Pagalba reklamuotojams laikantis JAV privatumo įstatymų sistemoje „Google Ads“

„Google“ jau seniai visose srityse pirmenybę teikia naudotojams. Kadangi esame įsipareigoję naudotojams, niekada neparduodame asmens informacijos. Skelbimų naudotojams skaidrumą ir galimybes juos valdyti užtikriname per Mano skelbimų centrą, Mano paskyrą ir tam tikras kitas funkcijas, norėdami padėti jums tvarkyti paskyrą. Vadovaudamiesi suasmeninto reklamavimo politika niekada nenaudojame neskelbtinos informacijos, pvz., sveikatos, rasės, religijos ar seksualinės orientacijos, skelbimams suasmeninti. Be to, siekdami palaikyti skelbimų ekosistemos tvirtumą bei tvarumą, investuojame į tokius projektus kaip Geresnių skelbimų sąjunga, „Google“ naujienų iniciatyva ir „ads.txt“.

„Google“ palankiai vertina klientus apsaugančius privatumo įstatymus. 2018 m. gegužės mėn. pristatėme kelis naujinius, norėdami padėti reklamuotojams ir leidėjams iš EEE ir JK laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

2019 m. pradėjome riboti duomenų apdorojimą, kad padėtume reklamuotojams, leidėjams ir partneriams laikytis Kalifornijos vartotojų privatumo akto (KVPA). Nuo 2023 m. sausio mėn. plečiame ribotą duomenų apdorojimo naudojimą, kad padėtume klientams ir partneriams laikytis naujų JAV valstijų privatumo įstatymų.

Riboto duomenų apdorojimo ir KVPA paslaugos teikėjo būsenos atnaujinimai (2023 m. liepos mėn.)

Nuo 2023 m. liepos 1 d. „Google“ nebebus jūsų paslaugos teikėja (Kalifornijoje) pagal 2020 m. Kalifornijos privatumo teisių ir įgyvendinimo įstatymą vykdant kontekstinio naudotojų elgesiu grindžiamo reklamavimo veiklą. Tai reiškia, kad ribotas duomenų apdorojimas nebebus pasiekiamas naudojant Klientų atitikties funkciją.

Šie pakeitimai atsispindės esamame JAV privatumo įstatymų priede, pridėtame prie „Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygų ir „Google Ads“ vieno duomenų valdytojo kitam perduodamų duomenų apsaugos sąlygų.

Apie ribotą duomenų apdorojimą

Naudodama ribotą duomenų apdorojimą „Google“ apriboja, kaip teikiant jums paslaugas bus naudojami tam tikri unikalūs identifikatoriai ir kiti duomenys, kad galėtumėte imtis tam tikrų veiklų.

Atsižvelgiant į duomenis, kuriems taikomas ribotas duomenų apdorojimas, šios veiklos gali apimti šias funkcijas:

 • skelbimų pateikimą;
 • derinimą;
 • tobulinimą ir kūrimą;
 • ataskaitų teikimą ir vertinimą;
 • saugos pažeidimo ir sukčiavimo aptikimą.

Laikydamiesi atitinkamų JAV valstijos privatumo įstatymų priedų sąlygų, veiksime kaip jūsų paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į duomenis, kurie apdorojami įgalinus ribotą duomenų apdorojimą.

Ribotas duomenų apdorojimas skirtinguose produktuose veikia skirtingai. Reklamuotojai, leidėjai ir partneriai turi užtikrinti, kad „Google“ produktų ir paslaugų naudojimas, įskaitant ribotą duomenų apdorojimą, būtų vykdomas pagal atitikties reikalavimus. Naudojant produktus, kuriuose ribotą duomenų apdorojimą reikia įgalinti patiems, partneriai turi nuspręsti, kada ir kaip tai padaryti. Kai kurie gali nuspręsti įgalinti ribotą duomenų apdorojimą atskiriems naudotojams (pvz., pagal naudotojo atsisakymą spustelėjus nuorodą „Neparduoti mano asmens informacijos“). Arba, naudodami produktus, kuriuose tai palaikoma, kai kurie partneriai gali nuspręsti įgalinti ribotą duomenų apdorojimą visiems taikomų JAV valstijų naudotojams.

Galiausiai partneriai, įdiegę bendrąjį privatumo valdymą, gali pasirinkti įgalinti ribotą duomenų apdorojimą, kai gauna bendrojo privatumo valdymo atsisakymo signalą.

Ribotas duomenų apdorojimas nepraplečiamas iki duomenų siuntimo ir atskleidimo trečiosioms šalims, kurias galėjote įgalinti savo produktuose ar paslaugose, todėl turėtumėte užtikrinti, kad ėmėtės visų priemonių tokių trečiųjų šalių atžvilgiu pagal atitikties reikalavimus. Jei duomenis iš vieno „Google“ produkto bendrinate su kitu naudodami integruotus produktus ar kitas priemones, bendrintiems duomenims taikomos gavėjo produkto sąlygos. Pavyzdžiui, jei sukursite auditoriją importavę patobulintas konversijas arba fizines konversijas ir eksportuosite ją į kitą produktą, kad galėtumėte suasmeninti reklamavimą, ribotas duomenų apdorojimas gali būti nepasiekiamas.

Produktai ir funkcijos, kurie jau veikia naudojant ribotą duomenų apdorojimą

Nurodyti „Google Ads“ produktai ir funkcijos jau veikia naudojant ribotą duomenų apdorojimą.

Anksčiau nurodytų produktų ir funkcijų naudotojams nereikia atlikti jokių veiksmų, norint įgalinti ribotą duomenų apdorojimą.

Jei duomenis iš vieno „Google“ produkto bendrinate su kitu naudodami integruotus produktus ar kitas priemones, bendrintiems duomenims taikomos gavėjo produkto sąlygos.

* Nuo 2023 m. liepos 1 d. ribotas duomenų apdorojimas nebus pasiekiamas Kalifornijoje, kai reklamuotojas vykdo kontekstinio naudotojų elgesiu grindžiamo reklamavimo veiklą, įskaitant Klientų atitiktes funkcijos naudojimą. Jei reikia daugiau informacijos, žr. šį straipsnį.

Produktai ir funkcijos, dėl kurių reikia imtis veiksmų, kad būtų įgalintas ribotas duomenų apdorojimas

Kai įgalinsite ribotą duomenų apdorojimą, „Google“ apribos, kaip naudojami duomenys. Tam tikros funkcijos bus nepasiekiamos, įskaitant naudotojų pridėjimą prie pakartotinės rinkodaros sąrašų, naudotojų pridėjimą prie panašios auditorijos pakartotinės rinkodaros pirminių sąrašų ir susijusias funkcijas. Programų kampanijose įgalinus ribotą duomenų apdorojimą gali būti, kad programą įdiegę naudotojai ir toliau matys tos programos skelbimus po įdiegimo.

Net įgalinus ribotą duomenų apdorojimą, skelbimai, kuriems naudojamos trečiųjų šalių skelbimų stebėjimo ar trečiųjų šalių skelbimų teikimo funkcijos, bus teikiami tose vietose, kuriose jie gali būti teikiami (pvz., „Google“ vaizdinės reklamos tinkle), nebent leidėjas juos išjungs. „Google“ sutartiniai įsipareigojimai dėl riboto duomenų apdorojimo netaikomi tokiems trečiųjų šalių stebėjimo ir teikimo paslaugų teikėjams. Turėtumėte įsitikinti, kad ėmėtės tinkamų priemonių tokių trečiųjų šalių atžvilgiu, būtinų atitikties poreikiams išpildyti. Jei skelbimai teikiami naudojant kryžminius mainus Vaizdinės reklamos tinkle, „Google“ nesiūlys kainos gavusi kainos pasiūlymo užklausą, jei leidėjas išsiuntė atsisakymo signalą.

Pastaba: net jei įgalintas ribotas duomenų apdorojimas, tokios funkcijos, kaip konversijų stebėjimas ir kampanijos vertinimas, ir toliau veiks įprastai.
Riboto duomenų apdorojimo įgalinimas
Produktas Riboto duomenų apdorojimo įgalinimas
Google Ads

„Google Ads“ siūlo dvi riboto duomenų apdorojimo įgalinimo parinktis:

 1. naują parametrą restricted_data_processing, kurį galima nustatyti bendrojoje svetainės žymoje, kad įgalintumėte ribotą tam tikrų svetainės naudotojų duomenų apdorojimą;
 2. žymimąjį laukelį „Google Ads“ sąsajoje, kurioje konfigūruojate „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros žymą, norėdami įgalinti visose JAV valstijose, pagal kurias taikoma, esančių naudotojų ribotą duomenų apdorojimą.
„Google Analytics“, „Google Analytics“, skirta „Firebase“

Jei esate „Google Analytics“ arba „Google Analytics“, skirtos „Firebase“, klientai, kuriems taikomas „JAV valstijos privatumo įstatymų paslaugų teikėjų ir duomenų tvarkytojų priedas“ (angl. „U.S. State Privacy Laws Service Provider and Processor Addendum“), „Google Analytics“ veiks kaip paslaugos teikėjas, jei neįgalinsite bendrinimo su „Google“ produktais ir paslaugomis..

Jei integravę produktus eksportuojate duomenis iš „Google Analytics“ ar „Google Analytics“, skirtos „Firebase“, į kitus produktus (pvz., „Google Ads“), šiems duomenims taikomos tų produktų paslaugų teikimo sąlygos.

„Google Analytics“ teikia įrankių, kuriuos naudodami galite valdyti, kaip renkami duomenys, taip pat ar jie naudojami reklamavimui suasmeninti, rinkinį. Jei norite sužinoti daugiau, žr. toliau pateiktą skiltį „Auditorijos sąrašo bendrinimas“ arba „Google Analytics“ pagalbos centro skiltį „Reklamavimo suasmeninimas“.
Programų kampanijos

Jei programos konversijas vertinate naudodami „Google Analytics“, skirtą „Firebase“ SDK, turite dvi parinktis:

 1. galite išjungti suasmeninto reklamavimo funkcijas naudotojo lygiu, kad įjungtumėte tam tikrų programos naudotojų ribotą duomenų apdorojimą;
 2. galite išjungti suasmeninto reklamavimo funkcijas tam tikrame geografiniame regione, kad įjungtumėte ribotą duomenų apdorojimą visiems programos naudotojams, esantiems tuose regionuose.
„Google“ žymų tvarkytuvė „Google“ žymų tvarkytuvėje esančiose „Google Ads“ žymose (konversijos ir pakartotinė rinkodara) pasiekiamas naujas laukas „Riboto duomenų apdorojimo įgalinimas“. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kad jį nustatytumėte.

* Pastaba: klientai, šiuo metu naudojantys parametrą allow_ad_personalization_signals ribotam duomenų apdorojimui įgalinti, gali toliau jį naudoti. Tačiau ateityje „Google“ gali reikalauti naudoti parametrą restricted_data_processing.

Auditorijos sąrašo bendrinimas

Jei sistemoje „Google Ads“ įgalintas ribotas duomenų apdorojimas, jis taikomas tik auditorijų sąrašams, sukurtiems naudojant „Google Ads“ žymą. Jei turite auditorijų sąrašų, bendrinamų su „Google Ads“ iš „Google Analytics“, „Display & Video 360“ arba „Search Ads 360“, turėsite apsilankyti šių produktų paskyrose, kad įgalintumėte ribotą duomenų, kurie eksportuojami į „Google Ads“, apdorojimą. Jei reikia papildomos išsamios informacijos, žr. toliau pateiktą lentelę.

Įgalinkite ribotą duomenų, eksportuojamų į „Google Ads“, apdorojimą

Produktas Kaip įgalinti ribotą duomenų, eksportuojamų į „Google Ads“, apdorojimą
Google Analytics

Naudodami toliau pateiktas „Analytics“ sąsajos parinktis, galite valdyti, ar „Google Analytics“ duomenys naudojami skelbimams suasmeninti.

 1. Išjunkite skelbimų suasmeninimą pagal regioną (galutinį naudotoją) arba visoje nuosavybėje, naudodamiesi šiais nuosavybės nustatymais.
 2. Išskirkite konkrečius įvykius arba naudotojo ypatybes, pasitelkdami šiuos nustatymus (tik programa ir žiniatinklis).
Dinamiškai išjunkite skelbimų suasmeninimą per seansą ar įvykį, atlikdami šiuos žymų konfigūracijos pakeitimus.
Display & Video 360

Jei norite išjungti auditorijos sąrašų bendrinimą sistemoje „Google Ads“ iš „Display & Video 360“, sistemoje „Display & Video 360“ tai galite padaryti trimis būdais.

 1. Skelbimų suasmeninimą galite išjungti naudodami bendrosios svetainės žymos parametrą.
 2. Galite išskirti „Floodlight“ veiklą suasmenintuose skelbimuose.
 3. Galite išjungti auditorijos sąrašo bendrinimą.
Search Ads 360 Sistemoje „Search Ads 360“ šiuo metu auditorijų eksportavimo į „Google Ads“ Paieškai naudoti negalima. Be to, Kalifornijoje esantys naudotojai nebus pridėti pakartotinės rinkodaros, vykdomos pereinant tarp paieškos bei Vaizdinės reklamos tinklo kanalų ir socialinio tinklo skelbimų bei Vaizdinės reklamos tinklo kanalų, sąrašuose. Daugiau sužinosite perskaitę šį straipsnį.

Apie IAB privatumo eilutes

„Google“ šiuo metu nėra IAB kelių valstijų sutarties pasirašanti šalis. Tačiau integravome IAB KVPA sistemos 1.0 versijos technines specifikacijas, skirtas „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros ir konversijų žymoms, kad reklamuotojų svetainėse būtų galima skaityti eilutę us_privacy.

Reklamuotojai, pasirinkę naudoti IAB signalą, turėtų vadovautis IAB technikos laboratorijos pateiktomis techninėmis specifikacijomis, kad savo puslapiuose pritaikytų eilutę us_privacy. „Google Ads“ žymos sąveikaus su reklamuotojų puslapiu, kad nuskaitytų eilutę us_privacy ir taikytų ribotą duomenų apdorojimą, kai eilutė nurodo, kad naudotojas atsisakė.

 • Kai IAB eilutė nurodys, kad naudotojas neatsisakė, elgsena nebus keičiama.
 • Kai IAB eilutė nurodys, kad naudotojas atsisakė, „Google“ įgalins ribotą duomenų apdorojimą.
Pastaba: „Google“ taip pat siūlo duomenų ištrynimo ir saugojimo valdiklius. Pagal JAV valstijų privatumo įstatymų priedų sąlygas mūsų įsipareigojimai dėl duomenų ištrynimo ir saugojimo taikomi, kai veikiame kaip jūsų paslaugų teikėjai, atsižvelgiant į duomenis, kurie apdorojami įgalinus ribotą duomenų apdorojimą. Sužinokite daugiau apie duomenų ištrynimo ir saugojimo valdiklius

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
667669976777650839
true
Paieška pagalbos centre
true
true