Vi hjelper annonsørene med å overholde CCPA i Google Ads

Google har alltid brukernes beste i tankene. Som en del av forpliktelsene våre overfor brukerne selger vi aldri personopplysninger, og vi gir brukerne innsyn, oversikt og kontroll over annonseopplevelsene sine ved hjelp av Min konto og en rekke andre tjenester. På denne måten blir det enklere for deg å administrere kontoen din. I henhold til retningslinjene for personlig tilpasset annonsering bruker vi aldri sensitiv informasjon for å levere personlig tilpassede annonser. Vi investerer også i tiltak som Coalition for Better Ads, Google News Initiative og ads.txt for å legge til rette for et sunt og bærekraftig økosystem for annonser.

Google ønsker personvernlover som beskytter brukerne, velkommen. I mai 2018 lanserte vi en rekke oppdateringer for at det skulle bli enklere for annonsører og publisister å overholde EUs personvernforordning i EØS-området. 

Nå bygger vi videre på dette settet med funksjoner ved å tilby begrenset databehandling. Denne funksjonen er beskrevet nedenfor. Med denne funksjonen blir det enklere for annonsører, publisister og partnere å overholde California Consumer Privacy Act (CCPA).  

Om California Consumer Privacy Act

California Consumer Privacy Act (CCPA) er en ny lov som styrker personvernrettigheter og gir innbyggerne i California ulike rettigheter. Loven gjelder for selskaper som driver virksomhet i California, og som oppfyller et av flere kriterier knyttet til inntekter, databehandling og andre faktorer. I henhold til CCPA har innbyggerne rett til å velge bort «salg» av «personopplysningene» sine (slik disse termene er definert i loven). Du finner bortvalgsfunksjonen via en fremtredende link kalt «Do Not Sell My Personal Information» (Ikke selg personopplysningene mine) på startsiden til parten som selger personopplysningene. Det finnes visse unntak fra definisjonen av «salg» i CCPA, blant annet at ikke alle overføringer av personopplysninger anses som «salg». I henhold til loven anses det for eksempel ikke som salg å overføre personopplysninger til «tjenesteleverandører».

Om begrenset databehandling

Begrenset databehandling er utviklet for at det skal bli enklere for annonsører, publisister og partnere å overholde California Consumer Privacy Act (CCPA). Med begrenset databehandling begrenser Google måten bestemte unike identifikatorer brukes på samt hvordan andre data leveres til deg, for å utføre bestemte forretningsoppgaver. Dataene som pålegges begrenset databehandling, stammer blant annet fra forretningsområder som annonselevering, måling og rapportering, sikkerhet og avdekking av svindel, feilsøking samt utvikling og videreutvikling av funksjoner knyttet til produktene vi tilbyr. I henhold til vilkårene i CCPA-tillegget for tjenesteleverandører opptrer vi som tjenesteleverandøren din i relasjon til data som behandles mens begrenset databehandling er aktivert.

Begrenset databehandling fungerer litt forskjellig i de ulike produktene våre. Annonsører, publisister og partnere skal sørge for at bruken av Googles produkter og tjenester, deriblant begrenset databehandling, er i tråd med CCPA-kravene sine. For produkter som begrenset databehandling må slås på aktivt for, må partnerne selv bestemme når og hvordan denne funksjonen skal slås på. Enkelte kan bestemme seg for å slå på begrenset databehandling per bruker (hvis f.eks. brukeren har klikket på «Ikke selg personopplysningene mine»-linken). Andre partnere kan derimot finne ut at det beste å gjøre, i produkter hvor dette støttes, er å aktivere begrenset databehandling for alle brukerne i California.

Partnere som har implementert Global Privacy Control (GPC), kan også velge å aktivere begrenset databehandling når de mottar et GPC-signal om bortvalg.

Begrenset databehandling omfatter ikke overføring eller videreformidling av data til tredjeparter som du kan ha aktivert i produktene og tjenestene våre. Du bør derfor sørge for at du har iverksatt alle nødvendige tiltak overfor slike tredjeparter som kreves for å overholde CCPA. Hvis du har delt data fra ett Google-produkt med et annet via produktintegreringer eller på andre måter, er dataene underlagt vilkårene for mottakerproduktet etter at de er delt.

Produktene og funksjonene begrenset databehandling allerede brukes for

Begrenset databehandling brukes allerede for disse Google Ads-produktene og -funksjonene:

De som bruker disse produktene og funksjonene, trenger ikke å foreta seg noe.

Hvis du har delt data fra ett Google-produkt med et annet via produktintegreringer eller på andre måter, er dataene underlagt vilkårene for mottakerproduktet etter at de er delt.

Produktene og funksjonene begrenset databehandling må slås på for aktivt

Når du slår på begrenset databehandling, begrenser Google hvordan dataene brukes.Enkelte funksjoner er da utilgjengelige, blant annet muligheten til å legge til brukere i remarketinglister, legge til brukere i lignende målgrupper basert på kildelister for remarketing samt relatert funksjonalitet. Når begrenset databehandling er slått på for appkampanjer, innebærer det at brukerne som installerer appen din, fortsatt kan se annonser for den aktuelle appen etter installeringen.

Selv når du har slått på begrenset databehandling, blir annonser med annonsesporing eller annonselevering via en tredjepart vist, i de tilfellene der de er kvalifisert for visning (f.eks. i Google Displaynettverk), med mindre den aktuelle publisisten har slått begrenset databehandling av. Googles kontraktsfestede forpliktelser knyttet til begrenset databehandling gjelder ikke for slike tredjepartsleverandører av annonsesporing og -levering. Du bør sørge for at du har iverksatt alle nødvendige tiltak overfor slike tredjeparter som kreves for å overholde CCPA. For annonser som leveres via flere annonsemarkeder for bannerannonser, byr ikke Google på budforespørsler i de tilfellene der publisisten har valgt begrenset databehandling bort.

Vær oppmerksom på at konverteringssporing og kampanjemåling fortsatt fungerer som normalt, selv når begrenset databehandling er slått på.
Slå på begrenset databehandling
Produkt  Slå på begrenset databehandling
Google Ads

I Google Ads kan du slå på begrenset databehandling på to måter:

 1. Via den nye «restricted_data_processing»-parameteren, som kan angis i den globale nettstedstaggen. Med denne kan du slå på begrenset databehandling for bestemte brukere på nettstedet ditt.
 2. Via en avmerkingsboks i Google Ads-grensesnittet der du konfigurerer remarketing-taggen for Google Ads for å slå på begrenset databehandling for alle brukere i California.

Du finner mer informasjon og eksempler i denne artikkelen.

Google Analytics, Google Analytics for Firebase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Hvis du er Google Analytics- eller Google Analytics for Firebase-kunde, fungerer Google Analytics som tjenesteleverandøren din i de tilfellene der du har slått av deling med Google-produkter og -tjenester, i henhold til vilkårene for CCPA-tillegget for tjenesteleverandører.

Hvis du eksporterer data fra Google Analytics eller fra Google Analytics for Firebase til andre produkter (f.eks. Google Ads) som et resultat av produktintegrasjoner, er disse dataene underlagt vilkårene for bruk for disse produktene.

Google Analytics inneholder en rekke verktøy du kan bruke for å styre hvordan data samles inn, og om dataene skal brukes til personlig tilpasning av annonser. Du kan finne mer informasjon om dette i «Deling av målgruppelister»-delen nedenfor eller ved å gå til «Personlig tilpasning av annonser»-delen i brukerstøtten for Google Analytics.
Appkampanjer

Hvis du måler appkonverteringer ved hjelp av SDK-en for Google Analytics for Firebase, har du to alternativer:

 1. Du kan slå av funksjonene for personlig tilpasset annonsering på brukernivå, dette gjør at begrenset databehandling slås på for bestemte brukere av appen din.
 2. Du kan slå av funksjonene for personlig tilpasset annonsering for et bestemt geografisk område (f.eks. California) for å slå på begrenset databehandling for alle brukere av appen din i California.
Google Tag Manager Et nytt «Slå på begrenset databehandling»-felt er tilgjengelig i Google Ads-taggene (konvertering og remarketing) i Google Tag Manager. Følg denne veiledningen for å konfigurere det.

*Merk: Kunder som per i dag bruker allow_ad_personalization_signals-parameteren for å slå på begrenset databehandling, kan fortsette med dette. Google kan imidlertid kreve at restricted_data_processing-parameteren brukes på et senere tidspunkt.

Deling av målgruppelister

Hvis begrenset databehandling er slått på i Google Ads, gjelder dette bare for målgruppelister som er opprettet med Google Ads-taggen. Hvis du har målgruppelister som deles med Google Ads fra enten Google Analytics, Display & Video 360 eller Search Ads 360, må du gå til disse produktene for å slå på begrenset databehandling for dataene som eksporteres til Google Ads. Du finner mer informasjon i tabellen nedenfor: 

Slå på begrenset databehandling for dataene som eksporteres til Google Ads

Produkt      Slik slår du på begrenset databehandling for dataene som eksporteres til Google Ads
Google Analytics                      

Du kan kontrollere om Google Analytics-dataene dine skal brukes til personlig tilpasning av annonser, med følgende alternativer:

 1. Slå av per region (brukerbasert) eller for hele området ditt via disse områdeinnstillingene.
 2. Ekskluder bestemte hendelser eller brukeregenskaper via disse innstillingene (bare app og nett).
Deaktiver personlig tilpasning av annonser dynamisk per økt eller hendelse ved å gjøre disse endringene i tag-konfigurasjonen.
Display & Video 360                                                                                      

Hvis du vil deaktivere deling av målgruppelister til Google Ads fra Display & Video 360, har du tre alternativer i Display & Video 360: 

 1. Du kan slå av personlig tilpasning av annonser via den globale nettstedstag-parameteren.
 2. Du kan ekskludere Floodlight-aktiviteter fra personlig tilpassede annonser.
 3. Du kan slå av deling av målgruppelister.
Search Ads 360 Det er for øyeblikket ikke mulig å eksportere målgrupper til Google Ads for søk via Search Ads 360. I tillegg blir ikke brukere som befinner seg i California, lagt til i remarketinglister mellom søke- og bannerannonser eller sosiale medier og bannerannonser. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.

Om databehandling i henhold til IAB CCPA-rammeverket

Google har foreløpig ikke underskrevet IAB Privacys begrensede kontrakt for tjenesteleverandører. Vi følger imidlertid de tekniske spesifikasjonene for versjon 1.0 av IAB CCPA-rammeverket for remarketing- og konverteringssporingstaggene i Google Ads, slik at us_privacy-strengen leses på annonsørnettsteder.

Annonsører som velger å bruke IAB-signalet, må følge de tekniske spesifikasjonene fra IAB Tech Lab for å implementere us_privacy-strengen på sidene sine. Google Ads-taggene våre samarbeider med annonsørsiden om å hente us_privacy-strengen og bruker begrenset databehandling når strengen indikerer at den aktuelle brukeren har valgt bort personlig tilpasning av annonser. 

 • Når IAB-strengen indikerer at brukeren ikke har valgt bort personlig tilpasning av annonser, blir ikke funksjonaliteten endret.
 • Når IAB-strengen angir at brukeren har valgt bort personlig tilpasning av annonser, slår Google på begrenset databehandling
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false