เกี่ยวกับการรายงาน Conversion จากข้อมูลรถเข็นช็อปปิ้ง

วัดจำนวนธุรกรรม พร้อมทั้งรายได้และกำไรที่เกิดขึ้นจากโฆษณา Shopping ด้วยการรายงาน Conversion ที่ได้จากข้อมูลรถเข็น หากใช้เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads (GACT) คุณจะส่งข้อมูลรถเข็นช็อปปิ้งไปเพื่อหา Conversion การซื้อหรือการขายได้ หากยังไม่มีเครื่องมือวัด Conversion โปรดติดตั้งเครื่องมือวัด Conversion

การคลิกโฆษณาของผลิตภัณฑ์รายการใดรายการหนึ่งที่คุณแสดงผ่าน Google Ads อาจทำให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ ดูว่าลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ใดบ้างหลังจากคลิกโฆษณา ผลิตภัณฑ์ใดที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด Conversion มากที่สุด และผลิตภัณฑ์ใดขายดีที่สุด

ประโยชน์

 • รายงานสินค้าที่ขายโดยละเอียด
 • วัดรายได้และกำไรที่เกิดจากโฆษณา Shopping ได้อย่างชัดเจน
 • รายงานขนาดรถเข็นและมูลค่าการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยอย่างละเอียด

วิธีรายงาน Conversion จากข้อมูลรถเข็นช็อปปิ้ง


หมายเหตุ: Conversion ในเว็บไซต์ Google Ads เท่านั้นที่จะรายงาน Conversion จากข้อมูลรถเข็นช็อปปิ้งได้

คุณจะต้องใช้แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ของ Google เพื่อส่งข้อมูลรถเข็นช็อปปิ้ง ผู้ใช้ Google Analytics (GA) ที่ให้ข้อมูลรถเข็นช็อปปิ้งผ่านส่วนขยายอีคอมเมิร์ซจะสลับไปยังแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์แล้วส่งข้อมูลเดียวกันนี้ไปที่เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Analytics และ Google Ads ได้ วิธีนี้อาจช่วยให้คุณนำข้อมูลการรายงานจากรถเข็นช็อปปิ้งไปใช้ได้เร็วยิ่งขึ้น

หากต้องการรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำไรรวมทั้งหมด คุณต้องระบุค่าสำหรับแอตทริบิวต์ต้นทุนสินค้าขาย (COGS) ในส่วน "ราคาและความพร้อมจำหน่าย" ในข้อมูลจำเพาะสำหรับฟีดผลิตภัณฑ์ของ Merchant Center ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าขาย (COGS)

ดูวิธีตั้งค่าและทดสอบการรายงาน Conversion จากรถเข็น

รับรายงานเกี่ยวกับ Conversion จากรถเข็น

เมื่อส่งข้อมูลรถเข็นช็อปปิ้งสำหรับ Conversion แล้ว Google Ads จะนำรายได้ของสินค้าที่ขายจากรายงานมาคำนวณร่วมกับ COGS เพื่อรายงานกำไรทั้งหมดให้ทราบ ระบบจะใช้ข้อมูล Conversion จากรถเข็นที่คุณส่งมาให้เพื่อสร้างรายงาน Conversion พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายและผลิตภัณฑ์ที่ขาย เช่น

 • การเสนอราคารายการใด (แคมเปญ/กลุ่มโฆษณา/กลุ่มผลิตภัณฑ์) กระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์
 • ผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ในโฆษณาที่คลิกหรือไม่
 • ผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากในโฆษณาที่คลิกหรือไม่
 • มิติข้อมูลการเสนอราคาที่แตกต่างกัน (เช่น อุปกรณ์หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์) ส่งผลต่อขนาดรถเข็นและมูลค่าการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยอย่างไร
 • การเสนอราคารายการใดให้ผลกำไรรวมสูงสุด
โปรดทราบว่าระบบจะรายงานสินค้าได้เฉพาะเมื่อรหัส Merchant Center ของสินค้าดังกล่าวตรงกับรหัส Merchant Center ที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads ของผู้ใช้

รายงาน Conversion จากรถเข็นจะช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Conversion ที่ระดับบัญชี ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณขายรองเท้าสีแดง และรายงาน Conversion จากรถเข็นระบุว่า "รองเท้าสีแดง" มีแอตทริบิวต์เป็น Conversion การซื้อ นั่นหมายความว่ารองเท้าสีแดงแสดงอยู่ในโฆษณาที่มีผู้คลิกซึ่งบุคคลนั้นกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ในภายหลัง แต่ไม่จำเป็นว่าผู้คลิกโฆษณาจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดง (ในกรณีนี้คือ รองเท้าสีแดง)

ข้อมูลรถเข็นและรายงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากรายงานประสิทธิภาพและทำให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อทราบข้อมูล Conversion จากรถเข็นแล้ว คุณอาจเลือกเพิ่มราคาเสนอให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีผู้สนใจเข้าชมมากที่สุดซึ่งทำให้เกิด Conversion ด้วย แทนที่จะเน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ "ขายดีที่สุด" เท่านั้น

เมตริกหลักในการรายงานรถเข็น

เมตริกแอตทริบิวต์ยอดขาย

เมตริกแอตทริบิวต์ยอดขายจะวัดผลของผลิตภัณฑ์เป็นตัวสร้างความสนใจ ค่าเหล่านี้จะคำนวณโดยพิจารณาจากคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการคลิกโฆษณาของผลิตภัณฑ์เฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง คุณดูเมตริกเหล่านี้ได้ในหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ หน้ากลุ่มโฆษณา หน้าแคมเปญ และเครื่องมือแก้ไขรายงาน เมตริกข้างต้นประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 • คำสั่งซื้อ: ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นผลมาจากการคลิกโฆษณา
 • รายได้: รายได้ทั้งหมดจากการทำธุรกรรมทุกรายการที่เกิดจากการคลิกโฆษณา ระบบจะคำนวณรายได้เป็นราคารวมของสินค้าทั้งหมดในรถเข็น
 • ต้นทุนสินค้าขาย (COGS): ยอดรวมของต้นทุนทางธุรกิจที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ เมตริกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณระบุต้นทุนสินค้าขาย (COGS) ไว้เท่านั้น
 • กำไรทั้งหมด: ยอดรวมของกำไรจากธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดจากการคลิกโฆษณา โดยเมตริกนี้จะคำนวณได้จากผลต่างระหว่างรายได้กับต้นทุนสินค้าขาย เมตริกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณระบุต้นทุนสินค้าขาย (COGS) ไว้เท่านั้น
 • มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย: ระบบจะคำนวณเมตริกนี้โดยนำรายได้ (ยอดรวมของรายได้ทั้งหมดจากธุรกรรมทุกรายการ) ไปหารด้วยจำนวนคำสั่งซื้อ (ธุรกรรมที่เกิดจากการคลิกโฆษณา)
 • ขนาดรถเข็นโดยเฉลี่ย: จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อโดยเฉลี่ยในรถเข็น ระบบจะคำนวณเมตริกนี้โดยการนำจำนวนรวมของสินค้าในรถเข็นไปหารด้วยจำนวนคำสั่งซื้อ

เมตริกการขายในระดับข้อเสนอ

เมตริกการขายในระดับข้อเสนอจะวัดผลผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อที่ขายได้จริง เมตริกเหล่านี้จะช่วยให้คุณทราบว่าผู้ใช้ซื้ออะไรเมื่อคลิกโฆษณา ดูเมตริกเหล่านี้ได้ในเครื่องมือแก้ไขรายงาน เมตริกเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 • จำนวนที่ขาย: จำนวนรวมที่ขายได้ของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ
 • รายได้จากผลิตภัณฑ์: รายได้ทั้งหมดจากผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ
 • กำไรรวมของผลิตภัณฑ์: กำไรทั้งหมดจากผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ เมตริกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณระบุต้นทุนสินค้าขาย (COGS) ไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ เครื่องมือแก้ไขรายงานยังรวมเมตริกต่อไปนี้อีกด้วย

 • COGS เฉลี่ยของผลิตภัณฑ์: ยอดรวมของต้นทุนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้หารด้วยจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ และถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนการแสดงผล

การรองรับ Conversion จากหลายอุปกรณ์

Google จะพิจารณา Conversion จากหลายอุปกรณ์ร่วมกันเพื่อให้รายงานเมตริกต่างๆ ที่ได้จากรถเข็นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เราใช้โมเดลที่อิงตามข้อมูลที่รวบรวมแบบไม่ระบุตัวบุคคลจากผู้ใช้ที่เคยลงชื่อเข้าใช้บริการของ Google โมเดลเหล่านี้จะคาดการณ์ Conversion จากหลายอุปกรณ์และเมตริกต่างๆ ที่ได้จากรถเข็นซึ่ง Google สังเกตโดยตรงไม่ได้ วิธีนี้ช่วยให้เรารายงานพฤติกรรมการใช้งานจากหลายอุปกรณ์ได้ด้วยการรวม Conversion ที่ทราบกับ Conversion โดยประมาณเข้าด้วยกันโดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว