Αλγόριθμος SHA-256: Ορισμός

Ο αλγόριθμος SHA-256 (Ασφαλής Αλγόριθμος Κατακερματισμού 256-bit) χρησιμοποιείται για κρυπτογραφική ασφάλεια.

Οι αλγόριθμοι κρυπτογραφικού κατακερματισμού παράγουν μη αναστρέψιμους και μοναδικούς κατακερματισμούς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των πιθανών κατακερματισμών, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα δημιουργίας του ίδιου κατακερματισμού από δύο τιμές.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false