Kuidas aitame reklaamijatel Google Adsis järgida CCPA-d

Google on pikka aega kasutanud kõigis oma tegevustes kasutajakeskset lähenemist. Kasutajate ees võetud kohustuste raames ei müü me kunagi isiklikke andmeid, anname kasutajatele läbipaistvat teavet ning võimaldame neil konto haldamise hõlbustamiseks reklaamide kasutuskogemust juhtida jaotise Minu konto ja mitmesuguste muude funktsioonide kaudu. Meie isikupärastatud reklaamide eeskirjade kohaselt ei kasuta me reklaamide isikupärastamiseks kunagi tundlikku teavet. Samuti investeerime sellistesse algatustesse nagu Coalition for Better Ads, Google News Initiative ja ads.txt, et toetada toimivat ja jätkusuutlikku reklaamide ökosüsteemi.

Google kiidab heaks tarbijaid kaitsevad privaatsusseadused. Andsime 2018. aasta mais välja mitu värskendust, mis aitavad reklaamijatel ja väljaandjatel Euroopa Majanduspiirkonnas järgida isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

Nüüd arendame seda funktsioonikomplekti edasi, pakkudes piiratud andmetöötlust (mis toimib allpool kirjeldatud viisi), et aidata reklaamijatel, väljaandjatel ja partneritel hallata California Consumer Privacy Acti ehk CCPA (California tarbijate privaatsuse seaduse) järgimist.  

Teave California Consumer Privacy Acti kohta

California Consumer Privacy Act (CCPA) on uus andmeprivaatsuse seadus, mis kehtestab California osariigi elanikele mitmesugused õigused. Seadus kohaldub ettevõtetele, kelle äritegevus leiab aset Californias ning vastab ühele mitmest tulu, andmetöötluse ja muude teguritega seotud kriteeriumist. CCPA nõuete järgi tuleb elanikele anda õigus loobuda oma „isiklike andmete“ „müügist“ (nagu seadus need terminid määratleb) ning loobumist tuleb pakkuda silmapaistval lingil „Do Not Sell My Personal Information“ (Minu isiklike andmete müümine on keelatud), mis asub „müüjaks oleva“ osalise avalehel. CCPA tunnistab termini „müük“ puhul teatud erandeid, nii et müügiks ei peeta kõiki isiklike andmete edastusi. Näiteks ei ole müük isiklike andmete edastamine „teenusepakkujale“ seaduse alusel.

Piiratud andmetöötluse teave

Piiratud andmetöötlus on ette nähtud aitama reklaamijatel, väljaandjatel ja partneritel täita oma CCPA vastavusnõudeid. Piiratud andmetöötlusega piirab Google teatud unikaalsete identifikaatorite ja teile teenuste pakkumise käigus töödeldavate muude andmete kasutamist ainult kindlate ärieesmärkide nimel. Seoses andmetega, mille puhul piiratud andmetöötlus kehtib, kuuluvad nende ärieesmärkide hulka reklaamide esitamine, aruandlus ja mõõtmine, turvalisus ja pettuste tuvastamine, silumine ning teile pakutavate toodete funktsioonide täiustamine ja arendamine. Meie CCPA teenusepakkuja lisa tingimuste kohaselt oleme teie teenusepakkuja seoses töödeldavate andmetega, kui piiratud andmetöötlus on lubatud.

Piiratud andmetöötlus toimib meie toodetes erinevalt. Reklaamijad, väljaandjad ja partnerid peavad tagama, et Google’i toodete ning teenuste kasutamine, sh piiratud andmetöötlus, järgiks nende CCPA vastavusnõudeid. Toodete korral, mis nõuavad piiratud andmetöötluse lubamiseks vastavat toimingut, peavad partnerid ise otsustama, millal ja kuidas seda lubada. Mõned võivad otsustada lubada piiratud andmetöötlus kasutajapõhiselt (nt pärast kasutaja loobumist, klikkides lingil „Do Not Sell My Personal Information“ (Minu isiklike andmete müümine on keelatud)).  Teise võimalusena võivad mõned partnerid seda toetavate toodete puhul otsustada lubada piiratud andmetöötlus kõigile kasutajatele Californias.

 

Piiratud andmetöötlus ei laiene andmete saatmisele või avalikustamisele kolmandatele osapooltele, mille olete võib-olla meie toodetes ja teenustes lubanud, ning peate veenduma, et oleksite oma CCPA vastavusnõuete täitmiseks rakendanud kõik vajalikud meetmed nende kolmandate osapoolte suhtes. Kui jagasite ühe Google’i toote andmeid teisega toote integratsioonide kaudu või muul viisil, kehtivad andmetele pärast jagamist saaja toote tingimused.

Tooted ja funktsioonid, mis juba kasutavad piiratud andmetöötlust

Need Google Adsi tooted ja funktsioonid juba kasutavad piiratud andmetöötlust:

Nende toodete ja funktsioonide kasutajad ei pea toiminguid tegema.

Kui olete toodete integreerimise kaudu või muul viisil jaganud ühe Google'i toote andmeid teisega, kehtivad nende andmete jagamise korral andmetele vastuvõtjatoote tingimused.

Tooted ja funktsioonid, mis nõuavad piiratud andmetöötluse lubamiseks toiminguid

Kui lubate piiratud andmetöötluse, piirab Google andmete kasutamist. Teatud funktsioonid pole saadaval, sealhulgas kasutajate lisamine uuesti turundamise loenditesse, kasutajate lisamine sarnase vaatajaskonna uuesti turundamise lähtesisuloenditesse ja sellega seotud funktsioonid. Rakendusekampaaniate korral võib piiratud andmetöötluse lubamine tähendada, et teie rakenduse installinud kasutajad näevad ka pärast installimist selle rakenduse reklaame.

Isegi kui olete lubanud piiratud andmetöötluse, kuvatakse kolmanda osapoole reklaamide jälgimise või kolmanda osapoole reklaamide esitamisega reklaame, kus need on esitamiseks sobilikud (nt Google'i Display-võrgustikus), välja arvatud juhul, kui väljaandja selle keelab. Google'i lepingulised kohustused seoses piiratud andmetöötlusega ei kehti selliste kolmandate osapoolte jälgimise ja pakkuvate müüjate suhtes. Peaksite veenduma, et olete oma CCPA vastavusnõuete täitmiseks rakendanud vastavad vajalikud meetmed nende kolmandate osapoolte suhtes. Teistes reklaamivõrgustikes esitatavate displeireklaamide korral ei tee Google pakkumist pakkumistaotlustele, kui avaldaja on saatmisest loobumise signaali saatnud.

Pange tähele, et isegi kui piiratud andmetöötlus on lubatud, toimivad konversioonide jälgimine ja kampaania mõõtmine tavapäraselt.
Piiratud andmetöötluse lubamine
Teenus  Piiratud andmetöötluse lubamine
Google Ads

Google Adsis on saadaval kaks piiratud andmetöötluse lubamise võimalust.

 1. Uus parameeter „restricted_data_processing“, mille saab seadistada üldises saidimärgendis, et lubada piiratud andmetöötlus teie saidi teatud kasutajate puhul.
 2. Google Adsi liidese märkeruut, kus saate seadistada oma Google Adsi uuesti turundamise märgendi, et lubada piiratud andmetöötlus kõigi Californias paiknevate kasutajate puhul.

Lisateabe ja näited leiate sellest artiklist.

Google Analytics, Google Analytics for Firebase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kui olete Google Analyticsi või Google Analytics for Firebase'i klient, siis CCPA teenusepakkuja lisa tingimuste kohaselt on Google Analytics teenusepakkuja, kui olete Google'i toodete ja teenustega jagamise keelanud.

Kui ekspordite teenuste integreerimise tulemusel Google Analyticsist või Google Analytics for Firebase'ist andmeid teistesse teenustesse (nt Google Adsi), kehtivad andmetele nende teenuste tingimused.

Google Analytics pakub tööriistakogu, mis võimaldab teil juhtida, kuidas andmeid kogutakse ja kas neid kasutatakse reklaamide isikupärastamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake allpool olevat jaotist Vaatajaskonna loendi jagamine või külastage Google Analyticsi abikeskuses jaotist „Reklaamide isikupärastamine“.
Rakendusekampaaniad

Kui mõõdate rakenduse konversioone Google Analytics for Firebase'i SDK abil, on teil kaks valikut.

 1. Võite isikupärastatud reklaamimise funktsioonid keelata kasutaja tasemel. See lubab piiratud andmetöötluse teie rakenduse teatud kasutajate puhul.
 2. Võite isikupärastatud reklaamimise funktsioonid keelata teatud geograafilises piirkonnas (nt Californias), et lubada piiratud andmetöötlus teie rakenduse kõigi Californias olevate kasutajate puhul.
Google Tag Manager Google Tag Manageris asuvas Google Adsi märgendis (konversioon ja uuesti turundamine) on saadaval uus väli „Luba piiratud andmetöötlus“. Selle seadistamiseks järgige neid juhiseid.

* Märkus. Kliendid, kes kasutavad praegu piiratud andmetöötluse lubamiseks parameetrit allow_ad_personalization_signals, saavad selle kasutamist jätkata. Kuid võtke arvesse, et Google võib tulevikus nõuda parameetri restricted_data_processing kasutamist.

Vaatajaskonna loendi jagamine

Kui Google Adsis on piiratud andmetöötlus lubatud, rakendub see ainult vaatajaskonna loenditele, mis on loodud Google Adsi märgendiga. Kui teil on Google Adsiga jagatud vaatajaskonna loendeid teenustest Google Analytics,  Display & Video 360 või Search Ads 360, peate Google Adsi eksporditud andmete puhul piiratud andmetöötluse lubama nendes teenustes. Rohkemate üksikasjade nägemiseks vaadake allolevat tabelit. 

Google Adsi eksporditud andmete puhul piiratud andmetöötluse lubamine

Teenus      Kuidas Google Adsi eksporditud andmete puhul piiratud andmetöötlust lubada?
Google Analytics                      

Võite järgmiste valikute abil juhtida, kas teie Google Analyticsi andmeid kasutatakse reklaamide isikupärastamiseks.

 1. (Lõppkasutaja) piirkonna või kogu atribuudi puhul reklaamide isikupärastamise väljalülitamine nende atribuudiseadete kaudu.
 2. Konkreetsete sündmuste või kasutaja atribuutide välistamine nende seadete kaudu (ainult rakendused ja veebisaidid).
Keelake reklaamide isikupärastamine dünaamiliselt seansi või sündmuse puhul, tehesneed märgendi seadistamise muudatused.
Display & Video 360                                                                                      

Kui soovite teenuses Display & Video 360 vaatajaskonna loendi jagamise Google Adsi keelata, on teil teenuses Display & Video 360 kolm võimalust. 

 1. Võite reklaamide isikupärastamise keelata üldise saidimärgendi parameetri kaudu.
 2. Võite isikupärastatud reklaamides välistada Floodlighti tegevused.
 3. Võite keelata vaatajaskonna loendi jagamise.
Search Ads 360 Search Ads 360 ei luba praegu vaatajaskondade eksportimist teenusesse Google Ads for Search. Peale selle ei lisata Californias asuvaid kasutajaid otsingu- ega sotsiaalvõrgustiku reklaamide kuvamise uuesti turundamise loenditesse. Lisateabe saamiseks lugege seda artiklit.

Teave IAB CCPA andmetöötluse kohta

Google ei ole praegu IAB Privacy Piiratud teenusepakkuja lepingu allkirjastaja. Kuid oleme IAB CCPA raamistiku v1.0 tehniliste nõuetega ühildanud selle, kuidas Google Adsi uuesti turundamise ja konversioonimärgendid reklaamijate veebisaitidel stringi us_privacy loevad.

Reklaamijad, kes soovivad kasutada IAB signaali, peavad oma lehtedel stringi us_privacy rakendamiseks järgima IAB Tech Labi tehnilisi nõudeid. Meie Google Adsi märgendid suhtlevad reklaamija lehega ja hangivad stringi us_privacy teabe. Kui string näitab, et kasutaja on nõusoleku andmisest loobunud, rakendatakse piiratud andmetöötlus.

 • Kui IAB string näitab, et kasutaja ei ole nõusoleku andmisest loobunud, ei muutu midagi.
 • Kui IAB string näitab, et kasutaja on nõusoleku andmisest loobunud, lubab Google piiratud andmetöötluse.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse