Κατακερματισμένα δεδομένα: Ορισμός

Τα κατακερματισμένα δεδομένα αντιστοιχίζουν την αρχική συμβολοσειρά χαρακτήρων σε δεδομένα σταθερού μήκους. Ένας αλγόριθμος δημιουργεί τα κατακερματισμένα δεδομένα, τα οποία προστατεύουν την ασφάλεια του αρχικού κειμένου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;