Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Synchronizowanie danych o produktach w Merchant Center z danymi w Manufacturer Center

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Połącz konto Merchant Center z kontem Manufacturer Center, aby zsynchronizować dane produktów. Połączenie z kontem Merchant Center ma wiele zalet, w tym uproszczone tworzenie plików danych i statystyki.

Zanim zaczniesz

Aby zsynchronizować dane z Merchant Center z danymi z Manufacturer Center, musisz podać numery GTIN lub numery MPN swoich produktów.

Po połączeniu kont produkty zweryfikowanych marek w Manufacturer Center zostaną zsynchronizowane z Merchant Center. Aby uniknąć problemów z synchronizacją, upewnij się, że Twoje konto Manufacturer Center jest zweryfikowane i zatwierdzone, a Twoje marki są zatwierdzone w Manufacturer Center w momencie łączenia kont. Więcej informacji o weryfikacji i zatwierdzaniu marki

Uwaga: konta Merchant Center nie można połączyć z kontem dostawcy danych. Więcej informacji o kontach dostawców danych w Manufacturer Center


Jak to działa

 1. Po potwierdzeniu prośby o połączenie konta Twoje produkty będą codziennie synchronizowane. Po połączeniu kont musisz odczekać do jednego dnia, zanim produkty zaczną się synchronizować. Statystyki produktów będą dostępne po 3–4 dniach od pierwszej synchronizacji.

  Dane z Merchant Center są synchronizowane tylko z danymi z Manufacturer Center. Zmiany dokonane w Manufacturer Center nie są synchronizowane z kontem Merchant Center. Podczas synchronizacji aktualizowane są tylko dotychczasowe produkty w Manufacturer Center, które są też dostępne w Merchant Center.

 2. Jeśli co najmniej jeden produkt jest zsynchronizowany, zobaczysz nowy plik danych na stronie „Pliki danych” w Manufacturer Center. Ten plik danych zawiera dane pochodzące z Twojego konta Merchant Center. Nazwa pliku danych jest taka sama jak nazwa połączonego konta Merchant Center. Nie możesz usuwać ani dodawać nowych krajów i języków w ustawieniach pliku danych, ale możesz zmienić zestaw miejsc docelowych dla dotychczasowych krajów i języków.

  Jeśli masz wiele plików danych w Merchant Center, są one synchronizowane jako unikalny plik danych w Manufacturer Center. Dodatkowe pliki danych i reguły pliku danych dostępne w Merchant Center są też stosowane do produktów zsynchronizowanych w Manufacturer Center.

 3. Nowe produkty lub zmiany w dotychczasowych produktach na połączonym koncie Merchant Center będą automatycznie synchronizowane z Manufacturer Center. Wartości atrybutów edytowane bezpośrednio na koncie Manufacturer Center mają jednak wyższy priorytet niż wartości atrybutów zsynchronizowane z Merchant Center.

  Usunięcie zsynchronizowanego pliku danych lub danych o produktach z Manufacturer Center nie zatrzymuje synchronizacji pliku danych lub danych o produktach w Merchant Center. Jeśli Twoje konta Merchant Center i Manufacturer Center są połączone, wszystkie usunięte produkty zostaną ponownie dodane do Manufacturer Center podczas następnej zaplanowanej synchronizacji. Aby zapobiec synchronizowaniu produktów między Merchant Center a Manufacturer Center, rozłącz konta.


Instrukcje implementacji

Krok 1 z 2. Wyślij prośbę o połączenie kont

Z Manufacturer Center

 1. Zaloguj się na konto Manufacturer Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzi Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a następnie Łączenie kont.
 3. Kliknij kartę Merchant Center.
 4. Kliknij przycisk plusa .
  • Jeśli masz dostęp do konta Merchant Center, które chcesz połączyć, zobaczysz menu pozwalające wybrać jedno z kont. Możesz też wpisać identyfikator konta Merchant Center.
  • Jeśli nie masz dostępu do tego konta Merchant Center, musisz wpisać jego identyfikator.
 5. Jeśli masz dostęp do konta Merchant Center, kliknij Połącz.
 6. Jeśli nie masz dostępu do konta Merchant Center, kliknij Wyślij prośbę.

Z klasycznej wersji Merchant Center

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzi Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a następnie Połączone konta.
 3. Kliknij kartę Manufacturer Center.
 4. Kliknij przycisk plusa .
  • Jeśli masz dostęp do konta Manufacturer Center, które chcesz połączyć, zobaczysz menu pozwalające wybrać jedno z kont. Możesz też wpisać identyfikator konta Manufacturer Center.
  • Jeśli nie masz dostępu do tego konta Manufacturer Center, musisz wpisać identyfikator konta Manufacturer Center.
 5. Jeśli masz dostęp do konta Manufacturer Center, kliknij Połącz.
 6. Jeśli nie masz dostępu do konta Manufacturer Center, kliknij Wyślij prośbę.
Uwaga: prośby o połączenie kont nie można wysłać w Merchant Center Next. Jeśli korzystasz z tej wersji usługi, poproś o połączenie kont w Manufacturer Center.

Krok 2 z 2. Zatwierdź prośbę o połączenie kont

Z klasycznej wersji Merchant Center

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzi Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a następnie Połączone konta.
 3. Kliknij kartę Manufacturer Center.
 4. Odszukaj właściwą prośbę w tabeli, a potem kliknij Wyświetl prośbę.
 5. Kliknij Zaakceptuj.

Z Merchant Center Next

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center Next.
 2. Kliknij ikonę narzędzi Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a następnie wybierz Aplikacje i usługi.
 3. Odszukaj właściwą prośbę w tabeli, a potem kliknij Wyświetl prośbę.
 4. Kliknij Zaakceptuj.

Z Manufacturer Center

 1. Zaloguj się na konto Manufacturer Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzi Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a następnie Łączenie kont.
 3. Kliknij kartę Merchant Center.
 4. Odszukaj właściwą prośbę w tabeli, a potem kliknij Wyświetl prośbę.
 5. Kliknij Zaakceptuj.

Sprawdzone metody aktualizowania zsynchronizowanych danych produktów

Dzięki połączeniu kont Manufacturer Center i Merchant Center Twoje dane produktów w Manufacturer Center będą aktualne.

Jeśli oba konta są połączone, ale produkty się nie synchronizują, dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z synchronizacją.

Jeśli uważasz, że produkt jest wyraźnie oznaczony jako należący do zweryfikowanej marki i nadal nie został zsynchronizowany, skontaktuj się z zespołem pomocy (Merchant Center | Manufacturer Center).

Aktualizowanie lub usuwanie produktów w Merchant Center

 • Zaktualizowanie lub usunięcie atrybutów produktów w Merchant Center jest automatycznie odzwierciedlane w Manufacturer Center. Gdy zaktualizujesz lub usuniesz zsynchronizowany produkt w Merchant Center, odpowiedni produkt zostanie również zaktualizowany lub usunięty w Manufacturer Center.
 • Usunięcie pliku danych w Merchant Center spowoduje trwałe usunięcie wszystkich zsynchronizowanych produktów w Manufacturer Center.

Aktualizowanie lub usuwanie produktów w Manufacturer Center

 • Zaktualizowanie lub usunięcie atrybutów produktów w Manufacturer Center nie jest odzwierciedlane w Merchant Center. Te zmiany występują tylko w Manufacturer Center. Jeśli te same atrybuty produktów nie zostały zaktualizowane lub usunięte w Merchant Center, zostaną one ponownie zsynchronizowane z Manufacturer Center.
 • Usunięcie plików danych Merchant Center w Manufacturer Center spowoduje tymczasowe usunięcie wszystkich zsynchronizowanych produktów, ale produkty te zostaną znów automatycznie dodane po ponownej synchronizacji ich danych.

Zatrzymywanie synchronizacji produktów między kontami


Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

Twoja marka nie jest rozpoznawana przez Manufacturer Center

Powód wystąpienia błędu:

 • Nazwa marki podana w Manufacturer Center jest inna niż nazwa w Merchant Center.

Jak rozwiązać ten problem

 • Sprawdź, czy nazwa marki w Merchant Center jest taka sama jak ta w Manufacturer Center.

Produkty co najmniej jednej marki nie zostały zsynchronizowane

Powód wystąpienia błędu:

 • Twoje konto Manufacturer Center jest w trakcie sprawdzania lub zostało odrzucone.
 • Co najmniej jedna z Twoich marek w Manufacturer Center oczekuje na sprawdzenie lub została odrzucona.
 • Nazwa marki w Merchant Center jest inna niż w Manufacturer Center.
 • Twoje produkty w Merchant Center nie mają atrybutu marka [brand].

Jak rozwiązać ten problem

 1. Dokończ proces weryfikacji adresu e-mail na Twoim koncie Manufacturer Center. Wejdź na stronę „Ustawienia konta”, aby sprawdzić, czy Twój adres e-mail oczekuje na weryfikację i czy właściciel adresu e-mail zatwierdził konto. Jeśli Twoje konto zostało odrzucone, zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Manufacturer Center i w razie potrzeby skontaktuj się z zespołem pomocy.
 2. Sprawdź, czy Twoje marki są zatwierdzone w Manufacturer Center.
 3. Dopilnuj, aby nazwy marek były takie same na obu kontach.
 4. Upewnij się, że produkty na połączonym koncie Merchant Center mają ustawioną prawidłową wartość atrybutu marka [brand].

Zsynchronizowane produkty są odrzucane w Manufacturer Center

Powód wystąpienia błędu:

 • Najprawdopodobniej przyczyną odrzucenia produktów są brakujące lub nieprawidłowe atrybuty produktu. Pełne omówienie problemów z danymi produktów znajdziesz na stronie „Diagnostyka” w Manufacturer Center.

Jak rozwiązać ten problem

Twoje konta są połączone, ale produkty nie zostały jeszcze zsynchronizowane lub plik danych nie został utworzony w Manufacturer Center

Powód wystąpienia błędu:

 • Jeśli po upływie 3–4 dni od połączenia kont Merchant Center i Manufacturer Center nie zauważysz żadnej aktywności, prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem atrybutu marka [brand] w Merchant Center.

Jak rozwiązać ten problem

 • Dodaj atrybut marka [brand] do Twoich marek w Merchant Center. Wartość atrybutu powinna być taka sama jak nazwa marki zarejestrowana w Manufacturer Center.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5545101221119671692
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
71525