Помощ за рекламодателите да спазват Закона за поверителност на потребителите в Калифорния (ССРА) в Google Ads

Google има дълга история в предприемането на насочен към потребителя подход във всички свои действия. Като част от ангажимента си към потребителите, никога не продаваме лична информация и осигуряваме на потребителите прозрачност и контрол над практическата им работа с рекламите посредством Моят профил и още няколко функции, които Ви помагат да управлявате профила си. В съответствие с правилата ни за персонализирано рекламиране никога не използваме поверителна информация, за да персонализираме реклами. Освен това инвестираме в инициативи като Коалицията за по-добри реклами, Google News Initiative и ads.txt, така че да поддържаме една устойчива рекламна екосистема в добро състояние.

Google приветства законите за поверителност, които предпазват потребителите. През май 2018 г. стартирахме няколко актуализации, които помагат на рекламодателите и издателите да спазват Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Европейското икономическо пространство (ЕИП). 

Днес надграждаме този набор от функции, предлагайки ограничено обработване на данни, което ще работи, както е описано по-долу. Така ще помогнем на рекламодатели, издатели и партньори да управляват спазването на Закона за поверителност на потребителите в Калифорния (ССРА).  

Всичко за Закона за поверителност на потребителите в Калифорния

Законът за поверителност на потребителите в Калифорния (ССРА) е нов закон за поверителност на данните, който установява различни права за жителите на щата Калифорния. Законът важи за компании, които извършват бизнес в Калифорния и отговарят на един от няколко критерия, свързани с приходи, обработване на данни и други фактори. ССРА изисква предоставянето на жителите на право да се откажат от „продажбата“ на тяхната „лична информация“ (според определението на тези термини в закона), като възможността за отказ се предлага с ясно откроена връзка „Личната ми информация да не се продава“ на началната страница на страната „Продавач“. ССРА разграничава определени изключения в определението на „продажба“, като това, че не всички прехвърляния на лична информация представляват „продажба“. Например прехвърлянето на лична информация на „доставчик на услуги“ според този закон не е продажба.

Всичко за ограниченото обработване на данни

Ограниченото обработване на данни има за цел да помага на рекламодатели, издатели и партньори да спазват Закона за поверителност на потребителите в Калифорния (ССРА). С ограниченото обработване на данни Google ограничава начина, по който използва определени уникални идентификатори, както и други данни, обработвани при предоставянето на услуги за Вас, така че да обслужва само определени бизнес цели. По отношение на данните, за които важи ограниченото обработване на данни, тези бизнес цели включват показване на рекламите, отчитане и измерване, сигурност и установяване на измами, отстраняване на грешки и подобряване и разработване на функции за продуктите, които Ви предлагаме. В съответствие с условията на допълнението към ССРА за доставчици на услуги, ще действаме като Ваш доставчик на услуги по отношение на обработваните данни, докато ограниченото обработване на данни е активирано. 

Ограниченото обработване на данни функционира различно за отделните продукти. Рекламодателите, издателите и партньорите трябва да осигурят спазване на изискванията на ССРА при използването на продукти и услуги на Google, включително ограничено обработване на данни. По отношение на продуктите, за които се изискват действия за активирането на ограничено обработване на данни, партньорите трябва да решат самостоятелно кога и как да го активират. Някои може да решат да активират ограничено обработване на данни на базата на отделен потребител (например при отказ на потребител чрез кликване върху връзка „Личната ми информация да не се продава“).  Друг вариант за продукти, които поддържат такава възможност, е някои партньори да активират ограничено обработване на данни за всички потребители в Калифорния. 

 

Ограниченото обработване на данни не обхваща изпращането или разкриването на данни на трети страни, което може да сте активирали в продуктите и услугите ни, и трябва да предприемете всички необходими мерки спрямо такива трети страни, за да спазвате ССРА. Ако сте споделяли данни от един продукт на Google в друг посредством продуктови интегрирания или по друг начин, след споделяне данните ще са предмет на условията на получаващия продукт. 

Продукти и функции, които вече оперират, използвайки ограничено обработване на данни

Следните продукти и функции на Google Ads вече оперират, използвайки ограничено обработване на данни:

От потребителите на тези продукти и функции не се изискват действия.

Ако сте споделяли данни от един продукт на Google в друг посредством продуктови интегрирания или по друг начин, след споделяне данните ще са предмет на условията на получаващия продукт.

Продукти и функции, които изискват действия за активиране на ограничено обработване на данни.

Когато активирате ограничено обработване на данни, Google ще ограничи начина, по който използва данни. Някои функции ще спрат да бъдат налични, включително добавянето на потребители към списъци за ремаркетинг, към подобни аудитории, начални списъци за ремаркетинг и сродни функционалности. При кампаниите за приложения активирането на ограничено обработване на данни може да означава, че потребителите, които инсталират приложението Ви, ще продължат да виждат реклами за него и след инсталацията.

Дори при активирано ограничено обработване на данни рекламите с проследяване на реклами на трети страни или показване на реклами на трети страни там, където отговарят на условията за показване (напр. в Google Дисплейна мрежа), ще се показват, освен ако не бъдат деактивирани от издател. Договореностите на Google във връзка с ограниченото обработване на данни не са в сила по отношение на външни доставчици на услуги за проследяване и показване на реклами. Трябва да вземете съответните мерки спрямо такива трети страни в съответствие с изискванията на ССРА. За реклами, показвани посредством различни борси за дисплейната мрежа, Google няма да оферира за заявки за оферти, при които издател е изпратил сигнал за отказ.

Имайте предвид, че дори при активирано ограничено обработване на данни проследяването на реализациите и измерването на рекламите ще продължат да работят, както обикновено.

Как да активирате ограничено обработване на данни

 

Продукт  Активиране на ограничено обработване на данни
Google Ads Можете да зададете параметъра allow_ad_personalization_signals веднъж и да го прилагате във всички продукти, конфигурирани чрез общия маркер на сайта. Стойността по подразбиране на параметъра е true. Когато зададете стойността на параметъра на false, това ще активира ограниченото обработване на данни. За да бъде стойността на параметъра достъпна в даден профил в Google Ads, трябва да я добавите чрез командата gtag('set'). За допълнителни подробности, включително примери, моля, вижте тази статия.
Google Анализ, Google Анализ за Firebase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ако сте клиент на Google Анализ или на Google Анализ за Firebase, в съответствие с допълнението към ССРА за доставчици на услуги Google Анализ действа като доставчик на услуги там, където сте деактивирали споделянето с продукти и услуги на Google. Google Анализ предлага набор от инструменти, които Ви дават възможност да контролирате начина на събиране на данните Ви, както и дали да се използват за персонализиране на рекламирането. За да научите повече, моля, посетете Помощния център на Google Анализ.
Кампании за приложения

Ако измервате реализации от приложения, използвайки комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase, деактивирайте функциите за персонализирано рекламиране, както е обяснено в това ръководство за Firebase, за съответните потребители.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си