De instellingen van de Nest Hello videodeurbel wijzigen

Jij kunt bepalen wanneer je meldingen van de Google Nest Hello krijgt over activiteiten die de camera waarneemt en op welke activiteiten de camera moet letten. Je kunt ook een andere videokwaliteit kiezen voor de beelden die je camera vastlegt, de microfoon aan- en uitzetten, en zelfs de binnenbel uitzetten als je toe bent aan rust en stilte.

Zo ga je naar de instellingen van de Nest Hello:

  1. Tik op de videodeurbel in het startscherm van de Nest-app.
  2. Tik op het pictogram Instellingen .
  3. Zie onderstaande gedeelten voor meer informatie over elke instelling.

Camera aan/uit 

Met deze optie kun je de camera handmatig aan- en uitzetten, ongeacht de instellingen van de Thuis/Afwezig-functie of je schema (zie hieronder).

Wat er gebeurt wanneer je de camera in- of uitschakelt >

Binnenbel Aan/Uit 

Je kunt het geluid van de bel uitzetten, zodat hij niet afgaat als iemand op de knop van de Nest Hello drukt. Dit is bijvoorbeeld handig als je ziek bent en voor langere tijd niet gestoord wilt worden door het geluid van de deurbel.

Je ontvangt nog wel meldingen op je telefoon als iemand aanbelt en de bezoeker hoort wel een geluid als hij op de knop drukt. Maar jij hoort niet de binnenbel of bezoekersmeldingen van de Google Assistent.

Als je het geluid van de deurbel voor korte tijd wilt uitzetten, selecteer je Stiltetijd Quiet time icon.

Belangrijk: Als de Stiltetijd voorbij is en je de binnenbel niet hoort, controleer je je instellingen. Zorg dat de instelling Binnenbel Aan/Uit op aan staat.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

De microfoon-, speaker- en geluidsinstellingen van de Google Nest-camera wijzigen >

Tip: Als de deurbel geen wifi-verbinding meer heeft, wordt de binnenbel automatisch weer aangezet, ongeacht de instelling in de Nest-app. Dit zorgt ervoor dat je bel werkt terwijl je wifi- en verbindingsproblemen oplost

Thuis/Afwezig-functie 

Wanneer de Thuis/Afwezig-functie is ingeschakeld, kan de camera zichzelf automatisch inschakelen wanneer je weg bent en uitschakelen wanneer je thuiskomt.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

Hoe de camera werkt met de Thuis/Afwezig-functie >

Schema 

Als je de camera van de Nest Hello op specifieke tijdstippen wilt aanzetten en uitzetten, kun je een schema instellen.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

Hoe je de camera kunt inplannen zodat deze op bepaalde tijden wordt in- en uitgeschakeld >

Meldingen 

Je kunt zorgen dat je een melding ontvangt op je telefoon, via e-mail of beide wanneer de camera activiteit waarneemt. Je kunt ook kiezen op welke activiteiten de camera moet letten en of je altijd meldingen wilt ontvangen of alleen als je weg bent.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

Meer informatie over camerameldingen en hoe je instellingen kunt wijzigen >

Bezoekersmeldingen 

Als je een speaker of scherm met de Google Assistent hebt, kun je de Assistent laten aankondigen dat er een bezoeker is wanneer deze op de Nest Hello drukt. Als je een abonnement hebt op Google Nest Aware en je de naam van je bezoeker hebt opgeslagen bij vertrouwde gezichten, kan de Assistent zelfs uitspreken wie je bezoeker is. Dit kun je instellen in de Google Home-app.

Hoe je Nest Hello-bezoekersmeldingen van de Google Assistent ontvangt op een speaker of scherm >  

Kwaliteit en bandbreedte 

Wanneer de internetverbinding traag is of als je een internetabonnement hebt met een maandelijkse datalimiet, kun je deze instelling wijzigen om te zorgen dat je camera minder data verbruikt.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

De videokwaliteit van de camera wijzigen >

Nachtzicht 

Met Nachtzicht detecteert je camera activiteit wanneer er minder of geen licht is.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

Hoe Nest-camera's bij daglicht en in het donker kunnen zien >

Camera delen 

Via deze optie kun je zien of je de videobeelden van je camera met anderen deelt.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

De videostream van je camera delen of privé maken >

Activiteitsgeschiedenis 

Als je geen Nest Aware-abonnement hebt, toont de Nest-app momentopnamen van activiteit die de camera in de laatste paar uur heeft waargenomen.

Als je activiteitsgeschiedenis uitzet, stopt de camera met het maken van momentopnamen en worden al je bestaande momentopnamen verwijderd.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

Afmelden voor de kosteloze momentopnamen in Beeldlijn en de kosteloze activiteitsgeschiedenis uitschakelen >

Statuslampje 

De Nest Hello heeft een klein statuslampje dat gaat branden wanneer de camera videobeelden opneemt of iemand de live feed bekijkt. Met deze optie kun je de helderheid van het lampje aanpassen.

Het statuslampje en de lichtring schakelen voor bepaalde activiteiten altijd aan. Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

De betekenis van de lampjes en geluiden >

Duur van bel 

Met deze optie kun je instellen hoelang de deurbel klinkt wanneer iemand op de Nest Hello-knop drukt.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als je een elektrische bel hebt. Hij werkt niet voor een mechanische bel.

Microfoon 

Je kunt de microfoon van de Nest Hello in- of uitschakelen. Houd er rekening mee dat als de microfoon uit staat, hij geen geluiden oppikt en je niet kunt horen wat mensen bij je deur doen.

Opmerking: Controleer voordat je de microfoon of geluidsopname uitzet of dit is toegestaan volgens de toepasselijke privacywetgeving.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

De microfoon-, speaker- en geluidsinstellingen van de Nest-camera wijzigen >

Gesproken taal 

Wanneer iemand aanbelt, kun je de Nest Hello laten antwoorden met een vooraf opgenomen Snelle reactie in de taal van je keuze.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

Snelle reacties gebruiken >

Wifi-verbinding 

Via deze optie kun je een ander wifi-netwerk voor je camera kiezen.

Tip: Wijzig deze optie alleen als het echt nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval als je het wifi-wachtwoord hebt gewijzigd, een nieuwe router hebt of je het wifi-netwerk een andere naam hebt gegeven.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

Wat je moet doen als je je wifi-wachtwoord wijzigt of je router vervangt >

Waar 

Hier kun je de Nest Hello de naam geven van de locatie, bijvoorbeeld 'Veranda'. Tijdens de configuratie kies je in eerste instantie een locatie in een lijst, maar je kunt de naam van een locatie wijzigen of zelf een locatie toevoegen.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

De naam van je Nest Hello wijzigen >

Geschiedenis verwijderen 

Als je wilt, kun je de complete videogeschiedenis, inclusief eventuele momentopnamen, voorgoed verwijderen. Hierbij worden echter niet de clips verwijderd die je in je account hebt opgeslagen.

Belangrijk: Als je de videogeschiedenis van je camera verwijdert, wordt alles gewist wat tot dan toe is opgenomen. Nadat je de videogeschiedenis en momentopnamen hebt gewist, zijn deze definitief verwijderd. Je kunt ze dus niet meer herstellen. Er worden geen back-ups bewaard.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

De videogeschiedenis en momentopnamen van de camera verwijderen >

Camera verwijderen 

Je kunt zo nodig de Nest Hello uit je account verwijderen en helemaal opnieuw beginnen.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

Een product verwijderen uit je account in de Nest-app >

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?