Αναγνωριστικό κλικ Google (GCLID): Ορισμός

Το αναγνωριστικό κλικ Google (GCLID) είναι μια παράμετρος που μεταβιβάζεται στο URL με κλικ σε διαφημίσεις, για να προσδιορίζει την καμπάνια και άλλα χαρακτηριστικά του κλικ που σχετίζονται με τη διαφήμιση, ώστε να πραγματοποιείται η παρακολούθηση διαφημίσεων και η απόδοση καμπάνιας. Στο Google Ads, αυτή η παράμετρος ενεργοποιείται μέσω της ενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης προσθήκης ετικετών. Είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση μετατροπών ιστοτόπων του Google Ads, ενώ χρησιμοποιείται επίσης για τη σύνδεση δεδομένων μεταξύ του Google Ads και του Google Analytics. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με λειτουργίες όπως η παρακολούθηση μετατροπών εκτός σύνδεσης.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού