Melding

This article is about Looker Studio. For Looker documentation, visit https://cloud.google.com/looker/docs/intro.

Release-opmerkingen (2020)

Dien hier verzoeken in voor nieuwe functies of stem bestaande functieverzoeken omhoog.

Oudere releases bekijken

10 december 2020

Productupdates

Google Analytics 4-connector buiten het lab beschikbaar

De GA4-connector is nu algemeen beschikbaar.

Daarnaast kunt u nu aangepaste dimensies en statistieken en aangepaste gebruikersproperty's visualiseren in Data Studio.

Meer velden in de Display & Video 360-connector

DV360-gegevensbronnen bieden nu de volgende velden:

 • Regelitemtype
 • Type voorraadbron
 • Type advertentiemateriaal
 • Opbrengst na weergave voor CM
 • Weergavesnelheid van voorraad
 • Status van invoegopdracht
 • Status van regelitem

Verbeterde positie van Google Maps-legenda

U kunt de Google Maps-legenda nu links of rechts van het diagram plaatsen. Als u legenda's voor formaten en kleuren gebruikt, moet u beide legenda's aan dezelfde kant plaatsen.

Voorbeeld van Google Maps met links en rechts legenda's

Beëindiging van YouTube Analytics-dimensies voor kijktijd uitgesteld

De oude kijktijddimensies in de YouTube Analytics-connector worden nu in januari 2021 beëindigd.

3 december 2020

Productupdates

Beëindigde velden voor YouTube-kijktijd worden verwijderd

Op 12 november 2020 hebben we aangekondigd dat er nieuwe statistieken beschikbaar zijn in de YouTube-connector: Gemiddelde kijktijd en Totale kijktijd. Vanaf de week van 7 december worden de oude kijktijddimensies verwijderd uit nieuwe gegevensbronnen die u met de YouTube Analytics-connector maakt. Ze worden ook verwijderd uit bestaande YouTube-gegevensbronnen die u vernieuwt.

Referentielijnen maken op basis van de totale statistiekwaarde

U kunt nu een referentielijn aan uw diagrammen toevoegen op basis van de totale waarde van een statistiek in plaats van een aggregatie van de waarden in het diagram. Als een grafiek bijvoorbeeld het bouncepercentage per browser weergeeft, kunt u het algehele bouncepercentage weergeven in plaats van het gemiddelde van de bouncepercentages voor de verschillende browsers. Meer informatie

19 november 2020

Productupdates

Verbeterd beheer van de servicevoorwaarden voor Enterprise-accounts

Beheerders van Google Workspace en Cloud Identity kunnen de zakelijke servicevoorwaarden van Data Studio nu namens hun organisatie accepteren. Zodra ze dit hebben gedaan, kunnen ze contacten voor gegevensbescherming centraal beheren. Gebruikers in hun organisatie hoeven niet akkoord te gaan met de servicevoorwaarden.

HIPAA-naleving in Data Studio

Klanten voor wie de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) van toepassing is en die Data Studio willen gebruiken om beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI) te verwerken, kunnen nu een addendum voor zakelijke partners accepteren.

Doe het volgende om zowel de Servicevoorwaarden als het Data Studio-addendum voor zakelijke partners op grond van HIPAA te lezen:

 1. Log in bij Data Studio.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen.

Meer informatie

Referentieregels op basis van parameters

U kunt nu referentielijnen maken in uw diagrammen die hun waarde uit een parameter halen. U kunt bijvoorbeeld een parameter koppelen aan een invoervak zodat gebruikers een verkoopdoel kunnen invoeren en dat doel vervolgens kunnen zien als referentielijn in een diagram. Meer informatie

Parameter voor Search Console-zoektype

U kunt nu het standaard zoektype configureren in de Search Console-connector. Kies uit 'Google zoeken', 'Afbeeldingen zoeken' of 'Video's zoeken'. Meer informatie

12 november 2020

Productupdates

Conditionele opmaak in kleurenschaal op draaitabellen

U kunt nu conditionele opmaak in kleurenschaal toepassen op draaitabellen. Meer informatie

Geüpdatete YouTube-statistieken

De YouTube-connector ondersteunt nu de statistieken Gemiddelde kijktijd en Totale kijktijd. (Voorheen waren deze gegevens beschikbaar in niet-geaggregeerde numerieke dimensies. Deze velden zijn verouderd, maar werken verder zoals voorheen.)

Vernieuw de velden als u de nieuwe statistieken wilt gebruiken in bestaande gegevensbronnen.

Bewerken van velden in rapporten is verbeterd

Het is nu gemakkelijker om berekende velden en parameters te bewerken voor gegevensbronnen. Plaats als u een rapport bewerkt de muisaanwijzer op het veld in de lijst Beschikbare velden en klik op het icoon Fx of @. U kunt dit veld vervolgens bewerken in de gegevensbron.

5 november 2020

Productupdates

Campaign Manager is nu Campaign Manager 360

We hebben de naam van Campaign Manager gewijzigd in Campaign Manager 360. U ziet de geüpdatete naam in Data Studio en in het Helpcentrum. Meer informatie

Meer velden in Google Analytics 4

De volgende velden zijn nu beschikbaar in Google Analytics 4-gegevensbronnen:

 • Gemiddelde aankoopopbrengst
 • Aankoopopbrengst
 • Totale advertentieopbrengst
 • Totale opbrengst
 • Transacties
 • Doelgroep-ID
 • Doelgroepnaam
 • Besturingssysteem met versie
 • Ingelogd met gebruikers-ID
 • ARPU
 • Besturingssysteem
 • OS-versie

Parametertype voor geheel getal

U kunt nu aangeven dat een numerieke parameter alleen hele getallen (integer) of decimalen (zwevende komma) moet toestaan. Dat is handig bij toepassingen zoals bepaalde databasequery's waarvoor waarden die bestaan uit gehele getallen vereist zijn.

Typen nummerparameters.

29 oktober 2020

Productupdates

Legenda van Google Maps

Voeg een legenda toe zodat kijkers de gegevens in uw Google Maps-kaarten beter begrijpen. Bewerk de Stijl-eigenschappen van de kaart om de legenda aan te passen. Meer informatie

15 oktober 2020

Productupdates

Verbeterd beheer van de communityvisualisatie

U kunt nu makkelijker communityvisualisaties toevoegen aan een rapport. Voor nieuwe gegevensbronnen is toegang tot communityvisualisaties standaard ingeschakeld. Wanneer u voor het eerst een communityvisualisatie aan een rapport toevoegt, moet u toestemming geven zodat het diagram uw gegevens kan weergeven. Meer informatie

Documentatie-updates

Nieuw: Google Analytics 4-property's

Google Analytics 4 (GA4) is een nieuw, intelligenter Google Analytics dat is gebaseerd op de App & webproperty die we vorig jaar introduceerden. Bekijk de aankondiging hier.

De content in het Helpcentrum van Data Studio met Google Analytics-functies kan 'Universal Analytics'-property's onderscheiden van Google Analytics 4-property's. Universal Analytics verwijst naar de vorige generatie Analytics. Dat was vóór 14 oktober 2020 het standaard propertytype voor websites. Content over functies die in beide propertytypen worden ondersteund, blijft 'Google Analytics' gebruiken.

Video's van interviews met ontwikkelaars

Data Vis Dev Talks zijn gesprekken met Data Studio-ontwikkelaars en veelgebruikers. Nu kijken.

8 oktober 2020

Productupdates

Samengestelde conditionele opmaak in draaitabellen

U kunt nu regels voor conditionele opmaak met meerdere clausules maken met OR- en AND-logica in draaitabellen. Meer informatie

1 oktober 2020

Productupdates

Conditionele opmaak voor 'Datum' en 'Datum en tijd'

U kunt nu regels voor conditionele opmaak toevoegen aan diagrammen op basis van de nieuwe velden 'Datum' en 'Datum en tijd'.

Bugfix: statistieken vergelijken met regels voor conditionele opmaak voor draaitabellen

We hebben een bug opgelost waardoor u geen regels voor conditionele opmaak kon maken die statistieken met elkaar vergelijken.

24 september 2020

Productupdates

Ondersteuning voor ontbrekende gegevens in draaitabellen

U kunt nu bepalen hoe ontbrekende gegevens in uw draaitabellen worden weergegeven. Als er gegevens ontbreken in de draaitabel, kunt u er net als in standaardtabellen voor kiezen om een lege ruimte, een minteken of de woorden 'Geen gegevens' weer te geven.

17 september 2020

Productupdates

Nieuwe en verbeterde datum- en tijdfuncties

U heeft nu meer mogelijkheden als u met datums en tijden werkt. Gebruik de nieuwe en verbeterde datum- en tijdfuncties in berekende velden om datums en tijden te maken en in te delen, de huidige datum en tijd te retourneren, berekeningen met datums uit te voeren, datumdelen te extraheren, tekst te converteren naar datums en meer.

Meer informatie

Ter ondersteuning van deze nieuwe en verbeterde functies hebben we nieuwe gegevenstypen geïntroduceerd voor 'Datum' en voor 'Datum en tijd'. Deze nieuwe typen worden gebruikt als u een nieuwe gegevensbron met datum- en tijdgegevens maakt.

Geen actie vereist

U kunt uw bestaande datumvelden en de formules waarin deze worden toegepast, gewoon blijven gebruiken. Uw bestaande datumvelden worden in de gegevensbron als typen in de compatibiliteitsmodus weergegeven. (Tip: Als het type datumveld zowel het type als de indeling bevat (bijvoorbeeld 'Datum (JJJJMMDD)'), betreft het een datum in de compatibiliteitsmodus. De nieuwe typen voor 'Datum' en 'Datum en tijd' bevatten alleen het type.)

Upgrade datums in de compatibiliteitsmodus om de nieuwe functies te gebruiken. Als u de nieuwe functies wilt gebruiken in bestaande gegevensbronvelden, kunt u deze upgraden naar nieuwe gegevenstypen.

Dit zijn de datum- en tijdfuncties die u kunt gebruiken:

Een datum maken
DATE(jaar, maand, dag) Hiermee maakt u een datum.
DATETIME(jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde) Hiermee maakt u een datum in combinatie met een tijd.
De huidige datum ophalen
CURRENT_DATE() TODAY() Hiermee retourneert u de huidige datum op basis van de opgegeven of standaard tijdzone.
CURRENT_DATETIME() Hiermee retourneert u de huidige datum en tijd op basis van de opgegeven of standaard tijdzone.
Datums optellen en aftrekken
DATETIME_ADD(expressie_voor_datum/tijd, INTERVAL geheel getal) Hiermee telt u een opgegeven tijdsinterval op bij een datum.
DATETIME_SUB(expressie_voor_datum/tijd, INTERVAL geheel getal) Hiermee trekt u een opgegeven tijdsinterval af van een datum.
Het verschil tussen datums berekenen
DATETIME_DIFF(expressie_voor_datum, expressie_voor_datum, deel) Hiermee retourneert u het aantal begrenzingen tussen twee datums.
Datumdelen extraheren
EXTRACT(deel FROM expressie_voor_datum) Hiermee retourneert u een deel van een datum.
YEAR(expressie_voor_datum) Hiermee retourneert u het jaar van een bepaalde datum.
QUARTER(expressie_voor_datum) Hiermee retourneert u het kwartaal van het jaar voor een bepaalde datum.
MONTH(expressie_voor_datum) Hiermee retourneert u de maand van het jaar voor een bepaalde datum.
WEEK(expressie_voor_datum) Retourneert het weeknummer voor een bepaalde datum.
DAY(expressie_voor_datum) Hiermee retourneert u de dag van de maand waarop de opgegeven datum valt.
YEARWEEK(expressie_voor_datum) Hiermee retourneert u het jaar en het weeknummer voor een bepaalde datum.
WEEKDAY(expressie_voor_datum) Hiermee retourneert u een getal dat de dag van de week representeert voor een bepaalde datum.
Converteren naar datums en tijd
CAST(expressie_voor_veld AS type) Hiermee converteert u een veld of expressie van het ene type naar het andere.
PARSE_DATE(tekenreeks_voor_indeling, tekst) Hiermee converteert u tekst naar een datum.
PARSE_DATETIME(tekenreeks_voor_indeling, tekst) Hiermee converteert u tekst naar een datum in combinatie met een tijd.
Datums en tijden indelen
FORMAT_DATETIME(tekenreeks_voor_indeling, expressie_voor_datum/tijd) Hiermee converteert u een datum naar tekst met een bepaalde indeling.
Een datum inkorten
DATETIME_TRUNC(expressie_voor_datum, deel) Hiermee kort u een datum in tot het opgegeven detailniveau.
Werken met Unix-datums
DATE_FROM_UNIX_DATE(expressie_voor_geheel_getal) Interpreteert een geheel getal als het aantal dagen sinds 1-1-1970.
UNIX_DATE(expressie_voor_datum) Retourneert het aantal dagen sinds 1-1-1970.

App & webgegevens visualiseren in Data Studio

Voortaan kunt u App & webgegevens toevoegen aan uw Data Studio-rapporten en -dashboards. U kunt de velden visualiseren die beschikbaar zijn in de App+Web Reporting API van Google Analytics. De bètaversie van deze API wordt momenteel door betrouwbare testers getest. (Als u ook een betrouwbare tester wilt worden, meldt u zich hier aan.)

Koppelen aan App & webproperty's is een Labs-functie. Meer informatie

27 augustus 2020

Productupdates

Ingesloten gegevensbronnen maken het gemakkelijker om rapporten te kopiëren, te delen en eraan samen te werken

Nieuwe gegevensbronnen die u maakt terwijl u een rapport bewerkt, worden nu ingesloten in het rapport. Als u het rapport deelt of kopieert, kunnen andere rapportbewerkers de gegevensbron nu ook bewerken. U kunt ook nog steeds afzonderlijke, herbruikbare gegevensbronnen maken.

Meer informatie

Uw gegevens visualiseren met gevulde gebieden in Google Maps

U kunt nu kiezen uit twee typen Google Maps: ballonkaarten en gevulde kaarten. Op gevulde kaarten worden uw gegevens weergegeven als gekleurde polygonen.

Meer informatie

Velden voor advertentiemateriaal in Google Ads

De Google Ads-connector heeft nu de volgende velden voor advertentiemateriaal:

 • Uiteindelijke mobiele URL's
 • Uiteindelijke URL's
 • Achtervoegsel uiteindelijke URL
 • Advertentietype
 • Advertentiekwaliteit
 • Advertentie-ID
 • Item-ID
 • Itemtype
 • Itemprestaties
 • Beleidsgoedkeuringsstatus van item

Conditionele opmaak in draaitabellen

U kunt uw draaitabellen nu nuttiger maken door conditionele opmaakregels in één kleur toe te voegen. Maak regels op basis van rij, kolom, statistiek of een waarde in de tabel.

Meer informatie

Vereenvoudigde CASE-instructies

U kunt eenvoudiger CASE-instructies maken in berekende velden. Dat doet u door het veld te definiëren dat u wilt testen en de overeenkomende waarden in te invoeren.

Bijvoorbeeld, in plaats van dit:

CASE
WHEN field=value1 THEN result1
WHEN field=value2 THEN result2
WHEN field=value3 THEN result3
END

Kunt u het volgende schrijven:

CASE field
WHEN value1 THEN result1
WHEN value2 THEN result2
WHEN value3 THEN result3
END

Instellingen voor linkstijlen in thema's

U kunt nu de instellingen onder Thema's > Linkstijl gebruiken om de kleur in te stellen van links in uw rapporten.

20 augustus 2020

Productupdates

Dynamische rapporten maken met verbeterde bedieningselementen en parameters

U kunt nu nieuwe en verbeterde bedieningselementen toevoegen aan uw rapporten. Alle bedieningselementen zijn beschikbaar in het nieuwe menu Een bedieningselement toevoegen:

The Add a control menu displays the new control options for Input box, Slider, and Checkbox.

Met bedieningselementen kunt u uw gegevens filteren, maar ook hun waarden doorgeven aan berekende velden en connectoren. Zo kunt u dynamischer rapporten maken die reageren op gebruikersinvoer. U kunt bijvoorbeeld prognosemodellen maken waarmee de kijker verschillende waarden kan invoeren om te zien hoe uw gegevens reageren in verschillende scenario's. Parameterwaarden kunnen ook worden ingesteld in de rapport-URL, zodat u uw rapporten eenvoudiger programmatisch kunt configureren.

Meer informatie over bedieningselementen en parameters.

Koppelen aan Google Surveys

U kunt Data Studio nu gebruiken om uw Google Surveys-prestaties te bekijken. Met de Surveys-connector kunt u de enquêtevragen en -antwoorden visualiseren, filteren op demografie zoals leeftijd, geslacht en land, en kunt u gewogen statistieken toevoegen aan antwoorden.

Meer informatie

Algemene beschikbaarheid van de Data Studio API

De Data Studio API is nu voor iedereen beschikbaar. Ontwikkelaars kunnen de API gebruiken om Data Studio-items te zoeken die toegankelijk zijn voor gebruikers in hun domein en om rechten op schaal te beheren.

Meer informatie

Vernieuwingssnelheid van BigQuery-gegevensbronnen is nu vijftien minuten

U kunt uw BigQuery-gegevens nu automatisch elke vijftien minuten updaten.

Opmerking: Vaker updaten kan actuelere gegevens opleveren, maar kan de prestaties vertragen en de querykosten verhogen.

Meer informatie

Subtype van advertentiekanaal in Google Ads-connector

U kunt nu het veld Subtype van advertentiekanaal opnemen in uw Google Ads-diagrammen.

7 augustus 2020

Productupdates

Advertentiegroep-ID in Google Ads-connector

U kunt nu het veld Advertentiegroep-ID opnemen in uw Google Ads-diagrammen.

30 juli 2020

Productupdates

Drive-migratie voltooid

23 juli 2020

Productupdates

Data Studio-items overzetten naar andere gebruikers in uw organisatie

G Suite-beheerders kunnen nu Data Studio-items van de ene gebruiker overzetten naar de andere. Zo kunt u gemakkelijker projecten overzetten als gebruikers uw organisatie verlaten. Meer informatie (wordt geopend in het Helpcentrum voor G Suite-beheerders).

Verbeterde componentenselectie

Het is nu gemakkelijker om met meerdere componenten tegelijk te werken. Rapportbewerkers kunnen componenten op de pagina selecteren op type (bijv. tabellen op pagina, scorekaarten op pagina, bedieningselementen op pagina) of op gedeelde gegevensbron (bijvoorbeeld alle componenten met dezelfde gegevensbron). Kies in het contextmenu (klik met de rechtermuisknop) en kies Selecteren om de beschikbare opties te bekijken.

The chart Select menu for a scorecard chart includes the options Scorecards on page, and Charts with this data source on page.

Selecteer 'Menu' in een diagram.

The canvas Select menu includes the options All components on page, All controls on page, and All charts and controls on page.

Selecteer 'Menu' op het canvas.

Verbeterde aangepaste kleurkiezer

U ziet een nieuwe en verbeterde kleurkiezer in de rapporteditor als u aangepaste kleuren voor componenten en gegevens maakt:

16 juli 2020

Productupdates

Nieuwe Google Ads-velden

U ziet nu de volgende velden in nieuwe of vernieuwde Google Ads-gegevensbronnen:

 • Percentage hogere positie
 • Zoekwoordtekst (criterium)

Nieuwe voorbeelden van gegevensbronnen

De voorbeelden van Google Analytics- en Google Ads-gegevensbronnen worden geüpdatet, zodat ze gebruik kunnen maken van de nieuwe velden die het afgelopen jaar zijn gelanceerd. Deze gegevensbronnen worden gebruikt in enkele van de voorbeeldrapporten in de Data Studio-templategalerie.

Als u kopieën van deze voorbeeldrapporten heeft gemaakt en deze wilt blijven gebruiken, raden we u aan de oude gegevensbronnen te vervangen door de geüpdatete gegevensbronnen als ze beschikbaar zijn.

Er is nu hier een nieuwe versie beschikbaar van de gegevensbron [Voorbeeld] Google Analytics.

De gegevensbron [Voorbeeld] Google Ads wordt geüpdatet in de week van 20 juli 2020. Naast de toevoeging van nieuwe Google Ads-velden, zijn er twee verouderde velden verwijderd: Gem. positie voor veiling en Gem. positie. Voor diagrammen waarin deze velden worden gebruikt, wordt een configuratiefout weergegeven. U kunt dit oplossen door het rapport te bewerken, diagrammen te selecteren en de verouderde velden te verwijderen of vervangen.

10 juli 2020

Documentatie-updates

Prestaties van Data Studio verbeteren

Tips toegevoegd om sneller rapporten te laden en responsieve diagrammen te maken. Naar het artikel.

25 juni 2020

Productupdates

Referentielijnen toevoegen aan diagrammen

Markeer interessante waarden in uw diagrammen en visualiseer de voortgang richting uw doelen door referentielijnen toe te voegen.

U kunt bijvoorbeeld referentielijnen gebruiken om de dagelijkse verkoop te visualiseren ten opzichte van een doelverkoopcijfer, of de gemiddelde opbrengst per winkel weer te geven en elke winkel te vergelijken met dat gemiddelde. Meer informatie

Voorbeeld van een referentielijn: wekelijkse verkoop versus doel.

Meer gegevens van de Display & Video 360-connector

U heeft nu toegang tot meer velden in uw Display & Video 360-gegevensbronnen:

Dimensies

 • Voorraadbron
 • Omgeving
 • Getargete gegevensproviders

Statistische gegevens

 • Actieve weergave: vertoningsdistributie (niet meetbaar)
 • Actieve weergave: vertoningsdistributie (niet zichtbaar)
 • Actieve weergave: vertoningsdistributie (zichtbaar)
 • Actieve weergave: geschikte vertoningen
 • Actieve weergave: meetbare vertoningen
 • Actieve weergave: percentage hoorbaar en voor de helft van de duur (limiet: vijftien seconden) volledig op het scherm weergegeven
 • Actieve weergave: percentage meetbare vertoningen
 • Actieve weergave: percentage zichtbare vertoningen
 • Actieve weergave: niet-meetbare vertoningen
 • Niet-zichtbare vertoningen voor Actieve weergave
 • Actieve weergave: vertoningen tien seconden zichtbaar
 • Gegevenstarief (valuta van adverteerder)
 • Opbrengst na klikken voor CM
 • Platformkosten (valuta van adverteerder)

Documentatie-updates

Filteren op meerdere e-mailadressen per rij

Er is een artikel toegevoegd over oplossingen waarin wordt uitgelegd hoe u gegevens kunt mengen om veel-op-veel e-mailfilters te maken. Meer informatie

18 juni 2020

Productupdates

Diagrammen filteren op statistiekwaarden

U kunt nu een schuifregelaar voor statistieken aan uw diagrammen toevoegen. Rapportkijkers kunnen hiermee een diagram filteren op statistiekwaarde. U kunt het diagram beperken zodat bijvoorbeeld alleen gemiddelde bestellingen met een totale waarde tussen € 100 en € 200 worden weergegeven of zodat het aantal voltooide levels (in een game) dat wordt getoond, minder dan vijf is. Meer informatie

A user selects the metric slider control icon on a column chart and adjusts the Average Order value range to display Average Order values of 16 through 51, and manually enters a new Total maximum value of 200.

Verbeterde vervanging van gegevensbronnen

We hebben de manier verbeterd waarop Data Studio een gegevensbron in uw rapporten vervangt. Wanneer u een gegevensbron in uw rapport wijzigt, probeert Data Studio de velden in de oude gegevensbron toe te wijzen aan de velden in de nieuwe gegevensbron op basis van een aantal criteria, waaronder veld-ID, veldnaam en andere configuratiegegevens van het rapport zelf. Meer informatie

5 juni 2020

Productupdates

Drive-migratie voor G Suite-gebruikers

Data Studio verlaat Google Drive. Deze migratie is voltooid voor niet-G Suite-gebruikers. G Suite-gebruikers worden de komende weken overgezet. U hoeft geen actie te ondernemen, maar G Suite-beheerders kunnen hier meer informatie vinden.

Rechten voor delen instellen voor gebruikers

Als G Suite- of Cloud Identity-beheerder kunt u bepalen hoe gebruikers in uw organisatie Data Studio-items delen. Hiermee zorgt u ervoor dat het gebruik van Data Studio veilig is en dat het voldoet aan het beleid van uw organisatie. Rechten voor delen worden nu gehandhaafd voor Cloud Identity-gebruikers en worden na de migratie gehandhaafd voor G Suite-gebruikers. Meer informatie

14 mei 2020

Productupdates

Data Studio API-preview voor ontwikkelaars

De Data Studio API is nu beschikbaar als preview voor ontwikkelaars. Ontwikkelaars kunnen de API gebruiken om Data Studio-items te zoeken die toegankelijk zijn voor gebruikers in hun domein en om rechten op schaal te beheren. Meer informatie over de Data Studio API-preview voor ontwikkelaars.

7 mei 2020

Productupdates

Velden slepen en neerzetten om diagrammen te maken en hieraan toe te voegen

U kunt nu automatisch diagrammen maken door een van de volgende velden vanuit het deelvenster Beschikbare velden naar het rapportcanvas te slepen:

 • Een tekst- of cijferdimensie neerzetten op het canvas om een tabel te maken.
 • Een datumdimensie neerzetten om een tijdreeks te maken.
 • Een geografische dimensie neerzetten om een geodiagram te maken.
 • Een statistiek neerzetten op het canvas om een scorekaart te maken.

U kunt ook dimensies en statistische gegevens aan diagrammen toevoegen door velden rechtstreeks naar het diagram te slepen en neer te zetten.

Meer informatie

1 mei 2020

Productupdates

Google Maps in Data Studio

Als u Google Maps aan uw rapporten toevoegt, kunnen uw kijkers geografische gegevens bekijken in een vertrouwde interactieve omgeving. Google Maps in Data Studio kan in hoge mate worden aangepast en kan worden geïntegreerd met elke gegevensbron die geldige geografische velden bevat. Meer informatie

Integratie met Google Analytics

U kunt rechtstreeks vanuit de Analytics-interface met één klik Google Analytics-gegevens over doelgroepen, acquisitie en gedrag bekijken. Meer informatie

Templates voor Google-marketingrapporten

Gebruik deze rapporttemplates om antwoorden te vinden op enkele veelgestelde vragen van marketeers over hun Google-marketinggegevens. Bekijk hier de templates.

Documentatie-updates

Geografische-dimensiereferentie

Er is een nieuw artikel toegevoegd om de ondersteunde geografische velden die worden gebruikt door Google Maps en geodiagrammen beter te documenteren.

23 april 2020

Productupdates

Voorwaardelijke opmaak voor details en optionele velden

U kunt nu regels voor voorwaardelijke opmaak toepassen om dimensies en optionele statistische gegevens te bekijken. De regels worden echter pas van kracht wanneer die velden zichtbaar zijn in het diagram of de tabel. Meer informatie over voorwaardelijke opmaak.

Verbeterd beheer van bronnen voor communityvisualisatie

U kunt nu bronnen voor communityvisualisatie verwijderen via het menu Bron > Visualisatiebronnen beheren. Meer informatie over communityvisualisaties.

2 april 2020

Productupdates

Nieuwe Display & Video 360-velden

U kunt nu via de Display & Video 360-connector rapporteren over de volgende velden:

 • App/URL
 • App/URL-ID
 • Apparaattype
 • Exchange
 • Exchange-ID

Bekijk wat u met deze velden kunt doen in de template 'Display & Video 360-prestatiedashboard'.

Documentatie-updates

De tutorial 'Berekende velden' is geüpdatet.

19 maart 2020

Productupdates

Voorwaardelijke opmaak in kleurenschaal

U kunt nu voorwaardelijke opmaak toepassen met een kleurenschaal. Zo kunt u kleuren aan uw diagrammen toevoegen die overeenkomen met minimum, middelpunt- en maximum drempels. Meer informatie

Nieuwe workflow voor gegevens toevoegen

Het is nu sneller en gemakkelijker om gegevens aan uw rapporten toe te voegen. Het proces om nieuwe rapporten te maken is gestroomlijnder geworden. En er is een nieuwe knop Gegevens toevoegen in de rapporteditor. U kunt het nieuwe proces bekijken in deze training.

Onderwerpregel en berichttekst aanpassen van geplande e-mails

U kunt nu de onderwerpregel bewerken en een aangepast bericht toevoegen aan geplande e-mails. Daarnaast wordt nu in geplande e-mails het adres van de afzender 'via Google Data Studio' weergegeven.

Nieuwe velden voor de connector voor advertenties

De Google Ads-connector biedt nu betere ondersteuning voor veilinginzichten en campagnes voor app-installatie door de volgende nieuwe velden:

 • Shopping-vertoningspercentage
 • Shopping-overtreffingspercentage
 • Shopping-overlappingspercentage
 • Weergavenaam van winkel
 • Installaties
 • Kosten/installatie
 • In-app-acties
 • Kosten/in-app-acties

5 maart 2020

Productupdates

Lokale campagnevelden in Ads-connector

U kunt nu de volgende velden voor lokale campagnes toevoegen aan uw rapporten:

 • Adresregel 1 voor winkellocatie
 • Adresregel 2 voor winkellocatie
 • Bedrijfsnaam voor winkellocatie
 • Plaats voor winkellocatie
 • Landcode voor winkellocatie
 • Telefoonnummer voor winkellocatie
 • Postcode voor winkellocatie
 • Provincie voor winkellocatie
 • Oproepklikken
 • Autoroute
 • Menu
 • Bestellingen
 • Ander engagement
 • Winkelbezoeken
 • Websitebezoeken
 • Oproepklikken (view-through)
 • Routebeschrijvingen (view-through)
 • Menu (view-through)
 • Bestellingen (view-through)
 • Ander engagement (view-through)
 • Winkelbezoeken (view-through)
 • Websitebezoeken (view-through)
 • Lokaal bereik (vertoningen)
 • Adresregel 1 voor winkellocatie van partner
 • Adresregel 2 voor winkellocatie van partner
 • Bedrijfsnaam voor winkellocatie van partner
 • Plaats voor winkellocatie van partner
 • Landcode voor winkellocatie van partner
 • Telefoonnummer voor winkellocatie van partner
 • Postcode voor winkellocatie van partner
 • Provincie voor winkellocatie van partner

Datum- en tijdkiezer in rapportfilters

U ziet nu de agendawidget als u filters maakt op basis van datum- en tijdvelden.

27 februari 2020

Productupdates

Meerdere voorbeeldafbeeldingen in rapport-e-mail

Geplande e-mails bevatten nu een voorbeeldafbeelding voor maximaal vijf pagina's van het bijgevoegde rapport. Als u meer dan vijf pagina's heeft geselecteerd, worden in de e-mail de eerste vijf pagina's weergegeven, samen met een opmerking dat er extra pagina's beschikbaar zijn in het bijgevoegde pdf-bestand.

20 februari 2020

Productupdates

Pagina's voor geplande e-mails selecteren

U kunt nu selecteren welke pagina's van uw rapport u wilt opnemen in de e-mail. Meer informatie

13 februari 2020

Productupdates

Filteren op het e-mailadres van de ingelogde gebruiker

U kunt nu een gegevensbron filteren zodat alleen de records worden weergegeven met het huidige e-mailadres van de ingelogde kijker. Hiermee worden de gegevens op rijniveau beveiligd. Uw gegevens moeten een e-mailveld bevatten en kijkers moeten Data Studio toestemming geven om hun e-mailadres door te geven aan de gegevensbron.

Meer informatie

Verbeterde ondersteuning voor meerdere accounts

Logt u in op meerdere Google-accounts tegelijk? Met de nieuwe accountschakelaar kunt u een van de andere accounts selecteren waarop u bent ingelogd als u toegang probeert te krijgen tot een Data Studio-item dat is gemaakt door of gedeeld met een ander account dan uw primaire account. Uw primaire account is het eerste account waarop u heeft ingelogd in uw browser.

Houd er rekening mee dat deze pagina mogelijk ook wordt weergegeven als het rapport of de gegevensbron die u wilt openen, niet bestaat.

Ondersteuning voor hotelcampagnes in Google Ads

U kunt de campagnegegevens voor hoteladvertenties nu bekijken in Data Studio-rapporten. Deze gegevens worden automatisch weergegeven in uw rapporten die aan Google Ads zijn gekoppeld. U hoeft de gegevensbron niet te vernieuwen.

 

6 februari 2020

Productupdates

Aanvullende velden in 'Advertentiegegevens'

Gegevensbronnen van Google Ads bevatten nu app-, lokale en slimme-campagnegegevens. Gebruik het veld Type advertentiekanaal om het campagnetype te bekijken. Deze gegevens zijn automatisch beschikbaar in nieuwe gegevensbronnen. Als u die wilt toevoegen aan bestaande gegevensbronnen, vernieuwt u de gegevensbronvelden.

30 januari 2020

Productupdates

NULL retourneren uit CASE

CASE-instructies kunnen nu de literal NULL van de clausules THEN en ELSE retourneren. Meer informatie

23 januari 2020

Productupdates

Slimme hulplijnen in de Rapporteditor

In de Rapporteditor vindt u nu slimme hulplijnen. Hiermee kunt u de componenten op het canvas uitlijnen, de afstand ertussen wijzigen en het formaat ervan aanpassen. Op deze manier maakt u nog gemakkelijker aantrekkelijke, goed opgezette rapporten. Meer informatie

Een rapportthema extraheren uit een afbeelding

U kunt nu automatisch een aangepast thema voor uw rapporten genereren op basis van de kleuren in een afbeelding. Zo kunt u de kleuren van tekst en gegevens eenvoudig afstemmen op een afbeelding in uw rapport, zoals een logo of productfoto. U kunt ook thema's maken op basis van afbeeldingen die u uploadt of op internet vindt. Meer informatie

16 januari 2020

Productupdates

Aanvullende velden in Search Ads 360-gegevens

De Search Ads 360-connector biedt nu aanvullende velden om uw vertoningsstatistieken optimaal te visualiseren:

 • Verton. (abs. top) %
 • Verton.perc. (abs. toppositie) %
 • Verton. (top) %
 • Verton.perc. (top) %
 • Verloren VP abs. top (budget)
 • Verloren VP abs. top (positie)
 • Verloren VP top (budget)
 • Verloren VP top (positie)

Meer informatie over deze velden vindt u in het Helpcentrum van Search Ads 360.

Communityvisualisaties uit de Communitygalerij toevoegen aan uw rapporten

U kunt nu gegevensvisualisaties toevoegen die zijn gemaakt door de Data Studio-ontwikkelaarscommunity, door ze te selecteren in de Communitygalerij. Meer informatie

9 januari 2020

Productupdates

Aangepaste e-mailschema's

U kunt uw rapporten nu e-mailen via een aangepast schema. U kunt het rapport bijvoorbeeld elke dinsdag en donderdag verzenden, of elke twee weken op vrijdag. Meer informatie over geplande e-mailbezorging

Opties voor vernieuwing van gegevens voor *SQL- en Cloud*-connectors

U kunt de gegevens nu elk uur, elke vier uur of elke twaalf uur voor gegevensbronnen vernieuwen op basis van de volgende connectors:

 • Cloud SQL
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Cloud Spanner
 • Cloud Storage

Meer informatie over databaseconnectors

 

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Looker Studio Pro downloaden

Upgrade nu om alle functies van Looker Studio te gebruiken die u al kent, plus uitgebreide zakelijke mogelijkheden en technische support

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
498088349837067607
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
102097