Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης: ορισμός

Η τιμή δέσμευσης για τη διαφήμισή σας. Αν η προσφορά σας είναι χαμηλότερη από το ελάχιστο όριο, η διαφήμισή σας δεν θα εμφανιστεί. Επιπλέον, αν κανένας από τους ανταγωνιστές σας δεν πληροί τα κριτήρια για να εμφανιστεί η διαφήμισή του, η ελάχιστη τιμή (τιμή δέσμευσης) είναι η τιμή που πληρώνετε για το κλικ.

Τα ελάχιστα όρια καθορίζονται δυναμικά κατά τη διάρκεια κάθε δημοπρασίας με βάση διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων:

  • Η ποιότητα της διαφήμισής σας: Για τη διατήρηση μιας διαφημιστικής εμπειρίας υψηλής ποιότητας για τους καταναλωτές, οι διαφημίσεις χαμηλότερης ποιότητας έχουν υψηλότερα ελάχιστα όρια.
  • Θέση διαφήμισης: Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται πιο ψηλά στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης έχουν υψηλότερα ελάχιστα όρια σε σχέση με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται χαμηλότερα στη σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες είναι πιθανότερο να βλέπουν διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας πιο ψηλά στη σελίδα.
  • Χαρακτηριστικά ταυτοποίησης χρήστη και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η τοποθεσία και ο τύπος συσκευής: Τα ελάχιστα όρια μπορούν να διαφέρουν με βάση τα χαρακτηριστικά χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας του χρήστη (για παράδειγμα, τα ελάχιστα όρια μπορούν να διαφέρουν ανά χώρα), και τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης (για παράδειγμα, κινητό έναντι υπολογιστή).
  • Το θέμα και η φύση της αναζήτησης: Τα ελάχιστα όρια μπορούν να διαφέρουν με βάση τη φύση των όρων αναζήτησης του χρήστη. Για παράδειγμα, τα ελάχιστα όρια για αναζητήσεις που σχετίζονται με τον γάμο μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τις αναζητήσεις για μαθήματα ύφανσης καλαθιών.
  • Σχετικές δημοπρασίες: Τα ελάχιστα όρια μπορούν επίσης να εξαρτώνται από τις δημοπρασίες για σχετικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφημίσεις για τον όρο αναζήτησης [ασφάλεια αυτοκινήτου] θα μπορούσαν να ενημερώνονται από δημοπρασίες για τους όρους αναζήτησης [ασφάλεια οχήματος] και [ασφάλεια σύγκρουσης].

Αυτοί οι παράγοντες βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι όσον αφορά στις διαφημίσεις που βλέπουν οι χρήστες και την τιμή που πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι, δίνεται η δέουσα προσοχή στην ποιότητα της εμπειρίας χρήστη, στις προσφορές των διαφημιζομένων και στην αξία που αποδίδουν οι διαφημιζόμενοι στην αφοσίωση των χρηστών με τις διαφημίσεις τους.

Πώς τα Ελάχιστο όρια κατάταξης διαφήμισης επηρεάζουν το CPC

Το πραγματικό CPC υπολογίζεται με βάση την κατάταξη διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων ορίων και του ανταγωνισμού από άλλους διαφημιζόμενους.

Αν η διαφήμισή σας είναι η μόνη κατάλληλη για εμφάνιση, (για παράδειγμα, επειδή κανένας από τους ανταγωνιστές σας δεν πληροί τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης), θα πληρώσετε την τιμή δέσμευσης (το ελάχιστο όριο στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη χρεώσιμη μονάδα στη χώρα σας, για παράδειγμα, στο επόμενο λεπτό στις ΗΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με την ποιότητα της διαφήμισής σας και τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης, η διαφήμισή σας θα μπορούσε να είναι σχετικά ακριβή, ακόμα και όταν δεν εμφανίζονται διαφημίσεις ακριβώς κάτω από αυτήν.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού