Vi hjelper annonsørene med å overholde CCPA i Google Ads

Google har alltid brukernes beste i tankene. Som en del av forpliktelsene våre overfor brukerne selger vi aldri personopplysninger, og vi gir brukerne innsyn, oversikt og kontroll over annonseopplevelsene sine ved hjelp av Min konto og en rekke andre tjenester. På denne måten blir det enklere for deg å administrere kontoen din. I henhold til retningslinjene for personlig tilpasset annonsering bruker vi aldri sensitiv informasjon for å levere personlig tilpassede annonser. Vi investerer også i tiltak som Coalition for Better Ads, Google News Initiative og ads.txt for å legge til rette for et sunt og bærekraftig økosystem for annonser.

Google ønsker personvernlover som beskytter brukerne, velkommen. I mai 2018 lanserte vi en rekke oppdateringer for at det skulle bli enklere for annonsører og publisister å overholde EUs personvernforordning i EØS-området. 

Nå bygger vi videre på dette settet med funksjoner ved å tilby begrenset databehandling. Denne funksjonen er beskrevet nedenfor. Med denne funksjonen blir det enklere for annonsører, publisister og partnere å overholde California Consumer Privacy Act (CCPA).  

Om California Consumer Privacy Act

California Consumer Privacy Act (CCPA) er en ny lov som styrker personvernrettigheter og gir innbyggerne i California ulike rettigheter. Loven gjelder for selskaper som driver virksomhet i California, og som oppfyller et av flere kriterier knyttet til inntekter, databehandling og andre faktorer. I henhold til CCPA har innbyggerne rett til å velge bort «salg» av «personopplysningene» sine (slik disse termene er definert i loven). Du finner bortvalgsfunksjonen via en fremtredende link kalt «Do Not Sell My Personal Information» (Ikke selg personopplysningene mine) på startsiden til parten som selger personopplysningene. Det finnes visse unntak fra definisjonen av «salg» i CCPA, blant annet at ikke alle overføringer av personopplysninger anses som «salg». I henhold til loven anses det for eksempel ikke som salg å overføre personopplysninger til «tjenesteleverandører».

Om begrenset databehandling

Begrenset databehandling er utviklet for at det skal bli enklere for annonsører, publisister og partnere å overholde California Consumer Privacy Act (CCPA). Med begrenset databehandling begrenser Google måten bestemte unike identifikatorer brukes på samt hvordan andre data leveres til deg, for å utføre bestemte forretningsoppgaver. Begrenset databehandling gjelder blant annet for forretningsoppgavene annonselevering, rapportering og måling, sikkerhets- og svindelovervåking, feilsøking samt effektivisering og utvikling av funksjoner for produktene vi tilbyr til deg. I henhold til vilkårene for CCPA-tillegget for tjenesteleverandører, fungerer vi som tjenesteleverandøren din når det gjelder data som behandles når funksjonen for begrenset databehandling er slått på. 

Begrenset databehandling fungerer litt forskjellig i de ulike produktene våre. Annonsører, publisister og partnere skal sørge for at bruken av Googles produkter og tjenester, deriblant begrenset databehandling, er i tråd med CCPA-kravene sine. For produkter som begrenset databehandling må slås på aktivt for, må partnerne selv bestemme når og hvordan denne funksjonen skal slås på. Enkelte bestemmer seg for å slå på begrenset databehandling per bruker (hvis f.eks. en bruker har klikket på linken kalt «Do Not Sell My Personal Information» (Ikke selg personopplysningene mine)).  For produkter som har støtte for dette, bestemmer dessuten enkelte partnere seg for å slå på begrenset databehandling for alle brukere i California. 

 

Begrenset databehandling omfatter ikke sending eller videreformidling av data til tredjeparter som du kan ha slått på i produktene og tjenestene våre. Du bør derfor sørge for at du har iverksatt alle nødvendige tiltak overfor slike tredjeparter som kreves for å overholde CCPA. Hvis du har delt data fra ett Google-produkt med et annet via produktintegreringer eller på andre måter, er dataene underlagt vilkårene for mottakerproduktet etter at det er delt. 

Produktene og funksjonene begrenset databehandling allerede brukes for

Begrenset databehandling brukes allerede for disse Google Ads-produktene og -funksjonene:

De som bruker disse produktene og funksjonene, trenger ikke å foreta seg noe.

Hvis du har delt data fra ett Google-produkt med et annet via produktintegreringer eller på andre måter, er dataene underlagt vilkårene for mottakerproduktet etter at de er delt.

Produktene og funksjonene begrenset databehandling må slås på for aktivt

Når du slår på begrenset databehandling, begrenser Google hvordan dataene brukes.Enkelte funksjoner er da utilgjengelige, blant annet muligheten til å legge til brukere i remarketinglister, legge til brukere i lignende målgrupper basert på kildelister for remarketing samt relatert funksjonalitet. Når begrenset databehandling er slått på for appkampanjer, innebærer det at brukerne som installerer appen din, fortsatt kan se annonser for den aktuelle appen etter installeringen.

Selv når du har slått på begrenset databehandling, blir annonser med annonsesporing eller annonselevering via en tredjepart vist, i de tilfellene der de er kvalifisert for visning (f.eks. i Google Displaynettverk), med mindre den aktuelle publisisten har slått begrenset databehandling av. Googles kontraktsfestede forpliktelser knyttet til begrenset databehandling gjelder ikke for slike tredjepartsleverandører av annonsesporing og -levering. Du bør sørge for at du har iverksatt alle nødvendige tiltak overfor slike tredjeparter som kreves for å overholde CCPA. For annonser som leveres via flere annonsemarkeder for bannerannonser, byr ikke Google på budforespørsler i de tilfellene der publisisten har valgt begrenset databehandling bort.

Vær oppmerksom på at konverteringssporing og kampanjemåling fortsatt fungerer som normalt, selv når begrenset databehandling er slått på.

Slik slår du på begrenset databehandling

 

Produkt  Slå på begrenset databehandling
Google Ads Du kan angi parameteren allow_ad_personalization_signals én gang og bruke den for alle produktene som er konfigurert via den globale nettstedstaggen. Standardverdien for parameteren blir satt til sann. Når du setter verdien for parameteren til usann, blir begrenset databehandling slått på. For å sikre at verdien for parameteren er tilgjengelig i en gitt Google Ads-konto, bør du legge den til ved hjelp av gtag('set')-kommandoen. Du finner flere opplysninger, deriblant eksempler, i denne artikkelen.
Google Analytics, Google Analytics for Firebase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Hvis du er Google Analytics- eller Google Analytics for Firebase-kunde, fungerer Google Analytics som tjenesteleverandøren din i de tilfellene der du har slått av deling med Google-produkter og -tjenester, i henhold til vilkårene for CCPA-tillegget for tjenesteleverandører. Google Analytics tilbyr en rekke verktøy du kan bruke for å styre hvordan data samles inn, og om dataene skal brukes til personlig tilpasning av annonser. Du kan finne mer informasjon om dette i brukerstøtten for Google Analytics.
Appkampanjer

Hvis du måler appkonverteringer ved hjelp av Firebase-SDK-en, kan du slå av funksjonene for personlig tilpasset annonsering, slik det er forklart i denne Firebase-veiledningen, for de aktuelle brukerne.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt