Nhận tiền hoàn lại trên Google Play

Google có thể hoàn tiền cho một số giao dịch mua trên Google Play, tùy thuộc vào chính sách hoàn tiền. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển.

3 cách để yêu cầu hoàn tiền trên Google Play

Quan trọng: Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu và mua hàng vào hoặc sau ngày 28 tháng 3 năm 2018, hãy tìm hiểu cách yêu cầu hoàn tiền.

Nếu nội dung đã mua không như mong đợi của bạn, không hoạt động hoặc bạn không còn muốn sử dụng nội dung đó, bạn có thể:

Chọn phương án:

Phương án 1: Yêu cầu nhà phát triển ứng dụng hỗ trợ

Hầu hết các ứng dụng trên Cửa hàng Play là do nhà phát triển bên thứ ba tạo ra chứ không phải Google. Nhà phát triển sẽ hỗ trợ ứng dụng của họ và đảm bảo chúng hoạt động tốt cho bạn.

Bạn nên liên hệ với nhà phát triển ứng dụng nếu:

 1. Bạn có câu hỏi về ứng dụng.
 2. Bạn đã mua hàng trong ứng dụng nhưng mục hàng đó chưa được giao hoặc không hoạt động như bạn mong đợi. 
 3. Bạn muốn được hoàn tiền và đã quá 48 giờ kể từ khi bạn thực hiện giao dịch mua. Nhà phát triển có thể trợ giúp về vấn đề mua hàng và có thể hoàn tiền theo chính sách của họ và luật hiện hành.  

Tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.

Phương án 2: Yêu cầu hoàn tiền trên trang web Google Play

Nếu chưa đến 48 giờ kể từ khi bạn mua một ứng dụng hoặc mua hàng trong ứng dụng, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trên Google Play. Nếu bạn mua nhạc, phim, sách hoặc nội dung khác, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền sau hơn 48 giờ (xem chính sách bên dưới).   

Bạn cũng có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách làm theo các hướng dẫn này. Bạn thường sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại trong vòng 15 phút nhưng cũng có thể mất đến bốn ngày làm việc.

Đối với các thiết bị phần cứng: Để trả lại thiết bị hoặc yêu cầu hoàn tiền cho các thiết bị bạn đã mua trên Google Store, hãy truy cập vào trang hoàn tiền trên Google Store để biết thêm thông tin.

Phương án 3: Yêu cầu hoàn tiền thông qua Trợ lý Google

Để yêu cầu hoàn tiền qua Trợ lý Google, bạn phải sử dụng tiếng Anh Mỹ trên thiết bị của mình.

Nói như sau với Trợ lý Google:

 • Cancel my Google Play apps order (Hủy đơn hàng ứng dụng của tôi trên Google Play)
 • I want a Google Play refund. (Tôi muốn Google Play hoàn tiền cho tôi.)
 • I need a refund from Google Play. (Tôi cần Google Play hoàn tiền cho tôi.)
 • How do I get a refund from Google Play (Làm cách nào để yêu cầu Google Play hoàn tiền)
 • I paid for an app, but I want a refund. (Tôi đã trả tiền mua một ứng dụng, nhưng tôi muốn được hoàn tiền.)

Tìm hiểu thêm về Trợ lý Google.

Hiện tại, bạn không thể yêu cầu Trợ lý Google hoàn tiền cho các gói đăng ký. Nếu bạn cần hoàn tiền cho một gói đăng ký, hãy yêu cầu hoàn tiền ở đây.

Lưu ý: Chính sách hoàn tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào nội dung bạn đã mua. Tìm hiểu thêm về các chính sách hoàn tiền khác nhau của Google Play.

Lưu ý: Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin liên quan đến các yêu cầu hoàn tiền với nhà phát triển. 

Chính sách hoàn tiền của Google Play

Chính sách hoàn tiền là khác nhau tùy thuộc vào nội dung bạn đã mua. Hãy chọn một liên kết để biết thêm thông tin.

Bạn có thể được tự động hoàn lại tiền nếu bạn gỡ cài đặt một ứng dụng trả phí ngay sau khi mua ứng dụng đó. Nếu muốn cài đặt lại ứng dụng, bạn sẽ phải mua lại ứng dụng đó và sẽ không còn có thể yêu cầu hoàn tiền cho lần mua này.

Lưu ý: Nếu bạn cung cấp thông tin tài khoản hay thanh toán cho người khác, hoặc có vẻ như đang lạm dụng chính sách của chúng tôi hoặc không bảo vệ tài khoản của bạn bằng quy trình xác thực, chúng tôi thường không thể hoàn tiền cho bạn.

Ứng dụng, trò chơi và hàng mua trong ứng dụng (bao gồm thuê bao)

Google không hoàn tiền cho hầu hết giao dịch mua trên Google Play. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ (xem bên dưới). Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển. Nhà phát triển có thể trợ giúp về vấn đề mua hàng và có thể hoàn tiền theo chính sách của họ và luật hiện hành.

Chính sách hoàn tiền

 1. Trong vòng 48 giờ: Bạn có thể được hoàn tiền tùy thuộc vào chi tiết giao dịch mua. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn này
 2. Sau 48 giờ: Hãy liên hệ với nhà phát triển để khắc phục vấn đề và tìm hiểu xem họ có thể hoàn tiền cho bạn không. Các nhà phát triển có chính sách và yêu cầu pháp lý của riêng họ và có thể hoàn tiền cho bạn. 

Lưu ý: bạn chỉ có thể trả lại một ứng dụng hoặc trò chơi để được hoàn tiền một lần. Nếu bạn mua lại ứng dụng hoặc trò chơi này, bạn sẽ không được hoàn tiền khi trả lại. Nếu được hoàn tiền, bạn sẽ mất quyền truy cập vào nội dung.

Đăng ký Google Play Âm nhạc và Google Play Newsstand

Xem phần liên quan dưới đây để xem chính sách đối với các gói đăng ký Google Play Âm nhạc hoặc Google Play Newsstand.

 

Hoàn tiền trên Google Play Phim & TV

Nếu video không thể phát bình thường, hãy thử các mẹo khắc phục sự cố phát lại này. Nếu bạn vẫn muốn được hoàn tiền hoặc yêu cầu hoàn tiền vì một lý do khác, hãy xem thông tin bên dưới. 

Khả năng được hoàn tiền

 • Nếu chưa bắt đầu xem, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua.
 • Nếu phim hoặc chương trình truyền hình của bạn bị lỗi, không có hoặc không hoạt động như đã mô tả thì bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 65 ngày sau khi mua.
 • Nếu bạn trả lại phim hoặc chương trình truyền hình để được hoàn tiền thì nội dung này có thể bị xóa khỏi thư viện của bạn và bạn có thể không xem được nội dung này.
Hoàn tiền trên Google Play Âm nhạc (bao gồm cả thuê bao)

Nếu nhạc không phát, hãy cố gắng khắc phục sự cố phát lại nhạc. Nếu bạn vẫn muốn được hoàn tiền hoặc yêu cầu hoàn tiền vì một lý do khác, hãy xem thông tin bên dưới. 

Đối với gói đăng ký Google Play Âm nhạc

Khi gói đăng ký của bạn đã bắt đầu, bạn không thể được hoàn tiền cho bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện. Nếu bạn không muốn đăng ký nữa, hãy hủy đăng ký. Bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào gói đăng ký cho đến cuối kỳ hạn mà bạn đã thanh toán.

Lưu ý: Đối với các gói đăng ký Pandora, Spotify hoặc các gói đăng ký phát nhạc trực tuyến khác, hãy xem phần ứng dụng, trò chơi và mua hàng trong ứng dụng ở trên.

Đối với các bài hát và album riêng lẻ

Tùy vào tình huống cụ thể, bạn có thể trả lại một bài hát hoặc album trong vòng 7 ngày làm việc sau khi mua miễn là bạn chưa tải xuống hoặc phát nó. Sau khi tải xuống hoặc phát nhạc trực tuyến, bạn không thể hủy đơn hàng của mình để được hoàn tiền trừ trường hợp nhạc không hoạt động bình thường.

Nếu bạn trả lại bài hát hoặc album, nội dung này có thể bị xóa khỏi thư viện và bạn có thể không nghe được nội dung.

Hoàn tiền trên Google Play Sách

Nếu sách điện tử hoặc sách nói của bạn không tải hoặc phát, hãy thử các bước khắc phục sự cố này. Nếu bạn vẫn muốn được hoàn tiền hoặc yêu cầu hoàn tiền vì một lý do khác, hãy xem thông tin bên dưới. 

Khả năng hoàn tiền cho những lần trả lại hàng riêng lẻ và gói sách

Đối với yêu cầu hoàn tiền cho sách điện tử:

 • Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, ngoại trừ sách điện tử cho thuê. Mọi giao dịch liên quan đến sách điện tử cho thuê đều là cuối cùng.
 • Nếu sách điện tử không hoạt động, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền bất kỳ lúc nào trong vòng 65 ngày kể từ ngày mua.
 • Nếu đã mua một gói sách điện tử, bạn sẽ chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền cho toàn bộ gói.

Khả năng hoàn tiền cho sách nói phụ thuộc vào nơi bạn đã mua sách nói:

 • Mọi giao dịch bán hàng đều là cuối cùng, ngoại trừ các trường hợp sau đây:
  • Khách hàng ở Hàn Quốc: Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, miễn là bạn chưa bắt đầu nghe sách nói.
  • Nếu sách nói không hoạt động, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền bất kỳ lúc nào.
  • Nếu đã mua một gói sách nói, bạn sẽ chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền cho toàn bộ gói.

Nếu yêu cầu hoàn tiền của bạn được chấp thuận, sách điện tử hoặc sách nói có thể bị xóa khỏi thư viện của bạn và bạn không thể đọc hay nghe sách.

Hoàn tiền trên Google Play Newsstand

Ấn phẩm đơn bản

Chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho các giao dịch mua ấn phẩm đơn bản của tạp chí trừ trường hợp bạn không thể truy cập ấn phẩm đó hoặc nội dung của ấn phẩm đó bị lỗi.

Gói đăng ký

Bạn có thể hủy các gói đăng ký bất cứ lúc nào.

 • Nếu bạn không thể truy cập nội dung, chúng tôi có thể hoàn tiền.
 • Nếu bạn hủy trong vòng 7 ngày đầu tiên của gói đăng ký hằng tháng (hoặc lâu hơn), chúng tôi có thể hoàn phí đăng ký cho tháng bạn đã hủy.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ có thể hoàn tiền cho các gói đăng ký đang hoạt động và không thể hoàn tiền cho những gói đăng ký đã kết thúc. Nếu bạn trả lại ấn bản, ấn bản có thể bị xóa khỏi thư viện và bạn có thể không truy cập được vào ấn bản đó.

Đăng ký với Google
Bạn có thể hủy Các đăng ký đã mua qua Tài khoản Google bất kỳ lúc nào. 
 • Nếu bạn không thể truy vào cập nội dung, chúng tôi có thể hoàn tiền.
 • Nếu bạn hủy trong vòng 48 giờ đầu tiên của đăng ký hàng tháng (hoặc lâu hơn), chúng tôi có thể hoàn phí đăng ký cho tháng bạn đã hủy.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ có thể hoàn tiền cho các đăng ký đang hoạt động và không thể hoàn tiền cho các đăng ký đã kết thúc.

Giao dịch mua thực hiện qua Trợ lý Google
Google không hoàn tiền cho hầu hết các giao dịch mua kỹ thuật số thực hiện qua Trợ lý Google. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ (hãy xem bên dưới). Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển. Nhà phát triển có thể trợ giúp về vấn đề mua hàng và có thể hoàn tiền theo chính sách của họ và luật hiện hành.

Chính sách hoàn tiền

 1. Trong vòng 48 giờ: Bạn có thể được hoàn tiền tùy thuộc vào chi tiết giao dịch mua. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn này
 2. Sau 48 giờ: Hãy liên hệ với nhà phát triển để khắc phục vấn đề và tìm hiểu xem họ có thể hoàn tiền cho bạn không. Các nhà phát triển có chính sách và yêu cầu pháp lý của riêng họ và có thể hoàn tiền cho bạn. 
Thẻ quà tặng Google Play và số dư Google Play

Thẻ quà tặng Play và số dư Play trả trước khác, gồm cả tiền đã nạp, đều không được hoàn lại tiền trừ khi bắt buộc theo luật. Số dư Play khuyến mại không được hoàn lại tiền.

 • Công dân Hoa Kỳ đã đổi thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng không phải khuyến mãi có thể yêu cầu hoàn tiền cho số dư Google Play của họ nếu số tiền thấp hơn $10.
 • Công dân Brazil đã đổi thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng không phải khuyến mãi có thể yêu cầu hoàn tiền cho số dư Google Play của họ.
 • Công dân Hàn Quốc đã đổi thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng không phải khuyến mại có thể yêu cầu hoàn lại số tiền trong thẻ nếu giá trị còn lại của số dư Google Play bằng hoặc thấp hơn 40% giá trị danh nghĩa của thẻ quà tặng.

Chính sách hoàn tiền cho thẻ quà tặng Google Play

Lưu ý: Điều này chỉ áp dụng với các quà tặng dưới hình thức tín dụng Google Play, đăng ký Google Play Âm nhạc hoặc Google Play Sách đã mua thông qua Google. Nếu quà tặng của bạn được mua qua một nhà bán lẻ bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà bán lẻ để biết thông tin hoàn tiền. 

Nếu bạn muốn trả lại quà tặng, hãy cho người mua biết để họ có thể liên hệ với chúng tôi. Lưu ý:

 • Chúng tôi chỉ có thể hoàn lại tiền cho người đã mua quà tặng. 
 • Chúng tôi chỉ có thể hoàn lại tiền cho những quà tặng chưa được đổi.
 • Không thể đổi mã quà tặng sau khi quà tặng được hoàn lại tiền. 
 • Chúng tôi chỉ hoàn tiền cho quà tặng dưới dạng tín dụng trên Google Play trong 3 tháng kể từ ngày mua. 
Chính sách hoàn lại tiền đã đóng góp trên Google Play
Google không thể hoàn lại các khoản đóng góp cho tổ chức phi lợi nhuận. Nếu bạn gặp vấn đề khi thanh toán, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Thời gian hoàn tiền

Tiến trình hoàn tiền

Tiền hoàn lại từ Google Play sẽ được trả lại bằng phương thức thanh toán đã sử dụng để mua hàng ban đầu. Thời gian hoàn tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào cách bạn thanh toán. 

Nếu quá trình hoàn tiền diễn ra lâu hơn dự kiến, hãy kiểm tra trạng thái hoàn tiền của bạn trên tài khoản Google Pay. Nếu trạng thái là "Đã hoàn tiền," bạn sẽ thấy một khoản tín dụng được tính cho phương thức thanh toán của mình. Nếu trạng thái là "Bị hủy", đơn đặt hàng không hề bị tính tiền và vì thế bạn sẽ không thấy khoản tín dụng nào được tính cho phương thức thanh toán của mình. 

Phương thức thanh toán

Thời gian hoàn tiền ước tính

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

3–5 ngày làm việc

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào công ty phát hành thẻ và đôi khi phải mất tối đa 10 ngày làm việc.

Nếu thẻ tín dụng của bạn không còn hoạt động thì khoản tiền hoàn lại sẽ chuyển đến ngân hàng đã phát hành thẻ của bạn. Hãy liên hệ với ngân hàng để nhận lại khoản tiền đó.

Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động (trả trước / trả theo mức dùng)

1-30 ngày làm việc

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ và đôi khi mất nhiều thời gian hơn.

Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động (trả sau / theo hợp đồng)

1-2 bảng sao kê hàng tháng

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn, nhưng thường khoản tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong 1-2 bảng sao kê thanh toán hàng tháng. Nếu mất nhiều thời gian hơn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để kiểm tra trạng thái.

Số dư trên Google Play (thẻ quà tặng hoặc số dư tín dụng)

1 ngày làm việc 

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản Google Pay của bạn. Đôi khi, quá trình này có thể mất tối đa 3 ngày làm việc.

Google Pay

1 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản Google Pay của bạn. Đôi khi, quá trình này có thể mất tối đa 3 ngày làm việc.

Ngân hàng trực tuyến

1-10 ngày làm việc

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào ngân hàng của bạn, nhưng thường mất từ 4 đến 10 ngày làm việc.

PayPal

3–5 ngày làm việc

Đôi khi, quá trình này có thể mất tối đa 10 ngày làm việc. Nếu bạn trả lại tiền bằng một phương thức thanh toán trong PayPal (chẳng hạn như tài khoản ngân hàng được liên kết), hãy liên hệ với PayPal để biết thêm thông tin chi tiết.

Payco (chỉ ở Hàn Quốc)

3–5 ngày làm việc

Đôi khi, quá trình này có thể mất tối đa 10 ngày làm việc. Nếu mất nhiều thời gian hơn, hãy liên hệ với PAYCO để biết thêm thông tin chi tiết.

Mercado Pago (chỉ ở Brazil) 3-5 ngày làm việc
my paysafecard (Ba Lan, Síp, Cộng hòa Séc, Slovakia, Slovenia) 3-5 ngày làm việc
Ví điện tử MoMo (chỉ ở Việt Nam) 1-5 ngày làm việc
VTC Pay (chỉ ở Việt Nam) 1-5 ngày làm việc
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?