Impormasyon sa consumer ng Google Maps

Nagpapakita sa iyo ang Google Maps ng impormasyon tungkol sa mga lugar na gusto mo, batay sa kung saan ka naghahanap at kung anong hinanap mo.

Kapag nag-explore ka ng mga lokasyon sa Google Maps, minsan ay makakakita ka ng content na mula sa iba pang user—tulad ng mga review at larawan—upang makatulong sa iyong mas maunawaan ang mga naturang lugar. Maaari ka ring makakita ng content na mula sa aming mga kasosyo, ang ilan sa mga iyon ay may bayad.

Matuto pa tungkol sa impormasyon sa consumer sa Google Maps:

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?