Minimální hodnocení reklamy: Definice

Minimální hodnocení reklam určují vaši schopnost soutěžit v aukci reklam.

Minimální hodnocení se určují dynamicky v každé aukci na základě různých faktorů, mezi které patří například:

  • Kvalita reklamy: V zájmu zajištění kvalitních reklam pro spotřebitele jsou méně kvalitním reklamám přiřazené vyšší požadavky na minimální hodnocení.
  • Pozice reklamy: Reklamy, které se na stránce s výsledky vyhledávání zobrazují výše, mají vyšší minimální hodnocení než reklamy, které se na stránce zobrazují níže. Díky tomu lidé spíše v horní části stránky uvidí reklamy vyšší kvality.
  • Uživatelské signály a atributy, například lokalita nebo typ zařízení: Minimální hodnocení se mohou lišit v závislosti na uživatelských atributech (například minimální hodnocení mohou být různá v různých zemích), případně na základě zařízení, které uživatel používá (například mobilní zařízení vs. počítač).
  • Téma a charakter vyhledávání: Minimální hodnocení se mohou lišit podle charakteru vyhledávacího dotazu uživatele. Například minimální hodnocení u vyhledávání souvisejících se svatbami mohou být jiná než u vyhledávání kurzů košíkářství.

Tyto faktory pomáhají zajistit, aby zobrazování reklam uživatelům a účtování cen inzerentům platícím za proklik odpovídalo kvalitě uživatelského dojmu, nabídkám inzerentů a hodnotě, kterou inzerenti přikládají interakci uživatelů s reklamami.

Jaký vliv má minimální hodnocení reklamy na CPC

Skutečná CPC se počítá na základě hodnocení reklamy, včetně jeho minimální hodnoty, a konkurence ostatních inzerentů.

Pokud je vaše reklama jediná, která se může zobrazit (například protože nikdo z konkurentů nesplňuje minimální hodnocení reklamy), zaplatíte minimální cenu (zaokrouhlenou na minimální fakturovatelné jednotky platné pro vaši zemi, například v USA na celé pence). To znamená, že vaše reklama by, v závislosti na své kvalitě a minimálním hodnocení reklamy, mohla vyjít relativně draho i tehdy, když se těsně za ní žádné jiné reklamy nezobrazují.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka