Γλωσσάριο

Δεν γνωρίζετε τι σημαίνει κάποιος όρος; Δείτε ορισμούς κοινών λειτουργιών και εννοιών του AdWords, καθώς και συνδέσμους όπου θα βρείτε επιπλέον λεπτομέρειες ή οδηγίες ρύθμισης.

Βασικοί όροι του Google Ads

Όλοι οι όροι του Google Ads

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού