Sử dụng công cụ di chuyển để di chuyển chiến dịch Quảng cáo khách sạn

Công cụ di chuyển giúp bạn chuyển các Chiến dịch khách sạn từ Trung tâm Quảng cáo khách sạn sang Google Ads. Bài viết này giải thích cách sử dụng công cụ di chuyển.

Lưu ý quan trọng: Tài khoản Trung tâm Quảng cáo khách sạn của bạn phải liên kết với tài khoản Google Ads để công cụ di chuyển chiến dịch có thể xuất hiện (Sau khi liên kết tài khoản, bạn có thể phải chờ tới 3 ngày để đủ điều kiện sao chép Chiến dịch khách sạn). Điều kiện để có thể hoàn thành hành động này là người dùng phải có quyền truy cập Chủ sở hữu vào tài khoản Trung tâm Quảng cáo khách sạn có chứa chiến dịch sẽ di chuyển và quyền truy cập Thông thường hoặc Quản trị vào tài khoản Google Ads mà chiến dịch sẽ di chuyển đến. Tìm hiểu thêm về cách liên kết tài khoản, các cấp truy cập vào Trung tâm Quảng cáo khách sạncác cấp truy cập vào Google Ads.

Các quy định giới hạn:​

 • Google Ads sẽ không hỗ trợ chiến dịch ROAS mục tiêu và bạn không thể di chuyển các chiến dịch này bằng công cụ di chuyển. Hãy xem xét thay thế bằng chiến lược giá thầu Phí hoa hồng trong Google Ads.
 • Các chiến dịch sẽ không mang theo số liệu thống kê và lịch sử hiệu suất hiện có.
  • Số liệu thống kê chiến dịch và lịch sử hiệu quả hoạt động cho các chiến dịch đã di chuyển vẫn sẽ hiển thị trong tài khoản Trung tâm Quảng cáo khách sạn của bạn một khoảng thời gian sau khi di chuyển.
 • Công cụ sẽ chỉ di chuyển hệ số giá thầu của danh sách đối tượng nếu tài khoản Google Ads đích có quyền truy cập vào các danh sách đối tượng đó.

Tìm hiểu thêm về các giới hạn đối với tài khoản, chiến dịch và giá thầu của Quảng cáo khách sạn.

Quá trình di chuyển

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trung tâm Quảng cáo khách sạn.
 2. Trong bảng điều hướng phía trên cùng, hãy nhấp vào Trang tổng quan.
 3. Nhấp vào một chiến dịch.
 4. Nhấp vào nút Sao chép vào Google Ads.
 5. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn tài khoản Google Ads của bạn.
 6. Nhấp vào nút Sao chép.
 7. Lặp lại các bước này cho tất cả các loại chiến dịch mà hệ thống hỗ trợ.

Quá trình di chuyển có thể mất tới một ngày. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email để thông báo về kết quả của quá trình di chuyển và nguyên nhân dẫn đến kết quả này. Nếu quá trình di chuyển thành công thì bạn có thể thấy các chiến dịch của mình trong tài khoản Google Ads. Tất cả các chiến dịch do công cụ di chuyển tạo ra trong Google Ads sẽ bị tạm dừng theo mặc định.

Kiểm tra các chiến dịch đã di chuyển

Sau khi bạn đã di chuyển các chiến dịch của mình khỏi Trung tâm Quảng cáo khách sạn, hãy bật các chiến dịch của bạn trên Google Ads và tạm dừng các chiến dịch trong Trung tâm Quảng cáo khách sạn. Nếu các chiến dịch không bị tạm dừng nhắm mục tiêu cùng một lưu lượng truy cập trong Trung tâm Quảng cáo khách sạn và Google Ads thì hệ thống sẽ chọn chiến dịch đặt giá thầu cao nhất để phân phát. Nếu chiến dịch trong Trung tâm Quảng cáo khách sạn đặt giá thầu bằng với giá thầu của chiến dịch trong Google Ads thì chiến dịch trong Google Ads sẽ phân phát.

Tìm hiểu thêm về cách bật chiến dịch cho Google Ads và tạm dừng các chiến dịch trong Trung tâm Quảng cáo khách sạn.

Đường liên kết liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố