Algoritmus SHA256 – definice

SHA256 je zkratkou anglického označení Secure Hash Algorithm 256-bit (256bitový bezpečný hašovací algoritmus) a používá se ke kryptografickému zabezpečení.

Kryptografické hašovací algoritmy vytvářejí nerozluštitelné a jedinečné hodnoty, tzv. haše. Čím více možných hašů existuje, tím menší je šance, že dvě hodnoty vytvoří totožný haš.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?