Veebihaagi integreerimise seadistamine videokampaania müügivihje vormi jaoks

Videokampaaniate müügivihje vormid on muutumas järk-järgult kättesaadavaks ja peaksite saama neid järgmiste kuude jooksul kasutada. Kui soovite müügivihje vorme varem kasutada, võtke ühendust oma Google'i konto halduriga.

Veebihaagi integreerimine võimaldab teabe automaatset saatmist ühest rakendusest teise, kasutades selleks kordumatut URL-i. Teil on võimalik luua veebihaagi integratsioon, et linkida oma videokampaania müügivihje vorm kliendisuhete halduse (CRM-i) süsteemiga. Kui olete müügivihje vormile lisanud veebihaagi integratsiooni, saate müügivihjeid vastu võtta reaalajas.

Enne alustamist

Müügivihje vormile veebihaagi integratsiooni lisamiseks peate genereerima veebihaagi URL-i ja võtme.

Veebihaagi URL on edastamistee. Pärast seda, kui kasutaja esitab müügivihje vormi kaudu oma teabe, saadetakse seadistatud URL-ile taotlus HTTP POST, mis võimaldab suunata müügivihje andmed otse kliendisuhete halduse süsteemi. Võtit kasutatakse saadetud müügivihjete valideerimiseks.

Veebihaagi URL-i ja võtme genereerimiseks on kaks võimalust.

Juhised

Veebihaagi integratsiooni lisamine uuele müügivihje vormile

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige vasakul olevas lehemenüüs valikul Kampaaniad.
 3. Klikkige plussmärginupul , seejärel tehke valik Uus kampaania.
 4. Tehke eesmärkide jaotises valik Müügivihjed.
 5. Tehke jaotises „Kampaania tüüp“ valik Video.
 6. Klikkige nupul Jätka.
 7. Kampaania seadistamisel kerige alla jaotiseni „Müügivihje vorm“ ning klikkige valikul Vorm. See avab uue akna, kus saate sisestada teabe oma müügivihje vormi kohta.
 8. Sisestage teave müügivihje vormi kohta. Lisateave müügivihje vormi seadistamise kohta.
 9. Klikkige jaotises „Müügivihjete edastamine veebihaagi kaudu“ valiku „Veebihaak: hankige kogutud müügivihjeid reaalajas (valikuline)“ kõrval asuval ruudul.
 10. Lisage oma veebihaagi URL.
 11. Lisage oma võti.
 12. Klikkige valikul Saada testandmed ja kinnitage, et teie CRM saab andmed õigesti kätte.
 13. Klikkige valikul Lisa kampaaniasse.

Veebihaagi integratsiooni lisamine olemasolevale müügivihje vormile

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Seaded.
 3. Klikkige muudetava kampaania nimel.
 4. Klikkige valiku „Müügivihje vorm“ kõrval asuval rippmenüü noolel.
 5. Klikkige muutmiseks pliiatsiikoonil .
 6. Valige müügivihje edastamise valikutest Veebihaak.
 7. Lisage oma veebihaagi URL.
 8. Lisage oma võti.
 9. Klikkige valikul Saada testandmed ja kinnitage, et teie CRM saab andmed õigesti kätte.
 10. Klikkige valikul Lisa kampaaniasse.

Veaolekud

Olenevalt sellest, millised olid teie järgmised toimingud pärast veebihaagi lisamist, võidakse kuvada üks järgmistest veaolekutest.

 • Veaolek A tähendab, et inimesed salvestasid vormi ilma testandmete saatmiseta (edukalt).
 • Veaolek B tähendab, et andmeid pole saadetud.
 • Veaolek C tähendab, et andmed saadeti, kuid Google ei saanud vastust.
 • Veaolek D tähendab, et andmed saadeti, kuid Google sai vale vastuse (muu kui „HTTP 200“).
 • Olek „Õnnestus“ tähendab, et andmed saadeti ja Google sai õige vastuse.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse