Kā palīdzēt reklāmdevējiem nodrošināt atbilstību CCPA pakalpojumā Google Ads

Uzņēmums Google savā darbībā vispirmām kārtām domā par lietotājiem. Tāpēc mēs nekad nepārdodam personas informāciju, bet nodrošinām lietotājiem pārskatāmību un iespēju kontrolēt reklāmas pieredzi, izmantojot tādu rīku kā Mans konts, kā arī vairākas citas funkcijas lietotāju kontu pārvaldībai. Saskaņā ar mūsu personalizētās reklamēšanas politiku mēs nekad neizmantojam sensitīvu informāciju, lai personalizētu reklāmas. Mēs veicam ieguldījumus arī tādās iniciatīvās kā Coalition for Better Ads, Google ziņu iniciatīva un ads.txt, lai atbalstītu labvēlīgu, ilgtspējīgu ekosistēmu reklāmām.

Google ievēro konfidencialitātes tiesību aktus, kas aizsargā patērētājus. 2018. gada maijā mēs izlaidām vairākus atjauninājumus, lai palīdzētu reklāmdevējiem un izdevējiem nodrošināt atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) Eiropas Ekonomikas zonā. 

Šodien mēs papildinām šo funkciju kopu un piedāvājam ierobežotu datu apstrādi (tās darbības pamatprincipi ir izklāstīti tālāk), lai palīdzētu reklāmdevējiem, izdevējiem un partneriem pārvaldīt atbilstību Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likumam (California Consumer Privacy Act — CCPA).  

Par Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likumu

Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likums ir jauns datu konfidencialitātes likums, kas nosaka dažādas tiesības Kalifornijas štata iedzīvotājiem. Likums attiecas uz uzņēmumiem, kas Kalifornijā veic uzņēmējdarbību un atbilst vienam no vairākiem kritērijiem, kas saistīti ar ieņēmumiem un datu apstrādi, un citiem faktoriem. CCPA pieprasa nodrošināt iedzīvotājiem iespēju atteikties no viņu “personas informācijas” “pārdošanas” (saskaņā ar terminu definīcijām likumā) un šo atteikšanās iespēju piedāvāt “pārdevēja” puses sākumlapā kā pamanāmu saiti “Nepārdot manu personas informāciju”. CCPA identificē noteiktus izņēmumus termina “pārdošana” definīcijā, piemēram, ne visi personas informācijas pārsūtīšanas gadījumi ir klasificējami kā “pārdošana”. Piemēram, personas informācijas pārsūtīšana “pakalpojuma sniedzējam” atbilstoši šim likumam nav uzskatāma par pārdošanu.

Par ierobežoto datu apstrādi

Ierobežotā datu apstrāde ir paredzēta, lai palīdzētu reklāmdevējiem, izdevējiem un partneriem izpildīt prasības par to atbilstību Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likuma (California Consumer Privacy Act — CCPA) noteikumiem. Veicot ierobežoto datu apstrādi, Google ierobežo noteiktu unikālo identifikatoru izmantošanas veidu un citu datu apstrādi, sniedzot jums pakalpojumus, lai izpildītu tikai noteiktus uzņēmējdarbības mērķus. Ievērojot to, kuriem datiem tiek veikta ierobežotā apstrāde, šie uzņēmējdarbības mērķi ir reklāmu piegāde, pārskati un novērtēšana, drošība un krāpšanas noteikšana, atkļūdošana, kā arī jums piedāvāto produktu uzlabošana un izstrāde. Atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti pielikumā pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem attiecas CCPA, mēs rīkosimies kā jūsu pakalpojumu sniedzējs, ievērojot to, kuri dati tiek apstrādāti, kad ir iespējota ierobežotā datu apstrāde. 

Ierobežotā datu apstrāde mūsu produktos darbojas dažādos veidos. Reklāmdevējiem, izdevējiem un partneriem ir jānodrošina, lai Google produktu un pakalpojumu izmantošana, tostarp ierobežotā datu apstrāde, būtu saskaņā ar prasībām par šo reklāmdevēju, izdevēju un partneru atbilstību CCPA noteikumiem. Produktos, kuros ir manuāli jāiespējo ierobežotā datu apstrāde, partneriem ir jāizlemj pašiem, kad un kā to iespējot. Partneri var izlemt iespējot ierobežoto datu apstrādi, pamatojoties uz lietotāju skaitu (piemēram, pēc tam, kad lietotājs ir atteicies, noklikšķinot uz saites “Nepārdot manu personas informāciju”).  Partneri var arī izlemt iespējot ierobežoto datu apstrādi visiem lietotājiem Kalifornijā (produktiem, kuros šāda iespēja ir pieejama). 

 

Ierobežotā datu apstrāde neattiecas uz datu sūtīšanu vai atklāšanu trešajām pusēm, ko, iespējams, esat iespējojis mūsu produktos un pakalpojumos, un ir jābūt veiktiem visiem nepieciešamajiem pasākumiem attiecībā uz šādām trešajām pusēm, lai jūs ievērotu prasības par savu atbilstību CCPA noteikumiem. Ja esat kopīgojis datus no viena Google produkta ar citu, izmantojot produktu integrāciju vai citus veidus, uz datiem attieksies saņēmēja produkta noteikumi, tiklīdz dati tiks kopīgoti. 

Produkti un funkcijas, kas savā darbībā jau izmanto ierobežotu datu apstrādi

Tālāk norādītie Google Ads produkti un funkcijas savā darbībā jau izmanto ierobežotu datu apstrādi.

Šo produktu un funkciju lietotājiem nav jāveic nekādas darbības.

Ja esat kopīgojis datus no viena Google produkta ar citu, izmantojot produktu integrāciju vai citus veidus, uz datiem attieksies saņēmēja produkta noteikumi, tiklīdz dati tiks kopīgoti.

Produkti un funkcijas, kam nepieciešams veikt noteiktas darbības, lai iespējotu ierobežotu datu apstrādi

Ja iespējosiet ierobežotu datu apstrādi, uzņēmums Google ierobežos to, kā tas izmanto datus. Noteiktas funkcijas vairs nebūs pieejamas, tostarp lietotāju pievienošana atkārtotā mārketinga sarakstiem, lietotāju pievienošana līdzīgu mērķauditoriju atkārtotā mārketinga sākotnējiem sarakstiem un ar minētajām funkcijām saistīta funkcionalitāte. Ierobežotu datu apstrādes iespējošana lietotņu kampaņām var nozīmēt to, ka lietotāji, kas instalēs jūsu lietotni, joprojām redzēs šai lietotnei paredzētās reklāmas arī pēc tās instalēšanas.

Neskatoties uz to, ka būsiet iespējojis ierobežotu datu apstrādi, reklāmas, kurās tiek izmantota trešo pušu reklāmu izsekošana vai trešo pušu reklāmu rādīšana tam piemērotās vietās (piemēram, Google reklāmas tīklā), tiks rādītas, ja vien izdevējs tās neatspējos. Google līgumsaistības attiecībā uz ierobežotu datu apstrādi neattiecas uz šādiem trešo pušu piegādātājiem, kas veic reklāmu izsekošanu un rādīšanu. Jums jāveic nepieciešamie pasākumi attiecībā uz šādām trešajām pusēm, lai nodrošinātu savu atbilstību CCPA prasībām. Reklāmām, kuras tiek rādītas, izmantojot šķērsapstrādes apmaiņu reklāmas tīklam, uzņēmums Google nenoteiks cenu tiem cenas pieprasījumiem, kam izdevējs būs nosūtījis atteikšanās signālu.

Ņemiet vērā, ka pat tad, ja būsiet iespējojis ierobežotu datu apstrādi, reklāmguvumu uzskaite un kampaņu vērtēšana joprojām darbosies kā ierasts.

Kā iespējot ierobežotu datu apstrādi

 

Produkts Ierobežotas datu apstrādes iespējošana
Google Ads Parametru allow_ad_personalization_signals varat iestatīt vienreiz un lietot to visiem produktiem, kas konfigurēti, izmantojot vispārējo vietnes tagu. Parametra noklusējuma vērtība tiks iestatīta kā “true”. Iestatot parametra vērtību kā “false”, tiks iespējota ierobežota datu apstrāde. Lai nodrošinātu, ka parametra vērtība ir pieejama norādītajā Google Ads kontā, pievienojiet to, izmantojot komandu gtag('set'). Papildinformāciju un piemērus skatiet šajā rakstā.
Google Analytics, Google Analytics platformai Firebase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ja esat pakalpojuma Google Analytics vai Google Analytics platformai Firebase klients, atbilstoši prasībām, kas noteiktas Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likuma (California Consumer Privacy Act — CCPA) pielikumā pakalpojumu sniedzējiem, Google Analytics rīkosies kā pakalpojumu sniedzējs gadījumos, kad būsiet atspējojis kopīgošanu ar Google produktiem un pakalpojumiem. Pakalpojumā Google Analytics tiek piedāvāta rīku kolekcija, kas jums ļauj noteikt, kā tiek apkopoti dati un vai to izmantot reklāmu personalizēšanai. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet Google Analytics palīdzības centru.
Lietotņu kampaņas

Ja veicat lietotņu reklāmguvumu uzskaiti, izmantojot Firebase SDK, attiecīgiem lietotājiem atspējojiet personalizētās reklamēšanas funkcijas, kā paskaidrots šajā Firebase ceļvedī.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.