Följ upp statistiken

Track your analytics process

Du kan se statistik för dina produkter direkt i Manufacturer Center-kontot. Google erbjuder statistik för kvalificerade produkter som du har skapat eller laddat upp till ditt konto.

I den här artikeln finns information om hur du visar, laddar ned och tolkar din produktstatistikrapport.

Krav

Du behöver inkludera specifika attribut i produktinformationen för att se vissa rapporter i Manufacturer Center:

Se statistiken

Du kan se en mängd statistisk information för produktvarianter och produktgrupper. Med den här informationen kan du se resultatet för dina varumärkesprodukter på Google. Vissa mätvärden är endast tillgängliga för varianter av enskilda produkter och andra är endast tillgängliga för produktgrupper. Om du vill se statistik för produktgrupper behöver du ange varugrupp-id [item_group_id] för dessa produkter.

Resultatstatistik

Med resultatmätvärden kan du granska och jämföra effekten av dina varumärkesprodukter på Google, och spåra och jämföra produkternas resultat över tid. Du kan använda dem för att prioritera och balansera din investering utifrån effekten och justera marknadspositioner för olika produkter.

 • Exponeringar: Antalet gånger ett erbjudande för din produkt har visats när någon söker på Google.
 • Klick: Antalet gånger någon har klickat på ett erbjudande för din produkt.
 • Klickfrekvens (CTR): Ett förhållande som anger hur ofta personer som ser ett erbjudande för din produkt också klickar på det.

Exponeringar, klick och CTR beräknas för alla erbjudanden som marknadsför dina produkter på Google. Dessa erbjudanden kan ha skapats av dig eller någon annan som säljer dina produkter. Erbjudanden kan vara betalda (Shopping-annonser) eller obetalda (gratisannonser). För att skydda återförsäljarens integritet är statistik endast tillgänglig för godkända produkter som har minst fem säljare och ett verifierat varumärke.

Som standard visas insikter för alla erbjudanden. Du kan använda rullgardinsmenyn Visa resultat för om du bara vill se insikter för Shopping-annonser eller gratisannonser. Menyn är tillgänglig för all analysdata i Manufacturer Center.

Välj Produkter i den vänstra navigeringsmenyn om du vill se produktanalyserna.

Resultattrender
 Visual representation of what "performance trends" look like within the Manufacturer Center UI

De här diagrammen blir tillgängliga när du väljer Insikter i avsnittet Produkter:

 • Grupper med bäst resultat: De grupper som hade flest exponeringar eller klick under den valda tidsperioden. (Attributet varugrupp-id [item_group_id] krävs.)
 • Grupper med störst förändring: Grupperna med den största förändringen i exponeringar eller klick mellan två jämförda tidsperioder. (Attributet varugrupp-id [item_group_id] krävs.)
 • Största prisskillnad: I den här tabellen visas produkter med den största procentuella förändringen i genomsnittligt pris (utifrån exponeringar eller klick) mellan två jämförda tidsperioder.
 • Största skillnad mot MSRP: Produkterna med den största procentuella skillnaden mellan MSRP och marknadspris, utifrån exponeringar eller klick. (Attributet rekommenderat pris [suggested_retail_price] krävs.)

Diagram:

 • Resultattrender: Grupper med bäst resultat

Beskrivning:

 • Dessa diagram visar vilka grupper som får flest exponeringar och flest klick.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Håll ett öga på förhållandet mellan dina mest lönsamma grupper när det gäller exponeringar och klick.
 • Om du ser en avvikelse (till exempel om den grupp som har bäst resultat för exponeringar inte är den som har bäst resultat när det gäller klick): Om de grupper som har flest exponeringar inte är samma som de grupper som har flest klick, kanske de mest exponerade grupperna inte representeras så bra som de borde, vilket innebär att de saknar information som är av intresse för kunderna eller att informationen är av dålig kvalitet. Kontakta din datapartner eller arbeta på egen hand för att se till att Google har bilder av högsta kvalitet för dessa produkter. Det kan du göra genom att förbättra flödet eller redigera produkterna i Manufacturer Center. Granska även produkttitlar och beskrivningar och kontrollera sidan Google Shopping som du kommer åt från Manufacturer Center för några produkter i gruppen. Om det finns fel i den data som visas på Google Shopping-sidan bör du meddela oss. Du kan också överväga att ange attributet funktionsbeskrivning [feature_description] eller avancerat produktinnehåll [rich_product_content] för att få dessa populära produkter att sticka ut.
  • Kontrollera även diagrammet för produkter med delade exponeringar. Det kan hjälpa dig att avgöra om orsaken till en låg klickfrekvens inte beror på kvaliteten på ditt innehåll, utan på att det är mer troligt att kunder klickar på en annan produkt (eller produkter). Läs mer om Gruppinformation

Diagram:

 • Resultattrender: Grupper med störst förändring

Beskrivning:

 • Framhäver de grupper som har störst popularitetsförändring.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Se till att dessa varor är korrekt representerade. Kontrollera CTR för de varor som ökar i popularitet genom att titta på Gruppinformation. Om den ligger i linje med dina populäraste varor behöver du inte göra någonting.
 • Om du märker att klickfrekvensen för dessa grupper är lägre än klickfrekvensen för de andra populära grupperna bör du stämma av med din datapartner eller byrå för att se till att det produktinnehåll du tillhandahåller för dessa varor är av hög kvalitet. Se till att vi har de bästa bilderna som du kan hitta för dessa produkter, granska titlarna och beskrivningarna och titta på Google Shopping-sidan efter några produkter i gruppen. Om du hittar felaktigt produktinnehåll eller produktinnehåll av låg kvalitet på Google Shopping-sidan kan du skicka feedback till Google. Du kan också överväga att ange attributet funktionsbeskrivning [feature_description] eller avancerat produktinnehåll [rich_product_content] för att få dessa populära produkter att sticka ut.
  • Kontrollera även diagrammet för produkter med delade exponeringar. Det kan hjälpa dig att avgöra om orsaken till en låg klickfrekvens inte beror på kvaliteten på ditt innehåll, utan på att det är mer troligt att kunder klickar på en annan produkt (eller produkter). Läs mer om Gruppinformation

Diagram:

 • Resultattrender: Största prisskillnad
 • Resultattrender: MSRP-skillnader

Beskrivning:

 • Dessa diagram visar mått på prisstabilitet. Ändringarna viktas efter de exponeringar eller klick som varorna får. Stora förändringar kan tyda på ett problem med varans priskonkurrens, vilket leder till att det genomsnittliga marknadspriset för en viss produkt sjunker. Minskat utbud eller ökat produktintresse på en viss marknad kan också leda till prishöjningar.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Dessa diagram kan hjälpa dig att se signaler om följande:
  • Produktpriset är instabilt. Återförsäljarna har problem med att komma fram till ett pris till vilket din produkt säljer bättre än konkurrenternas. Kontakta dina toppåterförsäljare och kolla upp priserna på Google så att du ser om de matchar denna avvikelse. Tänk på att det kan förekomma avvikelser i diagrammet på grund av korsförsäljning mellan olika valutor.
   • Använd alltid informationen i de här diagrammen och titta efter varianterna i den instabila gruppen. Leta reda på de varor på sidan med varianter som har varugrupp-id [item_group_id] för gruppen och kontrollera om priset för en viss vara är särskilt instabilt.
    Obs! Varje variant behöver minst fem säljare för att den här informationen ska visas.

Diagram:

 • Resultattrender: Nyckeltal (KPI) för grupperna med bäst resultat för tidsserien

Beskrivning:

 • Det här diagrammet jämför exponeringar, klick och CTR för upp till fyra produktgrupper under den valda tidsperioden. Som standard jämförs de fyra populäraste grupperna efter exponeringar.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Håll ett öga på förhållandet mellan dina mest lönsamma grupper när det gäller exponeringar och klick.
 • Titta efter intressanta trender och uppgångar som nyligen påverkat dina produkter. Det kan hjälpa dig att identifiera om nya händelser eller marknadsföringskampanjer har lett till ökat intresse för vissa av dina produkter.
Variantinformation
This a visual representation of what the Manufacturer Center UI looks like to update "variant insights".
De här diagrammen blir tillgängliga när du väljer Varianter i avsnittet Produkter och klickar på en variant i listan:
 • Nyckeltal: Det totala resultatet av exponeringar, klick eller klickfrekvens för enskilda produktvarianter.
 • Populära söktermer: Visar de söktermer som oftast resulterar i ett klick eller en exponering för din produkt. I kolumnen Del av exp. rangordnas söktermer som en procentandel av alla sökfrågor som resulterade i ett klick eller en exponering för produkten. I kolumnen Din CTR visas klickfrekvensen (CTR) för sökfrågan för produkten. Toppsökningar hjälper dig att bättre förstå hur konsumenterna tänker kring dina produkter.
 • Prisutveckling: Visar hur produktens marknadspris har förändrats under den valda tidsperioden. Du kan se genomsnitts- eller medianpris utifrån exponeringar och klick och den senaste tillverkarens rekommenderade försäljningspris (MSRP).

Diagram:

 • Variantinformation: KPI-tidsserie

Beskrivning:

 • Det här visar exponeringar, klick och klickfrekvens (CTR) för dina produkter.
  • Exponeringar och klick har samma syfte på variantnivå men är kanske inte alltid tillgängliga. De rekommenderade åtgärderna här är samma som för andra KPI-diagram: kontrollera CTR-avvikelser, bestäm om du vill lägga till innehåll och leta efter produkter som visas bredvid dina.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Om du upptäcker att vissa varianter saknas i diagrammet kan det bero på att det inte finns tillräckligt många säljare som har den varianten, att säljarna inte lyfter fram den eller att vissa varianter inte är lika populära som andra (till exempel görs sökningar på vissa skostorlekar oftare än andra). Se detta som ett tips, men det kan återspegla information som du redan känner till.

Diagram:

 • Variantinformation: Populäraste söktermerna

Beskrivning:

 • De här är de söktermer som kunderna mest sannolikt har angett och som ledde till att din produkt visades och/eller klickades på.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Det här diagrammet hjälper dig att förstå hur produkten uppfattas. Här ser du om det är några produkter som blir mer populära eller mindre populära. När det här diagrammet används med trenddiagrammet kan det tyda på att en uppfattningsförändring bidrar till en ökning eller minskning av resultatet, som du sedan kan vidta åtgärder för.

Diagram:

 • Variantinformation: Prisutveckling

Beskrivning:

 • Det här diagrammet visar hur mycket priset på din produkt förändras och det genomsnittliga prisintervallet eller medianprisintervallet som produkten kan säljas inom.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Använd detta i kombination med information om exponeringar och CTR för att upptäcka oväntade avvikelser och trender och kommunicera med dina säljare på lämpligt sätt.

Ladda ned

Du kan ladda ned analysdata för variantinformation som en CSV-fil genom att klicka på nedladdningsikonen Download till höger på skärmen.

Gruppinformation

Visual representation of what "group insights" look like within the Manufacturer Center UI
De här diagrammen blir tillgängliga när du väljer Grupper i avsnittet Produkter (kräver varugrupp-id [item_group_id]):
 • Nyckeltal: Det totala resultatet av exponeringar, klick eller klickfrekvens för alla produkter som delar ett giltigt varugrupp-id [item_group_id]. Samma diagram kan också väljas för den relaterade produktkategorin så att du kan jämföra dina egna produkters resultat med andras.
 • Populära produkter med delade exponeringar: Konkurrerande produkter som ofta söks tillsammans med en vald produkt i sökningar. Dessa kan grupperas efter alla varumärken eller konkurrerande varumärken. (Attributet varugrupp-id [item_group_id] krävs.)
 • Populära söktermer: Visar de söktermer som oftast resulterar i ett klick eller en exponering för din produkt. I kolumnen Del av exp. rangordnas söktermer som en procentandel av alla sökfrågor som resulterade i ett klick eller en exponering för produkten. I kolumnen Din CTR visas klickfrekvensen (CTR) för sökfrågan för produkten. Toppsökningar hjälper dig att bättre förstå hur konsumenterna tänker kring dina produkter.

Diagram:

 • Gruppinformation: Nyckeltal för tidsserie

Beskrivning:

 • Det här visar exponeringar, klick och klickfrekvens för dina produktgrupper, men du kan även jämföra värdena med benchmarkvärden för kategorier (genom att välja Benchmark-exp., Benchmark-klick eller Bench. CTR).

Värde och konkreta åtgärder:

Diagram:

 • Gruppinformation: Populära produkter med delade exponeringar

Beskrivning:

 • Det här diagrammet visar om dina egna produkter brukar visas i samma sökresultat eller om konkurrerande produkter sannolikt visas tillsammans med dina i sökfrågor.

Värde och konkreta åtgärder:

 • Håll ett öga på dessa tabeller, särskilt för dina mest populära grupper. Om en konkurrents produkt visas tillsammans med din i ett sammanhang som inte är meningsfullt kan det vara ett tecken på att någon försöker optimera för dina sökfrågor. Kontakta oss om du tror att det finns skäl att misstänka detta.
Obs! I många fall är det begripligt att konkurrerande produkter visas tillsammans med dina. Använd det här diagrammet i kombination med de populäraste söktermerna för att hitta resultat som inte är relevanta.

Diagram:

 • Gruppinformation: Populära söktermer

Beskrivning:

 • De här är de söktermer som kunderna mest sannolikt har angett och som ledde till att din produkt visades och/eller klickades på.

Värde och konkreta åtgärder:

 • När det här diagrammet används i kombination med Populära produkter med delade exponeringar, kan det hjälpa dig att hitta något som kan hjälpa dig att justera din marknadsföringsstrategi för att ändra uppfattningen om din produkt (och du får feedback här om det fungerar i en viss region). Om du ser termer här som inte bör gälla för en produkt som visas med din i Populära produkter med delade exponeringar, kan du kontakta oss för att få hjälp.

Ladda ned

Du kan ladda ned analysdata för gruppinformation som en CSV-fil genom att klicka på nedladdningsikonen Download till höger på skärmen.

Insikter om konkurrerande varumärken (endast USA-trafik)

Den nya fliken Insikter i Manufacturer Center visas bara för konton som har ett varumärke med trafik i USA, baserat på klick på Google.com och fliken Shopping i alla annonser och kostnadsfria produktannonser. På den nya fliken Insikter hittar du insikter om konkurrerande varumärken och produktanalyser som visar resultattrender.

Insikter om konkurrerande varumärken hjälper dig att positionera dig bättre i det kommersiella ekosystemet genom att visa vilka varumärken, utöver dina egna, som konsumenter är intresserade av. Med dessa insikter kan du göra välgrundade ändringar för att förbättra din produktmarknadsföring, anpassa dig till förändringar i konkurrensen över tid och fokusera på målgruppen.

Du kan se dina konkurrerande varumärken genom att välja Insikter och sedan Konkurrerande varumärken på sidmenyn.

De populäraste konkurrerande varumärkena

A representation of the User Interface of the Competitive Brands page within Manufacturer Center.
Diagrammet och tabellen med konkurrerande varumärken visar procentandelen personer som klickade på en produkt med ditt varumärke respektive på en produkt av ett konkurrerande varumärke, vilket gör att du kan få nya insikter om konsumentbeteendet.

Med hjälp av tabellfiltren kan du ändra diagrammet och se hur konsumentbeteendet förändras för olika länder och produktkategorier. Tabellen kan filtreras efter:

Land och tidsintervall är som standard angivna till endast USA respektive 30 dagar, och kan inte ändras.

Diagrammet uppdateras så att du kan se hur konkurrerande varumärken rankas utifrån Intresserade användare, det vill säga andelen personer som klickar på en produkt med ditt varumärke och en produkt från ett konkurrerande varumärke.

Insikter om konkurrerande varumärken kräver inte en uppladdning av produktflödet.

Läs mer om hur du hanterar produktdata i Manufacturer Center

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
104514
false