Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης: Ορισμός

Τα ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης καθορίζουν τη δυνατότητά σας να ανταγωνίζεστε σε μια δημοπρασία διαφήμισης.

Τα ελάχιστα όρια καθορίζονται δυναμικά κατά τη διάρκεια κάθε δημοπρασίας με βάση διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων:

  • Η ποιότητα της διαφήμισής σας: Για τη διατήρηση μιας διαφημιστικής εμπειρίας υψηλής ποιότητας για τους καταναλωτές, οι διαφημίσεις χαμηλότερης ποιότητας έχουν υψηλότερα ελάχιστα όρια.
  • Θέση διαφήμισης: Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται πιο ψηλά στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης έχουν υψηλότερα ελάχιστα όρια σε σχέση με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται χαμηλότερα στη σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες είναι πιθανότερο να βλέπουν διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας πιο ψηλά στη σελίδα.
  • Χαρακτηριστικά ταυτοποίησης χρήστη και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η τοποθεσία και ο τύπος συσκευής: Τα ελάχιστα όρια μπορούν να διαφέρουν με βάση τα χαρακτηριστικά χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας του χρήστη (για παράδειγμα, τα ελάχιστα όρια μπορούν να διαφέρουν ανά χώρα), και τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης (για παράδειγμα, κινητό έναντι υπολογιστή).
  • Το θέμα και η φύση της αναζήτησης: Τα ελάχιστα όρια μπορούν να διαφέρουν με βάση τη φύση των όρων αναζήτησης του χρήστη. Για παράδειγμα, τα ελάχιστα όρια για αναζητήσεις που σχετίζονται με τον γάμο μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τις αναζητήσεις για μαθήματα ύφανσης καλαθιών.

Αυτοί οι παράγοντες βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι όσον αφορά στις διαφημίσεις που βλέπουν οι χρήστες και την τιμή που πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι, δίνεται η δέουσα προσοχή στην ποιότητα της εμπειρίας χρήστη, στις προσφορές των διαφημιζομένων και στην αξία που αποδίδουν οι διαφημιζόμενοι στην αφοσίωση των χρηστών με τις διαφημίσεις τους.

Πώς τα Ελάχιστο όρια κατάταξης διαφήμισης επηρεάζουν το CPC

Το πραγματικό CPC υπολογίζεται με βάση την κατάταξη διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων ορίων και του ανταγωνισμού από άλλους διαφημιζόμενους.

Αν η διαφήμισή σας είναι η μόνη κατάλληλη για εμφάνιση, (για παράδειγμα, επειδή κανένας από τους ανταγωνιστές σας δεν πληροί τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης), θα πληρώσετε την τιμή δέσμευσης (το ελάχιστο όριο στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη χρεώσιμη μονάδα στη χώρα σας, για παράδειγμα, στο επόμενο λεπτό στις ΗΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με την ποιότητα της διαφήμισής σας και τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης, η διαφήμισή σας θα μπορούσε να είναι σχετικά ακριβή, ακόμα και όταν δεν εμφανίζονται διαφημίσεις ακριβώς κάτω από αυτήν.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού