Om insikter och analys i Manufacturer Center

Du kan visa insikter om konkurrerande varumärken och produktanalyser direkt i ditt Manufacturer Center-konto. I den här artikeln beskriver vi hur du visar, laddar ned och analyserar information om konsumenternas intresse för ditt varumärke och resultatet för dina produkter.

Insikter om konkurrerande varumärken

Skärmbild av sidan Konkurrerande varumärken i Manufacturer Center

Tänk på: Insikter om konkurrerande varumärken är synliga för konton med minst ett godkänt varumärke med betydande trafik. Du behöver inte ladda upp ett produktflöde för att kunna se insikter om konkurrerande varumärken.

Insikter om konkurrerande varumärken hjälper dig att positionera dig bättre i det kommersiella ekosystemet genom att visa vilka varumärken, utöver dina egna, som konsumenter är intresserade av. Med dessa insikter kan du göra välgrundade ändringar för att förbättra din produktmarknadsföring, anpassa dig till förändringar i konkurrensen över tid och fokusera på målgruppen.

Insikterna visas när du väljer Konkurrerande varumärken på menyn Insikter.

De populäraste konkurrerande varumärkena

Diagrammet och tabellen med konkurrerande varumärken visar procentandelen personer som klickade på en produkt med ditt varumärke respektive på en produkt av ett konkurrerande varumärke, vilket gör att du kan få insikter om konsumentbeteendet.

Med filtren ovanför tabellen kan du justera både diagrammet och tabellen och se hur konsumenternas beteende förändras för olika länder och produktkategorier för ditt varumärke.

 • Ditt varumärke: Välj från en lista med alla verifierade varumärken.
 • Kategori: Mest detaljerade produktkategori.
 • Land: Alla länder med tillräcklig trafik i den valda produktkategorin.
 • Tidsintervall: Inställt på förra månadens data med uppdateringar tillgängliga efter den första veckan i innevarande månad. Till exempel är datan för november tillgänglig efter den första veckan i december.

Läs mer om hur du hanterar produktdata i Manufacturer Center

Produktanalys

Skärmbild av sidan Produktanalys i avsnittet Insikter i Google Manufacturer Center

Tänk på: För att skydda återförsäljarnas integritet är produktanalysdiagrammen bara tillgängliga för godkända produkter som har minst fem säljare och ett verifierat varumärke. Google kan tillhandahålla insikter och analyser för kvalificerade produkter som du har skapat eller laddat upp i ditt konto.

Med Manufacturer Center kan du granska och jämföra effekten av dina varumärkesprodukter på Google, och spåra och jämföra produkternas resultat över tid. Innan vi berättar mer detaljerat om de olika diagrammen som finns i Manufacturer Center ska vi nämna några av de viktiga mätvärden som vi spårar för dina produkter. Du kan använda de här mätvärdena för att prioritera och balansera din investering utifrån effekten och justera marknadspositioner för olika produkter.

 • Exponeringar: Antalet gånger ett erbjudande för din produkt har visats när någon söker på Google.
 • Klick: Antalet gånger någon har klickat på ett erbjudande för din produkt.
 • Klickfrekvens (CTR): Ett förhållande som anger hur ofta personer som ser ett erbjudande för din produkt också klickar på det.

Exponeringar, klick och CTR beräknas för alla erbjudanden som marknadsför dina produkter på Google. Dessa erbjudanden kan ha skapats av dig eller någon annan som säljer dina produkter. Erbjudanden kan vara betalda (Shopping-annonser) eller obetalda (gratisannonser).

Kraven på produktdata för produktanalys

För att kunna visa vissa analyser krävs det att specifika attribut inkluderas i produktdatan:

Läs mer om produktdataspecifikationen

Produktanalysdiagram

Följande diagram blir tillgängliga när du väljer Produktanalys på menyn Insikter:

 • Nyckeltal (KPI) för grupperna med bäst resultat för tidsserien: Ett översiktsdiagram som visar trender för resultatmätvärden (exponeringar, klick eller CTR) för grupperna med bäst resultat.
 • Grupper med bäst resultat: De grupper som hade flest exponeringar eller klick under den valda tidsperioden. (Attributet varugrupp-id [item_group_id] krävs.)
 • Grupper med störst förändring: Grupperna med den största förändringen i exponeringar eller klick mellan två jämförda tidsperioder. (Attributet varugrupp-id [item_group_id] krävs.)
 • Största prisskillnad: I den här tabellen visas produkter med den största procentuella förändringen i genomsnittligt pris (utifrån exponeringar eller klick) mellan två jämförda tidsperioder.
 • Största skillnad mot MSRP: Produkterna med den största procentuella skillnaden mellan tillverkarens rekommenderade pris (MSRP) och marknadspris, utifrån exponeringar eller klick. (Attributet rekommenderat pris [suggested_retail_price] krävs.)

Som standard visas insikter för alla erbjudanden. Du kan använda rullgardinsmenyn Visa resultat för om du bara vill se insikter för Shopping-annonser eller gratisannonser. Menyn är tillgänglig för all analysdata i Manufacturer Center.

Nyckeltal (KPI) för grupperna med bäst resultat för tidsserien

Beskrivning:

 • Det här diagrammet jämför exponeringar, klick och CTR för upp till fyra produktgrupper under den valda tidsperioden. Som standard jämförs de fyra populäraste grupperna efter exponeringar.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Håll ett öga på förhållandet mellan dina mest lönsamma grupper när det gäller exponeringar och klick.
 • Titta efter intressanta trender och uppgångar som nyligen påverkat dina produkter. Det kan hjälpa dig att identifiera om nya händelser eller marknadsföringskampanjer har lett till ökat intresse för vissa av dina produkter.

Grupper med bäst resultat

Beskrivning:

 • Det här diagrammet visar vilka grupper som får flest exponeringar och flest klick.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Håll ett öga på förhållandet mellan dina mest lönsamma grupper när det gäller exponeringar och klick.
 • Om du ser en avvikelse (till exempel om den grupp som har bäst resultat för exponeringar inte är den som har bäst resultat när det gäller klick): Om de grupper som har flest exponeringar inte är samma som de grupper som har flest klick, kanske de mest exponerade grupperna inte representeras så bra som de borde, vilket innebär att de saknar information som är av intresse för kunderna eller att informationen är av dålig kvalitet. Kontakta din datapartner eller arbeta på egen hand för att se till att Google har bilder av högsta kvalitet för dessa produkter. Det kan du göra genom att förbättra flödet eller redigera produkterna i Manufacturer Center. Granska även produkttitlar och beskrivningar och kontrollera sidan Google Shopping som du kommer åt från Manufacturer Center för några produkter i gruppen. Om det finns fel i den data som visas på Google Shopping-sidan bör du meddela oss. Du kan också överväga att ange attributet funktionsbeskrivning [feature_description] eller avancerat produktinnehåll [rich_product_content] för att få dessa populära produkter att sticka ut.
  • Kontrollera även diagrammet för produkter med delade exponeringar. Det kan hjälpa dig att avgöra om orsaken till en låg klickfrekvens inte beror på kvaliteten på ditt innehåll, utan på att det är mer troligt att kunder klickar på en annan produkt (eller produkter).

Grupper med störst förändring

Beskrivning:

 • Det här diagrammet visar de grupper som har störst popularitetsförändring.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Se till att dessa varor är korrekt representerade. Kontrollera CTR för de varor som ökar i popularitet genom att titta på Gruppinformation. Om den ligger i linje med dina populäraste varor behöver du inte göra någonting.
 • Om du märker att klickfrekvensen för dessa grupper är lägre än klickfrekvensen för de andra populära grupperna bör du stämma av med din datapartner eller byrå för att se till att det produktinnehåll du tillhandahåller för dessa varor är av hög kvalitet. Se till att vi har de bästa bilderna som du kan hitta för dessa produkter, granska titlarna och beskrivningarna och titta på Google Shopping-sidan efter några produkter i gruppen. Om du hittar felaktigt produktinnehåll eller produktinnehåll av låg kvalitet på Google Shopping-sidan kan du skicka feedback till Google. Du kan också överväga att ange attributet funktionsbeskrivning [feature_description] eller avancerat produktinnehåll [rich_product_content] för att få dessa populära produkter att sticka ut.
  • Kontrollera även diagrammet för produkter med delade exponeringar. Det kan hjälpa dig att avgöra om orsaken till en låg klickfrekvens inte beror på kvaliteten på ditt innehåll, utan på att det är mer troligt att kunder klickar på en annan produkt (eller produkter).

Största prisskillnad och största skillnad mot MSRP

Beskrivning:

 • Dessa diagram visar mått på prisstabilitet. Ändringarna viktas efter de exponeringar eller klick som varorna får. Stora förändringar kan tyda på ett problem med varans priskonkurrens, vilket leder till att det genomsnittliga marknadspriset för en viss produkt sjunker. Minskat utbud eller ökat produktintresse på en viss marknad kan också leda till prishöjningar.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Dessa diagram kan hjälpa dig att se signaler om följande:
  • Produktpriset är instabilt. Återförsäljarna har problem med att komma fram till ett pris till vilket din produkt säljer bättre än konkurrenternas. Kontakta dina toppåterförsäljare och kolla upp priserna på Google så att du ser om de matchar denna avvikelse. Tänk på att det kan förekomma avvikelser i diagrammet på grund av korsförsäljning mellan olika valutor.
   • Använd alltid informationen i de här diagrammen och titta efter varianterna i den instabila gruppen.
   • Leta reda på de varor på sidan med varianter som har varugrupp-id [item_group_id] för gruppen och kontrollera om priset för en viss vara är särskilt instabilt.
   • Varje variant behöver minst fem säljare för att den här informationen ska visas.

Produktvariant- och gruppanalyser

De här diagrammen är tillgängliga när du väljer Varianter eller Grupper i avsnittet Produkter och klickar på en variant eller grupp i listan.

Det här gör att du kan se en mängd statistisk information för produktvarianter och produktgrupper. Med den här informationen kan du se resultatet för dina varumärkesprodukter på Google. Vissa mätvärden är endast tillgängliga för varianter av enskilda produkter och andra är endast tillgängliga för produktgrupper. Om du vill se statistik för produktgrupper behöver du ange varugrupp-id [item_group_id] för dessa produkter.

Du kan ladda ned analysdata för variant- eller gruppinformation som en CSV-fil genom att klicka på nedladdningsikonen Download till höger på skärmen.

Som standard visas insikter för alla erbjudanden. Du kan använda rullgardinsmenyn Visa resultat för om du bara vill se insikter för Shopping-annonser eller gratisannonser. Menyn är tillgänglig för all analysdata i Manufacturer Center.

Kraven på produktdata för variant- och gruppanalyser

För att kunna visa vissa analyser krävs det att specifika attribut inkluderas i produktdatan:

Diagram för varianter

Animerad GIF som visar dina produkter på sidan Varianter i avsnittet Produkter i Google Manufacturer Center

Följande diagram visas när du väljer Varianter i avsnittet Produkter och klickar på en specifik variant i listan:

 • KPI-tidsserie: Totalt antal exponeringar, klick eller CTR för en särskild produktvariant.
 • Populära söktermer: Visar de söktermer som oftast resulterar i ett klick eller en exponering för din produkt. I kolumnen Andel rangordnas söktermer som en procentandel av alla sökfrågor som resulterade i ett klick eller en exponering för produkten. I kolumnen Din CTR visas klickfrekvensen för sökfrågan för produkten. Toppsökningar hjälper dig att bättre förstå hur konsumenterna tänker kring dina produkter.
 • Prisutveckling: Visar hur produktens marknadspris har förändrats under den valda tidsperioden. Du kan se genomsnitts- eller medianpris utifrån exponeringar och klick och den senaste tillverkarens rekommenderade försäljningspris (MSRP).

KPI-tidsserie: resultattrender för varianter

Beskrivning:

 • Det här diagrammet visar exponeringar, klick och CTR för dina produkter.
  • Exponeringar och klick har samma syfte på variantnivå men är kanske inte alltid tillgängliga. De rekommenderade åtgärderna här är samma som för andra KPI-diagram: kontrollera CTR-avvikelser, bestäm om du vill lägga till innehåll och leta efter produkter som visas bredvid dina.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Om du upptäcker att vissa varianter saknas i diagrammet kan det bero på att det inte finns tillräckligt många säljare som har den varianten, att säljarna inte lyfter fram den eller att vissa varianter inte är lika populära som andra (till exempel görs sökningar på vissa skostorlekar oftare än andra). Se detta som ett tips, men det kan återspegla information som du redan känner till.

Populära söktermer

Beskrivning:

 • De här är de söktermer som kunderna mest sannolikt har angett och som ledde till att din produkt visades och/eller klickades på.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Det här diagrammet hjälper dig att förstå hur produkten uppfattas. Här ser du om det är några produkter som blir mer populära eller mindre populära. När det här diagrammet används med trenddiagrammet kan det tyda på att en uppfattningsförändring bidrar till en ökning eller minskning av resultatet, som du sedan kan vidta åtgärder för.

Prisutveckling

Beskrivning:

 • Det här diagrammet visar hur mycket priset på din produkt förändras och det genomsnittliga prisintervallet eller medianprisintervallet som produkten kan säljas inom.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Använd detta i kombination med information om exponeringar och CTR för att upptäcka oväntade avvikelser och trender och kommunicera med dina säljare på lämpligt sätt.

Diagram för grupper

Animerad GIF som visar dina produkter på sidan Grupper i avsnittet Produkter i Google Manufacturer Center

Följande diagram visas när du väljer Grupper i avsnittet Produkter (kräver varugrupp-id [item_group_id]) och klickar på en specifik grupp i listan:

 • KPI-tidsserie: Totalt antal exponeringar, klick eller CTR för alla produkter som delar ett giltigt varugrupp-id [item_group_id]. Samma diagram kan också väljas för den relaterade produktkategorin så att du kan jämföra dina egna produkters resultat med andras.
 • Populära produkter med delade exponeringar: Konkurrerande produkter som ofta söks tillsammans med en vald produkt i sökningar. Dessa kan grupperas efter alla varumärken eller konkurrerande varumärken. (Attributet varugrupp-id [item_group_id] krävs.)
 • Populära söktermer: Visar de söktermer som oftast resulterar i ett klick eller en exponering för din produkt. I kolumnen Andel rangordnas söktermer som en procentandel av alla sökfrågor som resulterade i ett klick eller en exponering för produkten. I kolumnen Din CTR visas klickfrekvensen för sökfrågan för produkten. Toppsökningar hjälper dig att bättre förstå hur konsumenterna tänker kring dina produkter.

KPI-tidsserie: resultatdata för grupper

Beskrivning:

 • Det här diagrammet visar exponeringar, klick och CTR för dina produktgrupper, men du kan även jämföra värdena med benchmarkvärden för kategorier (genom att välja Benchmark-exp., Benchmark-klick eller Bench. CTR).

Värde och konkreta åtgärder:

Populära produkter med delade exponeringar

Beskrivning:

 • Det här diagrammet visar om dina egna produkter brukar visas i samma sökresultat eller om konkurrerande produkter sannolikt visas tillsammans med dina i sökfrågor.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Håll ett öga på dessa tabeller, särskilt för dina mest populära grupper. Om en konkurrents produkt visas tillsammans med din i ett sammanhang som inte är meningsfullt kan det vara ett tecken på att någon försöker optimera för dina sökfrågor. Kontakta oss om du tror att det finns skäl att misstänka detta.
Obs! I många fall är det begripligt att konkurrerande produkter visas tillsammans med dina. Använd det här diagrammet i kombination med de populäraste söktermerna för att hitta resultat som inte är relevanta.

Populära söktermer

Beskrivning:

 • De här är de söktermer som kunderna mest sannolikt har angett och som ledde till att din produkt visades och/eller klickades på.

Värde och konkreta åtgärder:

 • När det här diagrammet används i kombination med Populära produkter med delade exponeringar, kan det hjälpa dig att hitta något som kan hjälpa dig att justera din marknadsföringsstrategi och ändra uppfattningen om din produkt (och du får feedback här om det fungerar i en viss region). Om du ser termer här som inte bör gälla för en produkt som visas med din i Populära produkter med delade exponeringar, kan du kontakta oss för att få hjälp.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny