Åtkomstnivåer för förvaltarkonton

Vissa funktioner får du bara åtkomst till om du har ett kopplat Google Ads-förvaltarkonto och rätt åtkomstnivå. Om du inte har något Google Ads-förvaltarkonto men vill bli certifierad kan du använda dig av Google-utbildningar och Google Ads-certifieringar i Skillshop.

Vad det innebär för dig

Få certifieringarna att räknas mot företagets status för märke och specialiseringar

  • I Google Ads: Alla användare som har administratörsåtkomst eller standardåtkomst till företagets Google Ads-förvaltarkonto eller underordnade förvaltarkonton klassificeras som anslutna till företaget. Deras Google Ads-certifieringar räknas då mot företagets status för märke och specialiseringar.
Användare med skrivskyddad åtkomst kan inte bidra till status för märke eller specialiseringar.
  • Se till att ange företagets e-postadress i din profil i Skillshop eller se till att e-postadressen som tillhör Skillshop-kontot är kopplad till företagets förvaltarkonto.
  • Dela din kontoinformation med företaget så att dina certifieringar räknas mot företagets märke och specialiseringar.

Se företagets status för märke och specialiseringar

  • I Google Ads: Alla användare som är kopplade till företagets Google Ads-förvaltarkonto med administratörsåtkomst, standardåtkomst eller skrivskyddad åtkomst till Google Ads kan se fliken Partners-programmet och företagets status för märke och specialiseringar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt