Läs mer om Google Play och alternativa faktureringssystem

Nu kan utvecklare erbjuda sina användare alternativ till Google Plays faktureringssystem för betalningar av digitalt innehåll och digitala tjänster i följande länder:

 • Länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • Australien
 • Brasilien
 • Indien
 • Indonesien
 • Japan
 • Sydafrika
 • Sydkorea
 • USA

Google Plays faktureringssystem

Med Google Plays faktureringssystem kan du köpa digitala produkter och innehåll i appar, inklusive prenumerationer, på ett säkert sätt. Dina betalningsuppgifter sparas på ett säkert sätt i Google-kontot och delas inte med apputvecklarna. Du kan förhindra oavsiktliga köp genom att kräva autentisering varje gång ett köp görs.

Med Google Plays faktureringssystem kan du även ange en månatlig budget, kontrollera betalningshistoriken på ett och samma ställe i prenumerationscentret samt ställa in och hantera föräldrakontroller. Du kan skapa en familjegrupp, och om du är förälder i gruppen kan du ställa in en betalningsmetod för familjen som medlemmarna kan använda och kräva att du måste ge din tillåtelse till köp och nedladdningar av innehåll på Google Play. Om du får problem med ett köp på Google Play kan du även begära en återbetalning via Google Play.

Med Google Plays faktureringssystem blir det enkelt att betala med många olika betalningsmetoder världen över. Beroende på vilket land du bor i kan betalningsmetoderna omfatta debitering via mobilfaktura via en lokal operatör, digitala plånböcker, kontanter och presentkort till Play. Du kan dessutom få Play-poäng på det du köper. Läs mer om tillgängliga betalningsmetoder.

Läs mer om hur Google Plays faktureringssystem fungerar.

Alternativa faktureringssystem för användare

Beroende på vilket land du bor i och om utvecklaren väljer att delta kan utvecklaren låta dig välja mellan olika faktureringssystem för varje köp. Det val du gör styr

 • vem som ska skydda köptransaktionen, behandla betalningen och lagra betalningsuppgifter
 • vem som ska ge kundsupport för köpet
 • vilka förmåner som kan bli aktuella
 • vem som är ansvarig för tillämpliga konsumenträttigheter i EES-länder.

Vi är övertygade om att detta ska hjälpa dig att fatta ett genomtänkt beslut när du handlar i Plays ekosystem.

Obs! Användare i EES-länder kan erbjudas att använda ett alternativt faktureringssystem utan att få välja Google Plays faktureringssystem.

Användare i Australien, Brasilien, Indien, Indonesien, Japan, Sydafrika, Sydkorea och USA kan välja faktureringssystem för varje köp
Beroende på produkt kan utvecklare som säljer digitalt innehåll i sin app erbjuda möjligheten att betala via ett alternativt faktureringssystem utöver Google Plays faktureringssystem. Om du väljer att handla via ett alternativt faktureringssystem hanteras inte köpet av Google Play. Läs mer om hur du kontrollerar varifrån debiteringar på kontoutdraget kommer.
Användare i EES-länder
Utvecklare av appar som inte är spel som säljer digitalt innehåll och digitala tjänster i sina appar kan erbjuda dig att handla via ett alternativt faktureringssystem i stället för eller utöver Google Plays faktureringssystem. Om du väljer att handla via ett alternativt faktureringssystem sker inte transaktionen via Google, köpet hanteras inte av Google Play och du kan inte betala med saldot i Play eller presentkort till Play (om tillgängliga i ditt land). Andra Play-funktioner som köpkontroller, Play-erbjudanden, Play Pass-erbjudanden och hantering av prenumerationer i Plays prenumerationscenter är inte tillgängliga för dessa köp. Om du väljer att använda ett annat faktureringssystem agerar leverantören av faktureringssystemet som säljare vid transaktioner och är ensam ansvarig för att du får tillgång till och support för köpet (inklusive konsumenträttigheter som lagstadgade garantier enligt tillämplig lagstiftning). Läs mer om hur du kontrollerar varifrån debiteringar på kontoutdraget kommer.

Tips!

 • Google skyddar inte betalningsuppgifter som du delar med en utvecklare eller en alternativ faktureringsleverantör, till exempel din faktureringsadress och betalningsmetod.
 • När du väljer Google Play i kassan kan du välja följande funktioner:
  • Presentkort till Play eller Play-poäng
   • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.
  • Köpkontroller
  • Hantering av Play-prenumerationer
  • Play Pass-erbjudanden
 • Om du vill veta hur alternativa faktureringssystem tillhandahåller faktureringsfunktioner och förmåner kan du kontakta utvecklaren.

Alternativ fakturering för barn

Ett barn kan köpa digitalt innehåll i appar och kan betala antingen via Google Play eller ett annat sätt som utvecklaren erbjuder. Godkänna köp på Play gäller inte om ett barn använder utvecklarens faktureringssystem.

Första gången ett barn försöker göra ett köp i en app som erbjuder ett annat sätt att betala på måste föräldern eller vårdnadshavaren logga in innan köpet genomförs för att granska ett meddelande. Meddelandet beskriver andra sätt som barnet kan betala på för digitalt innehåll i appar. Nästa gång ett barn försöker göra ett köp i samma app uppmanas inte föräldern eller vårdnadshavaren att logga in för att se det här meddelandet. Barnet kan fortsätta utan föräldern.

Om ett barn använder ett annat sätt att betala för innehållet i appen än Google Play är det utvecklaren som

 • skyddar köpet, behandlar betalningen och lagrar betalningsuppgifterna
 • hjälper till vid frågor eller problem
 • tillhandahåller all annan hjälp med köpet.

Google skyddar köp som görs med Google Play. Om ditt barn uppfyller villkoren för Play-funktioner som presentkort till Play, Play Points, prenumerationshantering och Play Pass-erbjudanden är dessa funktioner bara tillgängliga för köp som görs med Google Play.

Vanliga frågor

Vilka länder ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)?
För närvarande omfattar EES: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
Vad händer om jag vill begära återbetalning för ett köp som gjorts via ett alternativt faktureringssystem?
Du kan inte begära återbetalning via Google för köp som gjorts via andra faktureringssystem. Vi rekommenderar att du kontaktar utvecklaren för att begära en återbetalning.
Hur kan jag se om jag handlar via Google Plays faktureringssystem eller ett alternativt faktureringssystem?

När en app erbjuder andra faktureringssystem kan du välja mellan Google Plays faktureringssystem eller ett alternativt faktureringssystem.

Om du bor i ett EES-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet):

 • En app kan bara erbjuda ett enda alternativt faktureringsalternativ.
 • Det går inte att betala via alternativa faktureringssystem med saldo i Play eller presentkort till Play.
 • Dessa Play-funktioner gäller inte för alternativa faktureringssystem:
  • Köpkontroller
  • Play-erbjudanden
  • Hantering av Play-prenumerationer
  • Play Pass-erbjudanden
Hur kan jag kontrollera om en transaktion har gjorts via Google Plays faktureringssystem eller ett alternativt faktureringssystem?

Du kan se hur transaktionen gjordes genom att kontrollera beställningshistoriken för Google Play eller kontoutdraget. Om köpet inte visas i beställningshistoriken för Google Play gjordes köpet antagligen via ett annat faktureringssystem. Ta reda på hur du granskar beställningshistoriken på Google Play eller kontrollerar om debiteringar kommer från Google Play eller en annan leverantör på kontoutdraget.


Tips! Se till att du har loggat in på Google-kontot du använde när du gjorde köpet. Läs mer om hur du lägger till ett konto eller byter konto.
Hur hanterar jag prenumerationer på appar med alternativa faktureringssystem? Kan jag se dem i prenumerationscentret för Play?

Apprenumerationer via alternativa faktureringssystem visas inte i prenumerationscentret för Play eller på play.google.com. Kontakta utvecklaren om du vill hantera eller säga upp prenumerationer som du har gjort via alternativa faktureringssystem.

Tips! Om du avinstallerar appen innebär det inte att din prenumeration sägs upp, oavsett om du prenumererar via Google Plays faktureringssystem eller ett alternativt faktureringssystem.

Vem ska jag kontakta för support vid problem med betalningar i ett alternativt faktureringssystem?
Kontakta utvecklaren om eventuella problem med betalningar (misslyckade betalningar, problem med att lägga till kreditkort osv.) via alternativa faktureringssystem.
Hur påverkas mina nuvarande aktiva prenumerationer i appar som erbjuder alternativa faktureringssystem?
Aktiva prenumerationer finns kvar i Google Plays faktureringssystem om du inte säger upp dem. Tänk på att prenumerationen inte sägs upp om du avinstallerar appen. Du kan hantera aktiva prenumerationer via prenumerationscentret för Play eller play.google.com även i fortsättningen. Läs mer om hur du hanterar prenumerationer på Google Play.
Kan jag ändra så att jag debiteras för en aktiv prenumeration via ett alternativt faktureringssystem i stället för Google Plays faktureringssystem?
Om du vill ändra hur en aktiv prenumeration debiteras måste du säga upp din nuvarande prenumeration och börja prenumerera igen. Tänk på att nuvarande pris och kampanjer kan påverkas om du säger upp prenumerationen.
Gäller inställningarna för autentisering och föräldrakontroll för köp via alternativa faktureringssystem?

Nej, inställningarna för autentisering och köpkontroll från Google gäller endast för köp som görs via Google Plays faktureringssystem. Läs mer om hur du ställer in och hanterar föräldrakontroller på Google Play eller hanterar autentiseringsinställningarna för köp via Google Plays faktureringssystem.

Krävs föräldragodkännanden fortfarande när barn vars Google-konto hanteras via Family Link laddar ned appar med alternativa faktureringssystem?
Ja, föräldragodkännanden via Family Link stöds fortfarande för nedladdningar av appar med alternativa faktureringssystem. Föräldrakontroller och autentiseringsinställningar för köp stöds dock bara för köp via Google Plays faktureringssystem. Läs mer om följande:
Jag har registrerat mig för Google Play Points. Får jag Google Play-poäng för köp som görs via alternativa faktureringssystem?
Nej, du får inte Google Play-poäng för köp som görs via alternativa faktureringssystem.
Kan jag betala via alternativa faktureringssystem med saldo i Play eller presentkort till Play?
Nej, det går inte att betala via alternativa faktureringssystem med saldo i Play.
Kan jag lösa in Play-erbjudanden för köp som görs via alternativa faktureringssystem?
Nej, det går bara att lösa in Play-erbjudanden för köp som görs via Google Plays faktureringssystem.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny