. Na stronie, która się pojawi, kliknij ikonę z trzema kropkami  na karcie Przetwarzanie.
  5. Z menu wybierz Prześlij plik wejściowy.
  6. Prześlij swój plik danych.
  7. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz sprawdzić swój plik danych, zanim zastosujesz dane, wybierz „Prześlij w ramach testu”. Więcej informacji
  8. Kliknij Prześlij.

W zależności od rozmiaru pliku i szybkości połączenia internetowego proces przesyłania może potrwać kilka minut. Stan przesyłania dowolnego pliku danych znajdziesz w sekcji Przetwarzanie tego pliku. Stan całego katalogu produktów znajdziesz, wybierając „Produkty”, a następnie stronę „Diagnostyka”. Możesz go sprawdzić około 30 minut po zakończeniu przetwarzania pliku danych.

Przesyłanie przez FTP (pliki poniżej 4 GB)

FTP służy do przesyłania dużych ilości danych produktów. Więcej informacji o FTP

Przesyłanie przez SFTP (pliki poniżej 4 GB)

Protokół SFTP jest podobny do protokołu FTP, jednak to bezpieczniejszy sposób przesyłania dużej ilości danych produktów. Więcej informacji o SFTP

Zaplanowane pobieranie (pliki poniżej 4 GB)

Metoda wprowadzania za pomocą zaplanowanego pobierania umożliwia tworzenie harmonogramu przesyłania plików danych przechowywanych w Twojej witrynie. Na podstawie utworzonego harmonogramu będziemy okresowo podejmować próby pobrania pliku z witryny i przesłania go na Twoje konto. Więcej informacji o tworzeniu harmonogramów oraz opcjach związanych z serwerem lub witryną

Przesyłanie za pomocą Google Cloud Storage

Google Cloud Storage to usługa przechowywania plików w chmurze, która umożliwia przechowywanie i dostęp do Twoich danych w ramach infrastruktury Google. Więcej informacji o GCS


Content API (zaawansowane)

 

Interfejs Content API for Shopping umożliwia aplikacjom bezpośrednią współpracę z platformą Merchant Center, co znacznie zwiększa skuteczność zarządzania dużymi lub złożonymi kontami Merchant Center. Interfejs ten może służyć jako źródło wejściowe danych produktów w Merchant Center dzięki bezpośredniemu przesyłaniu danych w miarę ich aktualizacji na stronie.

Więcej informacji o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Content API for Shopping

 

Wskazówki:

  • Pełny plik danych musisz przesyłać co najmniej co 30 dni. Jeśli dane Twoich produktów często się zmieniają, możesz przesłać pełny plik danych do czterech razy dziennie. 
  • Jeśli przesyłasz wiele plików danych, podczas przesyłania każdy produkt powinien znajdować się w tym samym pliku danych. Unikaj przenoszenia produktów między plikami.

Informacje o ilu produktach mogę przesłać na swoje konto?

Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić sprzedawcom przesyłanie pełnego asortymentu produktów. Wszystkie konta mają jednak domyślny limit liczby przesłanych produktów.

Jeśli przesyłasz ich dużo, na Twoim koncie pojawi się powiadomienie o tym, że zbliżasz się do limitu lub że został on już osiągnięty.

Przeglądanie błędów i rozwiązywanie problemów

Gdy prześlesz plik danych, możesz pobrać w formacie CSV raport o wszystkich błędach przetwarzania i ostrzeżeniach. Gdy taki raport będzie dostępny, zobaczysz opcję pobrania go na stronie Przetwarzanie. Żeby do niej przejść, kliknij nazwę pliku danych. Raport do pobrania zawiera na początku informacje umożliwiające identyfikację źródła błędów, a w dalszej części tabelę z informacjami o poszczególnych produktach oraz o związanych z nimi błędach i ostrzeżeniach. Pamiętaj, że raport jest dostępny tylko przez 14 dni od przesłania pliku danych i zawiera maksymalnie 100 000 błędów oraz ostrzeżeń.

Możesz też przeglądać skonsolidowane raporty o problemach z danymi produktów w Zakupach Google na poziomie konta, plików danych i produktów. Aby to zrobić, wybierz Produkty, a następnie stronę Diagnostyka.

Więcej szczegółowych informacji o usuwaniu problemów z plikiem danych znajdziesz w artykule na temat rozwiązywania problemów.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem