Tìm hiểu về việc hoàn tiền trên Google Play

Google có thể hoàn tiền cho một số giao dịch mua trên Google Play, tuỳ vào chính sách hoàn tiền được mô tả ở bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển.
 • Nếu một người bạn hoặc thành viên gia đình vô tình thực hiện giao dịch mua bằng tài khoản của bạn, hãy yêu cầu hoàn tiền trên trang web Google Play.
 • Nếu bạn phát hiện có giao dịch mua hàng trên Google Play qua thẻ của bạn hoặc phương thức thanh toán khác mà bạn hoặc người bạn quen biết không thực hiện, hãy báo cáo các khoản phí trái phép trong vòng 120 ngày kể từ ngày giao dịch.
 • Nếu yêu cầu hoàn tiền của bạn được phê duyệt, hãy xem khoảng thời gian xử lý việc hoàn tiền.
 • Việc gửi nhiều yêu cầu cho cùng một giao dịch sẽ không giúp đẩy nhanh quá trình hoàn tiền. Quyết định hoàn tiền có thể mất 1-4 ngày làm việc.

Đối với người dùng ở Vương quốc Anh và Khu vực kinh tế Châu Âu

Nếu bạn ở Khu vực kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh và thực hiện một giao dịch mua từ ngày 28 tháng 3 năm 2018 trở đi, hãy tìm hiểu cách yêu cầu hoàn tiền.

Yêu cầu hoàn tiền cho các giao dịch mua gần đây

 • Trong vòng 48 giờ kể từ khi mua một ứng dụng hoặc mặt hàng trong ứng dụng: Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền qua Google Play.
 • Khi đã mua phim, sách hoặc nội dung khác: Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền sau hơn 48 giờ kể từ khi mua (tham khảo chính sách dưới đây).

Thường thì bạn sẽ nhận được quyết định trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng cũng có trường hợp mất đến 4 ngày làm việc.

Kiểm tra trạng thái của yêu cầu hoàn tiền

Sau khi yêu cầu hoàn tiền qua trang web Google Play hoặc nút “Yêu cầu hoàn tiền” ở trên, bạn có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu đó.

Yêu cầu hoàn tiền khi mặt hàng không có trong danh sách mua hàng gần đây

Nếu bạn không tìm thấy giao dịch mua của mình trong danh sách mua hàng gần đây, hãy yêu cầu hoàn tiền qua trang web của Google Play. Hãy làm theo cách dưới đây để yêu cầu hoàn tiền.

Tìm hiểu cách yêu cầu hoàn tiền

Cách 1: Yêu cầu hoàn tiền trên trang web Google Play
 • Trong vòng 48 giờ kể từ khi mua một ứng dụng hoặc mặt hàng trong ứng dụng: Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền qua Google Play.
 • Khi đã mua phim, sách hoặc nội dung khác: Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền sau hơn 48 giờ kể từ khi mua (tham khảo chính sách dưới đây).
 1. Truy cập play.google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Ảnh hồ sơ của bạn.
 3. Chọn Thanh toán và gói thuê bao sau đó Ngân sách và nhật ký đơn hàng.
 4. Đối với đơn đặt hàng bạn muốn trả lại, hãy nhấp vào Báo cáo vấn đề.
 5. Chọn phương án đúng với trường hợp của bạn.
 6. Hoàn tất biểu mẫu và ghi chú rằng bạn muốn được hoàn tiền.
 7. Nhấp vào Gửi.

Lưu ý:

 • Nếu bạn có nhiều yêu cầu hoàn tiền, hãy lặp lại những bước này cho từng mặt hàng bạn đã mua.
 • Nếu không thấy đơn đặt hàng thì có thể bạn đã mua hàng qua một Tài khoản Google khác. Tìm hiểu cách chuyển đổi tài khoản.
 • Hầu hết email về quyết định hoàn tiền sẽ đến trong vòng 15 phút, nhưng cũng có thể mất đến 4 ngày làm việc.
 • Đối với thiết bị phần cứng: Để trả lại hoặc yêu cầu hoàn tiền cho thiết bị bạn mua tại Google Store, hãy truy cập trang hoàn tiền của Google Store.
Cách 2: Yêu cầu hoàn tiền thông qua Trợ lý Google

Bạn cũng có thể cho Trợ lý Google trên thiết bị của bạn biết rằng bạn muốn yêu cầu hoàn tiền trên Google Play.

Để yêu cầu hoàn tiền qua Trợ lý Google, bạn phải sử dụng tiếng Anh Mỹ trên thiết bị của mình.

Tìm hiểu thêm về Trợ lý Google.

Phương án 3: Yêu cầu nhà phát triển ứng dụng hỗ trợ

Hầu hết các ứng dụng trên Cửa hàng Play là do nhà phát triển bên thứ ba tạo ra chứ không phải Google. Nhà phát triển có trách nhiệm cung cấp dịch vụ hỗ trợ liên quan đến ứng dụng của họ và đảm bảo bạn thấy hài lòng với những ứng dụng đó.

Bạn nên liên hệ với nhà phát triển ứng dụng nếu:

 • Bạn có câu hỏi về ứng dụng.
 • Bạn đã mua hàng trong ứng dụng nhưng mặt hàng đó chưa được giao hoặc không hoạt động như bạn mong đợi. 
 • Bạn muốn yêu cầu hoàn tiền và đã quá 48 giờ kể từ khi bạn thực hiện giao dịch mua. Nhà phát triển có thể trợ giúp về vấn đề mua hàng và có thể hoàn tiền theo chính sách của họ và luật hiện hành​.  

Tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.

Lưu ý: Chúng tôi có thể chia sẻ với nhà phát triển một số thông tin liên quan đến các yêu cầu hoàn tiền.

Cách 4: Yêu cầu hoàn tiền trong ứng dụng Cửa hàng Google Play

Quan trọng:

 • Hiện tại, bạn chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền trên ứng dụng Cửa hàng Play đối với giao dịch mua hàng trong ứng dụng.
 • Đối với giao dịch mua không phải trong ứng dụng, vui lòng sử dụng nút "Yêu cầu hoàn tiền" ở trên hoặc chọn một cách yêu cầu hoàn tiền khác trên trang này.
 1. Truy cập ứng dụng Cửa hàng Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Ảnh hồ sơ của bạn.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao > Ngân sách và nhật ký mua hàng.
 4. Đối với đơn đặt hàng mà bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, hãy nhấp vào Xem để xem Chi tiết giao dịch.
 5. Nhấp vào Báo cáo sự cố.
 6. Chọn lý do hoàn tiền trên trình đơn thả xuống.
 7. Nhấp vào Gửi.

Lưu ý:

 • Nếu bạn có nhiều yêu cầu hoàn tiền, hãy lặp lại những bước này cho từng mặt hàng bạn đã mua.
 • Nếu không thấy đơn đặt hàng thì có thể bạn đã mua hàng qua một Tài khoản Google khác. Tìm hiểu cách chuyển đổi tài khoản.
 • Thường thì bạn sẽ nhận được quyết định trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng cũng có trường hợp mất đến 4 ngày làm việc.
 • Đối với thiết bị phần cứng: Để trả lại hoặc yêu cầu hoàn tiền cho thiết bị bạn mua tại Google Store, hãy truy cập trang hoàn tiền của Google Store.

Chính sách hoàn tiền của Google Play

Nội dung của chính sách hoàn tiền sẽ tùy thuộc vào nội dung bạn mua. Hãy chọn một liên kết để biết thêm thông tin.

Bạn có thể được tự động hoàn lại tiền nếu bạn gỡ cài đặt một ứng dụng có tính phí ngay sau khi mua ứng dụng đó. Nếu muốn cài đặt lại ứng dụng, bạn sẽ phải mua lại ứng dụng đó và sẽ không được yêu cầu hoàn tiền cho lần mua lại này.

Nếu bạn cho người khác biết thông tin tài khoản hoặc thông tin thanh toán của bạn hoặc có vẻ như đang lợi dụng chính sách của chúng tôi hoặc không bảo vệ tài khoản của bạn bằng quy trình xác thực, thì chúng tôi thường không thể hoàn tiền cho bạn.
Ứng dụng, trò chơi và vật phẩm mua trong ứng dụng (bao gồm cả gói thuê bao)
Google không hoàn tiền cho hầu hết giao dịch mua trên Google Play. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ được nêu chi tiết dưới đây. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển. Nhà phát triển có thể trợ giúp về vấn đề mua hàng và có thể hoàn tiền theo chính sách của họ và luật hiện hành.

Chính sách hoàn tiền

 1. Trong vòng 48 giờ: Bạn có thể nhận tiền hoàn lại tuỳ thuộc vào thông tin chi tiết của giao dịch mua. Hãy làm theo hướng dẫn này.
 2. Sau 48 giờ: Nhà phát triển có các chính sách và yêu cầu pháp lý riêng. Có thể họ hoàn tiền được cho bạn. Để khắc phục vấn đề và tìm hiểu xem bạn có thể được hoàn tiền hay không, hãy liên hệ với nhà phát triển.

Lưu ý quan trọng:  

 • Bạn chỉ được nhận tiền hoàn lại một lần khi trả lại một ứng dụng hoặc trò chơi. Nếu bạn mua lại ứng dụng hoặc trò chơi đó, bạn sẽ không được hoàn tiền khi trả lại lần nữa. Khi nhận lại tiền, bạn sẽ mất quyền truy cập vào mặt hàng tương ứng. 
 • Nếu bạn mua nhiều mặt hàng trong một giao dịch mua, bạn chỉ được hoàn tiền cho toàn bộ giao dịch mua đó. Bạn không thể yêu cầu hoàn tiền cho từng mặt hàng đơn lẻ trong giao dịch mua đó.
Google Play Pass
Gói thuê bao Play Pass của bạn có thể bị huỷ bất cứ lúc nào. Bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào gói thuê bao cho đến cuối kỳ hạn mà bạn đã thanh toán.
 • Nếu bạn huỷ một gói thuê bao theo tháng trong vòng 48 giờ sử dụng đầu tiên và yêu cầu hoàn tiền, thì chúng tôi có thể hoàn phí đăng ký cho tháng bạn đã huỷ.
Play Points

Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại cho một mặt hàng mà bạn mua trên Google Play thì điểm thưởng từ giao dịch mua hàng đó sẽ bị trừ khỏi số điểm tích lũy trên Play và tiến trình bạn lên cấp.

 • Nếu số điểm bạn có thấp hơn số điểm bị trừ sau khi bạn nhận tiền hoàn lại, thì số điểm bạn tích lũy trong tài khoản Play sẽ bị âm. 
 • Nếu bạn không có đủ điểm để duy trì cấp độ hiện tại sau khi bị trừ điểm thì bạn có thể bị hạ cấp. 
 • Nếu mua hàng bằng phiếu giảm giá và được hoàn lại tiền mua hàng thì bạn sẽ nhận lại số tiền bạn đã chi trả bằng hình thức thanh toán của mình, cũng như số điểm bạn dùng để đổi lấy phiếu giảm giá. Bạn sẽ cần phải đổi điểm lấy một phiếu giảm giá khác (nếu có). 
 • Nếu bạn đã sử dụng điểm cho một ứng dụng, trò chơi và mặt hàng trong ứng dụng và muốn hoàn lại tiền, hãy tham khảo các chính sách hoàn tiền của chúng tôi.
 • Điểm dùng để hỗ trợ một hoạt động xã hội hoặc để đổi lấy Tín dụng Play sẽ không hoàn được hoàn lại.

Tìm hiểu thêm về Điều khoản dịch vụ của Play Points.

Google Play Phim & TV hoặc Google TV
Nếu video không thể phát bình thường, hãy thử các mẹo khắc phục sự cố khi phát video. Nếu bạn vẫn muốn được hoàn tiền hoặc yêu cầu hoàn tiền vì một lý do khác, hãy xem thông tin bên dưới. 

Khả năng được hoàn tiền

 • Nếu chưa bắt đầu xem, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua.
 • Nếu phim hoặc chương trình truyền hình của bạn bị lỗi, không có hoặc không hoạt động như đã mô tả thì bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 65 ngày sau khi mua.
 • Nếu bạn trả lại một bộ phim hoặc chương trình truyền hình để được hoàn tiền, thì có thể nội dung đó sẽ bị xóa khỏi thư viện của bạn và bạn sẽ không xem được nội dung đó nữa.
Google Play Sách

Nếu sách điện tử hoặc sách nói của bạn không tải hoặc không phát được, hãy thử các bước khắc phục sự cố này. Nếu bạn vẫn muốn được hoàn tiền hoặc yêu cầu hoàn tiền vì một lý do khác, hãy xem thông tin dưới đây.

Phạm vi hoàn tiền đối với các lần trả hàng riêng lẻ và các bộ sách

Đối với yêu cầu hoàn tiền cho sách điện tử:

 • Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, ngoại trừ sách điện tử cho thuê. Mọi giao dịch liên quan đến sách điện tử cho thuê đều là cuối cùng.
 • Nếu sách điện tử không hoạt động, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bất cứ lúc nào trong vòng 65 ngày kể từ ngày mua.
 • Nếu đã mua một bộ sách điện tử, bạn sẽ chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền cho cả bộ.

Khả năng hoàn tiền cho sách nói phụ thuộc vào nơi bạn mua cuốn sách đó:

 • Mọi giao dịch bán hàng đều không thể thay đổi sau khi thực hiện, ngoại trừ các trường hợp sau đây:
  • Khách hàng ở Hàn Quốc: Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, miễn là bạn chưa bắt đầu nghe sách nói.
  • Nếu sách nói không hoạt động, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bất cứ lúc nào.

Đối với yêu cầu hoàn tiền cho bộ sách:

 • Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền cho cả bộ sách trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, miễn là bạn chưa tải xuống hoặc xuất nhiều cuốn sách trong bộ đó.
 • Nếu không sử dụng được một cuốn sách trong bộ, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền cho cuốn sách đó trong vòng 180 ngày kể từ ngày mua.

Nếu yêu cầu hoàn tiền của bạn được chấp thuận, sách điện tử hoặc sách nói có thể bị xóa khỏi thư viện của bạn và bạn không thể đọc hay nghe sách.

Đối với yêu cầu hoàn tiền khi mua số lượng nhiều, chẳng hạn như "Mua theo nhóm":

 • Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền toàn bộ trong vòng 7 ngày kể từ khi mua, miễn là bạn chưa sử dụng bất kỳ giấy phép đã mua nào.
 • Nếu cuốn sách đó không hoạt động, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền toàn bộ trong vòng 65 ngày kể từ khi mua.
 • Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền một phần cho giấy phép chưa sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ khi mua.
Google Play Newsstand

Số phát hành riêng lẻ

Chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho các giao dịch mua ấn phẩm đơn bản của tạp chí trừ trường hợp bạn không thể truy cập ấn phẩm đó hoặc nội dung của ấn phẩm đó bị lỗi.

Gói thuê bao

Bạn có thể huỷ các gói thuê bao bất cứ lúc nào nếu:

 1. Bạn không thể truy cập vào nội dung, hoặc
 2. Bạn huỷ trong vòng 7 ngày đầu tiên của gói thuê bao.
Lưu ý: Chúng tôi chỉ có thể hoàn tiền cho các gói đăng ký đang hoạt động và không thể hoàn tiền cho các gói đăng ký đã kết thúc. Nếu bạn trả lại một ấn phẩm thì có thể ấn phẩm đó sẽ bị xóa khỏi thư viện của bạn và bạn sẽ không xem được ấn phẩm đó nữa.
Đăng ký qua Google

Huỷ gói thuê bao 

 1. Trong Tài khoản Google của bạn, hãy chuyển đến phần Thanh toán và gói thuê bao.
 2. Để huỷ, tạm dừng hoặc thay đổi gói thuê bao, trong phần "Gói thuê bao", hãy nhấp vào Quản lý gói thuê bao

Tìm hiểu cách huỷ, tạm dừng hoặc thay đổi gói thuê bao trên Google Play.

Yêu cầu hoàn tiền cho gói thuê bao

Tìm hiểu cách yêu cầu hoàn tiền cho giao dịch mua trên Google Play. Bạn cũng có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của Google Play để yêu cầu hoàn tiền.

Google không chấp nhận hoàn tiền cho hầu hết giao dịch mua qua tính năng Đăng ký bằng Google, trừ trường hợp (1) giao dịch mua có lỗi; (2) giao dịch mua không cung cấp lợi ích đúng như đã nêu trên giao diện của tính năng Đăng ký bằng Google; hoặc (3) bạn có Quyền rút lui như được đề cập trong Điều khoản dịch vụ bổ sung cho tính năng Đăng ký bằng Google.

Lưu ý: Thông thường, chúng tôi không thể hoàn lại tiền nếu bạn không thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tài khoản trước những giao dịch mua không mong muốn (ví dụ: bạn cung cấp thông tin tài khoản hoặc thông tin thanh toán cho người khác hoặc không bảo vệ tài khoản bằng quy trình xác thực).

Giao dịch mua thực hiện qua Trợ lý Google

Chính sách hoàn tiền

 1. Trong vòng 48 giờ: Bạn có thể nhận tiền hoàn lại tuỳ thuộc vào thông tin chi tiết của giao dịch mua. Hãy làm theo hướng dẫn này.
 2. Sau 48 giờ: Nhà phát triển có các chính sách và yêu cầu pháp lý riêng. Có thể họ hoàn tiền được cho bạn. Để khắc phục vấn đề và tìm hiểu xem bạn có thể được hoàn tiền hay không, hãy liên hệ với nhà phát triển.
Thẻ Google Play và Số dư trong tài khoản Google Play

Thẻ Google Play và số dư trả trước khác trong tài khoản Google Play, bao gồm cả tiền đã nạp, đều không được hoàn lại hoặc chuyển nhượng trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật (ví dụ: tài khoản người dùng chưa đến tuổi trưởng thành). Số dư khuyến mãi trên Google Play không được hoàn tiền hoặc chuyển nhượng.

 • Người cư trú ở Hoa Kỳ đã sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng không thuộc một chương trình khuyến mãi có thể yêu cầu hoàn tiền cho số dư trong tài khoản Google Play nếu số tiền thấp hơn 10 USD.
 • Người cư trú ở Brazil đã sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng không thuộc một chương trình khuyến mãi có thể yêu cầu hoàn tiền cho Số dư trong tài khoản Google Play nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Chẳng hạn như số tiền thấp hơn một ngưỡng nhất định và không có khoản tiền nào được hoàn lại trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Người cư trú ở Hàn Quốc đã sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng không thuộc một chương trình khuyến mãi có thể yêu cầu hoàn lại số tiền trong thẻ nếu giá trị còn lại của số dư trong tài khoản Google Play bằng hoặc thấp hơn 40% giá trị danh nghĩa của thẻ quà tặng.
 • Theo Chính sách đối xử công bằng với khách hàng tài chính, người cư trú ở Malaysia đã sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng không thuộc một chương trình khuyến mãi có thể yêu cầu hoàn lại một lần đối với Số dư trong tài khoản Google Play.

Quà tặng của Google Play
Lưu ý quan trọng: Chính sách này chỉ áp dụng với quà tặng dưới dạng tín dụng Google Play hoặc quà tặng trên Google Play Sách mà bạn mua qua Google. Nếu bạn mua quà tặng qua một nhà bán lẻ bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà bán lẻ đó để nắm được thông tin về việc hoàn tiền.  Nếu bạn muốn trả lại quà tặng, hãy cho người mua biết để họ có thể liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý:

 • Chúng tôi chỉ có thể hoàn tiền cho người mua quà tặng đó.
 • Chúng tôi chỉ có thể hoàn lại tiền cho những quà tặng chưa được đổi.
 • Không thể đổi mã quà tặng sau khi quà tặng được hoàn lại tiền.
 • Chúng tôi chỉ hoàn tiền cho quà tặng dưới dạng tín dụng Google Play trong 3 tháng kể từ ngày mua.
Google Play Donations
Google không thể hoàn lại các khoản đóng góp cho tổ chức phi lợi nhuận. Nếu bạn gặp vấn đề khi thanh toán, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Hoàn tiền một phần

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn chọn "huỷ ngay", gói thuê bao sẽ bị huỷ ngay lập tức và bạn sẽ không truy cập được nội dung đó nữa.

Chính sách này chỉ áp dụng cho người dùng ở Israel hoặc Đức. Nếu đang ở Israel hoặc Đức, bạn có thể chọn huỷ gói thuê bao ngay lập tức và yêu cầu hoàn tiền một phần. Để huỷ, hãy làm theo hướng dẫn huỷ và chọn huỷ ngay lập tức rồi yêu cầu hoàn tiền một phần. Phần tiền hoàn lại sẽ được tính theo tỷ lệ dựa trên số ngày còn lại của gói thuê bao.

Hoàn tiền cho các mặt hàng mua tại cửa hàng tiện lợi và thanh toán bằng mã
Nếu bạn dùng mã để thanh toán cho các mặt hàng tại cửa hàng tiện lợi và muốn được hoàn tiền, thì tất cả những khoản tiền Google Play hoàn lại cho bạn sẽ được thêm vào tài khoản Google Play dưới dạng tín dụng.
Stadia
Tìm hiểu thêm về chính sách hoàn tiền của Stadia.

Thời gian hoàn tiền

Google Play sẽ hoàn lại tiền vào phương thức thanh toán bạn dùng để thực hiện giao dịch mua hàng đầu tiên. Thời gian hoàn tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào cách bạn thanh toán. 

Nếu quá trình hoàn tiền diễn ra lâu hơn dự kiến, hãy kiểm tra trạng thái hoàn tiền trên tài khoản Google Pay của bạn. Nếu trạng thái là "Đã hoàn tiền" thì bạn sẽ thấy một khoản tiền hoàn lại qua hình thức thanh toán của mình. Nếu trạng thái là "Đã hủy", thì tức là đơn đặt hàng đó không bị tính phí. Do vậy, bạn sẽ không thấy khoản tiền hoàn lại nào qua hình thức thanh toán của mình. 

YouTube

Tìm hiểu thêm về chính sách hoàn tiền của YouTube

Thời gian hoàn tiền

Google Play sẽ hoàn lại tiền bằng phương thức thanh toán mà bạn sử dụng để mua hàng vào lúc đầu. Thời gian hoàn tiền có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cách thức thanh toán của bạn.

Nếu quá trình hoàn tiền diễn ra lâu hơn dự kiến, hãy kiểm tra trạng thái hoàn tiền trên tài khoản Google Pay của bạn. Nếu trạng thái là "Đã hoàn tiền" thì bạn sẽ thấy một khoản tiền được cộng vào phương thức thanh toán của mình. Nếu trạng thái là "Đã huỷ", tức là đơn đặt hàng đó không bị tính phí. Do vậy, bạn sẽ không thấy khoản tiền hoàn lại nào qua phương thức thanh toán của mình.
Tiến trình hoàn tiền

Google Play sẽ hoàn lại tiền bằng phương thức thanh toán mà bạn sử dụng để mua hàng vào lúc đầu. Thời gian hoàn tiền có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cách thức thanh toán của bạn.

Nếu quá trình hoàn tiền diễn ra lâu hơn dự kiến, hãy kiểm tra trạng thái hoàn tiền của bạn trên tài khoản Google Pay. Nếu trạng thái là "Đã hoàn tiền", bạn sẽ thấy một khoản tín dụng được tính cho phương thức thanh toán của mình. Nếu trạng thái là "Đã huỷ", đơn đặt hàng không hề bị tính tiền và vì thế bạn sẽ không thấy khoản tín dụng nào được tính cho phương thức thanh toán của mình.

Phương thức thanh toán

Thời gian hoàn tiền dự tính

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

3 – 5 ngày làm việc

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào công ty phát hành thẻ và đôi khi mất đến 10 ngày làm việc.

Nếu thẻ tín dụng của bạn không còn hoạt động thì khoản tiền hoàn lại sẽ được chuyển đến ngân hàng đã phát hành thẻ của bạn. Hãy liên hệ với ngân hàng để nhận lại khoản tiền đó.

TrueMoney Wallet, Linepay (chỉ ở Thái Lan)

1 – 5 ngày làm việc

Khoản tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản của người dùng.

AliPayHK (chỉ ở Hong Kong)

1 – 5 ngày làm việc

Khoản tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản ví điện tử của người dùng.

Boost (chỉ ở Malaysia) 1 – 5 ngày làm việc
Coins.ph (chỉ ở Philippines)

1 – 5 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản của người dùng.

Edy

1 – 5 ngày làm việc

Khoản tiền hoàn lại sẽ được tính vào số dư tín dụng Google Play của bạn.

Efecty (chỉ ở Colombia)

1 – 60 ngày làm việc

Khoản tiền hoàn lại sẽ được gửi vào tài khoản Google Play của bạn dưới dạng Số dư khuyến mãi trên Play với thời hạn là 12 tháng.

FPX (chỉ ở Malaysia) 7 ngày
GCash

1 – 5 ngày làm việc

Khoản tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản của người dùng.

Thanh toán qua nhà mạng (trả trước/trả tiền theo mức dùng)

1 – 30 ngày làm việc

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào nhà mạng và đôi khi lâu hơn.

Thanh toán qua nhà mạng (trả sau/theo hợp đồng)

1 – 2 bảng sao kê hằng tháng

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào nhà mạng, nhưng thường thì tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trên bảng sao kê thanh toán hằng tháng trong vòng 2 tháng. Nếu thấy lâu hơn, hãy liên hệ với nhà mạng để kiểm tra trạng thái xử lý.

GoPay và OVO (chỉ ở Indonesia)

1–5  ngày 

Số dư trong tài khoản Google Play (thẻ quà tặng hoặc số dư tín dụng)

1 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản Google Play của bạn. Đôi khi quá trình này có thể mất đến 3 ngày làm việc.

Google Pay

1 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản Google Pay của bạn. Đôi khi quá trình này có thể mất đến 3 ngày làm việc.

KakaoPay (chỉ ở Hàn Quốc)

3 – 5 ngày làm việc

Quá trình này đôi khi có thể mất đến 10 ngày làm việc. Nếu quá trình hoàn tiền mất nhiều thời gian hơn, hãy liên hệ với KakaoPay để biết thêm thông tin chi tiết.

Mercado Pago (Brazil and Mexico) 1 – 5 ngày làm việc
Ví điện tử MoMo (chỉ ở Việt Nam) 1 – 5 ngày làm việc

my paysafecard (Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Cộng hoà Séc, Hà Lan, Síp, Slovakia, Slovenia, Ý)

3 – 5 ngày làm việc
Octopus O! ePay (Chỉ ở Hong Kong)

1 – 5 ngày làm việc

Khoản tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản ví điện tử của người dùng.

Ngân hàng trực tuyến

1 – 10 ngày làm việc

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào ngân hàng của bạn, nhưng thường mất từ 4 đến 10 ngày làm việc.

PayPal

3 – 5 ngày làm việc

Quá trình này đôi khi có thể mất đến 10 ngày làm việc. Nếu bạn muốn nhận tiền hoàn lại bằng một phương thức thanh toán trong PayPal (chẳng hạn như tài khoản ngân hàng đã liên kết), hãy liên hệ với PayPal để biết thêm thông tin chi tiết.

Payco (chỉ ở Hàn Quốc)

3 – 5 ngày làm việc

Quá trình này đôi khi có thể mất đến 10 ngày làm việc. Nếu thấy lâu hơn, hãy liên hệ với PAYCO để biết thêm thông tin chi tiết.

Paytm (Ấn Độ) Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản ví điện tử của người dùng trong vòng 1 đến 5 ngày làm việc.
PIX (chỉ ở Brazil)

1 – 5 ngày làm việc

Promptpay (chỉ ở Thái Lan)
 • Nếu được phê duyệt, khoản tiền hoàn lại sẽ tự động được ghi có ngay lập tức dưới dạng số dư trong tài khoản Play của người dùng. 
 • Không hỗ trợ hoàn lại vào tài khoản ngân hàng ban đầu.
QIWI Кошелек (Nga và Kazakhstan)

3 – 5 ngày làm việc

Khoản tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản của người dùng. 

ShopeePay (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam) 15 ngày làm việc
Ví điện tử Touch n Go (chỉ ở Malaysia)

1 – 5 ngày làm việc

TrueMoney Wallet (chỉ ở Thái Lan) 1 – 5 ngày làm việc
VTC Pay (chỉ ở Việt Nam) 1 – 5 ngày làm việc
ZaloPay (chỉ ở Việt Nam) 1 – 5 ngày làm việc
ЮMoney [YooMoney] 13 ngày làm việc
Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi hoặc chuyển khoản qua ngân hàng của người dùng (Đài Loan)

2 – 3 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản E.SUN được liên kết của người dùng.

Verve (chỉ ở Nigeria)

1 – 30 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ không đặt lại giới hạn mua tối đa.

Merpay (chỉ ở Nhật Bản)

1 – 5 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản Merpay của người dùng.

Paypay (chỉ ở Nhật Bản)

1 – 5 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản Paypay của người dùng.

Chuyển khoản ngân hàng (Nigeria)

2 – 15 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản của người dùng.

Ví của nhà mạng (Ghana)

1 – 3 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản của người dùng.

BLIK (chỉ ở Ba Lan)

1 – 10 ngày làm việc

Tuỳ theo ngân hàng, tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản của người dùng.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10950192373669617870
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true