Giúp nhà quảng cáo tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) trong Google Ads

Google có lịch sử lâu dài về việc ưu tiên người dùng trong mọi việc chúng tôi thực hiện. Chúng tôi cam kết không bán thông tin cá nhân của người dùng, đồng thời cam kết cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng, cũng như cho phép người dùng kiểm soát trải nghiệm quảng cáo của họ thông qua trang Tài khoản của tôimột số tính năng khác để giúp bạn quản lý tài khoản của mình. Theo Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa của mình, chúng tôi không bao giờ sử dụng thông tin nhạy cảm để cá nhân hóa quảng cáo. Chúng tôi cũng đầu tư vào các sáng kiến như Liên minh cho quảng cáo tốt hơn, Google Sáng kiến Tin tứcads.txt để hỗ trợ một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh, ổn định.

Google hoan nghênh các luật về quyền riêng tư để bảo vệ người tiêu dùng. Vào tháng 5 năm 2018, chúng tôi đã giới thiệu một số nội dung cập nhật để giúp các nhà quảng cáo và nhà xuất bản tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). 

Hôm nay, chúng tôi đang xây dựng nhóm tính năng đó bằng cách cung cấp quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế. Quy trình này sẽ hoạt động như quy định dưới đây, để giúp các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và đối tác quản lý tình trạng tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA).  

Giới thiệu về Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) là một luật mới liên quan đến quyền riêng tư về dữ liệu nhằm thiết lập các quyền khác nhau cho cư dân tiểu bang California. Luật áp dụng cho các công ty kinh doanh tại California và đáp ứng một trong các tiêu chí liên quan đến doanh thu, xử lý dữ liệu và các yếu tố khác. CCPA yêu cầu cung cấp cho cư dân quyền từ chối cho phép "bán" "thông tin cá nhân" của họ, (theo định nghĩa của các thuật ngữ này trong luật), trong đó quyền từ chối được cung cấp qua một đường liên kết nổi bật "Không bán thông tin cá nhân của tôi" trên trang chủ của bên "bán". CCPA nhận thức rõ một số trường hợp ngoại lệ nhất định đối với định nghĩa về việc "bán", vì vậy không phải tất cả các hoạt động truyền thông tin cá nhân đều là "bán". Ví dụ: việc truyền thông tin cá nhân cho "nhà cung cấp dịch vụ" theo luật pháp không phải là một hoạt động bán.

Giới thiệu về chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế

Chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế nhằm giúp nhà quảng cáo, nhà xuất bản và đối tác tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA). Với chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, Google sẽ hạn chế cách chúng tôi sử dụng một số giá trị nhận dạng duy nhất và các dữ liệu khác được xử lý trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn, chỉ nhằm thực hiện một số mục đích kinh doanh nhất định. Đối với dữ liệu áp dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, các mục đích kinh doanh này bao gồm phân phối quảng cáo, báo cáo và đo lường, bảo mật và phát hiện gian lận, gỡ lỗi và cải thiện cũng như phát triển các tính năng cho các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Theo các điều khoản của phụ lục về CCPA dành cho nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho bạn đối với dữ liệu được xử lý trong khi áp dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế.

Chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế hoạt động theo cách khác nhau trên các sản phẩm của chúng tôi. Các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và đối tác cần đảm bảo rằng việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm cả quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế, đáp ứng các yêu cầu về việc tuân thủ CCPA của họ. Đối với các sản phẩm yêu cầu thao tác để áp dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, các đối tác phải tự quyết định thời điểm và cách thức bật chế độ này. Một số đối tác có thể quyết định bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho mỗi người dùng (ví dụ: sau khi người dùng chọn không cho phép bằng cách nhấp vào đường liên kết "Không bán thông tin cá nhân của tôi"). Ngoài ra, đối với các sản phẩm có hỗ trợ chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, một số đối tác có thể bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho tất cả người dùng ở California.

Cuối cùng, các đối tác đã triển khai chế độ Kiểm soát quyền riêng tư trên toàn cầu có thể chọn bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế khi họ nhận được tín hiệu chọn không tham gia GPC.

Việc xử lý dữ liệu bị hạn chế không bao gồm việc gửi hoặc tiết lộ dữ liệu cho các bên thứ ba mà bạn có thể đã cho phép trong các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Đồng thời, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã thực hiện mọi biện pháp bắt buộc đối với các bên thứ ba đó để tuân thủ CCPA. Nếu bạn đã chia sẻ dữ liệu từ một sản phẩm của Google với một sản phẩm khác thông qua hoạt động tích hợp sản phẩm hoặc thông qua các phương thức khác, thì dữ liệu sẽ phải tuân theo các điều khoản của sản phẩm nhận dữ liệu sau khi bạn chia sẻ.

Các sản phẩm và tính năng đã hoạt động và sử dụng tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế

Các sản phẩm và tính năng sau của Google Ads đã hoạt động và sử dụng tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế:

Người dùng các sản phẩm và tính năng này không cần làm gì cả.

Nếu bạn đã chia sẻ dữ liệu từ một sản phẩm của Google với một sản phẩm khác thông qua hoạt động tích hợp sản phẩm hoặc thông qua phương thức khác, thì dữ liệu sẽ phải tuân theo các điều khoản của sản phẩm nhận dữ liệu sau khi bạn chia sẻ.

Sản phẩm và tính năng yêu cầu hành động để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế

Khi bạn bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế, Google sẽ hạn chế cách Google sử dụng dữ liệu. Một số tính năng sẽ không thể sử dụng được, bao gồm cả thêm người dùng vào danh sách tiếp thị lại, thêm người dùng vào danh sách gốc đối tượng tương tự cho hoạt động tiếp thị lại và chức năng có liên quan. Đối với Chiến dịch ứng dụng, việc bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế có thể đồng nghĩa với việc người dùng cài đặt ứng dụng của bạn sẽ tiếp tục nhìn thấy quảng cáo cho ứng dụng đó sau khi cài đặt.

Ngay cả khi bạn đã bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế, quảng cáo có tính năng theo dõi quảng cáo của bên thứ ba hoặc phân phát quảng cáo của bên thứ ba, ở nơi đủ điều kiện để phân phối (ví dụ: trên Mạng Hiển thị của Google), sẽ phân phối trừ khi nhà xuất bản tắt các tính năng đó. Cam kết theo hợp đồng của Google về việc xử lý dữ liệu bị hạn chế không áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ theo dõi và phân phối của bên thứ ba đó. Bạn cần đảm bảo là mình đã thực hiện các biện pháp phù hợp bắt buộc đối với các bên thứ ba đó để tuân thủ CCPA của bạn. Đối với quảng cáo phân phát qua tính năng trao đổi chéo để hiển thị, Google sẽ không đặt giá thầu cho các yêu cầu giá thầu trong đó nhà xuất bản đã gửi tín hiệu từ chối.

Lưu ý rằng, ngay cả khi đã bật tùy chọn xử lý dữ liệu hạn chế, theo dõi lượt chuyển đổi và phép đo lường chiến dịch sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.
Bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế
Sản phẩm  Bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế
Google Ads

Google Ads cung cấp cho bạn hai phương thức để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế:

 1. Bạn có thể đặt thông số “restricted_data_processing mới trong thẻ toàn trang web để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho những người dùng cụ thể trên trang web của bạn.
 2. Hộp đánh dấu trong giao diện Google Ads, giúp bạn định cấu hình thẻ tiếp thị lại Google Ads để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho tất cả người dùng ở California.

Để biết thêm chi tiết, bao gồm cả các ví dụ, vui lòng xem bài viết này.

Google Analytics, Google Analytics cho Firebase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nếu bạn là khách hàng của Google Analytics hoặc Google Analytics cho Firebase thì theo phụ lục của Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) dành cho nhà cung cấp dịch vụ, Google Analytics sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ trong trường hợp bạn tắt tính năng chia sẻ với các sản phẩm và dịch vụ của Google.

Nếu bạn xuất dữ liệu từ Google Analytics hoặc từ Google Analytics cho Firebase sang các sản phẩm khác (như Google Ads) do việc tích hợp sản phẩm, dữ liệu đó phải tuân theo các điều khoản dịch vụ của các sản phẩm đó.

Google Analytics cung cấp một nhóm công cụ cho phép bạn kiểm soát cách thu thập dữ liệu và việc dữ liệu có được dùng để cá nhân hóa quảng cáo hay không. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem mục Chia sẻ danh sách đối tượng ở bên dưới hoặc truy cập vào mục “Cá nhân hóa quảng cáo” trong trung tâm trợ giúp Google Analytics.
Chiến dịch ứng dụng

Nếu bạn đo lường lượt chuyển đổi trong ứng dụng bằng cách sử dụng Google Analytics cho SDK Firebase, thì bạn có hai tùy chọn:

 1. Bạn có thể tắt tính năng quảng cáo được cá nhân hóa ở cấp người dùng. Khi đó, tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế sẽ được bật cho một số người dùng cụ thể của ứng dụng.
 2. Bạn có thể tắt tính năng quảng cáo được cá nhân hóa cho một khu vực địa lý cụ thể (ví dụ: California) để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho tất cả người dùng ứng dụng ở California.
Trình quản lý thẻ của Google Hiện có một trường mới trong thẻ Google Ads (Lượt chuyển đổi và Tiếp thị lại) trong Trình quản lý thẻ của Google: "Bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế". Hãy làm theo các hướng dẫn này để thiết lập trường đó.

*Lưu ý: Những khách hàng hiện đang sử dụng thông số allow_ad_personalization_signals để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế có thể tiếp tục sử dụng thông số này. Tuy nhiên, sau này Google có thể sẽ yêu cầu bạn phải sử dụng thông số restricted_data_processing.

Chia sẻ danh sách đối tượng

Nếu bạn đã bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế trong Google Ads, thì tùy chọn này chỉ áp dụng cho những danh sách đối tượng đã tạo bằng thẻ Google Ads. Nếu đã chia sẻ danh sách đối tượng từ Google Analytics, Display & Video 360 hoặc Search Ads 360 với Google Ads, bạn cần chuyển đến các sản phẩm đó để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho dữ liệu được xuất sang Google Ads. Hãy xem bảng bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết: 

Bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho dữ liệu được xuất sang Google Ads

Sản phẩm      Cách bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho dữ liệu được xuất sang Google Ads
Google Analytics                      

Bạn có thể kiểm soát xem dữ liệu Google Analytics của mình có được dùng để cá nhân hóa quảng cáo hay không thông qua các tùy chọn sau:

 1. Tắt trên mỗi khu vực (của người dùng cuối) hoặc cho toàn bộ thuộc tính của bạn thông qua các tùy chọn cài đặt thuộc tính này.
 2. Loại trừ các sự kiện hoặc thuộc tính người dùng cụ thể thông qua các tùy chọn cài đặt này (Chỉ Web và ứng dụng).
Tự động tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo cho mỗi phiên hoạt động hoặc sự kiện bằng cách thực hiện các thay đổi này đối với cấu hình thẻ.
Display & Video 360                                                                                      

Để tắt tính năng chia sẻ danh sách đối tượng với Google Ads từ Display & Video 360, bạn có 3 tùy chọn trong Display & Video 360: 

 1. Bạn có thể tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo thông qua thông số thẻ toàn trang web.
 2. Bạn có thể loại trừ các hoạt động Floodlight khỏi quảng cáo được cá nhân hóa.
 3. Bạn có thể tắt tính năng chia sẻ danh sách đối tượng.
Search Ads 360 Search Ads 360 hiện không cho phép xuất đối tượng sang Google Ads cho Tìm kiếm. Ngoài ra, người dùng ở California sẽ không được thêm vào danh sách tiếp thị lại từ Mạng tìm kiếm và Mạng xã hội sang Mạng hiển thị. Bạn có thể đọc bài viết này để tìm hiểu thêm.

Giới thiệu về tùy chọn xử lý dữ liệu theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) của IAB

Google hiện không phải là bên ký kết Hợp đồng nhà cung cấp dịch vụ giới hạn của IAB Privacy. Tuy nhiên, chúng tôi đã tích hợp Bản đặc tả kỹ thuật của Khung chương trình CCPA của IBA phiên bản 1.0 cho thẻ chuyển đổi và tiếp thị lại Google Ads để đọc chuỗi us_privacy trên trang web của nhà quảng cáo.

Các nhà quảng cáo chọn sử dụng tín hiệu IAB phải tuân thủ bản đặc tả kỹ thuật do IAB Tech Lab cung cấp để triển khai chuỗi us_privacy trên trang của họ. Thẻ Google Ads của chúng tôi sẽ tương tác với trang nhà quảng cáo để truy xuất chuỗi us_privacy và áp dụng tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế khi chuỗi cho biết người dùng đã chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa. 

 • Khi chuỗi IAB cho biết người dùng chưa chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa, thì sẽ không có thay đổi nào đối với cách hoạt động.
 • Khi chuỗi IAB cho biết người dùng đã chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa, Google sẽ cho phép bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false