ลิงก์ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads กับ Google Ads

คุณลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads เพื่อแชร์รายการกลุ่มเป้าหมาย Google Ads กับบัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads และเลือกตัวคูณราคาเสนอสำหรับรายการกลุ่มเป้าหมายในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads ได้ คุณต้องลิงก์บัญชีเพื่อสร้างแคมเปญ Hotel Ads ใน Google Ads

บทความนี้แสดงวิธีลิงก์และยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads

ก่อนเริ่มต้น

ในการลิงก์บัญชี คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads และสิทธิ์ระดับเจ้าของในบัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads ส่วนการยกเลิกการลิงก์ที่มีอยู่กับ Google Ads นั้น คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads 

หมายเหตุ
 
 • คุณลิงก์บัญชีซึ่งรวมถึงบัญชี MCC กับศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads ได้เฉพาะในประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads ตรวจสอบว่าใช้ประสบการณ์การใช้งาน Google Ads แบบใดอยู่
   
 • เมื่อเลือกตัวคูณราคาเสนอให้กับรายการกลุ่มเป้าหมาย จะมีเพียงรายการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นของบัญชีที่ลิงก์ที่ใช้ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads

วิธีการ

วิธีลิงก์บัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads กับบัญชี Google Ads

ลิงก์จากศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads
 2. ในส่วน "บัญชี" ให้คลิกลิงก์ Google Ads ในเมนูด้านซ้ายมือ
 3. คลิกเพิ่มการลิงก์บัญชี
 4. ป้อนรหัสลูกค้า Google Ads แล้วคลิกบันทึก สถานะก็จะแสดงเป็น "ส่งคำขอแล้ว"
 5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 6. คลิกไอคอนเครื่องมือ   ที่มุมขวาบนของบัญชี
 7. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 8. คลิกรายละเอียดภายใน "ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads"
 9. หาคอลัมน์ "การดำเนินการ" ในตาราง แล้วคลิกดูคำขอ
 10. หน้าต่าง "คำขอจากศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads" จะปรากฏขึ้น คลิกอนุมัติ
 11. คุณจะเห็นในตารางว่าสถานะเปลี่ยนเป็นลิงก์แล้ว

ลิงก์จาก Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน "ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads"
 5. หากคุณลิงก์ Google Ads กับบัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads เป็นครั้งแรก ให้คลิกลิงก์ แต่หากเคยลิงก์บัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads ก่อนหน้านี้แล้ว ให้คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก  เพื่อลิงก์บัญชีใหม่
 6. ป้อนรหัสบัญชี Hotel Ads Center แล้วคลิก "ส่ง"
 7. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads
 8. ในส่วน "บัญชี" ให้คลิกลิงก์ Google Ads ในเมนูด้านซ้ายมือ
 9. หาคอลัมน์ "การดำเนินการ" ในตารางบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ แล้วคลิกดูคำขอลิงก์
 10. คลิก "อนุมัติ" ในกล่องโต้ตอบ "อนุมัติคำขอลิงก์"
 11. จากนั้นคุณจะเห็นในตารางว่าสถานะเปลี่ยนเป็นลิงก์แล้ว

วิธียกเลิกการลิงก์บัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads กับบัญชี Google Ads

ยกเลิกการลิงก์จากศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีศูนย์ช่วยเหลือของ Google Hotel Ads
 2. ในส่วน "บัญชี" ให้คลิกลิงก์ Google Ads ในเมนูด้านซ้ายมือ
 3. หาคอลัมน์ "การดำเนินการ" ในตารางบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ แล้วคลิกยกเลิกการลิงก์บัญชี
 4. คลิกยกเลิกการเชื่อมโยงในกล่องโต้ตอบ "ยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads"
 5. คุณจะเห็นในตารางว่าระบบนำบัญชีออกแล้ว

ยกเลิกการลิงก์จาก Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน "Hotel Ads Center"
 5. หาบัญชีที่ต้องการยกเลิกการลิงก์ และคลิกยกเลิกการลิงก์ในคอลัมน์ "การดำเนินการ"
 6. คลิกยกเลิกการลิงก์ในหน้าจอยืนยัน
 7. คุณจะเห็นในตารางว่าระบบนำบัญชีออกแล้ว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร