Πληθυσμός: Ορισμός

Ο συνολικός αριθμός χρηστών στα δημογραφικά στοιχεία και την τοποθεσία στόχευσης. Για τους σχεδιασμούς μέσων στο Εργαλείο σχεδιασμού προσέγγισης χρηστών, τα δεδομένα πληθυσμού βασίζονται στα εξής:

  • Απογραφή πληθυσμού: Ο συνολικός αριθμός των χρηστών στα δημογραφικά στοιχεία και την τοποθεσία στόχευσης.
  • Ψηφιακός πληθυσμός: Ο συνολικός αριθμός των χρηστών στα δημογραφικά στοιχεία και την τοποθεσία στόχευσης που ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τις τελευταίες 30 ημέρες.
  • Τηλεοπτικός πληθυσμός: Ο συνολικός αριθμός των χρηστών στα δημογραφικά στοιχεία και την τοποθεσία στόχευσης που ανέφεραν ότι παρακολούθησαν τηλεόραση τις τελευταίες 30 ημέρες.
  • Πληθυσμός στο YouTube: Ο συνολικός αριθμός των χρηστών του κοινού-στόχου τους οποίους μπορείτε να προσεγγίσετε με διαφημίσεις στο YouTube κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου 28 ημερών.

Στο Εργαλείο σχεδιασμού προσέγγισης χρηστών, η αλλαγή του πληθυσμού ενημερώνει:

  • το ποσοστό προσέγγισης χρηστών,
  • το μέγεθος του πληθυσμού,
  • τις μετρήσεις "βαθμός αξιολόγησης στόχου" (TRP) και "κόστος ανά βαθμό αξιολόγησης στόχου" (CPP).

Το μέγεθος του πληθυσμού δεν επηρεάζει τον αριθμό των χρηστών που μπορεί να προσεγγίσει το σχέδιό σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας