Używanie rozszerzeń formularza kontaktowego w reklamach w sieci wyszukiwania [BETA]

Dzięki rozszerzeniom formularza kontaktowego łatwiej wzbudzisz zainteresowanie potencjalnych klientów, którzy wyszukują w Google informacje o Twojej firmie, Twoich produktach lub usługach. Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać rozszerzenia formularza kontaktowego do kampanii w sieci wyszukiwania, edytować je i usuwać.

Uwaga: dane przesyłane za pomocą rozszerzeń formularza kontaktowego nie służą do personalizacji reklam.

Zanim zaczniesz

Rozszerzenia formularza kontaktowego działają tylko jako rozszerzenia w kampanii w sieci wyszukiwania, więc wszystkie opcje ustalania stawek i kierowania reklam są określane przez kampanię, do której dodasz formularz.

Wymagania dotyczące rozszerzeń formularza kontaktowego

Aby utworzyć rozszerzenie formularza kontaktowego w kampanii w sieci wyszukiwania i korzystać z niego, musisz mieć wybraną na swoim koncie branżę lub podbranżę, której reklamowanie nie wzbudza kontrowersji. To rozszerzenie nie będzie dostępne, jeśli Twoje konto Google Ads ma wybraną branżę lub podbranżę, której reklamowanie wzbudza kontrowersje. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących rozszerzeń formularza kontaktowego.

Pomiar wyników rozszerzeń formularza kontaktowego

Kliknięcia

Każde otwarcie rozszerzenia formularza kontaktowego zostanie zarejestrowane w Google Ads jako jego kliknięcie.

Konwersje

Gdy użytkownik prześle swoje dane przez rozszerzenie formularza kontaktowego, zostanie to zaliczone jako konwersja polegająca na wypełnieniu formularza kontaktowego. Taka kategoria konwersji zostanie utworzona w Google Ads automatycznie po tym, jak otrzymasz pierwszy wypełniony formularz.

Skuteczność kliknięć i konwersji możesz sprawdzić, dzieląc raport skuteczności na segmenty według kliknięcia i typu konwersji.

Uwagi:
 • Przesłanie rozszerzenia formularza kontaktowego to jedyny typ konwersji, jaki będzie przypisany do kliknięć w rozszerzeniu formularza kontaktowego. W tego typu rozszerzeniu nie będą rejestrowane inne działania powodujące konwersję. Jeśli np. użytkownik kliknął Twoje rozszerzenie formularza kontaktowego, a potem kupił coś w Twojej witrynie, ta konwersja nie zostanie przypisana do rozszerzenia formularza kontaktowego.
 • W Google Analytics wizyty i konwersje nie będą przypisywane do rozszerzeń formularza kontaktowego. W Analytics rejestrowane są tylko te działania, które użytkownicy wykonują bezpośrednio na Twojej stronie.

Instrukcje

Tworzenie rozszerzenia formularza kontaktowego w nowej kampanii w sieci wyszukiwania

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie.
 3. Kliknij kolejno przycisk plusa Nowa kampania.
 4. W sekcji „Cele” kliknij Potencjalni klienci.
 5. W sekcji „Typ kampanii” kliknij Sieć wyszukiwania.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Wybierz ustawienia kampanii.
 8. Na liście „Rozszerzenia reklam” wybierz Rozszerzenie formularza kontaktowego.
 9. Jeśli po raz pierwszy tworzysz rozszerzenie formularza kontaktowego, przeczytaj i zaakceptuj warunki korzystania z tej funkcji.
 10. Utwórz rozszerzenie. Aby to zrobić, wybierz wezwanie do działania, które ma się pojawić w rozszerzeniu, i wpisz tekst rozszerzenia.
  Uwaga: wezwanie do działania zostanie automatycznie przetłumaczone na język urządzenia użytkownika. Tekst rozszerzenia nie zostanie przetłumaczony.
 11. Utwórz rozszerzenie formularza kontaktowego:

  • Wpisz nagłówek, nazwę firmy i opis.
  • Wybierz typ informacji, o których podanie chcesz poprosić.
  Uwaga: aby kontynuować, musisz wybrać od 1 do 10 opcji. W pytaniach jednokrotnego wyboru zostanie automatycznie dodana opcja „Wolę nie odpowiadać”.
  • Wpisz adres URL strony ze swoją polityką prywatności.
 12. Utwórz wiadomość o przesłaniu formularza:

  • Wpisz nagłówek i opis.
  • Jeśli chcesz, możesz wybrać jedno z dostępnych wezwań do działania, by wyświetlać je użytkownikom na stronie przesyłania.
 13. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Uwaga: rozszerzenie formularza kontaktowego jest wyświetlane tylko zalogowanym użytkownikom Google, dlatego nie będzie ono widoczne w Narzędziu podglądu i diagnostyki reklam Google Ads.

Dodawanie rozszerzenia formularza kontaktowego do utworzonej już reklamy w sieci wyszukiwania

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem kliknij Rozszerzenia na górze strony.
 3. Kliknij kolejno przycisk plusa Rozszerzenie formularza kontaktowego.
 4. Jeśli po raz pierwszy tworzysz rozszerzenie formularza kontaktowego, musisz przeczytać i zaakceptować warunki korzystania z tej funkcji.
 5. Wybierz kampanie, do których chcesz dodać nowe rozszerzenie formularza kontaktowego.
 6. Utwórz rozszerzenie formularza kontaktowego zgodnie z powyższymi instrukcjami.
 7. Kliknij Zapisz.

Edytowanie rozszerzenia formularza kontaktowego w reklamach w sieci wyszukiwania

Po utworzeniu i skonfigurowaniu reklamy w sieci wyszukiwania z rozszerzeniem formularza kontaktowego może czasami wystąpić potrzeba zaktualizowania jego treści lub ustawień, np. nagłówka, nazwy firmy czy typu formularza.

W tym artykule opisano krok po kroku, jak edytować rozszerzenia formularza kontaktowego.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem kliknij Rozszerzenia na górze strony.
 3. Najedź kursorem na rozszerzenie formularza kontaktowego i kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 4. Wprowadź zmiany w rozszerzeniu formularza kontaktowego.
Ważne: nie możesz zmienić typu informacji, o których podanie prosisz. W tym celu musisz utworzyć nowy formularz i wybrać inne opcje.
 1. Kliknij Zapisz.

Usuwanie rozszerzenia formularza kontaktowego


Po usunięciu rozszerzenia formularza kontaktowego nie można go przywrócić. Możesz jednak pobrać dane potencjalnych klientów, które zostały zebrane w ciągu ostatnich 30 dni za pomocą usuniętego formularza.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem kliknij Rozszerzenia na górze strony.
 3. Zaznacz pole obok każdego rozszerzenia, które chcesz edytować, a potem kliknij Edytuj na niebieskim pasku.
 4. W menu wybierz Usuń.

Pobieranie danych kontaktowych potencjalnych klientów

Możesz pobrać dane kontaktowe potencjalnych klientów jako plik CSV lub skonfigurować integrację webhooka z rozszerzeniem formularza kontaktowego. Musisz często pobierać te dane, ponieważ będą one przechowywane tylko przez 30 dni.

Uwaga: plik CSV będzie pusty do momentu otrzymania pierwszych danych kontaktowych. Więcej informacji na temat konwersji polegających na wypełnieniu formularza kontaktowego

Format danych kontaktowych potencjalnego klienta

 • Plik CSV do pobrania (podstawowy): zrozumiały dla człowieka plik CSV, w którym nagłówki kolumn stanowią pełną nazwę pytania przetłumaczoną na język konta Google Ads.
 • Plik CSV do pobrania (CRM): bardziej zaawansowany plik CSV, w którym kolumny są nazwami pól, a nie pełną nazwą pytania. Więcej informacji na temat mapowania nazw pól na pytania znajdziesz w sekcji dotyczącej opisu pola w dokumentacji dla programistów.
 • Webhook: po otrzymaniu danych kontaktowych potencjalnych klientów za pomocą webhooka pytania są identyfikowane za pomocą identyfikatora kolumny. Więcej informacji na temat mapowania identyfikatorów kolumn na nazwy pytań znajdziesz w sekcji dotyczącej opisu pola w dokumentacji dla programistów. Aby uzyskać pomoc przy konfigurowaniu integracji, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla programistów.

Pobieranie danych kontaktowych potencjalnych klientów jako pliku CSV

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem kliknij Rozszerzenia na górze strony.
 3. Pod rozszerzeniem formularza kontaktowego kliknij jedną z opcji pobierania pliku CSV.

Pobieranie danych kontaktowych potencjalnych klientów z usuniętych formularzy

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem kliknij Rozszerzenia na górze strony.
 3. Dodaj filtr „Stan = Usunięto”, by wyświetlić usunięte rozszerzenia.
 4. Pod usuniętym rozszerzeniem formularza kontaktowego kliknij Pobierz dane kontaktowe potencjalnych klientów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem