Αλγόριθμος SHA-256: Ορισμός

Ο αλγόριθμος SHA-256 (Ασφαλής Αλγόριθμος Κατακερματισμού 256-bit) χρησιμοποιείται για κρυπτογραφική ασφάλεια.

Οι αλγόριθμοι κρυπτογραφικού κατακερματισμού παράγουν μη αναστρέψιμους και μοναδικούς κατακερματισμούς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των πιθανών κατακερματισμών, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα δημιουργίας του ίδιου κατακερματισμού από δύο τιμές.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
73067
false