Müügivihje vormide kasutamine videokampaaniates

Videokampaaniate müügivihje vormid on muutumas järk-järgult kättesaadavaks ja peaksite saama neid järgmiste kuude jooksul kasutada. Kui soovite müügivihje vorme varem kasutada, võtke ühendust oma Google'i konto halduriga.

Müügivihje vorm aitab tekitada huvi potentsiaalsetes klientides, kes otsivad Google’is teie ettevõtet, tooteid või teenuseid. Selleks saate müügivihje vormi lisada näiteks oma videokampaaniale. Müügivihje vormi saab kasutada mis tahes TrueView for Actioni vormingus videokampaania puhul. Selles artiklis selgitatakse, kuidas videokampaania müügivihje vormi seadistada.

Enne alustamist

Müügivihje vormi sobilikkus

Müügivihje vormi loomiseks peab teie konto vastama järgmistele nõuetele.

 • Google Adsis on kulutatud rohkem kui 50 000 USA dollarit. Reklaamijate puhul, kelle kontosid hallatakse muus valuutas kui USA dollar, konverteeritakse kulusumma USA dollaritesse, kasutades vastava valuuta kuu keskmist vahetuskurssi.
 • Konto on seni järginud meie eeskirju.
 • Sobilik vertikaal või alamvertikaal. Müügivihje vormide jaoks ei ole sobilikud delikaatsed vertikaalid ega alamvertikaalid (nt täiskasvanutele mõeldud sisu). Lugege müügivihje vormi nõuete kohta lisateavet
Märkus. Lisaks kontonõuete täitmisele esitatakse müügivihje vormiga videokampaaniat ainult siis, kui reklaami saaja on Google'i kontole sisse logitud Android-seadmes ja elab riigis, kus müügivihje vorme toetatakse. Näiteks kui müügivihje vormiga videokampaania sihib ainult arvuteid, siis kampaaniat ei esitata.

Müügivihje vormi tüüp

 • Saate valida, kas soovite oma müügivihje vormiga jõuda inimesteni, kes on suurema tõenäosusega teie tootest huvitatud (suurem ostukavatsus) või soovite jõuda suurema arvu inimesteni (suurem maht). Kummalgi juhul ei lisata ega eemaldata vaatajaskondi ega muudeta müügivihje vormi välju.
 • Müügivihje vormi tüüp „Suurem ostukavatsus“ on vaikeväärtus, kuid võite müügivihje vormi loomisel või selle muutmisel müügivihje vormi tüübi väärtuseks määrata „Suurem maht“. Müügivihje vormi tüüpi saate kampaania jooksul igal ajal muuta.
 • Müügivihje vormi tüüp „Suurem ostukavatsus“ kasutab müügivihje vormi kujundust, mis sisaldab vormi esitamiseks rohkem toiminguid. Seetõttu võite näha vähem müügivihjeid.
 • Müügivihje vormi tüüp „Suurem maht“ kasutab müügivihje vormi kujundust, mis sisaldab vormi esitamiseks vähem toiminguid. Seetõttu võite näha rohkem müügivihjeid. Kuid need müügivihjed võivad hõlmata inimesi, kes ei ole teie tootest või teenusest eriti huvitatud.

Müügivihje vormi väljad

 • Kui inimene on YouTube’i kontole sisse logitud ning ta näeb teie müügivihje vormi, on müügivihje vormi avamisel eeltäidetud järgmised väljad: „Täisnimi“ (sh ees- ja perekonnanimi), „E-posti aadress“, „Telefoninumber“ ja „Sihtnumber“. Lisateave müügivihje vormide eeltäidetud teabe kohta
 • Olenevalt riigist võivad inimestele olla kuvatud teistsugused müügivihje vormi väljade nimed (nt „Osariik/maakond“ ja „Sihtnumber“.

Müügivihje vormi konversioonid

 • Müügivihje vormi avamisel jälgitakse seda klikina.
 • Kui inimene edastab oma teabe müügivihje vormi kaudu, loetakse seda konversiooniks.
 • Peale müügivihje vormi konversioonide võib teie kampaania suurendada ka veebisaidikonversioonide arvu.
 • Aruandeid klikkide ja konversioonide tüübi kohta näete oma Google Adsi kontol.

Juhised

Müügivihje vormi loomine uues kampaanias

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige vasakul asuvas lehemenüüs valikul Kampaaniad.
 3. Klikkige plussmärginupul ja valige Uus kampaania.
 4. Tehke eesmärkide jaotises valik Müügivihjed.
 5. Tehke jaotises „Kampaania tüüp“ valik Video.
 6. Klikkige nupul Jätka.
 7. Kampaania seadistamisel kerige alla jaotiseni „Müügivihje vorm“ ning klikkige valikul Vorm. See avab uue akna, kus saate oma müügivihje vormi üksikasju määrata.
 8. Sisestage oma „Ettevõtte nimi“ ja „Kutse tegevusele“ ning seejärel klikkige nupul Jätka.
 9. Lisage „Pealkiri“ ja „Kirjeldus“.
 10. Valige, millist teavet soovite müügivihje vormis koguda. Jätkamiseks peate tegema vähemalt ühe valiku.
  • Nimi (võib kohandada kui Ees- ja perekonnanimi või Täisnimi)
  • E-posti aadress
  • Telefoninumber
  • Linn
  • Sihtnumber
  • Osariik/maakond
  • Riik
  • Ettevõtte nimi
  • Ametinimetus
  • Töökoha e-posti aadress
  • Töökoha telefoninumber
 11. Lisage URL oma privaatsuseeskirjadesse ja klikkige seejärel nupul Jätka. Privaatsuseeskirjad on vajalikud teabe kogumiseks.
 12. Lisage „Pealkiri“ ja „Kirjeldus“ sõnumile, mis kuvatakse pärast seda, kui inimesed on oma teabe esitanud, ja klikkige nupul Jätka.
 13. Valige müügivihje vorm, mida soovite inimestele kuvada. Teie valik võib mõjutada müügivihje hinda ja kogutud müügivihjete arvu.
  • Suurem ostukavatsus. Valige see, kui soovite müügivihjeid inimestelt, kes on teie tootest või teenusest tõenäolisemalt huvitatud. Pidage meeles, et see võib tuua endaga kaasa vähem müügivihjeid.
  • Suurem maht. Valige see, kui soovite saada rohkem müügivihjeid. Pidage meeles, et teil võib küll olla suurem hulk müügivihjeid, kuid müügivihjetesse kaasatud inimesed ei pruugi olla teie toodetest või teenustest eriti huvitatud.
 14. (Valikuline) Kui soovite oma kogutud müügivihjed reaalajas alla laadida, klikkige valiku „Veebihaak: hankige kogutud müügivihjeid reaalajas (valikuline)“ kõrval asuval ruudul. Veebihaak võimaldab teil linkida müügivihje vormi oma kliendisuhete halduse süsteemiga. Lisateave YouTube’i müügivihjete vormide veebihaagi integratsiooni seadistamise kohta
 15. Teenusetingimustega nõustumiseks klikkige valiku „Nõustun“ kõrval asuval ruudul.
 16. Klikkige valikul Lisa kampaaniasse.

Vormi lisamine olemasolevale videokampaaniale

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Seaded.
 3. Klikkige videokampaania nimel, millele soovite müügivihje vormi lisada.
   Müügivihje lisamiseks kampaaniale peab teie videokampaania eesmärk olema „Müügivihjed“.
 4. Klikkige valiku „Müügivihje vorm“ kõrval asuval rippmenüü noolel.
 5. Klikkige nupul Vorm.
 6. Looge müügivihje vorm, järgides jaotises „Müügivihje vormi loomine uues kampaanias“ toodud juhiseid.
 7. Klikkige nupul Salvesta. Kui müügivihje vorm on manustatud olemasolevale kampaaniale, käivitub kampaania siis, kui vorm on kinnitatud. Oma müügivihje vormi olekut saate kontrollida oma kampaania seadete jaotisest „Müügivihje vorm“.

Müügivihje vormi muutmine

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Seaded.
 3. Klikkige kampaania nimel, mis sisaldab müügivihje vormi, mida soovite muuta.
 4. Klikkige valiku „Müügivihje vorm“ kõrval asuval rippmenüü noolel.
 5. Klikkige muutmiseks pliiatsiikoonil .
 6. Tehke müügivihje vormil muudatusi. Saate muuta pealkirja, kirjeldust, kutset tegevusele ja veebihaagi teavet.
  Märkus. Te ei saa muuta teavet, mida müügivihje vormis küsite. Selle asemel looge uus müügivihje vorm ning tehke teised valikud. Seejärel saate uue müügivihje vormi oma kampaaniasse lisada.
 7. Klikkige nupul Salvesta. Pärast müügivihje vormi muutmist peatatakse kampaania esitamine seniks, kuni teie müügivihje vorm on jälle kinnitatud.

Müügivihje vormi eemaldamine

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Seaded.
 3. Klikkige kampaania nimel, mis sisaldab müügivihje vormi, mida soovite eemaldada.
 4. Klikkige valiku „Müügivihje vorm“ kõrval asuval rippmenüü noolel.
 5. Müügivihje vormi eemaldamiseks klikkige prügikastiikoonil .
 6. Klikkige nupul Eemalda.
  Märkus. Pärast müügivihje vormi eemaldamist ei saa seda taastada. Saate endiselt alla laadida müügivihjeid, mille olete eemaldatud vormist viimase 30 päeva jooksul saanud.

Müügivihje andmete allalaadimine

Müügivihjeid saate alla laadida CSV-failina või luues müügivihje vormis veebihaagi integratsiooni. Alla saate laadida ainult müügivihjed, mille olete saanud viimase 30 päeva jooksul.

Müügivihjete allalaadimiseks CSV-failina tehke järgmist.

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Seaded.
 3. Klikkige selle kampaania nimel, mida soovite muuta.
 4. Klikkige valiku „Müügivihjete kogumine“ kõrval asuval rippmenüü noolel.
 5. Klikkige nupul Laadi alla. Teie müügivihjed laaditakse alla CSV-failina.

Eemaldatud vormidest müügivihjete allalaadimiseks tehke järgmist.

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Seaded.
 3. Klikkige selle kampaania nimel, mida soovite muuta.
 4. Klikkige valiku „Müügivihjete kogumine“ kõrval asuval rippmenüü noolel.
 5. Klikkige valikul Eemaldatud vormidest kogutud müügivihjed.
 6. Klikkige nupul Laadi alla download icon.

Head tavad

YouTube’i müügivihje vormiga optimaalse toimivuse tagamiseks järgige neid soovitatud häid tavasid.

 1. Alustage kitsaste vaatajaskondadega. Võiksite esialgu kasutada kitsast vaatajaskonda (nt kohandatud kavatsusega vaatajaskondi, sarnaseid vaatajaskondi, uuesti turundamise loendeid või kliendivastet). Lisage täiendavaid vaatajaskondi ainult siis, kui täheldate väikest müügivihjete arvu ning kvaliteetseid müügivihjeid.
 2. Kitsendage keele sihtimist. Veenduge, et sihiksite keelt, mis on vastavuses teie müügivihje vormi keelega. Kui sihite keelt, mis ei ole vastavuses müügivihje vormi keelega, ei pruugi müügivihje vormi nägevatel inimestel olla sellele võimalik reageerida. Peaksite sihtima ainult üht keelt ühe müügivihje vormi kohta. Lisateave keele sihtimise kohta
 3. Selgesõnaline reklaamifail. Tehke inimestele väljade „Vormi pealkiri“, „Vormi kirjeldus“ ja „Kutse tegevusele“ abil selgeks, miks nad peaksid oma teavet esitama. Kui näiteks kogute müügivihjeid autoreklaami abil, võite pealkirja puhul kasutada teksti „Hankige hinnapakkumine juba täna“ ning tegevusele kutse puhul teksti „Küsige hinnapakkumist“.
 4. Seadistage õige toimingu hinna (CPA) pakkumine. Kui olete videokampaaniaid varem kasutanud, siis alustage praeguse tavapärase CPA-ga. Kui kasutate videokampaaniaid esimest korda, alustage pakkumist konservatiivsemalt – kahe- või kolmekordsest otsingukampaaniates kasutatavast CPA-st või ühe- või kahekordsest displeikampaaniates kasutatavast CPA-st. Soovitud CPA nimel optimeerimiseks vähendage oma siht-CPA-d korraga 10−15%, et saada rohkem konversioone.
 5. Määrake õige eelarve. Piisavate igapäevaste konversioonide saamiseks peaks teie eelarve olema vähemalt 20 korda suurem kui teie CPA-pakkumine. Kui teie pakkumise tüüp on „Konversioonide maksimeerimine“, peaks teie eelarve olema vähemalt 20 kuni 30 korda suurem kui otsingu- või dislpleikampaaniate CPA või 10 suurem kui teie tegelik CPA.
 6. Optimeerige konversioone. Kui saate veebisaidikonversioone rohkem kui esitatud müügivihjeid, võiksite seadistada kampaaniataseme konversiooniseade ning valida müügivihje vormi optimeerimiskonversioonid.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse