Κατάλληλες εμφανίσεις ξενοδοχείων: Ορισμός

Ο συνολικός αριθμός των ευκαιριών που είχε η Διαφήμιση ξενοδοχείου σας την καταλληλότητα να εμφανιστεί (δηλαδή συμμετείχε στη δημοπρασία), με βάση τα κριτήρια στόχευσης κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού