Προβολή συσχετίσεων

Στην προβολή Συσχετίσεις, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα των στοιχείων σας, στη σελίδα Στοιχεία.

Προς το παρόν, η Προβολή συσχετίσεων υποστηρίζεται για τους ακόλουθους τύπους στοιχείων:

  • Σύνδεσμος ιστοτόπου
  • Επεξήγηση
  • Δομημένο απόσπασμα
  • Εικόνα
  • Δυναμική εικόνα
  • Κλήση
  • Φόρμα δυνητικού πελάτη
  • Τιμή
  • Εφαρμογή

Κάθε φορά που δημιουργείτε έναν από τους παραπάνω τύπους στοιχείων, μπορείτε να τους συσχετίσετε με οποιαδήποτε από τις ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες ή με ολόκληρο τον λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι ένα στοιχείο μπορεί να έχει πολλές συσχετίσεις.

Στην Προβολή στοιχείων, κάθε σειρά περιέχει δεδομένα που αφορούν μία συσχέτιση στοιχείου, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας διαφημίσεων, της καμπάνιας ή του λογαριασμού με τον οποίο έχει συσχετιστεί. Εάν ένα στοιχείο έχει συσχετιστεί με πολλές ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες, θα εμφανίζεται πολλές φορές. Χρησιμοποιήστε την Προβολή συσχετίσεων, για να συγκρίνετε την απόδοση ενός στοιχείου από μια συσχέτιση στην επόμενη. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε συσχετίσεις, επιλέγοντας τα πλαίσια δίπλα στις συσχετίσεις που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα αναπτυσσόμενα μενού Προσθήκη σε και Κατάργηση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού