Informacje ułatwiające reklamodawcom przestrzeganie amerykańskich przepisów stanowych o ochronie prywatności w Google Ads

Dla firmy Google najważniejszy jest użytkownik. Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych, a nasze narzędzia, np. Moje centrum reklam, Moje konto i inne funkcje, ułatwiają użytkownikom zarządzanie kontem dzięki przejrzystym zasadom dotyczącym ochrony prywatności i zapewniają kontrolę nad rodzajami wyświetlanych reklam. Zgodnie z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych nigdy nie wykorzystujemy do personalizacji reklam informacji poufnych, takich jak stan zdrowia, rasa, wyznanie czy orientacja seksualna. Wspieramy też inicjatywy takie jak Coalition for Better Ads i Google News Initiative oraz korzystanie z pliku ads.txt, aby zapewnić naszym użytkownikom wydajny i zrównoważony ekosystem reklamowy.

Firma Google popiera regulacje dotyczące prywatności, które chronią konsumentów. W maju 2018 r. wprowadziliśmy kilka aktualizacji, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom przestrzeganie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii.

W 2019 r. zaczęliśmy oferować ograniczone przetwarzanie danych, aby pomóc reklamodawcom, wydawcom i partnerom w przestrzeganiu kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA). W styczniu 2023 r. poszerzymy zakres zastosowań ograniczonego przetwarzania danych, aby ułatwić klientom i partnerom zarządzanie zgodnością z nowymi amerykańskimi przepisami stanowymi dotyczącymi ochrony prywatności.

Zmiany dotyczące ograniczonego przetwarzania danych i statusu dostawcy usług w rozumieniu CCPA (lipiec 2023 r.)

1 lipca 2023 r. Google przestanie działać jako dostawca usług (w Kalifornii) w rozumieniu kalifornijskiej ustawy o prawie do prywatności (California Privacy Rights Act, CPRA) z 2020 r. w odniesieniu do reklam behawioralnych kierowanych na użytkowników na podstawie ich aktywności niestanowiącej celowej interakcji. Oznacza to, że ograniczone przetwarzanie danych nie będzie już dostępne w przypadku kierowania na listę klientów.

Te zmiany zostaną odzwierciedlone w obecnym załączniku do amerykańskich przepisów stanowych o ochronie prywatności dotyczącym Zasad przetwarzania danych w Google AdsWarunków współpracy w zakresie ochrony danych między Google i klientami korzystającymi z Google Ads występującymi w roli administratorów.

Ograniczone przetwarzanie danych

W przypadku ograniczonego przetwarzania danych Google ogranicza wykorzystywanie unikalnych identyfikatorów i innych danych przetwarzanych w ramach świadczonych usług wyłącznie do określonych działań.

W odniesieniu do informacji, do których ma zastosowanie ograniczone przetwarzanie danych, do działań takich należą:

 • wyświetlanie reklam,
 • debugowanie,
 • ulepszanie i rozwijanie usług,
 • raportowanie i pomiary,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i wykrywanie oszustw.

Zgodnie z warunkami odpowiednich aneksów do amerykańskich przepisów stanowych dotyczących ochrony prywatności przy włączonym ograniczonym przetwarzaniu danych występujemy jako Twój usługodawca w zakresie przetwarzania danych.

Ograniczone przetwarzanie danych działa inaczej w każdej z naszych usług. Reklamodawcy, wydawcy i partnerzy powinni zadbać o to, aby korzystanie z usług Google, w tym ograniczone przetwarzanie danych, spełniało wymagania zgodności z przepisami. W przypadku usług, w których wymagane jest działanie, aby włączyć ograniczone przetwarzanie danych, partnerzy muszą sami zdecydować, kiedy i jak je włączyć. Niektórzy mogą zdecydować o włączeniu ograniczonego przetwarzania danych dla poszczególnych użytkowników (np. po rezygnacji przez użytkownika przez kliknięcie linku „Nie sprzedawaj moich danych osobowych”). W przypadku usług, które dają taką możliwość, niektórzy partnerzy mogą włączyć ograniczone przetwarzanie danych dla wszystkich użytkowników w odpowiednich stanach USA.

Partnerzy, którzy wdrożyli Global Privacy Control, mogą włączyć ograniczone przetwarzanie danych, gdy otrzymają informację o rezygnacji z programu GPC.

Ograniczone przetwarzanie danych nie obejmuje funkcji wysyłania ani ujawniania danych firmom zewnętrznym, która mogła zostać przez Ciebie włączona w naszych usługach. Upewnij się, że w odniesieniu do takich firm zewnętrznych podejmujesz wszelkie środki zapewniające Ci zgodność z wymogami prawa. Jeśli udostępnisz dane z jednej usługi Google innej usłudze poprzez integrację usług lub w inny sposób, po udostępnieniu dane będą podlegać warunkom usługi, która otrzymuje dane. Jeśli na przykład utworzysz grupę odbiorców i zaimportujesz związane z nią konwersje rozszerzone lub offline, a następnie wyeksportujesz tę grupę do innej usługi obsługującej reklamy spersonalizowane, ograniczone przetwarzanie danych może być niedostępne.

Usługi i funkcje, w których działa już ograniczone przetwarzanie danych

W tych usługach i funkcjach Google Ads działa już ograniczone przetwarzanie danych:

Użytkownicy wymienionych powyżej usług i funkcji nie muszą niczego robić, aby włączyć ograniczone przetwarzanie danych.

Jeśli udostępnisz dane z jednej usługi Google innej usłudze poprzez integrację usług lub w inny sposób, po udostępnieniu dane będą podlegać warunkom usługi, która otrzymuje dane.

* Od 1 lipca 2023 r. reklamodawcy, którzy korzystają z reklam behawioralnych kierowanych na użytkowników na podstawie ich aktywności niestanowiącej celowej interakcji, w tym z kierowania na listę klientów, nie będą mieć dostępu do ograniczonego przetwarzania danych w Kalifornii. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.

Usługi i funkcje wymagające podjęcia działania w celu włączenia ograniczonego przetwarzania danych

Gdy włączysz ograniczone przetwarzanie danych, Google ograniczy wykorzystanie danych. Niedostępne staną się niektóre funkcje, np. dodawanie użytkowników do list remarketingowych, dodawanie użytkowników do remarketingowych list wyjściowych podobnych odbiorców i powiązane funkcje. W kampaniach promujących aplikacje włączenie ograniczonego przetwarzania danych może oznaczać, że użytkownicy, którzy zainstalują Twoją aplikację, będą nadal widzieć reklamy tej aplikacji po jej zainstalowaniu.

Nawet wtedy, gdy włączysz ograniczone przetwarzanie danych, reklamy korzystające z zewnętrznego śledzenia lub wyświetlania będą się wyświetlać w możliwych miejscach (np. w sieci reklamowej Google), chyba że zostaną wyłączone przez wydawcę. Zobowiązania umowne Google dotyczące ograniczonego przetwarzania danych nie mają zastosowania do zewnętrznych dostawców usług śledzenia i wyświetlania reklam. Upewnij się, że w odniesieniu do takich firm zewnętrznych podejmujesz odpowiednie środki zapewniające Ci zgodność z wymogami prawa. Jeśli w przypadku reklam wyświetlanych w różnych usługach reklamowych w sieci reklamowej wydawca wysłał sygnał rezygnacji, Google nie będzie ustalać stawek w odpowiedzi na pytanie o stawkę.

Uwaga: nawet po włączeniu ograniczonego przetwarzania danych funkcje takie jak śledzenie konwersji i pomiar kampanii będą działać normalnie.
Włączanie ograniczonego przetwarzania danych
Usługa Włączanie ograniczonego przetwarzania danych
Google Ads

Masz do wyboru 2 opcje włączania ograniczonego przetwarzania danych w Google Ads:

 1. nowy parametr „restricted_data_processing”, który można ustawić w globalnym tagu witryny, aby włączyć ograniczone przetwarzanie danych w przypadku określonych użytkowników witryny;
 2. pole wyboru w interfejsie Google Ads, w którym możesz skonfigurować tag remarketingowy Google Ads – umożliwia ono włączenie ograniczonego przetwarzania danych dla wszystkich użytkowników w odpowiednich stanach USA.
Google Analytics i Google Analytics dla Firebase

Jeśli korzystasz z Google Analytics lub Google Analytics dla Firebase, zgodnie z aneksem do amerykańskich przepisów stanowych o ochronie prywatności dotyczącym usługodawców i podmiotów przetwarzających, Google Analytics będzie działać jako usługodawca, chyba że włączysz udostępnianie danych produktom i usługom Google.

Jeśli eksportujesz dane z Google Analytics lub Google Analytics dla Firebase do innych usług (np. Google Ads) w ramach integracji usług, te dane będą podlegać warunkom korzystania z tych usług.

Google Analytics udostępnia zbiór narzędzi, które dają Ci kontrolę nad sposobem gromadzenia danych i wykorzystywaniem ich do personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Udostępnianie list odbiorców poniżej lub „Personalizacja reklam” w Centrum pomocy Google Analytics.
Kampanie promujące aplikacje

Jeśli mierzysz konwersje z aplikacji za pomocą pakietu SDK Google Analytics dla Firebase, masz 2 możliwości:

 1. Możesz wyłączyć funkcje reklam spersonalizowanych na poziomie użytkownika, co pozwala ograniczyć przetwarzanie danych w przypadku określonych użytkowników aplikacji.
 2. Możesz wyłączyć funkcje reklam spersonalizowanych w określonych regionach geograficznych, aby umożliwić ograniczone przetwarzanie danych w przypadku wszystkich użytkowników aplikacji w tych regionach.
Menedżer tagów Google Tagi Google Ads (tag konwersji i tag remarketingowy) w Menedżerze tagów Google zawierają nowe pole „Włącz ograniczone przetwarzanie danych”. Jak je skonfigurować, dowiesz się z tych instrukcji.

* Uwaga: klienci, którzy obecnie włączają ograniczone przetwarzanie danych za pomocą parametru allow_ad_personalization_signals, mogą to robić nadal. W przyszłości możemy jednak wymagać używania parametru restricted_data_processing.

Udostępnianie list odbiorców

Jeśli masz włączone ograniczone przetwarzanie danych w Google Ads, ma to zastosowanie tylko do list odbiorców utworzonych przy użyciu tagu Google Ads. Jeśli masz listy odbiorców udostępnione Google Ads przez Google Analytics, Display & Video 360 lub Search Ads 360, musisz przejść do tych usług, aby włączyć ograniczone przetwarzanie danych eksportowanych do Google Ads. Dodatkowe informacje znajdziesz w tabeli poniżej:

Włączanie ograniczonego przetwarzania danych eksportowanych do Google Ads

Usługa Jak włączyć ograniczone przetwarzanie danych eksportowanych do Google Ads?
Google Analytics

Aby określić, czy dane Google Analytics mają być używane do personalizacji reklam, skorzystaj z tych opcji w interfejsie Analytics:

 1. Wyłącz personalizację reklam dla każdego regionu (użytkownika) lub dla całej usługi, korzystając z tych ustawień usługi.
 2. Wyklucz konkretne zdarzenia lub właściwości użytkownika za pomocą tych ustawień (dotyczy tylko usług Aplikacje + internet).
Dynamicznie wyłączaj personalizację reklam na czas sesji lub zdarzenia dzięki wprowadzeniu tych zmian w konfiguracji tagu.
Display & Video 360

Jeśli chcesz wyłączyć w Display & Video 360 udostępnianie list odbiorców Google Ads, masz do wyboru 3 opcje:

 1. Personalizację reklam możesz wyłączyć za pomocą parametru globalnego tagu witryny.
 2. Możesz wykluczyć aktywności Floodlight z reklam spersonalizowanych.
 3. Możesz wyłączyć udostępnianie list odbiorców.
Search Ads 360 Search Ads 360 nie umożliwia obecnie eksportowania list odbiorców do Google Ads na potrzeby kampanii w sieci wyszukiwania. Użytkownicy z Kalifornii nie będą też dodawani do Twoich list remarketingowych z reklam w sieci wyszukiwania ani w mediach społecznościowych. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.

Informacje o ciągach IAB związanych z ochroną prywatności

Google nie jest obecnie sygnatariuszem zaproponowanej przez IAB amerykańskiej Międzystanowej umowy dotyczącej ochrony prywatności (Multi-State Privacy Agreement, MSPA). Uwzględniliśmy jednak specyfikację techniczną IAB CCPA Framework w wersji 1.0 w tagach remarketingowych i tagach konwersji w Google Ads, aby odczytywać w witrynach reklamodawców ciąg us_privacy.

Reklamodawcy, którzy zdecydują się na użycie sygnału IAB, powinni zastosować się do specyfikacji technicznej podanej przez IAB Tech Lab, aby zaimplementować na swoich stronach ciąg us_privacy. Nasze tagi Google Ads będą wchodzić w interakcję ze stroną reklamodawcy, aby pobrać ciąg us_privacy i zastosować ograniczone przetwarzanie danych w przypadku, gdy ciąg sygnalizuje rezygnację użytkownika ze zbierania danych.

 • Jeśli ciąg IAB wskazuje, że użytkownik nie zrezygnował ze zbierania danych, zachowanie pozostaje niezmienione.
 • Jeśli ciąg IAB wskazuje, że użytkownik zrezygnował ze zbierania danych, Google włącza ograniczone przetwarzanie danych.
Uwaga: Google umożliwia Ci też zachowanie kontroli nad usuwaniem i przechowywaniem danych. Zgodnie z warunkami aneksów do amerykańskich przepisów stanowych dotyczących ochrony prywatności nasze zobowiązania odnoszące się do usuwania i przechowywania danych mają zastosowanie, gdy Google występuje jako usługodawca w zakresie przetwarzania danych przy włączonym ograniczonym przetwarzaniu danych. Ta zasada działa wstecz. Więcej informacji o ustawieniach usuwania i przechowywania danych

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne