Κατακερματισμός: Ορισμός

Ο κατακερματισμός είναι μια διαδικασία που δημιουργεί μία τιμή ή πολλές τιμές από μια συμβολοσειρά κειμένου, χρησιμοποιώντας έναν μαθηματικό τύπο.

Το αποτέλεσμα είναι μια κρυπτογραφημένη τιμή που καθιστά τα δεδομένα ασφαλή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας