Nastavenie integrácie webhooku pre rozšírenie o formulár pre potenciálnych zákazníkov vo vyhľadávaní

Webhook je rozhranie API, ktoré vám umožňuje v reálnom čase posielať údaje o potenciálnych zákazníkoch do vášho systému riadenia vzťahov so zákazníkmi. Ak ho chcete nastaviť, musíte do svojho rozšírenia o formulár pre potenciálnych zákazníkov pridať webovú adresu a kľúč pre webhook. Na vygenerovanie webovej adresy a kľúča bude možno potrebné nakonfigurovať váš systém riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Webová adresa je cesta na doručenie: keď používateľ odošle rozšírenie o formulár pre potenciálnych zákazníkov, na konfigurovanú webovú adresa sa odošle žiadosť HTTP POST, čo umožní, že údaje z formulára pre potenciálnych zákazníkov sa nahrajú priamo do systému riadenia vzťahov so zákazníkmi. Kľúč sa používa na overenie zaslaných potenciálnych zákazníkov.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a potom vyberte položku Nová kampaň.
 4. V sekcii cieľov vyberte položku Potenciálni zákazníci.
 5. V ponuke Typ kampane vyberte položku Vyhľadávacia sieť.
 6. Kliknite na Pokračovať.
 7. Zadajte nastavenia kampane.
 8. V zozname Rozšírenia reklamy vyberte Rozšírenie o formulár pre potenciálnych zákazníkov.
 9. Zadajte podrobnosti o rozšírení o formulár pre potenciálnych zákazníkov.
 10. V sekcii Vytvorenie správy pri odoslaní formulára kliknite na Možnosť získavania potenciálnych zákazníkov. Zobrazí sa vám pole Správa potenciálnych zákazníkov pomocou webhooku.
 11. Zadajte webovú adresu a kľúč pre webhook.
 12. Ak si chcete pozrieť stavy a výsledky testovania, kliknite na Odoslať testovacie údaje.
  Skontrolujte svoj systém na správu údajov a uistite sa, či ste získali testovacie údaje.
 13. Po vyplnení požadovaných polí kliknite na Pridať do kampane.

Stavy

V závislosti od vašich počiatočných akcií sa vám môžu po pridaní webhookov zobraziť chyby.

 • Chyba A: používatelia uložia formulár bez odoslania testovacích údajov (formulár úspešne uložený).
 • Chyba B: údaje nie sú odoslané.
 • Chyba C: údaje sú odoslané, ale Google nedostal odozvu.
 • Chyba D: údaje sú odoslané, ale Google dostal nesprávnu odozvu (HTTP 200).
 • Úspešné: údaje sú odoslané a Google dostal správnu odozvu.

Súvisiace odkazy

Posledná kontrola: február 2020

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory