Stav klíčového slova: definice

Stav jednotlivých klíčových slov, který udává, zda může příslušné klíčové slovo spouštět reklamy, aby se aktuálně zobrazovaly.

Informace o aktuálním stavu klíčových slov naleznete ve sloupci Stav na stránce Klíčová slova. Pokud se na klíčové slovo vztahuje několik stavů, zobrazíme nejdříve nejrelevantnější stav.

Seznam stavů klíčových slov, které se mohou zobrazit:

Převzaté stavy

Klíčové slovo nespouští reklamy, protože je součástí kampaně nebo reklamní sestavy, která v současné době není aktivní.

 • Kampaň pozastavena nebo Reklamní sestava pozastavena – klíčové slovo je součástí reklamní sestavy nebo kampaně, která neběží, protože jste ji dříve pozastavili.
 • Kampaň odstraněna nebo Reklamní sestava odstraněna – klíčové slovo je součástí reklamní sestavy nebo kampaně, která neběží, protože jste ji dříve odstranili.
 • Kampaň nevyřízena – klíčové slovo je součástí kampaně, která dosud neběží, protože má datum zahájení v budoucnosti.
 • Kampaň ukončena – klíčové slovo je součástí kampaně, která již neběží, protože uplynulo datum jejího ukončení.
 • Kampaň pozastavena – klíčové slovo je součástí kampaně, která je dočasně pozastavena, protože byl vyčerpán předplacený zůstatek účtu.

Manuální stavy

Klíčové slovo nespouští žádné reklamy kvůli nastavení, které jste změnili.

 • Pozastavené – klíčové slovo nespouští reklamy, protože jste je dříve pozastavili.
 • Odstraněné – klíčové slovo nespouští reklamy, protože jste je dříve odstranili.

Stavy schválení

Klíčové slovo se nachází v určité fázi schvalovacího procesu, v rámci kterého společnost Google kontroluje, zda klíčová slova splňují zásady inzerce.

 • Schválené – klíčové slovo bylo zkontrolováno a může být využito k zobrazování reklam.
 • Aktivní – klíčové slovo může spouštět reklamy.
 • Čeká na kontrolu – klíčové slovo může spouštět reklamy ve Vyhledávání Google, ale ne na jiných webech. V těchto situacích nebude moci klíčové slovo spouštět reklamy, dokud nebude schváleno. To může trvat až jeden pracovní den.
 • Odesláno ke kontrole – klíčové slovo neaktivuje reklamy, budou se zobrazovat až po jeho schválení. To může trvat až jeden pracovní den.
 • Zamítnuté – klíčové slovo nemůže spouštět reklamy, protože porušuje zásady Google Ads.

Systémové stavy

Na výkon klíčového slova má vliv jiný faktor.

 • Nízký objem vyhledávání – klíčové slovo je dočasně pozastaveno, protože zaznamenává velmi nízký provoz vyhledávání na Googlu. To napovídá, že ve vztahu k většině uživatelských vyhledávání není příliš relevantní.
 • Nízký počet zobrazení kvůli nízkému skóre kvality – skóre kvality klíčového slova je velmi nízké a brání reklamě v častém zobrazování.
 • Pod odhadem nabídky pro první stránku – klíčové slovo je aktivní a může spustit reklamu. Nabídka ceny za proklik (CPC) však nedosahuje výše, která by mohla reklamu umístit na první stránku s výsledky vyhledávání Google.
 • Málo odpovídajících stránek – klíčové slovo je dočasně pozastaveno, protože odpovídá velmi malému počtu stránek. To znamená, že toto sousloví se příliš často nevyskytuje v obsahu v Obsahové síti.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory