Reklamverenlerin Google Ads'de CCPA'ya uymalarına yardımcı olma

Kullanıcılara taahhüdümüz doğrultusunda, kişisel bilgileri asla satmayız ve hesaplarını yönetmelerine yardımcı olmak için Hesabım ve diğer birçok özellik aracılığıyla kullanıcılara reklam deneyimlerinde şeffaflık ve kontrol olanağı sağlarız. Kişiselleştirilmiş reklamcılık politikamız uyarınca, reklamları kişiselleştirmek için asla hassas bilgiler kullanılmaz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir reklam ekosistemini desteklemek için, Coalition for Better Ads, Google Haber İnisiyatifi ve ads.txt gibi girişimlere de yatırım yapmaktayız.

Google, tüketicileri koruyan gizlilik yasalarını memnuniyetle karşılar. Mayıs 2018'de, reklamverenlere ve yayıncılara AEA'daki Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) uymalarında yardımcı olacak çeşitli güncellemeler kullanıma sunduk. 

Bugün, reklamverenlerin, yayıncıların ve iş ortaklarının Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasasına (CCPA) uygunluklarını yönetmelerine yardımcı olmak için bu özellikler dizisinin üzerine, aşağıda belirlendiği şekliyle gerçekleşecek, kısıtlanmış veri işlemeyi ekliyoruz.  

Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası hakkında

Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası (CCPA), Kaliforniya eyaletinde yaşayanlar için çeşitli haklar tanımlayan yeni bir veri gizliliği yasasıdır. Bu yasa, Kaliforniya'da iş yapan ve gelir, veri işleme ve diğer faktörlerle ilgili çeşitli kriterlerden birini karşılayan şirketler için geçerlidir. CCPA burada yaşayanlara, kişisel bilgileri "satan" tarafın ana sayfasında belirgin bir şekilde görünen "Kişisel Bilgilerimi Kesinlikle Satmayın" gibi bir bağlantı ile sunulan bir kapsam dışında kalma seçeneği ile, "kişisel bilgilerini" "satma" (yasaların bu terimleri tanımladığı biçimiyle) kapsamının dışında kalma hakkını sunmayı zorunlu kılıyor . CCPA "satış"ın tanımında, tüm kişisel bilgi aktarımlarının "satış" olmadığı gibi belirli istisnalar olabileceğini tanımaktadır. Örneğin, yasalar kapsamında kişisel bilgilerin bir "servis sağlayıcıya" aktarılması bir satış değildir.

Kısıtlanmış veri işleme hakkında

Kısıtlanmış veri işleme reklamverenlerin, yayıncıların ve iş ortaklarının CCPA uygunluk gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kısıtlanmış veri işleme ile Google, bazı benzersiz tanımlayıcıları ve hizmetlerin size sunulmasında işlenen diğer verileri kullanma şeklini sadece belirli ticari amaçları üstlenecek şekilde kısıtlar. Kısıtlanmış veri işlemenin geçerli olduğu veriler açısından, bu ticari amaçlar arasında reklam yayını, raporlama ve ölçüm, güvenlik ve sahtekarlık tespiti, hata ayıklama ve size sunduğumuz ürünlerin özelliklerini iyileştirme ve geliştirme yer alır. CCPA servis sağlayıcı ekimizdeki şartlara tabi bir biçimde, kısıtlanmış veri işleme etkinken işlenen veriler için servis sağlayıcınız olarak hareket ederiz. 

Kısıtlanmış veri işleme, farklı ürünlerimizde farklı şekillerde çalışır. Reklamverenler, yayıncılar ve iş ortakları, kısıtlanmış veri işleme dahil olmak üzere Google ürün ve hizmetlerinin kullanımının CCPA uygunluk gereksinimlerini karşıladığından emin olmalıdır. Kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirmek için işlem yapılması gereken ürünlerde, iş ortakları bunu ne zaman ve nasıl etkinleştireceğine kendileri karar vermelidir. Bazıları, kısıtlanmış veri işlemeyi her kullanıcı için ayrı ayrı etkinleştirmeye karar verebilir (“Kişisel Bilgilerimi Kesinlikle Satmayın” gibi bir bağlantının tıklanmasıyla bir kullanıcı devre dışı bırakma işlemi uygulamak gibi).  Alternatif olarak, bu işlemi destekleyen ürünlerde, bazı iş ortakları Kaliforniya'daki tüm kullanıcılar için kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirmeye karar verebilir. 

 

Kısıtlanmış veri işleme, ürünlerimizde ve hizmetlerimizde etkinleştirmiş olabileceğiniz, üçüncü taraflara verilerin gönderilmesi veya ifşa edilmesi için geçerli olmaz ve CCPA uygunluk gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde, bu türden üçüncü taraflarla ilgili tüm önlemleri aldığınızdan emin olmanız gerekir. Ürün entegrasyonları yoluyla veya başka yollarla bir Google ürününden diğerine veri paylaştıysanız, paylaşıldıktan sonra bu veriler alıcı ürünün şartlarına tabi olur. 

Şu anda kısıtlanmış veri işlemeyi kullanarak çalışan ürünler ve özellikler

Bu Google Ads ürünleri ve özellikleri şu anda kısıtlanmış veri işlemeyi kullanarak çalışır:

Bu ürün ve özelliklerden yararlanan kullanıcıların herhangi bir işlem yapması gerekmez.

Ürün entegrasyonlarını kullanarak veya başka yollarla bir Google ürünündeki verileri diğer bir Google ürünüyle paylaştıysanız bunlar artık verileri alan ürünün şartlarına tabi olur.

Kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirmek için işlem gerektiren ürün ve özellikler

Kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirdiğinizde, Google veri kullanımına sınırlama getirir. Yeniden pazarlama listelerine veya benzer kitle yeniden pazarlama kaynak listelerine kullanıcı ekleme ve bunlarla ilgili işlevler gibi bazı özellikler kullanılamaz. Uygulama kampanyaları için kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirmek, uygulamanızı yükleyen kullanıcıların söz konusu uygulama için reklam görmeye devam edeceği anlamına gelebilir.

Kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirmiş olsanız bile, üçüncü taraf reklam izleme veya üçüncü taraf reklam sunma hizmetinin kullanıldığı reklamlar, yayıncı tarafından devre dışı bırakılmadığı sürece uygun yerlerde (ör. Google Görüntülü Reklam Ağı) yayınlanmaya devam eder. Google'ın kısıtlanmış veri işlemeyle ilgili sözleşme taahhütleri, bu türden üçüncü taraf izleme ve reklam sunma sağlayıcıları için geçerli değildir. CCPA uygunluk gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde, bu türden üçüncü taraflarla ilgili uygun önlemleri aldığınızdan emin olmanız gerekir. Exchange'ler arası Görüntülü Reklam Ağı'nda sunulan reklamlar için Google, yayıncıların devre dışı bırakma sinyali gönderdiği teklif isteklerine teklif vermez.

Kısıtlanmış veri işleme etkinleştirilmiş olsa bile, dönüşüm izleme ve kampanya ölçümünün normal şekilde çalışacağını unutmayın.
Kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirme
Ürün Kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirme
Google Ads

Google Ads, kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirmek için size iki seçenek sunar:

 1. Sitenizdeki belirli kullanıcılar için kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirmek amacıyla global site etiketinizde ayarlanabilen yeni bir "restricted_data_processing" parametresi.
 2. Google Ads arayüzünde, Kaliforniya'da bulunan tüm kullanıcılar için kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirmek amacıyla Google Ads yeniden pazarlama etiketini yapılandırdığınız bir onay kutusu.

Örneklere ve daha fazla bilgiye erişmek için bu makaleyi inceleyin.

Google Analytics, Firebase için Google Analytics

CCPA servis sağlayıcısı eki kapsamına giren bir Google Analytics veya Firebase için Google Analytics müşterisiyseniz Google Analytics, Google ürün ve hizmetleriyle paylaşımı devre dışı bıraktığınız durumlarda servis sağlayıcı olarak görev yapar.

Ürün entegrasyonları sonucunda Google Analytics veya Firebase için Google Analytics'ten Google Ads gibi diğer ürünlere veri aktarırsanız bu veriler söz konusu ürünlerin hizmet şartlarına tabi olur.

Google Analytics, verilerin nasıl toplandığını ve reklamların kişiselleştirilmesi için kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir dizi araç sunar. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki Kitle listesi paylaşımı bölümüne göz atın veya Google Analytics yardım merkezindeki "Reklam Kişiselleştirme" bölümünü ziyaret edin.
Uygulama kampanyaları

Uygulama dönüşümlerini Firebase SDK'sı için Google Analytics'i kullanarak ölçüyorsanız iki seçeneğiniz vardır:

 1. Kişiselleştirilmiş reklamcılık özelliklerini kullanıcı seviyesinde devre dışı bırakabilirsiniz. Bu yöntem, kısıtlanmış veri işlemeyi uygulamanızın belirli kullanıcıları için etkinleştirir.
 2. Kişiselleştirilmiş reklamcılık özelliklerini belirli bir coğrafi bölge (ör. Kaliforniya) için devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece, kısıtlanmış veri işlemeyi uygulamanızın Kaliforniya'daki tüm kullanıcıları için etkinleştirmiş olursunuz.
Google Etiket Yöneticisi Google Etiket Yöneticisi'ndeki Google Ads etiketlerinde (Dönüşüm ve Yeniden Pazarlama) yeni bir "Kısıtlanmış Veri İşlemeyi Etkinleştir" alanı mevcuttur. Bu alanı ayarlamak için buradaki talimatları uygulayın.

*Not: Kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirmek amacıyla halihazırda allow_ad_personalization_signals parametresinden yararlanan müşteriler aynı parametreyi kullanmaya devam edebilir. Ancak Google, gelecekte restricted_data_processing parametresinin kullanımını zorunlu tutabilir.

Kitle listesi paylaşımı

Google Ads'de kısıtlanmış veri işleme etkinse özellik yalnızca Google Ads etiketiyle oluşturulan kitle listeleri için geçerlidir. Google Analytics, Display & Video 360 veya Search Ads 360'taki kitle listelerinizi Google Ads ile paylaştıysanız Google Ads'e aktarılan verilere yönelik olarak kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirmek için bu ürünlere gitmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

Google Ads'e aktarılan veriler için kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirme

Ürün Google Ads'e aktarılan veriler için kısıtlanmış veri işleme nasıl etkinleştirilir?
Google Analytics

Aşağıdaki seçenekleri kullanarak Google Analytics verilerinizin reklam kişiselleştirme için kullanılıp kullanılmayacağını belirleyebilirsiniz:

 1. Bu mülk ayarlarından yararlanarak söz konusu özelliği belirli son kullanıcı bölgeleri veya mülkünüzün tamamı için kapatın.
 2. Bu ayarlar ile belirli etkinlikleri veya kullanıcı özelliklerini hariç tutabilirsiniz (yalnızca Uygulama + Web).
Bu etiket yapılandırma değişikliklerini yaparak oturum veya etkinliğe göre reklam kişiselleştirmeyi dinamik bir şekilde devre dışı bırakın.
Display & Video 360

Display & Video 360'taki kitle listelerinin Google Ads ile paylaşımını devre dışı bırakmak için Display & Video 360'ta üç seçeneğiniz vardır:

 1. Global site etiketi parametresi ile reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bırakabilirsiniz.
 2. Floodlight etkinliklerini kişiselleştirilmiş reklamlardan hariç tutabilirsiniz.
 3. Kitle listesi paylaşımını devre dışı bırakabilirsiniz.
Search Ads 360 Search Ads 360, kitleleri Arama için Google Ads'e aktarmaya şu anda izin vermemektedir. Ayrıca, Kaliforniya'da bulunan kullanıcılar, aramadan görüntülü reklam ağına ve sosyal medyadan görüntülü reklam ağına yeniden pazarlama listelerine eklenmez. Bu makaleyi okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

IAB CCPA veri işleme hakkında

Google şu an için IAB Gizlilik biriminin Sınırlı Servis Sağlayıcı Sözleşmesi'ni imzalamamıştır. Bununla birlikte, reklamverenlerin web sitelerindeki us_privacy dizesini okumak amacıyla Google Ads yeniden pazarlama ve dönüşüm etiketleri için IAB CCPA Çerçevesi sürüm 1.0 Teknik Spesifikasyonları entegre edilmiştir.

IAB sinyalini kullanmayı seçen reklamverenler, sayfalarında us_privacy dizesini uygulamak için IAB Tech Lab tarafından sağlanan teknik spesifikasyona uymalıdır. Google Ads etiketlerimiz, us_privacy dizesini almak ve dizede kullanıcının kapsam dışında kalmayı seçtiği belirtildiğinde kısıtlanmış veri işlemeyi uygulamak için reklamverenler sayfasıyla etkileşimde bulunur. 

 • IAB dizesinde kullanıcının kapsam dışında kalmayı seçmediği belirtiliyorsa davranışta herhangi bir değişiklik olmaz.
 • IAB dizesinde kullanıcının kapsam dışında kalmayı seçtiği belirtiliyorsa Google kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirir. 
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın