Thiết lập tùy chọn tích hợp webhook đối với các biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong Tìm kiếm

Webhook là một API cho phép bạn gửi dữ liệu khách hàng tiềm năng đến hệ thống CRM của bạn trong thời gian thực. Để thiết lập webhook, bạn cần thêm URL và khóa webhook vào phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Bạn có thể phải thực hiện định cấu hình trong hệ thống CRM để tạo URL và khóa. 

URL là đường dẫn phân phối: Sau khi người dùng gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng, yêu cầu POST trong giao thức HTTP được gửi đến URL được định cấu hình. Điều này cho phép dữ liệu khách hàng tiềm năng chuyển thẳng vào hệ thống CRM. Khóa được sử dụng để xác thực thông tin khách hàng tiềm năng đã gửi.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng   rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Trong phần mục tiêu, hãy chọn mục Khách hàng tiềm năng
 5. Chọn Tìm kiếm trong mục "Loại chiến dịch". 
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhập tùy chọn cài đặt chiến dịch của bạn.
 8. Chọn Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong danh sách "Phần mở rộng quảng cáo".
 9. Điền thông tin chi tiết về phần mở rộng và biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn.
 10. Nhấp vào Tùy chọn nhận kết quả khách hàng tiềm năng trong mục "Tạo thông báo gửi biểu mẫu". Thao tác này sẽ làm xuất hiện trường "Quản lý khách hàng tiềm năng bằng webhook".
 11. Nhập URL và khóa webhook.
 12. Nhấp vào Gửi dữ liệu thử nghiệm để xem trạng thái và kết quả thử nghiệm.
  Hãy kiểm tra hệ thống quản lý dữ liệu để chắc chắn rằng bạn đã nhận được dữ liệu thử nghiệm.
 13. Sau khi điền đủ thông tin ở các bước bắt buộc, hãy nhấp vào Thêm vào chiến dịch.

Các trạng thái

Bạn có thể nhận được các trạng thái lỗi khác nhau tùy thuộc vào hành động ban đầu sau khi thêm webhook.

 • Trạng thái lỗi A: Khi người dùng lưu biểu mẫu mà không gửi dữ liệu thử nghiệm (thành công).
 • Trạng thái lỗi B: Khi dữ liệu không được gửi.
 • Trạng thái lỗi C: Khi dữ liệu được gửi mà Google không nhận được phản hồi.
 • Trạng thái lỗi D: Khi dữ liệu được gửi nhưng Google nhận được phản hồi không chính xác (mã lỗi HTTP 200).
 • Trạng thái thành công: Khi dữ liệu được gửi và Google nhận được phản hồi chính xác. 

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố