Αλγόριθμος SHA-256: Ορισμός

Ο αλγόριθμος SHA-256 (Ασφαλής Αλγόριθμος Κατακερματισμού 256-bit) χρησιμοποιείται για κρυπτογραφική ασφάλεια.

Οι αλγόριθμοι κρυπτογραφικού κατακερματισμού παράγουν μη αναστρέψιμους και μοναδικούς κατακερματισμούς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των πιθανών κατακερματισμών, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα δημιουργίας του ίδιου κατακερματισμού από δύο τιμές.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού