Giúp nhà quảng cáo tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) trong Google Ads

Google có lịch sử lâu dài về việc ưu tiên người dùng trong mọi việc chúng tôi thực hiện. Chúng tôi cam kết không bán thông tin cá nhân của người dùng, đồng thời cam kết cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng, cũng như cho phép người dùng kiểm soát trải nghiệm quảng cáo của họ thông qua trang Tài khoản của tôimột số tính năng khác để giúp bạn quản lý tài khoản của mình. Theo Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa của mình, chúng tôi không bao giờ sử dụng thông tin nhạy cảm để cá nhân hóa quảng cáo. Chúng tôi cũng đầu tư vào các sáng kiến như Liên minh cho quảng cáo tốt hơn, Google Sáng kiến Tin tứcads.txt để hỗ trợ một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh, ổn định.

Google hoan nghênh các luật về quyền riêng tư để bảo vệ người tiêu dùng. Vào tháng 5 năm 2018, chúng tôi đã giới thiệu một số nội dung cập nhật để giúp các nhà quảng cáo và nhà xuất bản tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). 

Hôm nay, chúng tôi đang xây dựng nhóm tính năng đó bằng cách cung cấp quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế. Quy trình này sẽ hoạt động như quy định dưới đây, để giúp các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và đối tác quản lý tình trạng tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA).  

Giới thiệu về Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) là một luật mới liên quan đến quyền riêng tư về dữ liệu nhằm thiết lập các quyền khác nhau cho cư dân tiểu bang California. Luật áp dụng cho các công ty kinh doanh tại California và đáp ứng một trong các tiêu chí liên quan đến doanh thu, xử lý dữ liệu và các yếu tố khác. CCPA yêu cầu cung cấp cho cư dân quyền từ chối cho phép "bán" "thông tin cá nhân" của họ, (theo định nghĩa của các thuật ngữ này trong luật), trong đó quyền từ chối được cung cấp qua một đường liên kết nổi bật "Không bán thông tin cá nhân của tôi" trên trang chủ của bên "bán". CCPA nhận thức rõ một số trường hợp ngoại lệ nhất định đối với định nghĩa về việc "bán", vì vậy không phải tất cả các hoạt động truyền thông tin cá nhân đều là "bán". Ví dụ: việc truyền thông tin cá nhân cho "nhà cung cấp dịch vụ" theo luật pháp không phải là một hoạt động bán.

Giới thiệu về quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế

Quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế nhằm giúp nhà quảng cáo, nhà xuất bản và đối tác tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA). Với việc xử lý dữ liệu bị hạn chế, Google sẽ hạn chế cách Google sử dụng một số giá trị nhận dạng duy nhất và các dữ liệu khác được xử lý trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn, chỉ nhằm thực hiện một số mục đích kinh doanh nhất định. Đối với dữ liệu áp dụng quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế, các mục đích kinh doanh này bao gồm phân phối quảng cáo, báo cáo và đo lường, bảo mật và phát hiện gian lận, gỡ lỗi và cải thiện cũng như phát triển các tính năng cho các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Theo các điều khoản của phụ lục nhà cung cấp dịch vụ CCPA, chúng tôi sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho bạn đối với dữ liệu được xử lý trong khi bật quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế. 

Quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế hoạt động khác nhau trên các sản phẩm của chúng tôi. Các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và đối tác cần đảm bảo rằng việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm cả quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế, đáp ứng các yêu cầu về việc tuân thủ CCPA của họ. Đối với các sản phẩm yêu cầu bật quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế, các đối tác phải tự quyết định thời điểm và cách thức bật quy trình này. Một số đối tác có thể quyết định bật quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế cho mỗi người dùng (ví dụ: sau khi người dùng chọn không cho phép bằng cách nhấp vào đường liên kết "Không bán thông tin cá nhân của tôi").  Ngoài ra, đối với các sản phẩm hỗ trợ quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế, một số đối tác có thể quyết định bật quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế cho tất cả người dùng ở California. 

 

Việc xử lý dữ liệu bị hạn chế không mở rộng sang việc gửi hoặc tiết lộ dữ liệu cho các bên thứ ba mà bạn có thể đã cho phép trong các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và bạn cần đảm bảo là mình đã thực hiện mọi biện pháp bắt buộc đối với các bên thứ ba đó để tuân thủ CCPA của bạn. Nếu bạn đã chia sẻ dữ liệu từ một sản phẩm của Google với một sản phẩm khác thông qua hoạt động tích hợp sản phẩm hoặc thông qua các phương thức khác, thì dữ liệu sẽ phải tuân theo các điều khoản của sản phẩm của người nhận sau khi chia sẻ. 

Các sản phẩm và tính năng đã hoạt động và sử dụng tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế

Các sản phẩm và tính năng sau của Google Ads đã hoạt động và sử dụng tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế:

Người dùng các sản phẩm và tính năng này không cần thực hiện bất cứ hành động nào.

Nếu bạn đã chia sẻ dữ liệu từ một sản phẩm của Google với một sản phẩm khác thông qua hoạt động tích hợp sản phẩm hoặc thông qua các phương thức khác, thì dữ liệu sẽ phải tuân theo các điều khoản của sản phẩm của người nhận sau khi chia sẻ.

Sản phẩm và tính năng yêu cầu hành động để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế

Khi bạn bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế, Google sẽ hạn chế cách Google sử dụng dữ liệu. Một số tính năng sẽ không thể sử dụng được, bao gồm cả thêm người dùng vào danh sách tiếp thị lại, thêm người dùng vào danh sách gốc đối tượng tương tự cho hoạt động tiếp thị lại và chức năng có liên quan. Đối với Chiến dịch ứng dụng, việc bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế có thể đồng nghĩa với việc người dùng cài đặt ứng dụng của bạn sẽ tiếp tục nhìn thấy quảng cáo cho ứng dụng đó sau khi cài đặt.

Ngay cả khi bạn đã bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế, quảng cáo có tính năng theo dõi quảng cáo của bên thứ ba hoặc phân phát quảng cáo của bên thứ ba, ở nơi đủ điều kiện để phân phối (ví dụ: trên Mạng Hiển thị của Google), sẽ phân phối trừ khi nhà xuất bản tắt các tính năng đó. Cam kết theo hợp đồng của Google về việc xử lý dữ liệu bị hạn chế không áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ theo dõi và phân phối của bên thứ ba đó. Bạn cần đảm bảo là mình đã thực hiện các biện pháp phù hợp bắt buộc đối với các bên thứ ba đó để tuân thủ CCPA của bạn. Đối với quảng cáo phân phát qua tính năng trao đổi chéo để hiển thị, Google sẽ không đặt giá thầu cho các yêu cầu giá thầu trong đó nhà xuất bản đã gửi tín hiệu từ chối.

Lưu ý rằng, ngay cả khi đã bật tùy chọn xử lý dữ liệu hạn chế, theo dõi lượt chuyển đổi và phép đo lường chiến dịch sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.

Cách bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế

 

Sản phẩm  Bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế
Google Ads Bạn có thể đặt thông số allow_ad_personalization_signals một lần và áp dụng thông số đó trên toàn bộ các sản phẩm đã định cấu hình thông qua thẻ trang web toàn cầu. Giá trị mặc định của thông số sẽ được đặt thành true. Khi bạn đặt giá trị của thông số thành false, đồng nghĩa với việc bạn chọn bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế. Để đảm bảo rằng giá trị của thông số có sẵn trong tài khoản Google Ads cụ thể, bạn nên thêm giá trị đó bằng cách sử dụng lệnh gtag('set'). Để biết thêm chi tiết, bao gồm cả các ví dụ, vui lòng xem bài viết này.
Google Analytics, Google Analytics cho Firebase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nếu bạn là khách hàng của Google Analytics hoặc Google Analytics cho Firebase và phải tuân theo phụ lục của Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) dành cho nhà cung cấp dịch vụ, Google Analytics sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ tại nơi mà bạn đã tắt tính năng chia sẻ với các sản phẩm và dịch vụ của Google. Google Analytics cung cấp một bộ sưu tập các công cụ cho phép bạn kiểm soát cách thu thập dữ liệu và liệu dữ liệu có được dùng để cá nhân hóa quảng cáo hay không. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập vào trung tâm trợ giúp Google Analytics.
Chiến dịch ứng dụng

Nếu bạn đo lường các lượt chuyển đổi trong ứng dụng bằng SDK Firebase, hãy tắt các tính năng quảng cáo được cá nhân hóa, như được giải thích trong hướng dẫn về Firebase này, cho người dùng thích hợp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố