Αυτόματες τοποθετήσεις: Ορισμός

Ένας όρος που χρησιμοποιείται στις αναφορές του Google Ads, για να περιγράψει ιστοσελίδες, βίντεο και εφαρμογές στο Δίκτυο προβολής όπου οι διαφημίσεις σας εμφανίζονται αυτόματα, βάσει της στόχευσης που έχετε επιλέξει. Ενώ μπορείτε να στοχεύετε μεμονωμένα τοποθετήσεις, όπως ιστοσελίδες, βίντεο και εφαρμογές στις διαφημίσεις σας, οι αυτόματες τοποθετήσεις είναι το αποτέλεσμα της τοποθέτησης των διαφημίσεών σας με βάση τις άλλες μεθόδους στόχευσης που χρησιμοποιείτε, όπως λέξεις-κλειδιά ή θέματα.

Σημείωση: Ενώ οι διαφημίσεις έξυπνων καμπανιών προβάλλονται στο Δίκτυο προβολής, οι λεπτομέρειες σχετικά με το πού εμφανίζονται αυτές οι διαφημίσεις δεν αναγράφονται στην προκαθορισμένη αναφορά Αυτόματες τοποθετήσεις (ομάδα).

Δείτε πώς λειτουργούν οι αυτόματες τοποθετήσεις:

  • Αν χρησιμοποιείτε έναν τύπο καμπάνιας που προβάλλεται μόνο στο Δίκτυο προβολής, αλλά και μια μέθοδο στόχευσης εκτός των στοχευμένων τοποθετήσεων στις καμπάνιες αυτές, τότε οι διαφημίσεις σας θα έχουν την ευκαιρία να εμφανίζονται αυτόματα στους ιστοτόπους του Δικτύου προβολής. Αυτές οι εμφανίσεις θα εκφράζονται ως αυτόματες τοποθετήσεις στον πίνακα στατιστικών στοιχείων της σελίδας Τοποθετήσεις, στο Google Ads.
  • Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας σε αυτόματες τοποθετήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά στόχευση τοποθέτησης. Προσθέστε τοποθετήσεις στην ομάδα διαφημίσεών σας, ώστε οι διαφημίσεις σας να είναι κατάλληλες για προβολή μόνο στους ιστοτόπους που επιλέγετε.

Παράδειγμα

Αν στην ομάδα διαφημίσεών σας χρησιμοποιείτε λέξεις-κλειδιά για τη στόχευση, θα προσπαθήσουμε να αντιστοιχίσουμε τις διαφημίσεις σας με συναφείς τοποθετήσεις βάσει της λίστας λέξεων-κλειδιών, μεταξύ άλλων παραγόντων. Για παράδειγμα, αν έχετε μια ομάδα διαφημίσεων με λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με ανδρικά υποδήματα, οι διαφημίσεις της συγκεκριμένης ομάδας διαφημίσεων μπορεί να εμφανιστούν σε ιστοσελίδες σχετικές με υποδήματα. Αυτοί οι ιστότοποι θα εμφανίζονται ως αυτόματες τοποθετήσεις στον πίνακα στατιστικών στοιχείων της σελίδας Τοποθετήσεις, στο Google Ads.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού